Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2008:BD4178

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
09-05-2008
Datum publicatie
17-06-2008
Zaaknummer
188488 FT-RK 08/533
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Dwangakkoord

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

Team handelsrecht

verzoek ex art. 287a Fw

insolventienummer: 188488 FT-RK 08/533

nummer verklaring: TIL0120800292

uitspraakdatum: 9 mei 2008

in de zaak van:

[verzoeker],

wonende te Tilburg,

verzoeker,

tegen

de besloten vennootschap HARRIE VAN CASTEREN TILBURG B.V., h.o.d.n. HACAS,

gevestigd te Tilburg,

verweerster.

Partijen worden hierna [verzoeker] en Hacas genoemd.

1. Het verloop van de procedure.

Dit blijkt uit de navolgende processtukken:

- het op 22 april 2008 ter griffie ingekomen verzoekschrift met bijlagen;

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van het verzoekschrift op 9 mei 2008.

2. Het verzoek.

Dit strekt primair tot vaststelling van een dwangakkoord als bedoeld in art. 287a Fw en subsidiair tot toelating tot de schuldsaneringsregeling.

3. De beoordeling.

3.1 Bij de beoordeling van het onderhavige verzoek gaat de rechtbank uit van de navolgende vaststaande feiten.

- [verzoeker] heeft 2 preferente schuldeisers, die in totaal een bedrag van euro 15.787,43 van hem te vorderen hebben, en 5 concurrente schuldeisers, die in totaal een bedrag van euro 5.305,88 van hem te vorderen hebben. Tot deze concurrente schuldeisers behoort Hacas, met een vordering van euro 1.020,=.

- [verzoeker] heeft op 3 juli 2007 een schuldregeling aangeboden aan zijn schuldeisers, inhoudende een betaling ineens van 3,7 % tegen finale kwijting. Dit voorstel is gebaseerd op een aan hem te verlenen saneringskrediet van euro 1.351,10.

- Hacas is de enige schuldeiser die geweigerd heeft in te stemmen met de aangeboden schuldregeling. Zij heeft het voorstel afgewezen bij brieven van 6 augustus 2007 en 3 november 2007, waarbij zij heeft aangegeven de gehele vordering voldaan te willen krijgen.

3.2 [verzoeker] heeft ter zitting nog aangevoerd dat een aantal schulden inmiddels is voldaan en hij thans nog 1 preferente schuldeiser heeft en nog drie concurrente schuldeisers. Met Hacas heeft hij verder geen contact meer gehad over de nog openstaande schuld.

3.3 Hacas is, hoewel opgeroepen, niet ter zitting verschenen.

3.4 De rechtbank zal, nu Hacas ter zitting geen verweer heeft gevoerd en het verzoek de rechtbank niet ongegrond of onrechtmatig voorkomt, het verzoek tot vaststelling van een dwangakkoord toewijzen. De rechtbank gaat er daarbij van uit dat het gehele saneringskrediet van euro 1.351,10 zal worden aangewend om de nog openstaande schulden te voldoen, zodat mogelijk een hoger percentage dan 3,7% aan de schuldeisers kan worden voldaan. Gezien deze toewijzing, behoeft het verzoek tot toelating tot de schuldsaneringsregeling geen bespreking meer.

3.5 Hacas zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Nu voor het onderhavige verzoekschrift geen griffierecht verschuldigd is en [verzoeker] niet is bijgestaan door een procureur, worden de kosten begroot op nihil.

4. De beslissing.

De rechtbank:

beveelt de besloten vennootschap HARRIE VAN CASTEREN TILBURG B.V. in te stemmen met de door [verzoeker] aan de gezamenlijke crediteuren aangeboden schuldregeling;

veroordeelt de besloten vennootschap HARRIE VAN CASTEREN TILBURG B.V. in de kosten van dit geding, tot op heden begroot op nihil;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Hermans en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 mei 2008 in tegenwoordigheid van de grif¬fier.