Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2007:BB6266

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
24-10-2007
Datum publicatie
24-10-2007
Zaaknummer
pk.nr 605416-07 rdkmr. 07/543
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

een redelijke uitleg van het begrip "behandeling" uit art. 591a Sv brengt mee dat een TOM zitting aangemerkt kan worden als behandeling der zaak in het kader van het voornoemde artikel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2007, 291
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

parketnr. 605416-07

rk-nummer: 07/543

Beslissing op het verzoekschrift ex artikel 591a wetboek van strafvordering

Beslissing op het verzoekschrift ex artikel 591a van het wetboek van strafvordering ingekomen ter griffie op 11 mei 2007, in de zaak:

[verdachte],

geboren op [datum en plaats],

wonende aan de [adres],

domicilie kiezende ten kantore van mr. t Hoff, advocaat te 5038 NN Tilburg, Bredaseweg 304.

1. De procedure.

De procedure blijkt onder meer uit de volgende stukken:

• het verzoekschrift dat strekt tot toekenning van een vergoeding ten laste van de Staat tot een bedrag van €1.600,14, terzake van:

• de kosten van rechtsbijstand

• de kosten raadsman met betrekking tot de indiening en behandeling van bovenvermeld verzoekschrift;

• de reiskosten en kosten wegens tijdsverzuim van verzoeker;

• de officierszitting d.d. 3 mei 2007;

• het proces-verbaal van het onderzoek door de raadkamer van 26 september 2007, waaruit blijkt dat de officier van justitie alsmede de raadsman van verzoeker zijn gehoord.

2. De beoordeling.

De zaak is geëindigd zonder straf of maatregel en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a wetboek van strafrecht.

Gelet op vorenstaande en gelet op hetgeen tijdens het onderzoek ter zitting naar voren is gekomen, zijn er gronden van billijkheid om een vergoeding toe te kennen. De rechtbank overweegt hieromtrent het navolgende.

De vraag doet zich in dat kader voor of een TOM zitting kan worden aangemerkt als een "behandeling" bedoeld art 591 a Sv. Aangenomen moet worden dat de wetgever met de woorden "behandeling der zaak" het oog heeft gehad op de behandeling van de zaak ten overstaan van de rechtbank. Echter na de invoering van dit artikel, zijn er vormen van behandeling ontstaan die met een behandeling der zaak als voornoemd gelijk moet worden gesteld. Gelet op de wijze van afdoening van een zaak tijdens een behandeling op een TOM zitting, is daarvan ten aanzien van zo'n zitting sprake. Onder die omstandigheden brengt een redelijke uitleg van art. 591 a Sv mee, dat ook vergoeding kan worden toegekend voor schade geleden in verband met een behandeling die aan een behandeling ter zitting kan worden gelijkgesteld.

3. De beslissing.

De rechtbank wijst het verzoek tot toekenning van vergoeding tot een bedrag van € 1.600,14 toe, waaronder begrepen € 540,=, zijnde de kosten voor het opstellen en indienen van het onderhavige verzoekschrift.

De rechtbank bepaalt dat voormeld bedrag zal worden overgemaakt op rekeningnummer

83.47.65.241 t.n.v. Stichting Derdengelden Advocatenkantoor de Lange.

Deze beslissing is op 24 oktober 2007 gegeven door mr. Kooijman, rechter, in tegenwoordigheid van, Van Riel griffier.