Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2007:BB6128

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
18-10-2007
Datum publicatie
22-10-2007
Zaaknummer
457989 ov 07-2842
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

* Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering (RV)

Boek 1 De wijze van procederen (...)

Titel 2 De dagvaardingsprocedure in eerste aanleg

Twaalde afdeling Het Vonnis

Paragraaf 2 Kosten (artt. 237 - 245 Rv)

Art. 237 lid 4 Rv Nakosten

* Verzoekschrift tot afgifte bevelschrift tot betaling nakosten

* Verwerende partij voert geen verweer

* Toewijzende (standaard) beschikking

* nasalaris vastgesteld conform geldende liquidatietarief

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector kanton

Locatie Bergen op Zoom

zaak/rolnr.: 457989 OV VERZ 07-2842

beschikking d.d. 18 oktober 2007

op een verzoekschrift van

de besloten vennootschap WEHKAMP B.V., gevestigd te Zwolle,

verzoekende partij,

gemachtigde: gerechtsdeurwaarder M.G. de Jong te Arnhem,

tegen

[verweerder],

wonende te [adres],

verwerende partij,

niet verschenen.

1. Het verloop van het geding

1.1 De procesgang blijkt uit het op 12 september 2007 ter griffie binnengekomen verzoekschrift op grond van artikel 237 lid 4 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv), met bijlagen, waarvan de inhoud geldt als hier ingelast.

1.2 De griffier van deze rechtbank heeft verwerende partij bij brief van 13 september 2007 een afschrift van het verzoekschrift toegezonden en verwerende partij daarbij de gelegenheid geboden om binnen twee weken een verweerschrift in te dienen. Tevens is in deze brief vermeld dat in beginsel op de stukken zal worden beschikt, tenzij de verwerende partij tijdig aangeeft dat zij de voorkeur geeft aan een mondelinge behandeling van het verzoekschrift. Deze termijn is inmiddels verstreken zonder dat een reactie van verwerende partij is ontvangen.

2. Het verzoek en de beoordeling

2.1 Het verzoek strekt tot het afgeven van een bevelschrift, waarin verwerende partij wordt bevolen om aan verzoekende partij een bedrag ter zake van nakosten te betalen.

2.2 In de procedure tussen partijen met zaaknummer 426650 CV EXPL 06-8289 heeft de kantonrechter bij vonnis van 10 januari 2007 de vordering van verzoekende partij toegewezen en verwerende partij volledig veroordeeld in de proceskosten, tot aan de datum van de uitspraak begroot op € 469,82, waarvan € 200,00 aan salaris voor de gemachtigde van verzoekende partij.

2.3 Verzoekende partij heeft aan het verzoek ten grondslag gelegd dat na deze rechterlijke uitspraak kosten in de zin van artikel 237 lid 4 Rv zijn gemaakt teneinde verwerende partij tot nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het vonnis te bewegen.

2.4 Nu de verwerende partij de door verzoekende partij gestelde werkzaamheden niet heeft weersproken en het verzoek de kantonrechter overigens niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, zal het verzoek ter zake van het nasalaris worden toegewezen.

2.5 Het nasalaris van de gemachtigde van verzoekende partij zal conform het geldende liquidatietarief worden vastgesteld op € 100,00.

3. De beslissing

De kantonrechter:

- stelt de nakosten, zoals bedoeld in artikel 237 lid 4 Rv, vast op € 100,00;

- beveelt verwerende partij dit bedrag tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan verzoekende partij te betalen.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 oktober 2007, in tegenwoordigheid van de griffier.