Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2007:BB6099

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
22-10-2007
Datum publicatie
22-10-2007
Zaaknummer
180729 kg 07-557
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Geen rechtens te rechtvaardigen belang bij vordering beroepswielrenner om deel te nemen aan de fotoreportage van de ploeg van 2008, nu hij voor die ploeg niet geselecteerd is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector Civiel

Team handelsrecht

zaak/rolnr.: 180729 KG ZA 07-557

vonnis in kort geding d.d. 22 oktober 2007

inzake

Thorwald VENEBERG,

wonende te Smeermaas (België),

eiser,

procureur: mr. N.Th. ter Haar Romeny,

advocaat: mr. F.H.A. ter Huurne te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RABO WIELERPLOEGEN B.V.,

gevestigd te Utrecht,

gedaagde,

procureur: mr. R.A.H. Post,

advocaat: mr. E.J.A. Vilé te Utrecht.

1. Het verloop van het geding

De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

- het exploot van de dagvaarding in kort geding, betekend aan gedaagde op 11 oktober 2007;

- de faxbrief van gedaagde van 11 oktober 2007 met producties;

- de faxbrief van eiser van 15 oktober 2007 met producties.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 15 oktober 2007. Ter zitting waren aanwezig eisende partij in persoon bijgestaan door mr. F.H.A. ter Huurne voornoemd, alsmede namens gedaagde partij H. van der Aat (directeur en interim-manager) en E. Breukink (directeur en ploegleider) bijgestaan door mr. E.J.A. Vilé voornoemd.

De advocaten hebben ter gelegenheid van de zitting pleitaantekeningen overgelegd.

De inhoud van alle voornoemde stukken geldt als hier ingelast. Op hetgeen door partijen naar voren is gebracht wordt voor zoveel nodig hierna teruggekomen.

2. Het geschil

2.1

Eiser (verder: Veneberg) heeft gevorderd bij wege van voorlopige voorziening gedaagde (verder te noemen: Rabo) bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen:

a. om Veneberg toe te laten tot alle activiteiten voor de ploeg van 2008, waaronder de officiële fotoreportage op donderdag 25 oktober 2007;

b. om Veneberg in de gelegenheid te stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten;

c. tot betaling van een dwangsom van € 5.000,-, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Rabo niet voldoet aan het gevorderde onder a en/of b;

d. in de kosten van deze procedure.

2.2

Rabo heeft de vordering gemotiveerd weersproken.

3. De beoordeling

3.1

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de niet weersproken inhoud van de overgelegde producties, wordt van de navolgende feiten uitgegaan:

Veneberg is bij Rabo voor onbepaalde tijd in dienst als beroepswielrenner.

In 2006 heeft Veneberg een blessure opgelopen tengevolge van een val en is hij geveld door de ziekte van Pfeiffer.

Medio augustus 2007 heeft E. Breukink mondeling aan Veneberg medegedeeld dat hij niet geselecteerd is voor de ploeg van 2008 en dat Rabo per 1 januari 2008 afscheid van hem wil nemen.

Op 25 oktober 2007 vindt de officiële fotoreportage voor de ploeg van 2008 plaats waarvoor Veneberg niet is uitgenodigd.

Op 11 oktober 2007 is door de advocaat van Rabo een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 januari 2008 ingediend bij de Rechtbank Utrecht.

Veneberg is uitgenodigd door Rabo om deel te nemen aan de Cauberg Clinic op 25, 26 en 27 oktober 2007. Dienaangaande heeft Veneberg een e-mailbericht ontvangen van Erik Dekker inhoudende:

‘From: Erik Dekker

To: Veneberg ; Bonleon ; Boogerd ; Heeswijkth

Sent: Saturday, October 13, 2007 1:04 PM

Thorwald, Leon, Max, Michael,

Het spreekt voor zich, maar leveren jullie de fiets(en), wielen etc. die van de ploeg zijn mee naar de Cauberg Clinic?

Groeten en ik zie jullie daar.

Erik Dekker’.

Veneberg mag vooralsnog van Rabo geen wedstrijden meer rijden.

3.2

Veneberg heeft aan zijn vordering ten grondslag gelegd dat hij voor onbepaalde tijd in dienst is van Rabo en dientengevolge bij alle activiteiten van de wielerploeg betrokken dient te worden, ook waar het voorbereidende activiteiten betreft op het wielerseizoen 2008.

3.3

Rabo heeft daartegen ingebracht dat Veneberg vanwege onvoldoende functioneren niet geselecteerd is voor het wielerseizoen 2008, zodat zij hem bij activiteiten dienaangaande niet hoeft te betrekken. Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is reeds ingediend en zal op korte termijn behandeld worden.

3.4

Ter zitting heeft Rabo toegezegd dat Veneberg aan alle activiteiten behorend tot de ploeg van wielerseizoen 2007 mag deelnemen, zulks in weerwil van eerdere berichtgeving. Zo hoeft hij zijn fiets na de Cauberg Clinic niet in te leveren en mag hij tot het einde van zijn arbeidsovereenkomst blijven meetrainen.

Vooralsnog zijn er volgens Rabo tot aan het einde van het jaar geen activiteiten voor de ploeg van 2008 gepland, behalve de officiële fotoreportage op 25 oktober 2007. Vorig jaar had Rabo een teambuildingsessie voor haar ploegleden georganiseerd, maar het staat nog niet vast of dat zulks dit jaar gaat plaatsvinden. De voorzieningenrechter zal in het kader van onderhavige procedure zich beperken tot de vraag of Veneberg toegelaten dient te worden tot de officiële fotoreportage van Rabo.

De fotoreportage van 25 oktober 2007 betreft een interne aangelegenheid van Rabo. Van de individuele wielrenners worden foto’s gemaakt voor het Rabo Wielerboekje 2008. Tevens worden groepsfoto’s gemaakt voor ansichtkaarten en posters. Het fotomateriaal zal voor het eerst in 2008 worden gebruikt.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat Veneberg thans geen rechtens te rechtvaardigen belang heeft bij zijn vordering tot deelname aan de fotoreportage aangezien het Rabo vrijstaat haar wielrenners hiervoor uit te nodigen. Vaststaat dat Veneberg niet geselecteerd is voor de ploeg van volgend jaar. De Rechtbank Utrecht zal zich op korte termijn uitlaten over het ontbindingsverzoek. Rabo heeft ter zitting verklaard dat wanneer de arbeidsovereenkomst van Veneberg ook na 31 december 2007 voortduurt, zij op een later moment een foto van Veneberg zal maken en die zal gebruiken voor het Rabo Wielerboekje 2008. Hierdoor ontstaat geen onomkeerbare situatie voor Veneberg en komen de eventuele gevolgen voor risico voor Rabo.

De vordering van Veneberg wordt afgewezen.

4. De kosten

De kosten van deze procedure worden gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt, aangezien enerzijds door onduidelijkheid van Rabo de actie van Veneberg voorstelbaar is, anderzijds de vordering afgewezen wordt.

5. De beslissing bij wege van voorlopige voorziening

De voorzieningenrechter:

wijst af de vordering van Veneberg;

bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. H. de Ruijter, en in het openbaar uitgesproken op 22 oktober 2007.