Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2007:BB5434

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
13-09-2007
Datum publicatie
11-10-2007
Zaaknummer
427136 MZ 07-1
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

Verzet gegrond.

Beroepsschrift driemaal aan betrokkene teruggezonden.

Kostenvergoeding voor betrokkene.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Breda

Sector kanton Bergen op Zoom

PROCES-VERBAAL TERECHTZITTING, TEVENS

HOUDEND AANTEKENING MONDELINGE UITSPRAAK

Kantonnummer: 427136 MZ VERZ 07-1

CJIB-nummer : 94276599

Uitspraak van de kantonrechter mr. W.E.M. Verjans van 13 september 2007 op het verzetschrift ex artikel 27 lid 6 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) van:

naam : [betrokkenene]

geboren : [datum]

adres : [adres]

plaats : [woonplaats]

procederende in persoon.

Het verzet is behandeld ter openbare terechtzitting van donderdag 13 september 2007, waar betrokkene in persoon is verschenen vergezeld van zijn echtgenote.

SANCTIEGEGEVENS

Betrokkene is de sanctie opgelegd ter zake de gedraging als vermeld in het door de officier van justitie uitgevaardigde dwangbevel d.d. 20 december 2006, dat deel uitmaakt van het dossier, dat door betrokkene kon worden ingezien. Omdat niet (tijdig) en/of niet volledig is betaald is het incassotraject doorlopen als vermeld in genoemd dwangbevel.

BEOORDELING

De inhoud van de processtukken en het verhandelde ter terechtzitting leidt tot het volgende oordeel.

Omdat na de vervaldatum van de laatste aanmaning het totaal verschuldigde bedrag ad € 93,75 nog niet was voldaan, heeft de officier van justitie op 20 december 2006 een dwangbevel uitgevaardigd, dat op 22 december 2006 aan betrokkene is betekend.

Betrokkene heeft het verzet tijdig ingesteld en is ontvankelijk in zijn verzet.

Betrokkene stelt in zijn verzetschrift dat hij het niet eens was met de desbetreffende bekeuring. Hij stelt voorts tegen die bekeuring schriftelijk in beroep te zijn gegaan en dat hij vervolgens zijn beroepschrift tot driemaal toe teruggestuurd kreeg. Vervolgens ontving hij ineens een dwangbevel. Betrokkene wijst er nog op dat hij op 13 november 2006 van het CVOM een brief ontving waarin hem werd medegedeeld dat het beschikkingsnummer nog niet bekend was en dat hij, zodra hij de definitieve beschikking had ontvangen, alsnog in beroep kon gaan. Ter zitting is door betrokkene nog aangevoerd dat hij in feite alleen het “geeltje” heeft, aanmaningen zijn hem onbekend. In haar commentaar d.d. 26 maart 2007 stelt het CJIB dat betrokkene heeft nagelaten beroep in te stellen tegen de definitieve beschikking, dat betrokkene niet heeft gereageerd op de twee aanmaningen die hem zijn toegezonden en dat het CJIB geen door haar aan betrokkene gezonden poststukken retour heeft ontvangen. Het CJIB gaat er dan ook vanuit dat de door haar aan betrokkene verzonden poststukken hem hebben bereikt. Naar het oordeel van de kantonrechter dient het verzet van betrokkene gegrond worden verklaard. Uit het zaakoverzicht en het dwangbevel blijkt immers dat de initiële beschikking dateert van 13 juni 2006. Hoe het CJIB betrokkene dan op 13 november 2006 kan mededelen dat het beschikkingsnummer nog niet bekend is en dat betrokkene de definitieve beschikking moet afwachten, is de kantonrechter onduidelijk.

Betrokkene stelt kosten te hebben moeten maken in verband met de behandeling van het verzet door de kantonrechter. Naar het oordeel van de kantonrechter komen die kosten in beginsel voor vergoeding in aanmerking. Op grond van artikel 26 lid 6, juncto artikel 13a van de Wahv dient bij de kostenveroordeling te worden aangesloten bij het Besluit proceskosten bestuursrecht en het Besluit tarieven in strafzaken 2003. Op grond hiervan wordt aan betrokkene een bedrag toegekend van € 161,00. Voorts dient op grond van artikel 26 lid 7 van de Wahv aan betrokkene het door hem betaalde griffierecht te worden terugbetaald.

BESLISSING van de kantonrechter

Verklaart het verzet gegrond.

Bepaalt dat het CJIB een bedrag van € 161,00 aan betrokkene betaalt in verband met de door hem gemaakte kosten van het verzet.

Bepaalt dat de griffier het door betrokkene betaalde griffierecht ad € 105,00 aan hem terugbetaalt.