Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2007:BB4490

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
28-09-2007
Datum publicatie
28-09-2007
Zaaknummer
800078-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan stalking van een lid van de tweede kamer door hem in korte tijd een groot aantal bedreigende e-mails te sturen. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector strafrecht

parketnummer: 800078-07

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 28 september 2007

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] 1973 Karacalar (Turkije)

wonende te [adres]

thans gedetineerd in het huis van bewaring De Boschpoort te Breda

raadsman mr. Ucrun, advocaat te Rotterdam.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 14 september 2007, waarbij de officier van justitie, mr. Weijers, en de verdediging hun standpunten hebben kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte [slachtoffer] heeft gestalkt door hem bedreigende e-mails te sturen.

3 De voorvragen

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De ontvankelijkheid van de officier van justitie.

De raadsman heeft aangevoerd dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard nu er sprake zou zijn geweest van stelselmatige observatie door het CWI. Een stelselmatige observatie zou alleen op bevel van de officier van justitie en door opsporingsambtenaren mogen worden uitgevoerd. Wanneer de rechtbank de handelingen van het CWI niet ziet als een stelselmatige observatie moet het openbaar ministerie volgens de raadsman niet-ontvankelijk worden verklaard omdat er, zonder een schriftelijk bevel van de officier van justitie, geen bijstand aan de opsporing plaats had mogen vinden door burgers en omdat opsporingsbevoegdheden alleen door opsporingsambtenaren mogen worden uitgeoefend.

De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt.

De politie heeft gedurende het onderzoek informatie ingewonnen bij het CWI en heeft het CWI gevraagd medewerking te verlenen. Het CWI heeft zelf het initiatief genomen om de verrichtingen van haar klanten op de computers te volgen. Getuige [getuige 1], de teamcoördinator van het CWI, verklaart namelijk dat hij bekend was met het computersysteem Tutor, waarmee alle computers waarop bezoekers werken in de gaten konden worden gehouden. Er werd reeds over gedacht het systeem in te voeren maar het verzoek om medewerking van de politie was voor hem een aanleiding om het Tutor systeem versneld aan te schaffen. Het CWI is dus niet geïnstrueerd door de politie, er zijn slechts informatieve mededelingen en adviezen aan het CWI gegeven. Het CWI heeft zich vervolgens vrijwillig behulpzaam opgesteld en relevante informatie aan de politie doorgegeven. De politie heeft de medewerkers van het CWI ook geadviseerd bij het aanspreken van verdachte. De medewerkers van het CWI hebben verdachte verzocht de komst van de politie af te wachten. Blijkens het proces-verbaal is de aanhouding van verdachte vervolgens door opsporingsambtenaren verricht.

In het licht van deze vastgestelde feiten kan niet gezegd worden dat de invloed van de politie bij het volgen van de verrichtingen van de klanten van het CWI zodanig sturend is geweest dat sprake is geweest van stelselmatige observatie of andere opsporinghandelingen door medewerkers van het CWI. Gezien vorenstaande verwerpt de rechtbank het verweer van de raadsman en acht zij de officier van justitie ontvankelijk in haar vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1 De bewijsmiddelen

Indien hoger beroep wordt ingesteld zullen de bewijsmiddelen worden uitgewerkt en opgenomen in een bijlage die aan het vonnis wordt gehecht.

4.2 De bewijsoverwegingen

De raadsman van verdachte heeft aangevoerd dat [slachtoffer] als politicus een cultuur lijkt te scheppen waarin hij alles mag zeggen wat hij wil. Hij kan daarom heftige reacties terug verwachten zodat er om die reden geen sprake kan zijn van bedreiging van [slachtoffer] of van een inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer. [slachtoffer] moet meer kritiek kunnen verdragen. Daarnaast heeft de verdediging aangevoerd dat de e-mail berichten die verdachte stuurde niet bedreigend waren bedoeld. Tot slot heeft de raadsman betoogd dat het feit dat [slachtoffer] momenteel extra beveiligd wordt niet te wijten is aan de e-mail berichten van verdachte. Immers leefde [slachtoffer] al op deze wijze voordat verdachte de e-mail berichten stuurde.

Verdachte heeft gedurende een periode van drie maanden een grote hoeveelheid e-mail berichten aan [slachtoffer] gestuurd. De rechtbank is, met de raadsman, van oordeel dat [slachtoffer], gezien zijn positie, opstelling en uitspraken veel kritiek moet kunnen verdragen. De berichten die verdachte heeft gestuurd hielden echter geen weerwoord in maar waren duidelijk bedreigend van aard. Dat verdachte de teksten niet bedreigend heeft bedoeld doet hieraan niet af. Van belang is dat [slachtoffer] zich door de berichten bedreigd heeft gevoeld en dat hij de berichten alleen maar zo heeft kunnen opvatten dat verdachte hem iets aan zou willen doen. Doordat de e-mail berichten bedreigend van aard waren is er naar het oordeel van de rechtbank in dit geval wel degelijk sprake van belaging in de zin van artikel 285b van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank merkt nog op dat als niemand [slachtoffer] meer zou bedreigen, hij weer zonder de extra beveiliging zou kunnen functioneren. Verdachte heeft met het sturen van de bedreigende e-mail berichten naar [slachtoffer] de situatie in stand gehouden waarin [slachtoffer] extra beveiliging behoeft.

4.3 De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

in de periode van 17 november 2006 tot en met 15 januari 2007 in Nederland, wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [slachtoffer], met het oogmerk die [slachtoffer], vrees

aan te jagen, immers heeft verdachte in die periode ongeveer 100,

(dreigende) e-mails aan (een e-mailadres van) [slachtoffer] verzonden, veelal

meerdere per dag, waaronder de volgende:

- op 17 november 2006 om 10.31 uur

neem je ereplaats in bij saddam

- op 17 november 2006 om 15.17 uur

Oneway ticket to the blues crepeer eerst

- op 17 november 2006 om 15.22 uur

Neem je Ereplaats aan bij Saddam Hoessein there is no outway for you hoe lang

laat je je nog beveiligen lafbek crepeer eerst

- op 21 november 2006

ZELFS JE BEVEILIGERS KUNNEN JE NIET REDDEN LAFBEK ONTRUSTZAAIER

ONDEMOCRATISCHE HYPOCRIET TAKE YOUR PLACE WITH SADDAM

- op 30 november 2006

[slachtoffer] DOOD IS AAN JE HIELEN NIETS HOUDT TEGEN ZELFS BEVEILIGING NIET

- op 5 december 2006

ZIONISTISCHE [slachtoffer] ONTSNAPT ER NIET AAN DE DOOD DAT IS JOU LOT, BEVEILIGING

ZAL NIET TEGENHOUDEN OFWEL BATEN ZONDE VOOR DE VERSPILDE ONKOST

- op 7 december 2006

AL LAAT JE JE BEVEILIGEN OP EEN DAG BEN JE ER GEWEEST, NO MERCY

- op 20 december 2006

[slachtoffer] VOOR JOU IS IN DIT LAND GEEN UITWEG ONE WAY TICKET TIJD VOOR DE OFFER

- op 4 januari 2007 om 13.06 uur

EXECUTIE IN JE APPARTEMENT, HALLAL AAN JE KATTEN HONGAARS GOULASH ALS MAAL

ZIONIST JE GAAT DOOD, BEGIN EERST BIJ JEZELF HAAL ISLAM UIT JE STANDPUNT EER

OF LAAT JE GAAT HET PROEVEN

- op 4 januari 2007 om 13.13 uur

JIJ PREEKT RASISTISCHER DAN OMSTREDEN IMAM ZIONIST GALG IS JE EREPLAATST

- op 5 januari 2007

JE GAAT DOODT PROEVEN

- op 15 januari 2007 om 15.41 uur

Je bloed gaat vloeien like Donau als overheid je niet weet aan te pakken lezen

we je de les wel zionist trouwens overh is ook christendom die accepteert het

als rollen anders waren dan was het anders;

- op 15 januari 2007 om 15.52 uur

Beveiliging is geen bescherming voor je doodt is nabij

Bij de bewezenverklaring is de rechtbank ervan uitgegaan dat verdachte ongeveer 100 e-mails heeft gestuurd. Verdachte is door deze aanpassing in de tenlastelegging niet in haar belangen geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen primair meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Dit levert het in de beslissing genoemde strafbare feit op.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die haar strafbaarheid uitsluit.

6 De strafoplegging

6.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft op grond van het primair ten laste gelegde gevorderd aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar met aftrek van voorarrest en oplegging van de maatregel tot terbeschikkingstelling met dwangverpleging.

6.2 Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft betoogd dat, in aansluiting op het rapport van psychiater Van Eyk, de TBS-maatregel in het geval van verdachte niet de geëigende weg is. De belaging is van geringe aard en rekening houdende met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van verdachte is de raadsman van mening dat een gevangenisstraf gelijk aan de duur van het voorarrest passend zou zijn.

6.3 Het oordeel van de rechtbank

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan stalking van [slachtoffer] door hem een grote hoeveelheid bedreigende e-mails te sturen. Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard deze e-mails te hebben gestuurd omdat zij het niet eens was met de standpunten van [slachtoffer].

Belaging is een ernstig feit nu het gaat om een misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid van het slachtoffer, dat door de belaging in veel gevallen gevoelens van angst, onzekerheid en onveiligheid ondervindt. Blijkens de aangiften van [slachtoffer] is hij bang dat verdachte hem daadwerkelijk van het leven zal beroven. De berichten beïnvloeden zijn persoonlijke leven alsook zijn werk als lid van de Tweede Kamer.

De rechtbank rekent het verdachte aan dat zij eerder is veroordeeld voor belaging en ook nog in een proeftijd liep.

In eerste instantie is er over verdachte gerapporteerd door psychiater Van Eyk en psycholoog Ligthart. Psychiater Van Eyk is van mening dat er bij verdachte geen sprake is van een stoornis in psychiatrische zin, wel van een ontwikkelingsstoornis zich uitende in identiteitsproblematiek en de daaruit voortvloeiende conflicten. Er kan gesproken worden van een later ontstaan gedragspatroon met borderline kenmerken, reactief ontstaan vanuit een vijandige omgeving. Gezien zijn conclusie dat er geen sprake is van een stoornis of ziekte in psychiatrische zin ziet hij geen aanleiding een maatregel te adviseren. Wel dient verdachte enigszins verminderd toerekeningsvatbaar te worden verklaard.

Psycholoog Ligthart constateert dat verdachte wel lijdende is aan een ziekelijke stoornis in de vorm van een Waanstoornis van het erotomane type, een persoonlijkheidsstoornis NAO met antisociale, narcistische en theatrale elementen. Verdachte weet hierdoor slecht haar grenzen te bewaken en haar realiteitstoetsing is hierbij beperkt. Psycholoog Ligthart concludeert tot een duidelijk verminderde toerekeningsvatbaarheid.

Ter terechtzitting van 27 april 2007 is psycholoog Ligthart gehoord als getuige-deskundige. Hij heeft toen verklaard dat de visie van psychiater Van Eyk dusdanig afwijkt van zijn standpunt dat hij het nodig acht om verdachte langere tijd te laten observeren bij De Grote Beek. Naar aanleiding van de verklaring van Ligthart heeft de rechtbank de observatie bevolen.

In het kader van de observatie in De Grote Beek is er over verdachte door psychiater Masthoff en psycholoog Van Toorn gerapporteerd en heeft er een milieuonderzoek plaatsgevonden. Blijkens deze rapporten was er bij verdachte in het verleden sprake van erotomane betrekkingswanen die nog steeds onder de oppervlakte sluimeren. Er worden meerdere symptomen geconstateerd die passend zijn bij een stoornis in het autistische spectrum. Het is volgens de deskundigen zorgwekkend dat zij geen enkele contact heeft met haar emoties waardoor er geen integratie is tussen denken, doen en voelen. Dit alles valt te classificeren als een pervasieve ontwikkelingsstoornis NAO (atypisch autisme). Concluderend is er bij verdachte sprake van een ernstige, complexe, chronische psychopathologie waarbij een pervasieve ontwikkelingsstoornis centraal staat met daarnaast een genderidentiteitsstoornis en van een periodieke waanstoornis. Gelet op het op de voorgrond treden van de psychopathologie kan niet worden geconcludeerd tot een persoonlijkheidsstoornis, de pathologische narcistische persoonlijkheidstrekken dienen volgens de deskundigen echter wel benoemd te worden. De prognose voor toekomstig gewelddadig gedrag is zeer ongunstig. Psychiater Masthoff en psycholoog Van Toorn concluderen tot een verminderde toerekeningsvatbaarheid en adviseren de rechtbank een terbeschikkingstelling met dwangverpleging op te leggen.

De rechtbank stelt vast dat de conclusies in de rapportages uiteen lopen. Verdachte is gedurende een aantal weken geobserveerd en onderzocht in De Grote Beek. Blijkens de rapportage van psychiater Masthoff en psycholoog Van Toorn hebben zij ook kennis genomen van de concept rapportages van psycholoog Ligthart en psychiater Van Eyk en deze meegenomen bij hun beoordeling. De rechtbank hecht om deze redenen doorslaggevende waarde aan de rapportage die door psychiater Masthoff en psycholoog Van Toorn is opgesteld en zal hun advies overnemen.

Gelet op de inhoud van de rapporten, de ernst van de feiten en het strafblad van verdachte is de rechtbank van oordeel dat een tbs noodzakelijk is.

Daarbij heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat voldaan wordt aan de eisen die de wet daaraan stelt, te weten:

- bij verdachte bestond ten tijde van het plegen van het feit een ziekelijke stoornis van haar geestvermogens;

- het gepleegde misdrijf is omschreven in artikel 285b van het Wetboek van Strafrecht en genoemd in artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht;

- de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen eist die maatregel.

De rechtbank acht, gelet op de ernst van de problematiek en het gevaar dat verdachte voor anderen oplevert, dwangverpleging noodzakelijk.

Voor een tbs met voorwaarden ziet de rechtbank geen ruimte, omdat blijkens het rapport van psychiater Masthoff en psycholoog Van Toorn daarmee onvoldoende de veiligheid van de maatschappij kan worden gegarandeerd

Daarnaast acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden noodzakelijk. Bij de bepaling van de duur van die straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de mate waarin het feit aan verdachte kan worden toegerekend enerzijds en de impact die het feit op de samenleving heeft gehad anderzijds.

7 Het beslag

7.1 De overwegingen omtrent de onttrekking aan het verkeer.

De hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen voorwerpen zijn vatbaar voor onttrekking aan het verkeer.

Gebleken is dat de voorwerpen bij het onderzoek naar de tenlastegelegde feiten zijn aangetroffen, terwijl de voorwerpen dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke feiten.

De voorwerpen behoren aan verdachte toe en zijn van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en/of het algemeen belang.

7.2 De overwegingen omtrent de teruggave aan verdachte.

De rechtbank zal de teruggave gelasten van de in de beslissing genoemde in beslag genomen voorwerpen aan verdachte, aangezien de voorwerpen niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer en onder verdachte in beslag zijn genomen.

8 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 10, 27, 36b, 36d, 37a, 37b, 285b van het Wetboek van Strafrecht.

9 De beslissing

De rechtbank:

Voorvragen

- verklaart de officier van justitie ontvankelijk in haar vordering.

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.3 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde het volgende strafbare feit oplevert:

Belaging;

- verklaart verdachte strafbaar;

Zij veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden.

Zij bepaalt dat de tijd door de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht in mindering zal worden gebracht bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf.

Maatregel

Zij gelast de terbeschikkingstelling van verdachte en beveelt daarbij dat zij van overheidswege zal worden verpleegd.

Zij verklaart aan het verkeer onttrokken de volgende voorwerpen:

3 1.00 STK Papier

Diversen krantenknipsels, uitdraaien en 1x ANWB-bok

4 1.00 STK Papier

Diversen comp-uitdraaien, aantekeningen

7 1.00 STK Papier Kl:Wit

Snippers

Diversen papieren snippers uit rechter jaszak

8 1.00 STK Papier Kl:Oranje

Kladje

1x papiertje met aantekeningen

Zij gelast de teruggave aan verdachte van de volgende voorwerpen:

1 Geld Euro's

49x100 euro, 2x50 euro en 3x opnamebewijs

2 1.00 STK Papier

FPD-rapportage S. Imre

6 1.00 STK Papier

Aktekoffer met diversen bescheiden/administratie

Dit vonnis is gewezen door mr. Bakx, voorzitter, mr. Kneepkens en mr. Dijkstra, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Fleskens, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 28 september 2007, zijnde mr. Kneepkens en mr. Dijkstra niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I:

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat

zij in of omstreeks de periode van 17 november 2006 tot en met 15 januari 2007

te Tilburg, althans in Nederland, in elk geval in Nederland, wederrechtelijk

stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer

van [slachtoffer], in elk geval van een ander, met het oogmerk die [slachtoffer], in elk

geval die ander te dwingen iets te doen, niet te doen, te dulden en/of vrees

aan te jagen, immers heeft verdachte in die periode 150, althans tientallen,

(dreigende) e-mails aan (een e-mailadres van) [slachtoffer] verzonden, veelal

meerdere per dag, waaronder de volgende:

- op 17 november 2006 om 10.31 uur (blz. 164)

neem je ereplaats in bij saddam

- op 17 november 2006 om 15.17 uur (blz. 174)

Oneway ticket to the blues crepeer eerst

- op 17 november 2006 om 15.22 uur (blz. 180)

Neem je Ereplaats aan bij Saddam Hoessein there is no outway for you hoe lang

laat je je nog beveiligen lafbek crepeer eerst

- op 21 november 2006 (blz. 195)

ZELFS JE BEVEILIGERS KUNNEN JE NIET REDDEN LAFBEK ONTRUSTZAAIER

ONDEMOCRATISCHE HYPOCRIET TAKE YOUR PLACE WITH SADDAM

- op 30 november 2006 (blz.247)

[slachtoffer] DOOD IS AAN JE HIELEN NIETS HOUDT TEGEN ZELFS BEVEILIGING NIET

- op 5 december 2006 (blz. 277)

ZIONISTISCHE [slachtoffer] ONTSNAPT ER NIET AAN DE DOOD DAT IS JOU LOT, BEVEILIGING

ZAL NIET TEGENHOUDEN OFWEL BATEN ZONDE VOOR DE VERSPILDE ONKOST

- op 7 december 2006 (blz. 306)

AL LAAT JE JE BEVEILIGEN OP EEN DAG BEN JE ER GEWEEST, NO MERCY

- op 20 december 2006 (blz. 442)

[slachtoffer] VOOR JOU IS IN DIT LAND GEEN UITWEG ONE WAY TICKET TIJD VOOR DE OFFER

- op 4 januari 2007 om 13.06 uur (blz. 472)

EXECUTIE IN JE APPARTEMENT, HALLAL AAN JE KATTEN HONGAARS GOULASH ALS MAAL

ZIONIST JE GAAT DOOD, BEGIN EERST BIJ JEZELF HAAL ISLAM UIT JE STANDPUNT EER

OF LAAT JE GAAT HET PROEVEN

- op 4 januari 2007 om 13.13 uur (blz. 497)

JIJ PREEKT RASISTISCHER DAN OMSTREDEN IMAM ZIONIST GALG IS JE EREPLAATST

- op 5 januari 2007 (blz. 634)

JE GAAT DOODT PROEVEN

- op 15 januari 2007 om 15.41 uur (blz.37)

Je bloed gaat vloeien like Donau als overheid je niet weet aan te pakken lezen

we je de les wel zionist trouwens overh is ook christendom die accepteert het

als rollen anders waren dan was het anders;

- op 15 januari 2007 om 15.52 uur (blz.41)

Beveiliging is geen bescherming voor je doodt is nabij

art 285b lid 1 Wetboek van Strafrecht

subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling

mocht of zou kunnen leiden:

zij in of omstreeks de periode van 17 november 2006 tot en met 15 januari 2007

te Tilburg, althans in Nederland, [slachtoffer] meermalen heeft bedreigd met

(telkens) enig misdrijf tegen het leven gericht, althans (telkens) met zware

mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend 108, althans vele

tientallen, waaronder de volgende, dreigende e-mails (aan een e-mailadres van)

[slachtoffer] verzonden:

- op 17 november 2006 om 10.31 uur (blz. 164)

neem je ereplaats in bij saddam

- op 17 november 2006 om 15.17 uur (blz. 174)

Oneway ticket to the blues crepeer eerst

- op 17 november 2006 om 15.22 uur (blz. 180)

Neem je Ereplaats aan bij Saddam Hoessein there is no outway for you hoe lang

laat je je nog beveiligen lafbek crepeer eerst

- op 21 november 2006 (blz. 195)

ZELFS JE BEVEILIGERS KUNNEN JE NIET REDDEN LAFBEK ONTRUSTZAAIER

ONDEMOCRATISCHE HYPOCRIET TAKE YOUR PLACE WITH SADDAM

- op 30 november 2006 (blz.247)

[slachtoffer] DOOD IS AAN JE HIELEN NIETS HOUDT TEGEN ZELFS BEVEILIGING NIET

- op 5 december 2006 (blz. 277)

ZIONISTISCHE [slachtoffer] ONTSNAPT ER NIET AAN DE DOOD DAT IS JOU LOT, BEVEILIGING

ZAL NIET TEGENHOUDEN OFWEL BATEN ZONDE VOOR DE VERSPILDE ONKOST

- op 7 december 2006 (blz. 306)

AL LAAT JE JE BEVEILIGEN OP EEN DAG BEN JE ER GEWEEST, NO MERCY

- op 20 december 2006 (blz. 442)

[slachtoffer] VOOR JOU IS IN DIT LAND GEEN UITWEG ONE WAY TICKET TIJD VOOR DE OFFER

- op 4 januari 2007 om 13.06 uur (blz. 472)

EXECUTIE IN JE APPARTEMENT, HALLAL AAN JE KATTEN HONGAARS GOULASH ALS MAAL

ZIONIST JE GAAT DOOD, BEGIN EERST BIJ JEZELF HAAL ISLAM UIT JE STANDPUNT EER

OF LAAT JE GAAT HET PROEVEN

- op 4 januari 2007 om 13.13 uur (blz. 497)

JIJ PREEKT RASISTISCHER DAN OMSTREDEN IMAM ZIONIST GALG IS JE EREPLAATST

- op 5 januari 2007 (blz. 634)

JE GAAT DOODT PROEVEN

- op 15 januari 2007 om 15.41 uur (blz.37)

Je bloed gaat vloeien like Donau als overheid je niet weet aan te pakken lezen

we je de les wel zionist trouwens overh is ook christendom die accepteert het

als rollen anders waren dan was het anders;

- op 15 januari 2007 om 15.52 uur (blz.41)

Beveiliging is geen bescherming voor je doodt is nabij

art 285 lid 1 Wetboek van Strafrecht