Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2007:BB1191

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
17-07-2007
Datum publicatie
07-08-2007
Zaaknummer
AWB 05/4591
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

In geschil is hoogte van de aanslag vennootschapsbelasting 2001. De rechtbank heeft in een zaak betrekking hebben op de aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001 bepaald dat het gebruikelijke loon van de directeur groot aandeelhouder van belanghebbende conform artikel 12a van de Wet loonbelasting 1964 moet worden verhoogd. Op grond hiervan wordt de winst van belanghebbende voor dat jaar verlaagd. Voorts wordt de toevoeging aan de kostenegalisatiereserve als gevolg van het hogere loon vastgesteld op driemaal het bedrag dat reeds door de inspecteur in aftrek is toegelaten. Belanghebbende kan geen pensioenvoorziening vormen nu in het onderhavige jaar de pensioenovereenkomst nog niet tot stand was gekomen. Met betrekking tot de terugbetalingsverplichting heeft belanghebbende niet bewezen dat terzake hiervan een voorziening moet worden getroffen. beroep gegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector bestuursrecht, meervoudige belastingkamer

Procedurenummer: AWB 05/4591

Uitspraakdatum: 17 juli 2007

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto artikel 27d van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) in het geding tussen

[belanghebbende], wonende te [woonplaats], eiser,

en

de inspecteur van de Belastingdienst, verweerder.

Eiser en verweerder worden hierna aangeduid als respectievelijk belanghebbende en inspecteur.

De bestreden uitspraak op bezwaar

De uitspraak van de inspecteur van 15 november 2005 op het bezwaar van belanghebbende tegen de aan belanghebbende voor het jaar 2000 opgelegde aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Zitting

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 3 juli 2007.

Aldaar zijn verschenen en gehoord, belanghebbende, vergezeld van zijn gemachtigde, alsmede de inspecteur.

De zaken, bij de rechtbank geregisteerd onder de nummers 05/4687, 05/4591, 06/1231, 06/2518 en 06/2517, zijn gelijktijdig behandeld.

1. Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

2. Gronden

2.1. Belanghebbende is in het onderhavige jaar directeur groot aandeelhouder van [BV1]. [BV1] bezit 48% van de aandelen in [BV2]. Belanghebbende beschikt derhalve over een aanmerkelijk belang in zowel [BV1] als in [BV2]

2.2. Belanghebbende verrichtte in het jaar 2000 via [BV1] assurantiewerkzaamheden voor [BV2]

2.3. In het onderhavige jaar heeft belanghebbende, blijkens zijn aangifte inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen, een loon van [BV2] ontvangen van ƒ 99.321. Op dit bedrag is geen loonbelasting / premie volksverzekeringen ingehouden.

2.4. In geschil is het antwoord op de vraag of het in de aangifte opgenomen bedrag aan loon te hoog is in zin van artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB ’64). Belanghebbende beantwoordt deze vraag bevestigend. De inspecteur is de tegenovergestelde opvatting toegedaan.

2.5. Ter adstruering van het bedrag van ƒ 99.321 heeft belanghebbende bij zijn aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2000 bankafschriften van zijn rekening bij de [bank] overgelegd. Dat dit bedrag door [BV2] aan belanghebbende in het jaar 2000 werd uitbetaald is niet in geschil.

2.6. Nu belanghebbende het loon ad ƒ 99.321 feitelijk heeft genoten in de zin van artikel 3.146 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001, kan dit loon niet met toepassing van artikel 12a van de Wet LB ’64 naar beneden worden bijgesteld. Slechts indien sprake zou zijn van negatief loon, zou het door belanghebbende genoten loon kunnen worden verlaagd. Nu gesteld noch gebleken is dat belanghebbende een wettelijke verplichting heeft tot terugbetaling van een deel van het genoten loon, is er geen sprake van negatief loon.

2.7. Gelet op het vorenoverwogene is het beroep ongegrond verklaard.

3. Proceskosten

De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Deze uitspraak is gedaan op 17 juli 2007 door mr. W. Brouwer, voorzitter, mr A.A. den Hartog en mr. A.F.M.Q. Beukers-van Dooren, rechters, en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. L. Abbing-van Kleef, griffier.

Afschrift aangetekend verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (belastingkamer), Postbus 70583, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.