Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2007:BA8579

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
07-06-2007
Datum publicatie
03-07-2007
Zaaknummer
434804 mb 07-78
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Beroep betrokkene gegrond. Incompleet dossier en omstandigheden van het geval

Wetsverwijzingen
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 9
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JWR 2007/72
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Breda

Sector kanton Bergen op Zoom

PROCES-VERBAAL TERECHTZITTING, TEVENS

HOUDEND AANTEKENING MONDELINGE UITSPRAAK

Kantonnummer: 434804 MB VERZ 07-78

CJIB-nummer : 97799277

Uitspraak van de kantonrechter mr. W.E.M. Verjans van 7 juni 2007 op het beroepschrift ex artikel 9 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) van:

naam : [betrokkene]

geboren : [datum]

adres : [adres]

plaats : [woonplaats]

procederend in persoon.

Het beroep is behandeld ter openbare terechtzitting van donderdag 7 juni 2007, waarbij het Openbaar Ministerie (OM) werd vertegenwoordigd door mr. B.H.E. Kilian. Betrokkene is in persoon ter zitting verschenen. Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden.

SANCTIEGEGEVENS

Betrokkene is de sanctie opgelegd ter zake de gedraging als vermeld en nader omschreven in het zaakoverzicht van 8 december 2006, dat deel uitmaakt van het dossier, dat door betrokkene kon worden ingezien.

BEOORDELING

Betrokkene is tijdig in beroep gekomen tegen de beslissing van de officier van justitie, zodat hij daarin kan worden ontvangen.

De inhoud van de processtukken, bezien in samenhang met hetgeen dat door partijen ter zitting naar voren is gebracht, leidt tot het volgende oordeel.

Aan betrokkene is een sanctie opgelegd omdat voor het desbetreffende motorvoertuig geen apk was afgegeven. Betrokkene heeft het hem verweten feit erkend. Hij voert echter aan dat het een leger- voertuig uit de tweede wereldoorlog betreft waarmee demonstraties worden gegeven. De oude GMC staat op particulier terrein en wordt op een vrachtwagen over de openbare weg vervoerd. Betrokkene heeft de GMC nog niet keuringsklaar kunnen maken. Betrokkene stelt dat het kenteken van de GMC inmiddels is geschorst. Gelet op die omstandigheden heeft de vertegenwoordigster van het OM ter zitting de kantonrechter voorgesteld de opgelegde sanctie te matigen tot nihil. De kantonrechter merkt allereerst op dat in het door het CVOM overgelegde dossier de beslissing van de officier van justitie ontbreekt. Derhalve is sprake van een incompleet dossier, van welke omissie betrokkene geen slachtoffer mag worden. Reeds om deze reden zal de kantonrechter het beroep van betrokkene gegrond verklaren en de beslissing van de officier van justitie vernietigen. Daarnaast overweegt de

kantonrechter ten overvloede nog dat hij, zo hij niet zo zou hebben beslist, hij zeker het voorstel van de gemachtigde van het OM zou hebben gevolgd en de opgelegde sanctie zou hebben gematigd tot

nihil.

BESLISSING

Verklaart het beroep van betrokkene gegrond.

Vernietigt de beslissing van de officier van justitie d.d. 22 november 2006.

Bepaalt dat aan betrokkene het bedrag dat hij aan zekerheid heeft gesteld, wordt gerestitueerd.

De kantonrechter,

Verzonden op:

Ingevolge de bepalingen van de Wahv is het instellen van hoger beroep tegen deze beslissing niet mogelijk.