Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2007:BA8061

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
18-06-2007
Datum publicatie
26-06-2007
Zaaknummer
444943 ov 07-1768
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

kopje:

- de kantonrechter is per 1 mei 2007 bevoegd kennis te nemen van verzoeken inzake curatele (Wet 22 november 2006, Stb. 2006, 589)

- verzoek wijziging curator toegewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector kanton

Locatie Bergen op Zoom

zaak/rolnr.: 444932 OV VERZ 07-1768

beschikking d.d. 18 juni 2007 op een verzoek tot wijziging van een ondercuratelestelling

ingediend door

[C.H.], wonende te [woonplaats],

hierna te noemen verzoeker,

inzake:

[J.H.], geboren op [geboortedatum en -plaats],

wonende te [woonplaats],

hierna te noemen betrokkene.

1. Het verloop van het geding

1.1 De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

a. het op 24 mei 2007 ter griffie ontvangen verzoekschrift ex artikel 1:385 van het Burgerlijk Wetboek met bijlagen;

b. de beschikking van de rechtbank te Breda, van 15 november 1983, met alle daarin vermelde stukken;

c. het uittreksel uit het curateleregister betreffende betrokkene;

d. het uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens betreffende betrokkene;

e. het uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens betreffende de hierna te benoemen curator;

f. de bereidverklaring van de hierna te benoemen curator.

1.2 De inhoud van deze stukken geldt als hier ingelast.

1.3 Als belanghebbenden zijn aangemerkt:

1. betrokkene;

2. de ouders (waarbij de vader tevens de huidig curator is), alsmede de broer en zus van betrokkene.

2. Het verzoek

Het verzoek strekt tot ontslag van de huidige curator en tot benoeming van een andere curator over betrokkene. Geen van de belanghebbenden heeft zich tegen het verzoek verweerd.

3. De beoordeling

3.1 Per 1 mei 2007 is in werking getreden de Wet van 22 november 2006, Stb. 2006, 589 (de Wet Herschikking). Krachtens deze wet is de kantonrechter vanaf die datum bevoegd kennis te nemen van onder meer verzoeken tot wijziging van een ondercuratelestelling.

3.2 Bij voormelde beschikking is betrokkene onder curatele gesteld met benoeming van [C.H.], laatstelijk wonende [adres], tot curator.

De curator verzoekt om hem moverende redenen te worden ontslagen als curator.

3.3 De belanghebbenden hebben schriftelijk verklaard geen bezwaar te hebben tegen

wijziging van de curator en het benoemen van de voorgestelde curator over betrokkene.

3.4 De kantonrechter zal de curator overeenkomstig het verzoek uit zijn functie ontslaan, nu daartoe voldoende gewichtige redenen aanwezig worden geacht.

3.5 Aangezien de voorgestelde curator zich bereid heeft verklaard het curatorschap te aanvaarden en ten aanzien van hem geen bezwaren zijn gebleken, zal de rechtbank hem in die functie benoemen.

4. De beslissing

De kantonrechter:

- ontslaat [C.H.], geboren te [geboorteplaats en -datum]6, wonende te [adres], als curator over de onder curatele gestelde [J.H.], geboren te [geboorteplaats en -datum], ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Moerdijk;

- benoemt over de onder curatele gestelde tot curator [D.H.], geboren te [geboorteplaats en -datum], wonende te [adres];

- bepaalt dat de ontslagen curator rekening en verantwoording zal afleggen ten overstaan van de kantonrechter ter zake het door hem gevoerde beheer over het vermogen van de onder curatele gestelde;

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 juni 2007, in tegenwoordigheid van de griffier.

Mededeling van de griffier:

Tegen deze beschikking kan voor zover het een eindbeslissing betreft hoger beroep worden ingesteld:

a. door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van deze beschikking is verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na de betekening van de beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.

Het beroepschrift moet door tussenkomst van een procureur worden ingediend bij het gerechtshof te

's-Hertogenbosch.