Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2007:BA7467

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
13-06-2007
Datum publicatie
19-06-2007
Zaaknummer
441429 cv 07-2638
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

: Verstekvonnis; bij akte nadere adstructie van de vordering m.b.t. de rechterlijke machtiging ex art. 3:299 BW. Vordering tot verlening van een rechterlijke machtiging om gas af te sluiten en meterstanden binnenshuis op te nemen, wordt toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector kanton

Locatie Bergen op Zoom

zaak/rolnr.: 441429 CV EXPL 07-2638

vonnis d.d. 13 juni 2007

inzake

de besloten vennootschap ESSENT NETWERK B.V.,

gevestigd te ‘s-Hertogenbosch,

eiseres,

gemachtigde: AGC Overijssel B.V., gerechtsdeurwaarders te Zwolle,

tegen:

[gedaagde],

wonende te ([adres],

gedaagde, niet verschenen.

1. Het verloop van het geding

De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

1.1 de inleidende dagvaarding d.d. 10 april 2007, met producties;

1.2 het audiëntieblad van de terechtzitting d.d. 2 mei 2007 te 10:00 uur;

1.3 het daarop gewezen verstekvonnis van 2 mei 2007;

1.4 de akte adstructie van de vordering zijdens eiseres, met producties.

Tegen de niet verschenen gedaagde is na overlegging van de aan hem uitgebrachte dagvaarding verstek verleend, waarna eiseres bij akte in de gelegenheid is gesteld om haar vordering nader te adstrueren, met name met betrekking tot het bepaalde in artikel 3:299 BW inzake de rechterlijke machtiging, van welke gelegenheid door eiseres gebruik is gemaakt.

2. Het geschil

Eiseres vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, eiseres toe te staan werkzaamheden te verrichten aan het verbruikaders, bestaande uit het afsluiten van gedaagde van gas en het opnemen van de meterstanden en gedaagde te veroordelen om te gedogen dat eiseres voornoemde werkzaamheden verricht aan het verbruikaders, alsmede gedaagde te veroordelen om aan eiseres tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag van € 507,50, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 10 april 2007 tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van gedaagde in de kosten van deze procedure.

Gedaagde is niet verschenen.

3. De beoordeling

Ten gevolge van de liberalisering van de energiemarkt op 1 juli 2004 is er een scheiding tussen de leverancier van gas en elektriciteit enerzijds en de netbeheerder anderzijds zoals vermeld in art. 3 lid 1 Gaswet en art. 11 Elektriciteitswet. De netbeheerder verzorgt onder andere het transport van gas en elektriciteit, waartoe zij gerechtigd is zolang de consument een overeenkomst heeft met een leverancier. Indien een dergelijke overeenkomst ontbreekt, zou de netbeheerder optreden als leverancier hetgeen niet is toegestaan. De netbeheerder dient tot afsluiting over te gaan indien de consument geen overeenkomst (meer) heeft met een leverancier. In het onderhavige geval heeft zich namens gedaagde binnen de door eiseres gestelde termijn geen nieuwe leverancier bij eiseres gemeld. Nu afsluiting buitenshuis niet mogelijk is, dient het transport beëindigd te worden door de meter binnenshuis te blokkeren. Gedaagde is gehouden de netbeheerder - in casu eiseres - daartoe toegang te verschaffen tot zijn woning, bij gebreke waarvan hij eiseres belemmert in het uitvoeren van haar wettelijke taak. Eiseres heeft derhalve recht en belang - gelet op de schade die zij lijdt wegens het mislopen van transportkosten - bij toetreding tot de woning van gedaagde. De niet bestreden stellingen van de dagvaarding kunnen de vordering derhalve dragen en deze komt niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat die vordering behoort te worden toegewezen.

4. De kosten

Gedaagde zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding aan de zijde van eiseres gevallen, met dien verstande dat als vergoeding van GBA kosten niet meer wordt toegekend dan het in dit geval redelijke en gebruikelijke bedrag van € 7,- (exclusief BTW).

5. De beslissing

De kantonrechter:

I staat eiseres toe werkzaamheden te verrichten aan het verbruikaders - zijnde [adres] - bestaande uit het afsluiten van gedaagde van gas en het opnemen van de meterstanden;

II veroordeelt gedaagde om te gedogen dat eiseres de hiervoor onder I omschreven werkzaamheden verricht aan het verbruikadres;

III veroordeelt gedaagde om aan eiseres tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag van € 507,50, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 10 april 2007 tot aan de dag der algehele voldoening;

IV veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding aan de zijde van eiseres gevallen en tot op heden begroot op een bedrag van € 378,85, waaronder begrepen een bedrag van € 150,- aan salaris voor de gemachtigde van eiseres;

V verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, en uitge¬sproken ter openbare terechtzitting van woensdag 13 juni 2007, in tegenwoordigheid van de griffier.