Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2007:BA7277

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
05-04-2007
Datum publicatie
29-06-2007
Zaaknummer
AWB 06/2224
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank acht enkel een niet geregistreerde intentieverklaring die in 2003 aan de inspecteur wordt bekend gemaakt, bij betwisting door die inspecteur, onvoldoende bewijs dat de onderneming reeds in de jaren 2001 (06/2221) of 2002 (06/2224) voor rekening van de BV in oprichting werd gedreven.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2007-1295
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Sector bestuursrecht, meervoudige belastingkamer

Procedurenummer: AWB 06/2224

Uitspraakdatum: 5 april 2007

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto artikel 27d van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) in het geding tussen

[belanghebbende], wonende te [woonplaats], eiser,

en

de inspecteur van de Belastingdienst, verweerder.

Eiser en verweerder worden hierna aangeduid als respectievelijk belanghebbende en inspecteur.

De bestreden uitspraak op bezwaar

De uitspraken van de inspecteur van 20 maart 2006 op de bezwaren van belanghebbende tegen de aan hem voor het jaar 2002 opgelegde aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen en de aanslag premie arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

Zitting

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 22 maart 2007 te Breda. Aldaar zijn verschenen en gehoord, belanghebbende, vergezeld van zijn gemachtigde, alsmede de inspecteur.

1. Beslissing

De rechtbank verklaart de beroepen ongegrond.

2. Gronden

Vooraf

2.1. De rechtbank komt gedeeltelijk aan belanghebbendes verzoek om voeging als bedoeld in artikel 8:14 van de Awb tegemoet. Het beroep betreffende de aanslag premie arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen voor het jaar 2002, geregistreerd onder procedurenummer 06/2223, is ter behandeling gevoegd in de onderhavige procedure. Nu in de zaak 06/2223 geen griffierecht is geheven volstaat de rechtbank met vervallenverklaring van de zaak met genoemd procedurenummer.

Ten aanzien van het materiële geschil

2.2. Belanghebbende is als medisch specialist door middel van een maatschap met andere specialisten verbonden aan een ziekenhuis. In geschil is:

- primair of belanghebbende aannemelijk heeft gemaakt dat het winstaandeel in de maatschap van het onderhavige jaar voor rekening en risico van de B.V. in oprichting dient te komen; en

- subsidiair of de stortingen door de maatschap op belanghebbendes bankrekening aangemerkt moeten worden als resultaat uit overige werkzaamheden.

2.3. Naar het oordeel van de rechtbank heeft belanghebbende, op wie te dezen de bewijslast rust, tegenover de gemotiveerde betwisting door de inspecteur, niet aannemelijk gemaakt dat het winstaandeel in de maatschap in het onderhavige jaar voor rekening van de B.V. in oprichting dient te komen. Belanghebbende heeft ten bewijze van zijn stelling een afschrift van een niet geregistreerde voorovereenkomst tot oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overgelegd. In de voorovereenkomst staat vermeld dat deze door belanghebbende en zijn echtgenote is “Opgemaakt en ondertekend te [woonplaats], d.d. 21 december 2000.”. Deze voorovereenkomst is bij de aangifte voor het jaar 2001, die is ingediend op 7 februari 2003, aan de inspecteur kenbaar gemaakt. In de correspondentie met de inspecteur betreffende deze voorovereenkomst wijst belanghebbendes gemachtigde erop dat de voorovereenkomst een intentieverklaring is waarbij belanghebbende steeds de mogelijkheid heeft willen behouden erop terug te kunnen komen. Bij het horen in de bezwaarfase en tijdens de behandeling van het beroep ter zitting heeft belanghebbende verklaard dat hij van meet af aan de onderneming in de B.V. heeft willen inbrengen. De rechtbank is van oordeel dat enkel de voorovereenkomst zoals in dit geval, gezien de betwisting van de inspecteur met betrekking tot het moment vanaf wanneer die overeenkomst volledige werking kan hebben gehad, onvoldoende bewijs is om voor het onderhavige jaar te oordelen dat de onderneming voor rekening en risico van de B.V. in oprichting is gedreven. Het gelijk ten aanzien van het primair in geschil zijnde is derhalve aan de zijde van de inspecteur.

2.4. Gezien het oordeel over hetgeen primair in geschil is, behoeft het subsidiaire in geschil zijnde geen beslissing.

2.5. Gelet op het vorenoverwogene zijn de beroepen ongegrond verklaard.

2.6. De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Deze uitspraak is gedaan op 5 april 2007 door mr. C.A.F.M. Stassen, voorzitter, mr. J.J.J. Engel en mr. D. Hund, rechters, en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. I. van Wijk, griffier.

Afschrift aangetekend verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (belastingkamer), Postbus 70583, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.