Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2007:BA0991

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
16-03-2007
Datum publicatie
28-03-2007
Zaaknummer
435294 ov 07-695
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afwijzing vergoeding reiskosten en kosten op basis van wettelijke regeling voor familieleden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2007, 218
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector kanton

Locatie Bergen op Zoom

zaak/rolnr.: 435294 OV VERZ 07-695

beschikking d.d. 16 maart 2007 op een machtigingsverzoek

1. Het verzoek en de beoordeling

1.1 De kantonrechter heeft kennisgenomen van een op 9 maart 2007 door de griffie ontvangen schriftelijk verzoek tot het verlenen van de daarin omschreven machtiging (een kopie van dat verzoekschrift is aan deze beschikking gehecht).

1.2 Uit het verzoek blijkt dat SBM als bewindvoerder een vergoeding vraagt voor de broer van rechthebbende en de voor de kantonrechter onbekende [P]. De gevraagde vergoeding bestaat voor beiden uit “een wettelijke regeling” en een bedrag aan “transport-kosten”.

1.3 De kantonrechter wijst SBM er op dat door de kantonrechters landelijk een belonings-systeem is ontwikkeld voor bewindvoerders. Dit beloningssysteem ziet er voor niet beroepsmatige bewindvoerders als volgt uit. De vergoeding bedraagt in beginsel niet meer dan € 500,-- per jaar. Dit bedrag bestaat uit € 375,-- aan loon voor de bewindvoerder en € 125,-- aan door de bewindvoerder gemaakte kosten.

1.4 Verwijzingen naar vergoedingen voor derden, waaronder familieleden, komen binnen dat systeem niet voor. Als algemene regel gaat de kantonrechter er van uit dat kosten voor familiebezoek niet ten laste mogen komen van rechthebbende, tenzij daar in uitzonderlijke situaties vooraf machtiging voor is gevraagd. Gelet op het beperkte vermogen van rechthebbende kan daar in dit geval geen beroep op worden gedaan.

1.5 De in het overzicht genoemde wettelijke regeling is de kantonrechter niet bekend, zodat ook dit onderdeel van de kostendeclaratie niet kan worden gehonoreerd.

1.6 Gelet op de motivering van het verzoek en op de inhoud van het bewindsdossier zal het verzoek worden afgewezen.

2. De beslissing

De kantonrechter wijst derhalve het verzoek af

Deze beschikking is gegeven op 16 maart 2007 door mr. W.E.M. Verjans en door deze en de griffier ondertekend.

Tegen deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld:

door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van deze beschikking is verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na de betekening van de beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.

Het beroepschrift moet door tussenkomst van een procureur worden ingediend bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.