Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2007:AZ6820

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
07-02-2007
Datum publicatie
16-11-2007
Zaaknummer
800669-06 rk-nummer: 06/925
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vader verzoekt om teruggave van de auto, in gebruik bij zijn zoon, die door de rechtbank is verbeurdverklaard in de strafzaak van zijn zoon.

Artikelen

Art. 33a Sr

Art. 552b Sv

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

parketnr. 800669-06

rk-nummer: 06/925

Gegrondverklaring van het klaagschrift ex artikel 552b wetboek van strafvordering.

Beslissing op het klaagschrift ex artikel 552b van het wetboek van strafvordering, ingekomen ter griffie op 10 oktober 2006, met betrekking tot voorwerpen, in beslag genomen in de zaak:

[verdachte],

geboren op [datum en plaats]

wonende te [adres]

Klager is[naam klager].

Geboren op [geboortedatum]

Domicilie kiezende ten kantore van zijn raadsman, mr. Bos, Vijfhuizenberg 50, 4708 AL, Roosendaal.

1. De procedure.

De procedure blijkt onder meer uit de volgende stukken:

het klaagschrift, dat - ondertekend door of namens klager - tijdig is ingediend ter griffie van het op grond van artikel 552b van het wetboek van strafvordering bevoegde gerecht;

de kennisgeving inbeslagneming;

het proces-verbaal van het onderzoek door de raadkamer van 10 januari 2007, waaruit blijkt dat de officier van justitie alsmede klager en zijn raadsman zijn gehoord.

Verdachte is behoorlijk opgeroepen, doch niet bij de behandeling van het

klaagschrift verschenen.

2. De beoordeling.

Klager heeft een klaagschrift ingediend waarin hij heeft verzocht tot teruggave van zijn VW Golf met kenteken [kenteken], welke bij vonnis van de Meervoudige Kamer d.d. 21 september 2006 verbeurd is verklaard. Klager heeft gesteld dat hij door deze beslissing van de rechtbank rechtstreeks in zijn belang is getroffen aangezien hij eigenaar is van voorgenoemde auto en de rechtbank ten onrechte de verbeurdverklaring heeft uitgesproken.

De rechtbank stelt vast dat de rechtbank de auto bij vonnis d.d. 21 september 2006 heeft verbeurdverklaard. Uit dit vonnis blijkt dat de zoon van klager, waaronder de auto in beslag is genomen, deze auto heeft gebruikt voor het plegen van strafbare feiten. Derhalve is voldaan aan lid 1 van artikel 33a Sr.

Uit de door klager bij het klaagschrift overgelegde stukken is komen vast te staan dat klager de eigenaar is van de VW Golf met kenteken [kenteken]. Dit is door de rechtbank in voornoemd vonnis ook aangenomen. Blijkens artikel 33a lid 2 van het wetboek van strafrecht kunnen voorwerpen als bedoeld in het eerste lid van artikel 33a van het wetboek van strafrecht die niet aan veroordeelde toebehoren echter alleen verbeurd worden verklaard indien degene aan wie ze toebehoren bekend was met het gebruik van het voorwerp in verband met het begaan van het strafbare feit. In raadkamer heeft klager verklaard dat hij er niet van op de hoogte was dat zijn zoon bij het plegen van strafbare feiten gebruik maakte van zijn auto. De rechtbank acht de verklaring van klager aannemelijk waardoor niet is voldaan aan het tweede lid van artikel 33a van het wetboek van strafrecht. Uit het vonnis van de rechtbank blijkt niet van het tegendeel. Derhalve dient de auto alsnog aan de rechtmatige eigenaar, zijnde klager, te worden teruggegeven, zodat last daartoe zal worden gegeven.

3. De beslissing.

De rechtbank verklaart het klaagschrift gegrond en gelast de teruggave van de VW Golf met kenteken [kenteken] aan klager.

Deze beslissing is op 7 februari 2007 gegeven door mr.Kooijman, rechter, in tegenwoordigheid van Van Riel, griffier en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 februari 2007 door mr. Kooijman voornoemd.