Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2006:AZ4839

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
20-12-2006
Datum publicatie
20-12-2006
Zaaknummer
411022 cv 06-6079
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

opdracht tegenbewijs van het voorshands afdoende bewezen geachte feit dat storing aan de computer is veroorzaakt door de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden aan een defecte pomp.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector kanton

Locatie Breda

zaak/rolnr.: 411022 CV EXPL 06-6079

vonnis d.d. 20 december 2006

inzake

de besloten vennootschap BLUEKENS TRUCK- EN BUS B.V. gevestigd te Breda,

eiseres,

gemachtigde: gerechtsdeurwaarders C.M.P. Jonkers en T.J.W. Ceelen te Tilburg,

tegen

de vennootschap naar het recht van de staat België G.A. DEN OTTER TRUCKS BVBA,

gevestigd te Hoogstraten België, Luxemburgstraat 1,

gedaagde, procederend bij haar zaakvoerder dhr. G.A. den Otter.

1. Het verloop van het geding

De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

a. het exploot van dagvaarding van 24 juli 2006 met producties;

b. de conclusie van antwoord, met productie;

c. de conclusie van repliek;

d. de conclusie van dupliek, met productie;

e. de akte houdende uitlating producties.

De inhoud van deze stukken geldt als hier ingelast.

2. Het geschil

Eiseres (verder te noemen Bluekens) vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde (verder te noemen Den Otter) te veroordelen tot betaling van € 1.751,84, te vermeerderen met rente en kosten.

Den Otter voert gemotiveerd verweer.

3. De beoordeling

3.1

Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de niet bestreden inhoud van de producties, het volgende vast:

- op of omstreeks 27 januari 2006 zijn door (een monteur van) Bluekens in opdracht en voor rekening van Den Otter werkzaamheden verricht aan de vrachtwagen van Den Otter met kenteken BF-DJ-11, ter zake waarvan Bluekens Den Otter op 31 januari 2006 heeft gefactureerd voor een bedrag van € 2.101,32;

- op de overeenkomst zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Bluekens van toepassing;

- tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de computer van de vrachtwagen defect geraakt, waarop door Bluekens met toestemming van Den Otter een ruilcomputer in de vrachtwagen is geplaatst;

- Den Otter heeft een bedrag van € 1.500,00 van de bedoelde factuur, zijnde de kosten van de door Bluekens in de vrachtwagen geplaatste ruilcomputer (ECU), onbetaald gelaten.

3.2

Bluekens baseert haar vordering op bovengenoemde vaststaande feiten. Zij stelt dat zij buitengerechtelijke kosten heeft gemaakt tot een bedrag van € 200,00 en zij heeft de reeds verschenen rente berekend op een bedrag van € 51,84. Bluekens ontkent dat haar monteur een fout heeft gemaakt tijdens zijn werkzaamheden, zodat zij niet aansprakelijk is voor de storing in de computer en de kosten van vervanging daarvan. Zij stelt voorts dat zij Den Otter terwille is geweest door een gebruikte computer in de vrachtwagen te plaatsen, die goedkoper was dan een nieuwe. Bluekens biedt bewijs aan van haar stellingen.

3.3

Den Otter voert aan dat tijdens de uitvoering van de onderhavige werkzaamheden aan een defecte pomp in de vrachtwagen door de monteur van Bluekens een fout is gemaakt, die een storing in de computer heeft veroorzaakt, en dat de desbetreffende monteur meteen heeft erkend dat hij deze fout had gemaakt. Als gevolg daarvan diende een vervangende cumputer te worden geplaatst. Den Otter voert aan er desgevraagd mee akkoord te zijn gegaan dat een gebruikte computer in de vrachtwagen werd geplaatst omdat daarmee het probleem op korte termijn was opgelost, maar ook omdat dat goedkoper was voor Bluekens. Den Otter voert voorts aan dat de werkzaamheden als zodanig niets te maken hadden met de computer en biedt hiervan bewijs aan. Den Otter stelt zich op het standpunt dat de kosten voor de geplaatste computer voor rekening van Bluekens dienen te blijven.

3.4

Niet in geschil is dat de storing in de vrachtwagen die door Bluekens verholpen diende te worden, zich beperkte tot een defecte pomp, en dat de computer van de vrachtwagen gewoon werkte. Tijdens de werkzaamheden aan de pomp is een storing ontstaan aan de computer. Voorshands wordt er derhalve van uitgegaan dat de monteur die de werkzaamheden heeft verricht, deze storing heeft veroorzaakt. Bluekens heeft gesteld dat de oorzaak van de defecte pomp gelegen kan zijn in een storing in de computer en zij is daarom van mening dat de kosten voor vervanging van de computer voor rekening van Den Otter dienen te komen. Nu zij zich op de rechtsgevolgen van die stelling beroept, zal zij in de gelegenheid worden gesteld tegenbewijs te leveren van het voorshands afdoende bewezen geachte feit dat de storing in de computer is veroorzaakt door de werkzaamheden van de monteur.

3.5

In verband met de plaats van tewerkstelling van de kantonrechter die dit vonnis wijst, zal in het geval dat getuigen dienen te worden gehoord, dat getuigenverhoor plaatsvinden in het gerechtsgebouw van de sector Kanton, locatie Bergen op Zoom, aan het adres Zuid-Oostsingel 41.

3.6

In afwachting van die bewijslevering wordt iedere verdere beslissing aangehouden.

4. De beslissing

De kantonrechter:

- laat Bluekens toe en gelast haar voor zoveel nodig ambts-halve om door alle middelen rechtens en speciaal door middel van getuigen:

"tegenbewijs te leveren van het voorshands afdoende bewezen geachte feit dat de storing in de computer is veroorzaakt door de werkzaamheden van de monteur”;

- bepaalt dat deze zaak weer zal worden uitgeroepen ter terechtzitting van:

woensdag 17 januari 2007 om 11.00 uur

teneinde Bluekens gelegenheid te geven zich erover uit te laten op welke wijze zij gemeld tegenbewijs wil leveren en, indien zij dit wenst door middel van getuigen, alsdan de namen en woonplaatsen van die getuigen, alsmede de verhinderdata van de gemachtigden, van de wederpartij en van de eventueel te horen getuigen op te geven, waarna een dag voor het verhoor van die getuigen zal worden bepaald;

- bepaalt dat bedoeld getuigenverhoor zal worden gehouden in het gerechtsgebouw van de sector Kanton, locatie Bergen op Zoom, aan het adres Zuid-Oostsingel 41;

- bepaalt dat, voor het geval Bluekens dat tegenbewijs wenst te leveren door middel van het in het geding brengen van bescheiden, dat kan plaatsvinden op voormelde terechtzitting;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op woensdag 20 december 2006.