Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2005:AT7100

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
12-05-2005
Datum publicatie
09-06-2005
Zaaknummer
347334 MB VERZ 05-30/ 347385 MB VERZ 05-31/ 347390 MB VERZ 05-32
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Betrokkene in korte tijd driemaal bekeurt, door dezelfde verbalisante, zonder waarschuwing of staandehouding. Matiging sancties.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2005, 145
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Breda

Sector kanton Bergen op Zoom

PROCES-VERBAAL TERECHTZITTING, TEVENS

HOUDEND AANTEKENING MONDELINGE UITSPRAAK

Kantonnummer: 347334 MB VERZ 05-30/ 347385 MB VERZ 05-31/ 347390 MB VERZ 05-32

CJIB-nummer : 77628840/ 77428065/ 77428078

Uitspraak van de kantonrechter mr. W.E.M. Verjans van 12 mei 2005 op het beroepschrift ex artikel 9 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) van:

naam : [betrokkene]

geboren : [geboortedatum]

adres : [adres]

plaats : [woonplaats]

procederend in persoon.

Het beroep is behandeld ter openbare terechtzitting van donderdag 12 mei 2005, waarbij het Openbaar Ministerie (OM) werd vertegenwoordigd door mr. E.F. Bethlehem. Betrokkene is in persoon verschenen. Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden.

SANCTIEGEGEVENS

Betrokkene is de sancties opgelegd ter zake de gedragingen als vermeld en nader omschreven in het zaakoverzicht van 21 februari 2005, dat deel uitmaakt van de dossiers, die door betrokkene kon worden ingezien.

BEOORDELING beroep op kantonrechter:

Betrokkene is tijdig tegen de beslissingen van de Officier van Justitie in beroep gekomen, zodat zij daarin kan worden ontvangen.

De inhoud van de processtukken, bezien in samenhang met hetgeen van de zijde van het OM ter zitting naar voren is gebracht, leidt tot het volgende oordeel.

Voldoende is komen vast te staan dat de verweten gedragingen zijn verricht. Nu echter naar het oordeel van de kantonrechter in het onderhavige geval sprake is van omstandigheden die een lager sanctiebedrag rechtvaardigen –betrokkene is in korte tijd door dezelfde verbalisante driemaal bekeurd ter zake het buiten noodzaak over de vluchtstrook rijden (feitcode R472A) van een afstand, zonder te zijn staandegehouden of een waarschuwing te hebben gehad, zodat zij geen mogelijkheid heeft gehad om zich te herstellen- zal de kantonrechter de opgelegde sanctie voor de gedraging met het beschikkingsnummer 77428078 matigen tot € 80,00 en de opgelegde sanctie voor de gedraging met het beschikkingsnummer 77628840 matigen tot nihil. Voor het overige zal het beroep ongegrond worden verklaard.

BESLISSING

Verklaart het beroep gegrond, maar uitsluitend voor wat betreft de hoogte van de opgelegde sancties voor de gedragingen met de beschikkingsnummers 77428078 en 77628840, wijzigt de bestreden

Kantonnummer: 347334 MB VERZ 05-30/ 347385 MB VERZ 05-31/ 347390 MB VERZ 05-32

CJIB-nummer : 77628840/ 77428065/ 77428078

beslissingen in zoverre en bepaalt de sanctie met het beschikkingsnummer 77428078 op € 80,00 en de sanctie met het beschikkingsnummer 77628840 op nihil;

Verklaart het beroep voor het overige ongegrond;

Bepaalt dat aan betrokkene het bedrag dat zij aan zekerheid heeft gestort, dient te worden terugbetaald.

De kantonrechter,

Verzonden op:

Tegen deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Leeuwarden door binnen 6 weken na de hiervoor vermelde verzenddatum een beroepschrift aan de sector kanton van deze rechtbank te zenden (Postbus