Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2002:AE0826

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
26-03-2002
Datum publicatie
29-03-2002
Zaaknummer
01/3R BOZ0210000651
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beëindiging schuldsanering

insolventienummer: 01/3 R

nummer verklaring: BOZ0210000651

uitspraakdatum: 26 maart 2002

RECHTBANK TE BREDA,

ENKELVOUDIGE KAMER

Bij vonnis van deze kamer van 2 januari 2001 is de definitieve schuldsanering uitgesproken ten aanzien van:

[schuldenaar]

geboren op [geboortedatum/plaats],

wonende te [adres],

Door de bewindvoerder is op 22 februari 2002 een schriftelijk verslag aan de rechter-commissaris uitgebracht in verband met het voorstel tot beëindiging van de toepassing van de schuldsanerings-regeling. Ter zitting van 26 maart 2002 is op dit verslag door de bewindvoerder een mondelinge toelichting gegeven.

Het schriftelijk verslag houdt onder meer in dat alle hulpverlening (o.a. vanuit het maatschappelijk werk, alsmede budgetbeheer) als gevolg van een gijzeling en het uiten van dreigementen door schuldenaar is stopgezet. Tevens voldoet schuldenaar niet aan de voorwaarden die aan de schuldsaneringsregeling worden gesteld.

Schuldenaar heeft, vanuit de wens om te kunnen beschikken over een geldbedrag dat hem naar zijn mening toekwam en dat volgens hem ten onrechte niet tijdig genoeg zou zijn uitbetaald, een medewerkster van het algemeen maatschappelijk werk een uur in zijn woning gegijzeld teneinde de beschikking te krijgen over dat bedrag. Daarbij had schuldenaar, aldus de bewindvoerder, schuldenaar een op een echt vuurwapen gelijkend voorwerp voor handen. Onder dreiging van deze situatie en onder het uiten van dreigementen is de medewerkster er toe gedwongen om contact op te nemen met de GKB die het budgetbeheer uitvoert. Op basis van de belofte dat er een spoedbetaling zou worden gedaan, mocht de medewerkster vertrekken.

Tijdens de behandeling ter zitting heeft schuldenaar het standpunt ingenomen dat wat hij had gedaan fout was, maar dat hij geen keus had. Hij was van mening dat zijn daad niet mocht leiden tot beëindiging van de regeling. Daar zou anders zijn dochter de dupe van worden.

Ofschoon geconstateerd moet worden dat er geen directe inbreuk is gemaakt op verplichtingen die op schuldenaar in het kader van de schuldsaneringsregeling rusten, moet geoordeeld worden dat hetgeen is gebeurd zodanig nauw verbonden is aan aspecten die raken aan de schuldsanerings-regeling, dat voornoemde gebeurtenis een grond vormt tot beëindiging van de schuld-saneringsregeling. Door de beëindiging van het budgetbeheer moet immers worden gevreesd dat schuldenaar niet in staat zal zijn te voldoen aan de verplichtingen die in het kader van de WSNP op hem rusten. Het budgetbeheer is er immers omdat schuldenaar niet in staat is om structuur aan te brengen in zijn uitgavenpatroon. De steun die hem via budgetbeheer werd gegeven, komt thans te vervallen.

Bovendien moet op grond van het gedrag van schuldenaar tegenover voornoemde medewerkster worden aangenomen dat schuldenaar ook niet in staat zal zijn tegenover de bewindvoerder een coöperatieve houding aan te nemen inzake aangelegenheden die de afwikkeling van de schuldsaneringsregeling betreffen zodra die zaken niet lopen zoals hij wil. In een gesprek dat na voornoemd voorval op het politiebureau in het bijzijn van de bewindvoerder heeft plaatsgevonden zijn bovendien ook tegenover de bewindvoerder bedreigingen geuit, terwijl ook tijdens de behandeling ter zitting is gebleken dat schuldenaar zich niet onder controle heeft.

De bewindvoerder heeft geadviseerd tot beëindiging van de schuldsaneringsregeling over te gaan.

De rechtercommissaris heeft zich bij dit oordeel aangesloten. Geen van de schuldeisers heeft redenen aangevoerd om tot een ander oordeel te komen. Zodanige redenen zijn ook overigens niet gebleken.

De schuldenaar is ter zitting gehoord.

De rechtbank zal het salaris van de bewindvoerder en de door deze gemaakte kosten vaststellen. De kosten van de in de schuldsaneringsregeling bevolen publicaties kunnen uit de boedel worden voldaan.

BESLISSING

De rechtbank:

- stelt vast dat de schuldenaar:

toerekenbaar in de nakoming van één of meer uit de schuldsanering voortvloeiende verplichtingen is tekortgeschoten;

- beëindigt de toepassing van de schuldsaneringsregeling en benoemt, voor het geval deze uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waardoor schuldenaar van rechtswege in staat van faillissement verkeert, in dat faillissement tot rechter-commissaris mr. R.M.M. van den Heuvel,

en tot curator P.J.F.M. Vermaat,

wonende/gevestigd te

Postbus 5687

4801 EB Breda;

- stelt het bedrag van het salaris van de bewindvoerder vast op € 362,10 (exclusief de daarover verschuldig-de omzetbelas-ting).

Gewezen door mr. P. Kooijman, lid van genoem-de kamer, en uitge-spro-ken ter open-bare terechtzitting van 26 maart 2002 in tegenwoordigheid van de griffier.