Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2012:BX6385

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
04-09-2012
Datum publicatie
05-09-2012
Zaaknummer
19.605293-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Werkstraf en reclasseringstoezicht voor bezit kinderporno.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ASSEN

Sector strafrecht

Parketnummer: 19.605293-11

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 04 september 2012 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats] op [datum] 1976,

wonende [adres].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 21 augustus 2012.

De verdachte is verschenen en werd bijgestaan door mr. J. Dekens, advocaat te Odoorn.

Tenlastelegging

De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2009 tot en met 22 juli 2010 te

[plaats], in de gemeente Noordenveld, in elk geval in Nederland, één of meermalen

(telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 498 foto('s) en/of 9

film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te

weten harde schijven/een

harde schijf

- heeft verspreid en/of

- heeft aangeboden en/of

- heeft openlijk tentoon heeft gesteld en/of

- heeft vervaardigd en/of

- heeft ingevoerd en/of

- heeft doorgevoerd en/of

- heeft uitgevoerd en/of

- heeft verworven en/of

- in bezit heeft gehad en/of

- en/of heeft verdachte zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk

en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar

was/waren, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van

achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een)

vinger(s) en/of de tong en/of een voorwerp) van het lichaam van een persoon

die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt door

zichzelf of door een andere persoon en/of van het lichaam van een andere

persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet

heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van geslachtsdelen en/of billen en/of borsten van

en/of door een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet

heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk

de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, waarbij die persoon

gekleed en/of opgemaakt is op een manier die niet past bij de leeftijd van die

persoon en/of in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)

(erotisch getinte) houding(en) poseert die niet passen/past bij de leeftijd

van die persoon

en/of waarbij die persoon zich in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten

van zijn/haar kleding ontdoet

en/of waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van die persoon en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld

gebracht worden,

en (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op/bij het lichaam van een persoon

die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt (al

dan niet terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie

zichtbaar is),

en (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte een gewoonte heeft gemaakt.

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie mr. B.D. van der Burg acht hetgeen is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen:

* een voorwaardelijke werkstraf van 120 uren, subsidiair 60 dagen hechtenis, met een proeftijd van 10 jaren en als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht, hetgeen mede een ambulante of klinische behandeling in Hoeve Boschoord of soortgelijke instelling kan inhouden.

De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Bewijsmotivering

Nu verdachte hetgeen de rechtbank bewezen zal verklaren heeft bekend en nadien niet anders heeft verklaard en hij noch zijn raadsman vrijspraak heeft bepleit zal de rechtbank volstaan met een onderstaande opgave van bewijsmiddelen:

- een kennisgeving van inbeslagname van computers1;

- de verklaring van verbalisant [verbalisant 1]2;

- de verklaring van verbalisanten [verbalisanten 2, 3 en 4]3;

- een collectiescan (bijlage II van het aanvullend proces-verbaal);

- de bekennende verklaring van verdachte, ter terechtzitting afgelegd.

Hetgeen de rechtbank bewezen acht

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in de periode van 1 januari 2009 tot en met 22 juli 2010 te [plaats], in de gemeente Noordenveld, gegevensdragers bevattende afbeeldingen, te weten 230 foto's en 9 films,

- in bezit heeft gehad

terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar waren, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een)

vinger(s) en/of de tong en/of een voorwerp) van het lichaam van een persoon

die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt door

zichzelf of door een andere persoon en/of van het lichaam van een andere

persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet

heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van geslachtsdelen en/of billen en/of borsten van

en/of door een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet

heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk

de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, waarbij die persoon

gekleed en/of opgemaakt is op een manier die niet past bij de leeftijd van die

persoon en/of in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)

(erotisch getinte) houding(en) poseert die niet passen/past bij de leeftijd

van die persoon

en/of waarbij die persoon zich in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten

van zijn/haar kleding ontdoet

en/of waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van die persoon en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld

gebracht worden,

en (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op/bij het lichaam van een persoon

die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt (al

dan niet terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie

zichtbaar is),

en (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling.

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor hetgeen de rechtbank bewezen acht.

De verdachte zal van het meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht. De rechtbank acht met name niet bewezen dat verdachte meer dan 260 foto's met kinderpornografische afbeeldingen op een voor hem toegankelijke plaats op zijn computer had staan.

Kwalificatie

Het bewezen geachte levert op:

Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben,

strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Strafbaarheid

De rechtbank heeft kennis genomen van een psychiatrisch rapport d.d. 05 april 2012, opgemaakt door A.P. van der Woerdt en C.M.I. Thewissen, psychiaters. Daarnaast heeft de rechtbank kennis genomen van een psychologisch rapport d.d. 14 maart 2012, opgemaakt door H.A. de Jonge, Gz-psycholoog.

Deze rapporten houden beide onder meer in als conclusies, dat er bij verdachte sprake is van een ziekelijke stoornis en gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens in de vorm pedofilie en lichte zwakzinnigheid. Deze factoren maken dat verdachte kwetsbaar en minder leerbaar is. Voornoemde gedragsdeskundigen zijn van oordeel dat verdachte als verminderd toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd.

De rechtbank verenigt zich, mede gelet op de toedracht van de feiten en de persoon van de verdachte, met voormelde conclusies en maakt die tot de hare.

De rechtbank is derhalve van oordeel, dat het hiervoor bewezen verklaarde aan de verdachte kan worden toegerekend, zij het in verminderde mate.

Strafmotivering

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straf in aanmerking, de

aard en de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit feit is begaan,

hetgeen de rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken omtrent de persoon van

de verdachte, de eis van de officier van justitie, het pleidooi van de raadsman van de

verdachte, de oriëntatiepunten voor de straftoemeting, de inhoud van het de verdachte

betreffende uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 23 juli 2012, waaruit blijkt

dat de verdachte niet eerder is veroordeeld, alsmede het over verdachte uitgebrachte reclasseringsadvies d.d. 22 september 2011, voormelde psychiatrische en psychologische rapporten en de informatie van Promens Care.

De rechtbank heeft voorts in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht is in het leven geroepen om seksueel misbruik

van jeugdigen met kracht te kunnen bestrijden. Dit is slechts mogelijk als ook de exploitatie

van dergelijk misbruik wordt aangepakt. Om die reden heeft de wetgever niet slechts het

vervaardigen en verspreiden van kinderporno strafbaar gesteld, maar ook het in het bezit

hebben van dergelijke afbeeldingen. Door het verzamelen -downloaden- van kinderporno,

is het verdachte, zij het indirect, mede toe te rekenen dat uiterst verwerpelijke praktijken, die

plaatsvinden met kinderen van veelal (zeer) jonge leeftijd, in stand worden gehouden en

bevorderd. Algemeen bekend is dat kinderen door betrokkenheid bij de op de afbeeldingen

voorkomende seksuele gedragingen psychische schade kunnen oplopen die ook vele jaren

later nog diepe sporen nalaat.

De raadsman van verdachte kan zich vinden in een voorwaardelijke veroordeling, maar is van oordeel dat de rechtbank -en niet de reclassering- in een bijzondere voorwaarde dient te bepalen welke hulp en/of behandeling aangewezen is.

De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de

hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval

een voorwaardelijke werkstraf -met een lange proeftijd- van na te noemen duur passend en geboden is.

Uit de eerder genoemde rapportages blijkt dat er wordt getwijfeld aan verdachtes leerbaarheid en de daaruit voortvloeiende behandelbaarheid. De rechtbank zal derhalve geen opname In Hoeve Boschoord of soortgelijke instelling als bijzondere voorwaarde bij de voorwaardelijke straf opleggen. De rechtbank is van oordeel dat verdachte bij Promens Care op zijn plaats is en dat begeleiding en controle ter voorkoming van herhaling aangewezen is. Ter zitting is door een medewerker van Promens Care bevestigd dat verdachte bij Promens Care kan blijven wonen. De rechtbank zal bij de op te leggen straf bepalen dat verdachte meewerkt aan controle op zijn computergebruik door de reclassering eventueel in overleg en/of samenwerking met Promens Care en/of Hoeve Boschoord.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d en 27 van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank verklaart bewezen dat het tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert het strafbare feit zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot

- een taakstraf bestaande uit 120 uren werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid met bevel dat, voor het geval de verdachte deze werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis voor de duur van 60 dagen zal worden toegepast, voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaren.

De rechtbank beveelt, dat de voorwaardelijk opgelegde taakstraf niet zal worden

tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de verdachte

zich voor het einde van voormelde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, of gedurende die proeftijd de hierna te vermelden voorwaarden niet heeft nageleefd.

De rechtbank stelt als algemene voorwaarden dat verdachte:

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

- medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid van het wetboek van strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

De rechtbank stelt als bijzondere voorwaarde dat verdachte:

- zich binnen 14 dagen na het uitspreken van dit vonnis meldt bij de Reclassering Nederland, Nijlandstraat 147-155 te Assen, en hierna blijft melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht.

- meewerkt aan controle op zijn computergebruik door de reclassering eventueel in overleg en/of samenwerking met Promens Care en/of Hoeve Boschoord.

De rechtbank geeft opdracht aan de Reclassering Nederland tot toezicht op de naleving van

de voorwaarden en de verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden overeenkomstig artikel

14d van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde taakstraf geheel in mindering zal worden gebracht naar de maatstaf van 2 uren arbeid per dag voor de in verzekering doorgebrachte dagen.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Schoemaker, voorzitter, en mr. B.I. Klaassens en

mr. J.G. de Bock, rechters, in tegenwoordigheid van J. Hoogeveen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 04 september 2012.

1 op pagina 4 van het proces-verbaal van politie Drenthe, registratienummer: PL031E 2010023644 (het PV)

2 op pagina 66ev van het PV

3 op pagina 69ev van het PV

??

??

??

??

Parketnummer: 19.605293-11

Uitspraak d.d.: 04 september 2012 7

vonnis