Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2012:BV9321

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
20-03-2012
Datum publicatie
20-03-2012
Zaaknummer
19.605587-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Rechtbank acht internetfraude niet bewezen omdat niet is komen vast te staan dat verdachte haar bankrekening daarvoor beschikbaar heeft gesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ASSEN

Sector strafrecht

Parketnummer: 19.605587-10

vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 20 maart 2012 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [datum] 1965,

wonende [adres]

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 06 maart 2012.

Tegen de niet verschenen verdachte is verstek verleend.

Tenlastelegging

De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

Hij in of omstreeks de periode van 12 november 2009 tot en met 29 januari 2010 te Smilde, gemeente Midden Drenthe, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, een persoon genaamd

[slachtoffers]

(telkens) heeft bewogen tot de afgifte van (een) geldbedrag door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een samenweefsel van verdichtsels en/of door een of meer listige kunstgrepen, een en ander hierin bestaande, dat verdachte en/of die mededader(s) opzettelijk valselijk, bedrieglijk, listiglijk en/of in strijd met de waarheid, via het internet (een) goed(eren), te weten respectievelijk

a) een spelcomputer, Nintendo DS lite (60,-- euro) en/of

b) een computerspel (Call of duty modern warfare 2) (37,50 euro) en/of

c) twee playmobils (130,-- euro) en/of

d) een spelcomputer Nintendo DS lite (60,-- euro) en/of

e) een computerspel (Call of duty modern warfare 2) (37,50 euro) en/of

f) een ipod (60,-- euro) en/of

g) een playmobil (76,75 euro) en/of

h) een legodoos (70,-- euro) en/of

i) een legodoos (30,-- euro) en/of

j) een legodoos (35,-- euro) en/of

k) twee legodozen (50,-- euro) en/of

l) twee legodozen (79,25 euro) en/of

m) een playmobil (51,75 euro) en/of

n) twee goederen treinen van playmobil (100,-- euro) en/of

o) een computerspel (Call of duty modern warfare 2) (37,50 euro)

(telkens) te koop hebben/heeft aangeboden en toen die persoon aangaf dat/die goed(eren) te willen kopen, die persoon hebben/heeft gevraagd een (aan)betaling voor dat/die goed(eren) over te maken op een ten name van verdachte en/of die mededader(s) gestelde bankrekening, en/of zich in ieder geval tegenover die persoon hebben/heeft voorgedaan als bonafide verkoper(s) van dat/die goed(eren), waardoor die persoon werd bewogen tot vorenomschreven afgifte,

zulks terwijl verdachte en/of die mededader(s) niet beschikte(n) en/of niet kon(den) beschikken over dat/die door die persoon gewenste goed(eren);

althans, indien ter zake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, ter zake dat

een onbekende in of omstreeks de periode van 12 november 2009 tot en met 29 januari 2010, te Smilde, gemeente Midden Drenthe, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, een persoon genaamd

[slachtoffers]

(telkens) heeft bewogen tot de afgifte van (een) geldbedrag door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een samenweefsel van verdichtsels en/of door een of meer listige kunstgrepen, een en ander hierin bestaande, dat verdachte en/of die mededader(s) opzettelijk valselijk, bedrieglijk, listiglijk en/of in strijd met de waarheid, via het internet (een) goed(eren), te weten respectievelijk

a) een spelcomputer, Nintendo DS lite (60,-- euro) en/of

b) een computerspel (Call of duty modern warfare 2) (37,50 euro) en/of

c) twee playmobils (130,-- euro) en/of

d) een spelcomputer Nintendo DS lite (60,-- euro) en/of

e) een computerspel (Call of duty modern warfare 2) (37,50 euro) en/of

f) een playmobil (76,75 euro) en/of

g) een legodoos (70,-- euro) en/of

h) een legodoos (30,-- euro) en/of

j) een legodoos (35,-- euro) en/of

k) twee legodozen (50,-- euro) en/of

l) twee legodozen (79,25 euro) en/of

m) een playmobil (51,75 euro) en/of

n) twee goederen treinen van playmobil (100,-- euro) en/of

o) een computerspel (Call of duty modern warfare 2) (37,50 euro)

(telkens) te koop hebben/heeft aangeboden en toen die persoon aangaf dat/die goed(eren) te willen kopen, die persoon hebben/heeft gevraagd een (aan)betaling voor dat/die goed(eren) over te maken op een ten name van verdachte gestelde bankrekening, en/of zich in ieder geval tegenover die persoon hebben/heeft voorgedaan als bonafide verkoper(s) van dat/die goed(eren), waardoor die persoon werd bewogen tot vorenomschreven afgifte, zulks terwijl die onbekende en/of die mededader(s) niet beschikte(n) en/of niet kon(den) beschikken over dat/die door die persoon gewenste goed(eren),

tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 22 november 2009 tot en met 29 januari 2010 te Smilde, gemeente Midden Drenthe en/of elders in Nederland (telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door aan die onbekende en/of die mededader(s) die ten name van verdachte gestelde bankrekening beschikbaar te stellen waarop die (aan)betaling kon worden overgemaakt;

althans, indien ter zake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, ter zake dat

zij in of omstreeks de periode van 12 november 2009 tot en met 29 januari 2010 te Smilde, althans in de gemeente Midden Drenthe, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een of meer geldbedragen, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

[slachtoffers]

in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), welk(e) geldbedragen verdachte en/of haar mededader(s) anders dan door misdrijf, te weten door stortingen op haar bankrekening [rekeningnummer], onder zich had(den), (telkens) wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie mr. G. Souër acht hetgeen meer subsidiair is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen:

* vrijspraak van het primair en subsidiair tenlastegelegde;

* 210 uren werkstraf subsidiair 105 dagen hechtenis;

* 2 maanden gevangenisstraf, voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren;

* toewijzing van de vorderingen van de benadeelde partijen met oplegging van de schademaatregel.

De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Vrijspraak

De verdachte dient van het primair en subsidiair tenlastegelegde te worden vrijgesproken, omdat de rechtbank dit met de officier van justitie niet wettig en overtuigend bewezen acht.

Naar het oordeelde van de rechtbank biedt het dossier onvoldoende aanknopingspunten dat verdachte actief betrokken was bij het oplichten van personen door het niet leveren van de aangeboden goederen nadat het geld was overgemaakt naar de bankrekening van verdachte.

Ook ontbreekt het bewijs dat verdachte opzettelijk haar bankrekening ter beschikking heeft gesteld om de oplichtingen te faciliteren.

Bespreking van het meer subsidiair tenlastegelegde

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het meer subsidiair tenlastegelegde heeft begaan.

Naar het oordeel van de officier was verdachte op de hoogte van het feit dat er bedragen op haar bankrekening werden gestort waarvan zij wist of kon weten dat die bedragen haar niet toebehoorden. Dat verdachte niet regelmatig haar bankafschriften inkeek komt voor haar rekening en risico.

De rechtbank overweegt het volgende.

Aan verdachte is tenlastegelegd -kort gezegd- dat zij zich wederrechtelijk de bedragen heeft toegeëigend die zij, anders dan door misdrijf, van de personen genoemd in de tenlaste-legging onder zich heeft gekregen via haar bankrekening.

Uit de aangiften die zijn opgenomen in het dossier komt naar voren dat er werd gereageerd op advertenties op de internetsite marktplaats.nl. Met de "verkoper" kwam men een bedrag overeen en werd afgesproken dat het aankoopbedrag veelal vermeerderd met verzendkosten zou worden gestort op de Fortisbankrekening die op naam van verdachte stond. Nadat het overeengekomen bedrag was overgemaakt werden de goederen niet ontvangen door de aangevers. Ook na mailcorrespondentie met de verkoper bleef levering uit. Naar het oordeel van de rechtbank betreft het hier gevallen van oplichting, derhalve misdrijven. Verdachte heeft de bedragen die zij van de koper op haar bankrekening kreeg overgemaakt derhalve verkregen als gevolg van misdrijven, in dit geval gepleegd door een derde. Van verduis-tering in de zin van artikel 321 Wetboek van Strafrecht kan naar het oordeel van de rechtbank geen sprake zijn.

De rechtbank zou overigens evenmin tot bewijs van de verweten "wederrechtelijke toe-eigening" kunnen komen.

Verdachte heeft in haar verhoren bij de politie aangegeven dat zij haar pinpas een periode kwijt is geweest en dat haar pincode achterop de pas stond.

De verklaringen van [getuige] en [getuige] bevestigen dit.

Dit wordt voorts ondersteund door het feit dat verdachte op 13, 16 en 17 november 2011 per kas geld heeft opgenomen bij het Fortiskantoor aan [adres].

Op grond van het vorenstaande acht de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het meer subsidiair tenlastegelegde feit heeft begaan.

De vorderingen van de benadeelde partijen

De rechtbank acht het feit waaruit de schade zou zijn ontstaan niet bewezen. De benadeelde partijen zullen daarom niet ontvankelijk worden verklaard in hun vorderingen en zij kunnen hun vorderingen slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank bepaalt dat de benadeelde partijen: [namen benadeelde partijen]

niet ontvankelijk zijn in hun vorderingen en dat zij hun vorderingen slechts bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen. De benadeelde partijen en de verdachte dragen de eigen kosten.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Schoemaker, voorzitter en mr. B.I. Klaassens en mr. E.C.M. Wolfert, rechters in tegenwoordigheid van D. Witvoet, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 20 maart 2012.

Parketnummer: 19.605587-10

Uitspraak d.d.: 20 maart 2012 4

vonnis