Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2011:BW0707

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
02-11-2011
Datum publicatie
03-04-2012
Zaaknummer
86820 - HA ZA 11-363
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering m.b.t. gestuurde facturen voor geplaatste advertenties afgewezen. Niet gebleken dat gedaagde opdracht heeft gegeven tot het plaatsen van de advertenties.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ASSEN

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 86820 / HA ZA 11-363

Vonnis van 2 november 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE TELEFOONGIDS B.V.,

statutair gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaat mr. R.A. Vleeming te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LUBBERS SERVICES B.V v.h.o.d.n. R. LUBBERS HOLDING B.V.,

statutair gevestigd te Schoonebeek,

gedaagde,

advocaat mr. M. Dijkstra.

Partijen zullen hierna de Telefoongids en Lubbers Services genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 29 juni 2011, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd;

- het proces-verbaal van comparitie van 5 oktober 2011;

- de overigens ingebrachte producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. De Telefoongids heeft in 2006 en 2007 bedrijfsinformatie van Lubbers Services in de telefoongids en de bedrijvengids geplaatst.

2.2. De daarvoor gestuurde facturen heeft Lubbers Services onbetaald gelaten.

3. Het geschil

3.1. De Telefoongids vordert - samengevat - veroordeling van Lubbers Services tot betaling van € 8.162,21, vermeerderd met rente en kosten. Daartoe stelt De Telefoongids dat de door haar aan Lubbes Services gestuurde facturen voor de geplaatste advertenties onbetaald zijn gebleven en Lubbers Services gehouden is die facturen te voldoen.

3.2. Lubbers Services voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van De Telefoongids in de kosten van het geding. Daartoe stelt Lubbers Services dat zij geen opdracht aan De Telefoongids heeft gegeven om de advertenties te plaatsen.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het geschil tussen partijen komt samengevat weergegeven erop neer of

Lubbers Services aan De Telefoongids opdracht heeft gegeven de advertenties in de telefoongids en de bedrijvengids te plaatsen. De rechtbank overweegt als volgt.

4.2. Het verweer van Lubbers Services brengt met zich dat op De Telefoongids een nadere stelplicht rust. Van haar mag worden verwacht dat zij nader onderbouwt op welke wijze de opdracht tot het plaatsen van de advertenties is verstrekt.

4.3. De Telefoongids onderbouwt haar stelling met een faxbericht van 25 november 2005, waaruit volgens De Telefoongids blijkt dat Lubbers Services de plaatsing van de advertenties heeft bevestigd. Lubbers Services stelt die fax niet te kennen en uit de fax zelf blijkt niet dat deze van Lubbers Services afkomstig is. De Telefoongids wijst in dit verband op het faxnummer waarvan de fax afkomstig is, maar zij stelt zelf dat dit het faxnummer van de 'Lubbers Logistics Group' is. Dit betreft volgens Lubbers Services een zelfstandige vennootschap. Zonder nadere toelichting die De Telefoongids niet geeft blijkt daaruit dan ook niet dat deze fax van Lubbers Services afkomstig is.

4.4. De rechtbank oordeelt dat uit hetgeen De Telefoongids ten aanzien van de fax van 25 november 2005 stelt niet blijkt dat Lubbers Services opdracht heeft gegeven tot het plaatsen van de advertenties. Andere feiten of omstandigheden waaruit zulks kan volgen zijn door De Telefoongids niet gesteld, zodat zij onvoldoende heeft onderbouwd dat er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen.

4.5. Uit het voorgaande volgt dat de vordering van De Telefoongids moet worden afgewezen.

4.6. De Telefoongids zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Lubbers Services worden begroot op:

- griffierecht € 568,00

- salaris advocaat 768,00 (2,0 punten × tarief € 384,00)

Totaal € 1.336,00.

BESLISSING

De rechtbank

1. wijst de vorderingen af,

2. veroordeelt de Telefoongids in de proceskosten, aan de zijde van Lubbers Services tot op heden begroot op € 1.336,00, alsmede met de nakosten, één en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis, en -voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt- te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening,

3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.H. Kielman en in het openbaar uitgesproken op 2 november 2011.