Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7825

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
14-06-2011
Datum publicatie
14-06-2011
Zaaknummer
19.810185-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bijzondere bewijsmotivering

De raadsvrouwe heeft betoogd dat niet kan worden bewezen verklaard dat verdachte een ‘gewoonte heeft gemaakt’ van het bezit van kinderporno omdat verdachte eenmalig een betaling heeft gedaan aan een website met kinderporno en daar downloadtijd heeft gekocht en vervolgens is gaan downloaden. Op die manier kunnen door één enkele handeling (betaling) grote hoeveelheden bestanden worden gedownload. Er is echter geen sprake van herhaalde handelingen en daarmee niet van een ‘gewoonte’ in de zin van het tweede lid van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank overweegt dienaangaande het volgende.

De gebezigde bewijsmiddelen houden in dat de verdachte gedurende een periode van bijna drie jaar een grote hoeveelheid pornografische afbeeldingen op de harde schijven van de bij hem aangetroffen computers in zijn bezit had.

De raadsvrouwe stelt zich op het standpunt dat het ‘gewoonte maken van’ een pluraliteit van feiten vereist. In bezit hebben is een toestand die zich op zichzelf inderdaad niet leent voor plurariteit. Toch bedreigt art. 240b lid 2 Sr het gewoonte maken van in bezit hebben van — kort gezegd — een pornografische afbeelding of een gegevensdrager met pornografische afbeelding(en) met een hogere straf. Tegen deze achtergrond zou het gewoonte maken van in bezit hebben van een afbeelding of gegevensdrager reeds kunnen bestaan in het bezit van meerdere pornografische afbeeldingen of meerdere gegevensdragers met (een) pornografische afbeelding(en). De gewoonte kan ook spreken uit de duur van het bezit of de wijze waarop men het bezit verkregen heeft.

In de gebezigde bewijsmiddelen ligt besloten dat verdachte de bij hem aangetroffen kinderpornografische multimediafiles in delen heeft verzameld. Bij verdachte zijn 391 multimediafiles aangetroffen, opgeslagen op twee verschillende harde schijven op twee verschillende computers. De kinderpornobestanden stonden voorts opgeslagen op 4 verschillende locaties. Dat opslaan heeft niet in één keer kunnen geschieden, noch gelet op het aantal multimediafiles noch gelet op het feit dat deze zijn opgeslagen op verschillende media. In de gebezigde bewijsmiddelen ligt dus besloten dat de verdachte de multimediafiles niet in één keer maar in delen in bezit heeft gekregen. Daarmee kan het bewezenverklaarde ‘gewoonte maken’ zonder meer uit de gebezigde bewijsmiddelen worden afgeleid. Het verweer wordt derhalve verworpen.

Het bewezen verklaarde levert op:

Een gewoonte maken van het in bezit hebben van afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken,

strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Strafmotivering

De rechtbank heeft voorts in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht is in het leven geroepen om seksueel misbruik van jeugdigen met kracht te kunnen bestrijden. Dit is slechts mogelijk als ook de exploitatie van dergelijk misbruik wordt aangepakt. Om die reden heeft de wetgever niet slechts het vervaardigen en verspreiden van kinderporno strafbaar gesteld, maar ook het in het bezit hebben van dergelijke afbeeldingen. Door het verzamelen -downloaden- van kinderporno, is het verdachte, zij het indirect, mede toe te rekenen dat uiterst verwerpelijke praktijken, die plaatsvinden met kinderen van veelal (zeer) jonge leeftijd, in stand worden gehouden en bevorderd. Algemeen bekend is dat kinderen door betrokkenheid bij de op de afbeeldingen voorkomende seksuele gedragingen psychische schade kunnen oplopen die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat.

Anderzijds heeft de rechtbank er bij de straftoemeting rekening mee gehouden dat verdachte ter zitting heeft verklaard dat hij inmiddels inziet dat hij ernstige fouten heeft gemaakt en de kinderporno-industrie met zijn collectie in stand heeft gehouden en wellicht bevorderd. Hij is gemotiveerd zich te laten behandelen en heeft daartoe reeds uit eigen beweging contact opgenomen met de AFPN.

Voorts stelt de rechtbank vast dat geruime tijd is verstreken sinds de aanvang van het opsporingsonderzoek, de huiszoeking en inbeslagname bij verdachte, de aanhouding van verdachte en de terechtzitting van heden. Ook dat zal de rechtbank meewegen bij de strafoplegging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ASSEN

Sector strafrecht

Parketnummer: 19.810185-09

vonnis van de meervoudige strafkamer d.d. 14 juni 2011 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1954,

wonende te [adres].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 31 mei 2011.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. R.J.J. Bosma, advocaat te Spier.

De tenlastelegging

De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

hij in of omstreeks de periode van 26 oktober 2006 tot 26 augustus 2009 te

[plaats delict], in elk geval in Nederland, één of meermalen

391, (aldus) een (groot) aantal, in elk geval een of meer afbeelding(en) en/of

(een) gegevensdrager(s), te weten een of meer computer(s) en/of harde

schijf/schijven, bevattende 391 en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk geval

één of meer afbeeldingen van seksuele gedragingen, te weten (onder andere)

- zakelijk weergegeven - :

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het

camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van

die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld

gebracht worden,

te weten (onder meer):

* Kleurenfilm. Het meisje, kennelijk 11 - 15 jaar (puberaal) staat naakt met

haar enkels in het water. Zij staat met haar rug naar de camera toe. Zij

draait zich om en gaat achterover in het water liggen. De camera zoomt in op

haar schaamstreek. Meisje komt weer om hoog uit het water. Camera zoomt in op

haar borsten en zoomt langzaam uit.

(Volgnummer 01/10)

Inbeslagname nummer HH.06.07.01

Soort gegevensdrager harde schijf van de computer

Soort multimedia film

Naam multimediafile [bestandsnaam 1]..

Plaats digitaal Film\video\2002-2..

Logo-Webadres [website 1]

* Kleurenfilm. Het meisje, kennelijk 11 - 15 jaar (puberaal) zit

ogenschijnlijk op de vloer van een woonkamer. Zij heeft een groene bloem in

haar haar. Zij is nagenoeg naakt. Zij draagt alleen een klein slipje. Naast

haar staat een zeer grote knuffelbeer. Zij streelt even deze beer. Zij gaat

daarna op haar knieën zitten en doet haar slipje uit. Als zij volledig naakt

is, streelt zij haar eigen lichaam en staat op. Zij blijft tijdens de gehele

opname constant in de camera kijken.

(Volgnummer 02/10)

Inbeslagname nummer HH.06.07.01

Soort gegevensdrager harde schijf van de computer

Soort multimedia film

Naam multimediafile [bestandsnaam 2]

Plaats digitaal fiml\video\2002-2

Logo-Webadres [website 2]

* Kleurenfilm. Het meisje, kennelijk 11 - 15 jaar, staat nagenoeg naakt in een

slaapkamer. Zij draagt alleen en rood slipje. Zij danst een beetje voor de

camera. Als zij haar slipje uittrekt, zoomt de camera langzaam in op haar

schaamstreek. Het meisje gaat daarna op de grond zitten, naast het bed.

(Volgnummer 03/10)

Inbeslagname nummer HH.06.07.01

Soort gegevensdrager harde schijf van de computer

Soort multimedia film

Naam multimediafile [bestandsnaam 3]

Plaats digitaal Film\video\2003-1

Logo-Webadres [website 1]

* Kleurenfilm. Het meisje, kennelijk 11 - 15 jaar (puberaal) is volledig

naakt. Zij danst voor de camera. Terwijl zij aan het dansen is, gaat zij op

een bank staan. Even later gaat zij op de grond liggen. Zij kijkt regelmatig

in de camera. Camera zoomt af en toe in op haar schaamstreek.

(Volgnummer 04/10)

Inbeslagname nummer HH.06.07.01

Soort gegevensdrager harde schijf van de computer

Soort multimedia film

Naam multimediafile [bestandsnaam 4]

Plaats digitaal Film\video\2003-1

Logo-Webadres [website 2]

* Kleurenfilm. Het meisje, kennelijk 8 - 10 jaar (prepuberaal) staat nagenoeg

naakt op een bank. Zij heeft alleen een onderbroekje aan. Op de bank staat een

grote knuffelbeer. Het meisje trekt al dansende haar onderbroekje uit. Zij

kijkt regelmatig in de camera. De camera zoomt regelmatig op haar in. Als

laatste gaat zij naakt bij de beer liggen.

(Volgnummer 05/10)

Inbeslagname nummer HH.06.07.01

Soort gegevensdrager harde schijf van de computer

Soort multimedia film

Naam multimediafile [bestandsnaam 5]

Plaats digitaal Film\video\2003-1

Logo-Webadres [website 2]

* Kleurenfilm. Het meisje, kennelijk 11-15 jaar (puberaal) staat volledig

naakt in een bad. Zij besproeit haar hele lichaam de hele tijd met water uit

de douchekop. Op de badrand staat een grote gele badeend. De camera zoomt in

op haar schaamstreek terwijl zij bezig is met het water.

Volgnummer 06/10

Inbeslagname nummer HH.06.07.01

Soort gegevensdrager harde schijf van de computer

Soort multimedia film

Naam multimediafile [bestandsnaam 6]

Plaats digitaal Film\video\2003-1

Logo-Webadres [website 1]

* Kleurenfilm. Het meisje, kennelijk 11 - 15 jaar (puberaal) bevindt zich in

een slaapkamer. Zij staat volledig naakt voor een grote spiegel te dansen.

Zij streelt zich zelf tijdens het dansen.

Volgnummer 07/10

Inbeslagname nummer HH.06.07.01

Soort gegevensdrager harde schijf van de computer

Soort multimedia film

Naam multimediafile [bestandsnaam 7]

Plaats digitaal Film\video\2003-2\2001-2

Logo-Webadres [website 1]

* Kleurenfilm. Het meisje, kennelijk 11 - 15 jaar (puberaal) zit volledig

naakt in een bad. Zij heeft een scheermes in haar rechter hand. Met dit

scheermes scheert zij de haren rond haar schaamstreek weg. Hierbij wordt

ingezoomd door de camera op haar schaamstreek. Alle bewegingen die het meisje

maakt met het scheermes worden gevolgd door de ingezoomde camera.

Volgnummer 08/10

Inbeslagname nummer HH.06.07.01

Soort gegevensdrager harde schijf van de computer

Soort multimedia film

Naam multimediafile [bestandsnaam 8]

Plaats digitaal Film\video\2003-2\2001-2

Logo-Webadres [website 1]

* Kleurenfilm. Het meisje, kennelijk 11-15 jaar (puberaal) zit volledig naakt

ogenschijnlijk een glas melk leeg te drinken. Zij heeft de benen gesloten. Het

camera standpunt is hoog. Zij morst bij het drinken met de melk. Zij laat de

melk over haar bovenlichaam in haar gesloten kruis lopen. In haar schaamstreek

vormt zich een plas melk. Op het moment dat zij haar benen spreidt, wordt

ingezoomd op de schaamstreek.

Volgnummer 09/10

Inbeslagname nummer HH.06.07.01

Soort gegevensdrager harde schijf van de computer

Soort multimedi afilm

Naam multimediafile [bestandsnaam 9]

Plaats digitaal Film\video\2003-2\2001-2

Logo-Webadres [website 1]

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met een kaars) door zichzelf en/of door

een volwassen man/een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft

bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaar

(eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt,

te weten (onder meer):

* Kleurenfilm. Het meisje, kennelijk 11 - 15 jaar (puberaal) staat gekleed

voor een grote linnenkast. Het camera standpunt is laag. Het meisje kleedt

zich langzaam uit. Het meisje hurkt en de camera is gericht op haar

schaamstreek. Zij gaat op de grond zitten en pakt een rode kaars met haar

rechter hand. Met de kaars streelt zij haar schaamstreek. Zij penetreert haar

vagina met deze kaars. Het meisje gaat op haar knieën zitten en gaat met haar

billen naar de camera toe zitten. Zij streelt de schaamstreek met de kaars.

Zij penetreert ook de vagina met deze kaars, de camera zoomt in. Meisje gaat

weer op de grond liggen en daarna weer zitten. Zij streelt wederom met de

kaars haar schaamstreek. De camera blijft gericht op haar handelingen. Het

meisje kijkt ogenschijnlijk steeds lachend in de camera.

Volgnummer 10/10

Inbeslagname nummer HH.10.02.01.001

Soort gegevensdrager een harde schijf van de computer

Soort multimedia film

Naam multimediafile

Plaats digitaal bl

Logo-Webadres [website 3]

bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een persoon die kennelijk de

leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar

was betrokken, (telkens) heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd

en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad,

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

MEDEDELINGEN:

De officier van justitie deelt mede dat de hierboven omschreven

afbeeldingen/filmfragmenten ter voorkoming van strafbare feiten en verdere

verspreiding van bovengenoemd materiaal, niet in het dossier zijn gevoegd en

ook niet in afschrift zullen worden verstrekt. De officier van justitie zal

voorbeelden van genoemde afbeeldingen/filmfragmenten op de terechtzitting

aanwezig hebben en desgewenst aan de rechtbank overleggen. Voorafgaand aan de

terechtzitting kan inzage in genoemd materiaal verleend worden op afspraak met

de officier van justitie.

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie mr. V. Smink acht hetgeen is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank de verdachte zal veroordelen tot een werkstraf van 200 uren, subsidiair 100 dagen hechtenis, alsmede een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, geheel voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren.

De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Bewijsmotivering

Nu verdachte hetgeen de rechtbank bewezen zal verklaren heeft bekend en nadien niet anders heeft verklaard en hij noch zijn raadsvrouwe vrijspraak heeft bepleit zal de rechtbank volstaan met een opgave van bewijsmiddelen.

Het proces-verbaal van verbalisant [verbalisant 1], brigadier, werkzaam binnen [de Politieregio], d.d. 24 september 2010, met bijlagen (pag. 41 e.v. van het proces-verbaal met dossiernummer PL04BR109001), alsmede het proces-verbaal van de verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 3], beiden in dienst van het KLPD, dienst IPOL, Team Bestrijding Kinderpornografie, [standplaats] (pag. 82 e.v. van voornoemd proces-verbaal), inhoudende kort en zakelijk weergegeven, dat het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), dienst IPOL, team bestrijding kinderpornografie gevestigd te [standplaats], een rapport ontving over drie onderzoeken naar kinderpornografie op het internet met de namen “Operation Tornado” uit Wit Rusland, “Operation Flicker” uit de Verenigde Staten en “Operation Myosis” uit Groot Brittannië. Uit de deelrapportage van Interpol in Lyon (IPSG) betreffende ‘Operation Tornado” bleek dat in Wit Rusland vanaf juni 2007 onderzoek is gedaan naar meer dan 200 commerciële kinderpornografische websites en de criminele organisatie achter deze websites. Via een betaalwebpagina konden klanten lid worden van de betreffende site waarbij de klant die lid wilde worden van de site zijn credit card gegevens moest invullen op een webpagina. Vervolgens werd de betaling afgehandeld door het Internet betalingsbedrijf “IWEPAY”. Er zijn drie verdachten achter “IWEPAY” aangehouden waarbij bestanden met klantgegevens en transacties in beslag zijn genomen. Uit een van de in beslag genomen bestanden bleek dat er in totaal meer dan 700 unieke credit card nummers afkomstig uit Nederland zijn gebruikt om betalingen te doen. Door de KLPD zijn via de officier van justitie van het Landelijk Parket OM de klantgegevens behorende bij die credit card nummers opgevraagd bij de credit card maatschappijen. De ontvangen klantgegevens van de diverse credit card maatschappijen zijn geverifieerd bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Uit de deelrapportage van Interpol in Lyon (IPSG) betreffende “Operation Flicker” bleek dat in Amerika vanaf april 2006 ook onderzoek is gedaan naar meer dan 200 commerciële kinderpornografische websites en de criminele organisatie achter deze websites. Via betaling konden klanten lid worden van de betreffende site waarbij de klant toegang kreeg tot de betreffende sites. Voor de afhandeling van betalingen van lidmaatschap werd veelal gebruik gemaakt van het internet betalingsysteem Paypal.

Uit de transactiegegevens blijkt dat het credit card nummer, [nummer], op naam van verdachte [verdachte], op 27 oktober 2006 is gebruikt om aankopen te doen op de websites “[website 4]”. Uit onderzoek naar het ten tijde van de aankopen gebruikte IP adres bleek dat dit IP adres op naam stond van verdachte.

Voorts blijkt uit opgevraagde transactiegegevens van Paypal dat het e-mail adres [e-mail adres van verdachte] is gebruikt om op 26 oktober 2006 aankopen te doen op de websites “[website 5]”, “[website 4]” en “[website 6]”.

De bij de creditcard en bij de Paypal transacties door de koper opgegeven persoonsgegevens zijn die van verdachte.

Verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 3] hebben de inhoud van de betreffende websites voorgelegd aan verbalisant [verbalisant 4], inspecteur van politie, zedenrechercheur en selecteur kinderpornografisch materiaal, werkzaak bij het KLPD, dienst IPOL, team Bestrijding Kinderpornografie en belast met het beoordelen van kinderpornografisch beeldmateriaal.

Het proces-verbaal doorzoeking van de rechter-commissaris d.d. 31 augustus 2009 van de in beslag name onder verdachte op 25 augustus 2009 van de in de bijlage bij dat proces-verbaal genoemde goederen.

Het proces-verbaal van bevindingen van de verbalisant [verbalisant 4], voornoemd, inhoudende kort en zakelijk weergegeven, dat verbalisant het hem aangeboden beeldmateriaal heeft bekeken en dat hij zag dat het beeldmateriaal onderdeel van diverse websites uitmaakt. Vervolgens heeft verbalisant voor zover mogelijk deze websites en (word documenten met daarin) screenshots van websites bekeken en deze beschreven. De websites genaamd “[website 4]”, “[website 5]” en “[website 6]” bevatten afbeeldingen die voldoen aan de criteria van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht. (pag. 84 e.v. en pag. 91 e.v. van voornoemd proces-verbaal).

Het proces-verbaal van bevindingen van de verbalisanten [verbalisant 5], selecteur Kinderpornografisch Materiaal, werkzaak bij [regio en team] en [verbalisant 4], voornoemd, inhoudende, kort en zakelijk weergegeven, dat bij de verdachte 391 multimediafiles zijn geselecteerd die door verbalisanten zijn bekeken en als kinderpornografisch zijn beoordeeld. In het proces-verbaal zijn 10 van deze kinderpornografische multimediafiles omschreven.

(pag. 124 e.v. van voornoemd proces-verbaal).

De bekennende verklaringen van de verdachte op 12 oktober 2010, inhoudende, kort en zakelijk weergegeven, dat hij zich sinds 2003/2004 bezighoudt met het downloaden van porno. In 2007 werd hij geconfronteerd met kinderpornosites. Verdachte verklaart dat hij een verzamelaar is en dat in het proces van verzamelen de kinderporno is meegekomen. Hij was er niet bewust naar op zoek. (o.a. pag. 31 e.v. van voornoemd proces-verbaal). Alsmede zijn bekennende verklaring ter terechtzitting.

Bijzondere bewijsmotivering

De raadsvrouwe heeft betoogd dat niet kan worden bewezen verklaard dat verdachte een ‘gewoonte heeft gemaakt’ van het bezit van kinderporno omdat verdachte eenmalig een betaling heeft gedaan aan een website met kinderporno en daar downloadtijd heeft gekocht en vervolgens is gaan downloaden. Op die manier kunnen door één enkele handeling (betaling) grote hoeveelheden bestanden worden gedownload. Er is echter geen sprake van herhaalde handelingen en daarmee niet van een ‘gewoonte’ in de zin van het tweede lid van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank overweegt dienaangaande het volgende.

De gebezigde bewijsmiddelen houden in dat de verdachte gedurende een periode van bijna drie jaar een grote hoeveelheid pornografische afbeeldingen op de harde schijven van de bij hem aangetroffen computers in zijn bezit had.

De raadsvrouwe stelt zich op het standpunt dat het ‘gewoonte maken van’ een pluraliteit van feiten vereist. In bezit hebben is een toestand die zich op zichzelf inderdaad niet leent voor plurariteit. Toch bedreigt art. 240b lid 2 Sr het gewoonte maken van in bezit hebben van — kort gezegd — een pornografische afbeelding of een gegevensdrager met pornografische afbeelding(en) met een hogere straf. Tegen deze achtergrond zou het gewoonte maken van in bezit hebben van een afbeelding of gegevensdrager reeds kunnen bestaan in het bezit van meerdere pornografische afbeeldingen of meerdere gegevensdragers met (een) pornografische afbeelding(en). De gewoonte kan ook spreken uit de duur van het bezit of de wijze waarop men het bezit verkregen heeft.

In de gebezigde bewijsmiddelen ligt besloten dat verdachte de bij hem aangetroffen kinderpornografische multimediafiles in delen heeft verzameld. Bij verdachte zijn 391 multimediafiles aangetroffen, opgeslagen op twee verschillende harde schijven op twee verschillende computers. De kinderpornobestanden stonden voorts opgeslagen op 4 verschillende locaties. Dat opslaan heeft niet in één keer kunnen geschieden, noch gelet op het aantal multimediafiles noch gelet op het feit dat deze zijn opgeslagen op verschillende media. In de gebezigde bewijsmiddelen ligt dus besloten dat de verdachte de multimediafiles niet in één keer maar in delen in bezit heeft gekregen. Daarmee kan het bewezenverklaarde ‘gewoonte maken’ zonder meer uit de gebezigde bewijsmiddelen worden afgeleid. Het verweer wordt derhalve verworpen.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in de periode van 26 oktober 2006 tot 26 augustus 2009 te [plaats delict], gegevensdragers, te weten computers en harde schijven, bevattende 391 afbeeldingen van seksuele gedragingen, te weten (onder andere) - zakelijk weergegeven - :

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden, te weten (onder meer):

* Kleurenfilm. Het meisje, kennelijk 11 - 15 jaar (puberaal) staat naakt met

haar enkels in het water. Zij staat met haar rug naar de camera toe. Zij

draait zich om en gaat achterover in het water liggen. De camera zoomt in op

haar schaamstreek. Meisje komt weer om hoog uit het water. Camera zoomt in op

haar borsten en zoomt langzaam uit.

(Volgnummer 01/10)

Inbeslagname nummer HH.06.07.01

Soort gegevensdrager harde schijf van de computer

Soort multimedia film

Naam multimediafile [bestandsnaam 1]..

Plaats digitaal Film\video\2002-2..

Logo-Webadres [website 1]

* Kleurenfilm. Het meisje, kennelijk 11 - 15 jaar (puberaal) zit

ogenschijnlijk op de vloer van een woonkamer. Zij heeft een groene bloem in

haar haar. Zij is nagenoeg naakt. Zij draagt alleen een klein slipje. Naast

haar staat een zeer grote knuffelbeer. Zij streelt even deze beer. Zij gaat

daarna op haar knieën zitten en doet haar slipje uit. Als zij volledig naakt

is, streelt zij haar eigen lichaam en staat op. Zij blijft tijdens de gehele

opname constant in de camera kijken.

(Volgnummer 02/10)

Inbeslagname nummer HH.06.07.01

Soort gegevensdrager harde schijf van de computer

Soort multimedia film

Naam multimediafile [bestandsnaam 2]

Plaats digitaal fiml\video\2002-2

Logo-Webadres [website 2]

* Kleurenfilm. Het meisje, kennelijk 11 - 15 jaar, staat nagenoeg naakt in een

slaapkamer. Zij draagt alleen en rood slipje. Zij danst een beetje voor de

camera. Als zij haar slipje uittrekt, zoomt de camera langzaam in op haar

schaamstreek. Het meisje gaat daarna op de grond zitten, naast het bed.

(Volgnummer 03/10)

Inbeslagname nummer HH.06.07.01

Soort gegevensdrager harde schijf van de computer

Soort multimedia film

Naam multimediafile [bestandsnaam 3]

Plaats digitaal Film\video\2003-1

Logo-Webadres [website 1]

* Kleurenfilm. Het meisje, kennelijk 11 - 15 jaar (puberaal) is volledig

naakt. Zij danst voor de camera. Terwijl zij aan het dansen is, gaat zij op

een bank staan. Even later gaat zij op de grond liggen. Zij kijkt regelmatig

in de camera. Camera zoomt af en toe in op haar schaamstreek.

(Volgnummer 04/10)

Inbeslagname nummer HH.06.07.01

Soort gegevensdrager harde schijf van de computer

Soort multimedia film

Naam multimediafile [bestandsnaam 4]

Plaats digitaal Film\video\2003-1

Logo-Webadres [website 2]

* Kleurenfilm. Het meisje, kennelijk 8 - 10 jaar (prepuberaal) staat nagenoeg

naakt op een bank. Zij heeft alleen een onderbroekje aan. Op de bank staat een

grote knuffelbeer. Het meisje trekt al dansende haar onderbroekje uit. Zij

kijkt regelmatig in de camera. De camera zoomt regelmatig op haar in. Als

laatste gaat zij naakt bij de beer liggen.

(Volgnummer 05/10)

Inbeslagname nummer HH.06.07.01

Soort gegevensdrager harde schijf van de computer

Soort multimedia film

Naam multimediafile [bestandsnaam 5]

Plaats digitaal Film\video\2003-1

Logo-Webadres [website 2]

* Kleurenfilm. Het meisje, kennelijk 11-15 jaar (puberaal) staat volledig

naakt in een bad. Zij besproeit haar hele lichaam de hele tijd met water uit

de douchekop. Op de badrand staat een grote gele badeend. De camera zoomt in

op haar schaamstreek terwijl zij bezig is met het water.

Volgnummer 06/10

Inbeslagname nummer HH.06.07.01

Soort gegevensdrager harde schijf van de computer

Soort multimedia film

Naam multimediafile [bestandsnaam 6]

Plaats digitaal Film\video\2003-1

Logo-Webadres [website 1]

* Kleurenfilm. Het meisje, kennelijk 11 - 15 jaar (puberaal) bevindt zich in

een slaapkamer. Zij staat volledig naakt voor een grote spiegel te dansen.

Zij streelt zich zelf tijdens het dansen.

Volgnummer 07/10

Inbeslagname nummer HH.06.07.01

Soort gegevensdrager harde schijf van de computer

Soort multimedia film

Naam multimediafile [bestandsnaam 7]

Plaats digitaal Film\video\2003-2\2001-2

Logo-Webadres [website 1]

* Kleurenfilm. Het meisje, kennelijk 11 - 15 jaar (puberaal) zit volledig

naakt in een bad. Zij heeft een scheermes in haar rechter hand. Met dit

scheermes scheert zij de haren rond haar schaamstreek weg. Hierbij wordt

ingezoomd door de camera op haar schaamstreek. Alle bewegingen die het meisje

maakt met het scheermes worden gevolgd door de ingezoomde camera.

Volgnummer 08/10

Inbeslagname nummer HH.06.07.01

Soort gegevensdrager harde schijf van de computer

Soort multimedia film

Naam multimediafile [bestandsnaam 8]

Plaats digitaal Film\video\2003-2\2001-2

Logo-Webadres [website 1]

* Kleurenfilm. Het meisje, kennelijk 11-15 jaar (puberaal) zit volledig naakt

ogenschijnlijk een glas melk leeg te drinken. Zij heeft de benen gesloten. Het

camera standpunt is hoog. Zij morst bij het drinken met de melk. Zij laat de

melk over haar bovenlichaam in haar gesloten kruis lopen. In haar schaamstreek

vormt zich een plas melk. Op het moment dat zij haar benen spreidt, wordt

ingezoomd op de schaamstreek.

Volgnummer 09/10

Inbeslagname nummer HH.06.07.01

Soort gegevensdrager harde schijf van de computer

Soort multimedi afilm

Naam multimediafile [bestandsnaam 9]

Plaats digitaal Film\video\2003-2\2001-2

Logo-Webadres [website 1]

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met een kaars) door zichzelf en/of door

een volwassen man/een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft

bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaar

(eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt,

te weten (onder meer):

* Kleurenfilm. Het meisje, kennelijk 11 - 15 jaar (puberaal) staat gekleed

voor een grote linnenkast. Het camera standpunt is laag. Het meisje kleedt

zich langzaam uit. Het meisje hurkt en de camera is gericht op haar

schaamstreek. Zij gaat op de grond zitten en pakt een rode kaars met haar

rechter hand. Met de kaars streelt zij haar schaamstreek. Zij penetreert haar

vagina met deze kaars. Het meisje gaat op haar knieën zitten en gaat met haar

billen naar de camera toe zitten. Zij streelt de schaamstreek met de kaars.

Zij penetreert ook de vagina met deze kaars, de camera zoomt in. Meisje gaat

weer op de grond liggen en daarna weer zitten. Zij streelt wederom met de

kaars haar schaamstreek. De camera blijft gericht op haar handelingen. Het

meisje kijkt ogenschijnlijk steeds lachend in de camera.

Volgnummer 10/10

Inbeslagname nummer HH.10.02.01.001

Soort gegevensdrager een harde schijf van de computer

Soort multimedia film

Naam multimediafile

Plaats digitaal bl

Logo-Webadres [website 3]

bij welke vorenbedoelde afbeeldingen telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, (telkens) in bezit heeft gehad, van welk misdrijf hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor hetgeen de rechtbank bewezen acht.

De verdachte zal van het meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op:

Een gewoonte maken van het in bezit hebben van afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken,

strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Strafbaarheid

De rechtbank acht de verdachte strafbaar, omdat geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

Strafmotivering

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straffen in aanmerking: de aard en de ernst van het gepleegde feit; de omstandigheden waaronder dit feit is begaan, hetgeen de rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken omtrent de persoon van de verdachte, de eis van de officier van justitie, het pleidooi van de raadsvrouw van de verdachte, de oriëntatiepunten voor de straftoemeting, de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 4 mei 2011 waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder ter zake van een misdrijf is veroordeeld, alsmede het over verdachte uitgebrachte reclasseringsadvies d.d. 2 februari 2011.

De rechtbank heeft voorts in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht is in het leven geroepen om seksueel misbruik van jeugdigen met kracht te kunnen bestrijden. Dit is slechts mogelijk als ook de exploitatie van dergelijk misbruik wordt aangepakt. Om die reden heeft de wetgever niet slechts het vervaardigen en verspreiden van kinderporno strafbaar gesteld, maar ook het in het bezit hebben van dergelijke afbeeldingen. Door het verzamelen -downloaden- van kinderporno, is het verdachte, zij het indirect, mede toe te rekenen dat uiterst verwerpelijke praktijken, die plaatsvinden met kinderen van veelal (zeer) jonge leeftijd, in stand worden gehouden en bevorderd. Algemeen bekend is dat kinderen door betrokkenheid bij de op de afbeeldingen voorkomende seksuele gedragingen psychische schade kunnen oplopen die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat.

Anderzijds heeft de rechtbank er bij de straftoemeting rekening mee gehouden dat verdachte ter zitting heeft verklaard dat hij inmiddels inziet dat hij ernstige fouten heeft gemaakt en de kinderporno-industrie met zijn collectie in stand heeft gehouden en wellicht bevorderd. Hij is gemotiveerd zich te laten behandelen en heeft daartoe reeds uit eigen beweging contact opgenomen met de AFPN.

Voorts stelt de rechtbank vast dat geruime tijd is verstreken sinds de aanvang van het opsporingsonderzoek, de huiszoeking en inbeslagname bij verdachte, de aanhouding van verdachte en de terechtzitting van heden. Ook dat zal de rechtbank meewegen bij de strafoplegging.

De rechtbank komt, al het bovenstaande in ogenschouw nemend, tot de volgende strafoplegging. Zij acht een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden op zijn plaats. Anders dan de officier van justitie vordert ziet de rechtbank wel aanleiding daarbij in het kader van een bijzondere voorwaarde een verplicht reclasseringscontact op te leggen om verdachte te doordringen van de noodzaak de door hem reeds vrijwillig gezochte hulp bij de AFPN voort te zetten en te werken aan de bij hem aanwezige problematiek.

Daarnaast acht de rechtbank een onvoorwaardelijke werkstraf voor de duur van 200 uren, te vervangen door 100 dagen vervangende hechtenis, passend en geboden.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 27, 22c, 22d en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank verklaart bewezen dat het tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert het strafbare feit zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot:

- een taakstraf bestaande uit 200 uren werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid met bevel dat, voor het geval de verdachte deze werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis voor de duur van 100 dagen zal worden toegepast;

- een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, geheel voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren.

De rechtbank beveelt, dat de voorwaardelijk opgelegde straf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de verdachte zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, of gedurende die proeftijd de hierna te vermelden bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd.

De rechtbank stelt als bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens de Stichting Reclassering Nederland, hetgeen mede in kan houden dat de verdachte zich zal laten behandelen bij de AFPN of een soortgelijke instelling, met opdracht aan de reclassering ingevolge art. 14d van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde taakstraf geheel in mindering zal worden gebracht naar de maatstaf van 2 uren arbeid per dag voor de in verzekering doorgebrachte dagen.

Dit vonnis is gewezen door mrs. H. de Wit, voorzitter en C.P. van Gastel en J.M.M. van Woensel, rechters, in tegenwoordigheid van mr. A.D. Vermeer, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 14 juni 2011, zijnde mr. Van Gastel buiten staat dit vonnis binnen de door de wet gestelde termijn mede te ondertekenen.