Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7813

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
14-06-2011
Datum publicatie
14-06-2011
Zaaknummer
19.810183-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Het bewezen verklaarde levert op:

Een gewoonte maken van het in bezit hebben van afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken, strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Strafmotivering

Artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht is in het leven geroepen om seksueel misbruik van jeugdigen met kracht te kunnen bestrijden. Dit is slechts mogelijk als ook de exploitatie van dergelijk misbruik wordt aangepakt. Om die reden heeft de wetgever niet slechts het vervaardigen en verspreiden van kinderporno strafbaar gesteld, maar ook het in het bezit hebben van dergelijke afbeeldingen. Door het verzamelen -downloaden- van kinderporno, is het verdachte, zij het indirect, mede toe te rekenen dat uiterst verwerpelijke praktijken, die plaatsvinden met kinderen van veelal (zeer) jonge leeftijd, in stand worden gehouden en bevorderd. Algemeen bekend is dat kinderen door betrokkenheid bij de op de afbeeldingen voorkomende seksuele gedragingen psychische schade kunnen oplopen die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat.

Anderzijds heeft de rechtbank er bij de straftoemeting rekening mee gehouden dat verdachte ter zitting heeft verklaard dat hij inmiddels inziet dat hij ernstige fouten heeft gemaakt en de kinderporno-industrie met zijn collectie in stand heeft gehouden en wellicht bevorderd. Hij is gemotiveerd zich te laten behandelen.

Voorts stelt de rechtbank vast dat geruime tijd is verstreken sinds de aanvang van het opsporingsonderzoek, de huiszoeking en inbeslagname bij verdachte, de aanhouding van verdachte en de terechtzitting van heden. Ook dat zal de rechtbank meewegen bij de strafoplegging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ASSEN

Sector strafrecht

Parketnummer: 19.810183-09

vonnis van de meervoudige strafkamer d.d. 14 juni 2011 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1965,

wonende te [adres].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 31 mei 2011.

De verdachte is verschenen.

De tenlastelegging

De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

hij in of omstreeks de periode van 29 april 2007 tot en met 25 augustus 2009

te [plaats delict], in elk geval in Nederland, één of

meermalen 150 en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk geval een of meer

afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s), te weten een of meer cd's en/of

dvd's, bevattende 150 en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk geval een of

meer afbeeldingen van seksuele gedragingen, te weten (onder ander) - zakelijk

weergegeven -:

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door

het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden

van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld

gebracht worden:

* Het meisje, kennelijk 11-15 jaar (puberaal) ligt volledig naakt op een

kleed. Zij ligt op haar rechter zij op een verhoging. Het meisje kijkt in de

camera. Haar benen zijn gespreid. Haar linker arm heeft zij voor haar borsten.

Het zicht wordt geleid naar haar vagina.

Volgnummer 01/10

Inbeslagname nummer FF.03.01.03.40

Soort gegevensdrager CD/DVD

Soort multimedia foto

Naam multimedia tryteen

* Het meisje, kennelijk 11-15 jaar (puberaal) ligt volledig naakt languit op

zand. Haar rechterhand heeft zij boven haar hoofd liggen. Zij heeft een oranje

bloem in haar haar. Zij kijkt ogenschijnlijk lachend in de camera. Haar benen

zijn gespreid. De camera is gericht op haar vagina.

Volgnummer 02/10

Inbeslagname nummer FF.03.01.03.44

Soort gegevensdrager CD/DVD

Soort multimedia foto

Naam multimedia tryteen

* Het meisje, kennelijk 11-15 jaar (puberaal) staat volledig naakt voor een

lange witte kast. Op de kast staat een spiegel. Het meisje heeft haar armen

omhoog en kijkt lachend in de camera. De camera is gericht op haar vagina.

Volgnummer 03/10

Inbeslagname nummer FF.03.01.03.44

Soort gegevensdrager CD/DVD

Soort multimedia foto

Naam multimedia tryteen

* Meisje 1, kennelijk 11-15 jaar (puberaal) ligt volledig naakt op haar rug.

Zij heeft haar benen opgetrokken. Meisje 1 kijkt in de camera. Meisje 2,

kennelijk 11-15 jaar (puberaal) ligt volldig naakt op meisje 1. Meisje 1

heeft haar tong buiten de mond. De tong is ter hoogte van de vagina van

meisje 2. Meisje 1 heeft beide handen op de billen van meisje 2. Meisje 2

heeft haar gezicht bij de vagina van meisje 1.

Volgnummer 04/10

Inbeslagname nummer FF.03.01.03.045

Soort gegevensdrager CD/DVD

Soort multimedia foto

Naam multimedia a.jpg

* Meisje, kennelijk 11-15 jaar (puberaal) ligt volledig naakt op de grond.

Zij kijkt naar de camera. Haar rechter arm ligt bij haar hoofd. Haar linker

arm ligt naast haar lichaam. Zij heeft haar linker been opgetrokken en ligt

half wijdbeens. De camera is gericht op haar vagina.

Volgnummer 05/10

Inbeslagname nummer FF.03.01.03.058

Soort gegevensdrager CD/DVD

Soort multimedia foto

Naam multimedia modelsl

* Meisje, kennelijk 11-15 jaar (puberaal) staat volledig naakt op een

verhoging. Zij heeft haar linker hand op de heup en heeft haar rechter hand

achter haar hoofd. Zij houdt haar hoofd scheef naar de camera.

Volgnummer 06/10

Inbeslagname nummer FF.03.01.03.058

Soort gegevensdrager CD/DVD

Soort multimedia foto

Naam multimedia modelsl

* Het meisje, kennelijk 8-10 jaar (prepuberaal), staat naakt in een

ogenschijnlijk studioachtige setting. Zij staat met haar voeten op de twee

leuningen van een stoel. De setting is fleurig. Zij houdt haar handen achter

haar hoofd en kijkt in de camera. Haar lange haren hangen voor haar borsten.

De camera is gericht op haar schaamstreek.

Volgnummer 07/10

Inbeslagname nummer FF.03.01.03.014

Soort gegevensdrager CD/DVD

Soort multimedia foto

Naam multimedia siren-015-061.jpg

* Het meisje, kennelijk 8-10 jaar (prepuberaal) staat volledig naakt naast

een chromen stoel. Zij draagt haar haar in twee staarten. Haar gezicht is

opgemaakt. Zij kijkt lachend naar de camera. Haar rechter hand rust op de

achterleuning van de stoel. Zij heeft in haar linker hand een roze

doorschijnende doek en laat haar linker hand op haar linker heup rusten.

Volgnummer 08/10

Inbeslagname nummer FF.03.01.03.44

Soort gegevensdrager CD/DVD

Soort multimedia foto

Naam multimedia tryteen

* Meisje, kennelijk 11-15 jaar (puberaal) staat volledig naakt op een zwart

kleed. Zij staat wijdbeens en kijkt in de camera. Zij heeft haar rechter hand

op haar rechter schouder en haar linker hand op haar linker bovenbeen.

Volgnummer 09/10

Inbeslagname nummer FF.03.01.03.058

Soort gegevensdrager CD/DVD

Soort multimedia foto

Naam multimedia modelsl

* Het meisje, kennelijk 11-15 jaar (puberaal) ligt volledig naakt op haar

linker zij. Zij leunt daarbij op haar linker arm en heeft de vingers van de

linker hand gespreid. Zij ligt op een groen kleed. Haar benen zijn gespreid.

In haar rechter hand heeft zij een paddestoel, rood met witte stippen. Zij

houdt deze paddestoel voor haar mond en kijkt in de camera. In haar haar heeft

zij een rode/gele bloem. Om haar middel heeft zij een brede zilveren riem. Om

haar linker arm heeft zij een soortgelijk sierraad.

Volgnummer 10/10

Inbeslagname nummer FF.03.01.03.058

Soort gegevensdrager CD/DVD

Soort multimedia foto

Naam multimedia modelsl

bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een persoon die kennelijk de

leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar

was betrokken, (telkens) heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd

en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad,

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

Mededelingen:

De officier van justitie deelt mede dat de hierboven omschreven

afbeeldingen/filmfragmenten ter voorkoming van strafbare feiten en verdere

verspreiding van bovengenoemd materiaal, niet in het dossier zijn gevoegd en

ook niet in afschrift zullen worden verstrekt. De officier van justitie zal

op (tijdige) aanvraag voorbeelden van genoemde afbeeldingen/filmfragmenten op

de terechtzitting aanwezig hebben en desgewenst aan de rechtbank overleggen.

Voorafgaand aan de terechtzitting kan inzage in genoemd materiaal verleend

worden op afspraak met de officier van justitie.

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie mr. V. Smink acht hetgeen is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank de verdachte zal veroordelen tot een werkstraf van 200 uren, subsidiair 100 dagen hechtenis, alsmede een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, geheel voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren en onder de bijzondere voorwaarde van reclasseringstoezicht (inclusief meldingsgebod, behandelverplichting en referentenonderzoek zoals omschreven in het reclasseringsadvies).

De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Bewijsmotivering

Nu verdachte hetgeen de rechtbank bewezen zal verklaren heeft bekend en nadien niet anders heeft verklaard en hij geen vrijspraak heeft bepleit zal de rechtbank volstaan met een opgave van bewijsmiddelen.

Het proces-verbaal van verbalisant [verbalisant 1], brigadier, werkzaam binnen [de Politieregio IJsselland] d.d. 24 september 2010, met bijlagen, alsmede het proces-verbaal van de verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 3], beiden in dienst van het KLPD, dienst IPOL, Team Bestrijding Kinderpornografie [standplaats], inhoudende kort en zakelijk weergegeven, dat het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), dienst IPOL, team bestrijding kinderpornografie [standplaats], een rapport ontving over drie onderzoeken naar kinderpornografie op het internet met de namen “Operation Tornado” uit Wit Rusland, “Operation Flicker” uit de Verenigde Staten en “Operation Myosis” uit Groot Brittannië. Uit de deelrapportage van Interpol in Lyon (IPSG) betreffende ‘Operation Tornado” bleek dat in Wit Rusland vanaf juni 2007 onderzoek is gedaan naar meer dan 200 commerciële kinderpornografische websites en de criminele organisatie achter deze websites. Via een betaalwebpagina konden klanten lid worden van de betreffende site waarbij de klant die lid wilde worden van de site zijn credit card gegevens moest invullen op een webpagina. Vervolgens werd de betaling afgehandeld door het Internet betalingsbedrijf “IWEPAY”. Er zijn drie verdachten achter “IWEPAY” aangehouden waarbij bestanden met klantgegevens en transacties in beslag zijn genomen. Uit een van de in beslag genomen bestanden bleek dat er in totaal meer dan 700 unieke credit card nummers afkomstig uit Nederland zijn gebruikt om betalingen te doen. Door de KLPD zijn via de officier van justitie van het Landelijk Parket OM de klantgegevens behorende bij die credit card nummers opgevraagd bij de credit card maatschappijen. De ontvangen klantgegevens van de diverse credit card maatschappijen zijn geverifieerd bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Uit de transactiegegevens blijkt dat het credit card nummer, [nummer], op naam van verdachte, op 29 april 2007 en op 19 mei 2007 is gebruikt om aankopen te doen op betreffende websites (Video Nymphets en VIL02 collections). Uit onderzoek naar het ten tijde van de aankopen gebruikte IP adres bleek dat dit IP adres op naam stond van verdachte.

Verbalisanten hebben de inhoud van de betreffende websites voorgelegd aan verbalisant [verbalisant 4], inspecteur van politie, zedenrechercheur en selecteur kinderpornografisch materiaal, werkzaak bij het KLPD, dienst IPOL, team Bestrijding Kinderpornografie en belast met het beoordelen van kinderpornografisch beeldmateriaal.

Het proces-verbaal doorzoeking van de rechter-commissaris d.d. 31 augustus 2009 van de inbeslagname onder verdachte op 25 augustus 2009 van de in de bijlage bij dat proces-verbaal genoemde goederen.

Het proces-verbaal van bevindingen van de verbalisant [verbalisant 4], voornoemd, inhoudende kort en zakelijk weergegeven, dat verbalisant het hem aangeboden beeldmateriaal heeft bekeken en dat hij zag dat het beeldmateriaal onderdeel van diverse websites uitmaakt. Vervolgens heeft verbalisant voor zover mogelijk deze websites en (word documenten met daarin) screenshots van websites bekeken en deze beschreven. De websites genaamd VIL02 collections en Video Nymphets voldoen aan de criteria van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht. (pag. 86 e.v. van voornoemd proces-verbaal).

Het proces-verbaal van bevindingen van de verbalisanten [verbalisant 5], selecteur Kinderpornografisch Materiaal, werkzaam bij [regio en team] en [verbalisant 4], voornoemd, inhoudende, kort en zakelijk weergegeven, dat bij de verdachte 150 multimediafiles zijn geselecteerd die door verbalisanten zijn bekeken en als kinderpornografisch zijn beoordeeld. In het proces-verbaal zijn 10 van deze kinderpornografische multimediafiles omschreven.

(pag. 115 e.v. van voornoemd proces-verbaal).

De bekennende verklaringen van de verdachte op 26 augustus 2010, inhoudende, kort en zakelijk weergegeven, dat hij zich sinds 2005 bezighoudt met het downloaden van kinderporno. Eerst kwam het vanzelf mee met andere vormen van porno maar in 2007 ging verdachte echt op zoek naar kinderporno. Hij keek er uit nieuwsgierigheid naar. Verdachte verklaart dat hij er nieuwsgierig naar was en dat hij wel wist dat het niet mocht (o.a. pag. 28 en 38 van voornoemd proces-verbaal). Alsmede de bekennende verklaring van de verdachte ter terechtzitting.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in de periode van 29 april 2007 tot en met 25 augustus 2009 te Roden, in de gemeente [plaats delict], gegevensdragers te weten cd’s en dvd's, bevattende 150 afbeeldingen van seksuele gedragingen, te weten - zakelijk weergegeven -:

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden:

* Het meisje, kennelijk 11-15 jaar (puberaal) ligt volledig naakt op een

kleed. Zij ligt op haar rechter zij op een verhoging. Het meisje kijkt in de

camera. Haar benen zijn gespreid. Haar linker arm heeft zij voor haar borsten.

Het zicht wordt geleid naar haar vagina.

Volgnummer 01/10

Inbeslagname nummer FF.03.01.03.40

Soort gegevensdrager CD/DVD

Soort multimedia foto

Naam multimedia tryteen

* Het meisje, kennelijk 11-15 jaar (puberaal) ligt volledig naakt languit op

zand. Haar rechterhand heeft zij boven haar hoofd liggen. Zij heeft een oranje

bloem in haar haar. Zij kijkt ogenschijnlijk lachend in de camera. Haar benen

zijn gespreid. De camera is gericht op haar vagina.

Volgnummer 02/10

Inbeslagname nummer FF.03.01.03.44

Soort gegevensdrager CD/DVD

Soort multimedia foto

Naam multimedia tryteen

* Het meisje, kennelijk 11-15 jaar (puberaal) staat volledig naakt voor een

lange witte kast. Op de kast staat een spiegel. Het meisje heeft haar armen

omhoog en kijkt lachend in de camera. De camera is gericht op haar vagina.

Volgnummer 03/10

Inbeslagname nummer FF.03.01.03.44

Soort gegevensdrager CD/DVD

Soort multimedia foto

Naam multimedia tryteen

* Meisje 1, kennelijk 11-15 jaar (puberaal) ligt volledig naakt op haar rug.

Zij heeft haar benen opgetrokken. Meisje 1 kijkt in de camera. Meisje 2,

kennelijk 11-15 jaar (puberaal) ligt volldig naakt op meisje 1. Meisje 1

heeft haar tong buiten de mond. De tong is ter hoogte van de vagina van

meisje 2. Meisje 1 heeft beide handen op de billen van meisje 2. Meisje 2

heeft haar gezicht bij de vagina van meisje 1.

Volgnummer 04/10

Inbeslagname nummer FF.03.01.03.045

Soort gegevensdrager CD/DVD

Soort multimedia foto

Naam multimedia a.jpg

* Meisje, kennelijk 11-15 jaar (puberaal) ligt volledig naakt op de grond.

Zij kijkt naar de camera. Haar rechter arm ligt bij haar hoofd. Haar linker

arm ligt naast haar lichaam. Zij heeft haar linker been opgetrokken en ligt

half wijdbeens. De camera is gericht op haar vagina.

Volgnummer 05/10

Inbeslagname nummer FF.03.01.03.058

Soort gegevensdrager CD/DVD

Soort multimedia foto

Naam multimedia modelsl

* Meisje, kennelijk 11-15 jaar (puberaal) staat volledig naakt op een

verhoging. Zij heeft haar linker hand op de heup en heeft haar rechter hand

achter haar hoofd. Zij houdt haar hoofd scheef naar de camera.

Volgnummer 06/10

Inbeslagname nummer FF.03.01.03.058

Soort gegevensdrager CD/DVD

Soort multimedia foto

Naam multimedia modelsl

* Het meisje, kennelijk 8-10 jaar (prepuberaal), staat naakt in een

ogenschijnlijk studioachtige setting. Zij staat met haar voeten op de twee

leuningen van een stoel. De setting is fleurig. Zij houdt haar handen achter

haar hoofd en kijkt in de camera. Haar lange haren hangen voor haar borsten.

De camera is gericht op haar schaamstreek.

Volgnummer 07/10

Inbeslagname nummer FF.03.01.03.014

Soort gegevensdrager CD/DVD

Soort multimedia foto

Naam multimedia siren-015-061.jpg

* Het meisje, kennelijk 8-10 jaar (prepuberaal) staat volledig naakt naast

een chromen stoel. Zij draagt haar haar in twee staarten. Haar gezicht is

opgemaakt. Zij kijkt lachend naar de camera. Haar rechter hand rust op de

achterleuning van de stoel. Zij heeft in haar linker hand een roze

doorschijnende doek en laat haar linker hand op haar linker heup rusten.

Volgnummer 08/10

Inbeslagname nummer FF.03.01.03.44

Soort gegevensdrager CD/DVD

Soort multimedia foto

Naam multimedia tryteen

* Meisje, kennelijk 11-15 jaar (puberaal) staat volledig naakt op een zwart

kleed. Zij staat wijdbeens en kijkt in de camera. Zij heeft haar rechter hand

op haar rechter schouder en haar linker hand op haar linker bovenbeen.

Volgnummer 09/10

Inbeslagname nummer FF.03.01.03.058

Soort gegevensdrager CD/DVD

Soort multimedia foto

Naam multimedia modelsl

* Het meisje, kennelijk 11-15 jaar (puberaal) ligt volledig naakt op haar

linker zij. Zij leunt daarbij op haar linker arm en heeft de vingers van de

linker hand gespreid. Zij ligt op een groen kleed. Haar benen zijn gespreid.

In haar rechter hand heeft zij een paddestoel, rood met witte stippen. Zij

houdt deze paddestoel voor haar mond en kijkt in de camera. In haar haar heeft

zij een rode/gele bloem. Om haar middel heeft zij een brede zilveren riem. Om

haar linker arm heeft zij een soortgelijk sierraad.

Volgnummer 10/10

Inbeslagname nummer FF.03.01.03.058

Soort gegevensdrager CD/DVD

Soort multimedia foto

Naam multimedia modelsl

bij welke vorenbedoelde afbeeldingen telkens een persoon die kennelijk de

leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt was betrokken, in bezit heeft gehad,

van welk misdrijf hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor hetgeen de rechtbank bewezen acht.

De verdachte zal van het meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op:

Een gewoonte maken van het in bezit hebben van afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken, strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Strafbaarheid

De rechtbank acht de verdachte strafbaar, omdat geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

Strafmotivering

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straffen in aanmerking: de aard en de ernst van het gepleegde feit; de omstandigheden waaronder dit feit is begaan, hetgeen de rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken omtrent de persoon van de verdachte, de eis van de officier van justitie, de oriëntatiepunten voor de straftoemeting, de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 4 mei 2011 waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder ter zake van een misdrijf is veroordeeld, alsmede het over verdachte uitgebrachte reclasseringsadvies d.d. 29 oktober 2010.

De rechtbank heeft voorts in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht is in het leven geroepen om seksueel misbruik van jeugdigen met kracht te kunnen bestrijden. Dit is slechts mogelijk als ook de exploitatie van dergelijk misbruik wordt aangepakt. Om die reden heeft de wetgever niet slechts het vervaardigen en verspreiden van kinderporno strafbaar gesteld, maar ook het in het bezit hebben van dergelijke afbeeldingen. Door het verzamelen -downloaden- van kinderporno, is het verdachte, zij het indirect, mede toe te rekenen dat uiterst verwerpelijke praktijken, die plaatsvinden met kinderen van veelal (zeer) jonge leeftijd, in stand worden gehouden en bevorderd. Algemeen bekend is dat kinderen door betrokkenheid bij de op de afbeeldingen voorkomende seksuele gedragingen psychische schade kunnen oplopen die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat.

Anderzijds heeft de rechtbank er bij de straftoemeting rekening mee gehouden dat verdachte ter zitting heeft verklaard dat hij inmiddels inziet dat hij ernstige fouten heeft gemaakt en de kinderporno-industrie met zijn collectie in stand heeft gehouden en wellicht bevorderd. Hij is gemotiveerd zich te laten behandelen.

Voorts stelt de rechtbank vast dat geruime tijd is verstreken sinds de aanvang van het opsporingsonderzoek, de huiszoeking en inbeslagname bij verdachte, de aanhouding van verdachte en de terechtzitting van heden. Ook dat zal de rechtbank meewegen bij de strafoplegging.

De rechtbank komt, al het bovenstaande in ogenschouw nemend, tot de volgende strafoplegging. Zij acht een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden op zijn plaats. Zij zal het advies van de reclassering volgen om in het kader van een bijzondere voorwaarde een verplicht reclasseringscontact op te leggen hetgeen mede kan inhouden een (ambulante) behandeling bij de AFPN of vergelijkbare instelling. Daarnaast acht de rechtbank een onvoorwaardelijke werkstraf voor de duur van 200 uren, te vervangen door 100 dagen vervangende hechtenis, passend en geboden.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 27, 22c, 22d en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank verklaart bewezen dat het tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert het strafbare feit zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot:

- een taakstraf bestaande uit 200 uren werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid met bevel dat, voor het geval de verdachte deze werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis voor de duur van 100 dagen zal worden toegepast;

- een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, geheel voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren.

De rechtbank beveelt, dat de voorwaardelijk opgelegde straf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de verdachte zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, of gedurende die proeftijd de hierna te vermelden bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd.

De rechtbank stelt als bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens de Stichting Reclassering Nederland, hetgeen mede in kan houden dat de verdachte zich zal laten behandelen bij de AFPN of een soortgelijke instelling, met opdracht aan de reclassering ingevolge art. 14d van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde taakstraf geheel in mindering zal worden gebracht naar de maatstaf van 2 uren arbeid per dag voor de in verzekering doorgebrachte dagen.

Dit vonnis is gewezen door mrs. H. de Wit, voorzitter en C.P. van Gastel en J.M.M. van Woensel, rechters, in tegenwoordigheid van mr. A.D. Vermeer, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 14 juni 2011, zijnde mr. Van Gastel buiten staat dit vonnis binnen de door de wet gestelde termijn mede te ondertekenen.