Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ4762

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
03-05-2011
Datum publicatie
16-05-2011
Zaaknummer
301485 CV EXPL 10-7730
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ziggo verzuimt de door haar gestelde overeenkomst met bewijsmiddelen te onderbouwen. Het daarop gerichte verweer van de consument treft doel, de vordering wordt afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ASSEN

Sector kanton

Locatie Assen

zaak-/rolnummer: 301485 \ CV EXPL 10-7730

vonnis van de kantonrechter van 3 mei 2011

in de zaak van

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ziggo B.V.,

die domicilie kiest te Groningen,

eiseres in conventie, verweerder in reconventie,

gemachtigde: LAVG (Land. Ass. v. Gerechtsdeurwaarder),

tegen

[X],

die woont te [adres],

gedaagde in conventie, eiser in reconventie,

gemachtigde: Juridische Divisie.

Partijen worden hierna Ziggo en [X] genoemd.

Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure volgt uit:

- de dagvaarding met producties van 20 oktober 2010;

- de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie van 16 november 2011;

- de conclusie van antwoord in reconventie;

- de nadere toelichting van partijen.

De vaststaande feiten

De kantonrechter gaat uit van de volgende feiten, die vaststaan omdat ze niet of niet voldoende zijn betwist en/of blijken uit de in zoverre onweersproken gelaten inhoud van de overgelegde producties.

Ziggo heeft [X], vergeefs, verzocht en gesommeerd een bedrag te betalen van € 740,-- aan abonnementsgelden.

[X] heeft in verband met het tussen partijen opgekomen geschil, kosten gemaakt doordat hij van zijn gemachtigde een nota heeft ontvangen voor een advies over zijn juridische positie.

De vorderingen en de verweren in conventie en reconventie

Ziggo vordert, verkort weergegeven, veroordeling van [X] tot betaling van een bedrag van € 911,95 vermeerderd met rente en kosten. Daartoe stelt Ziggo, samengevat weergegeven, dat zij opeisbaar te vorderen heeft op [X] een bedrag van € 740,44 aan niet betaalde abonnementsgelden en dat zij recht heeft op vergoeding van wettelijke rente over dat bedrag en op een vergoeding van de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten.

Het verweer van [X] strekt tot afwijzing van de vordering. Daartoe voert [X] aan, samengevat weergegeven, dat Ziggo haar vordering onvoldoende heeft onderbouwd. Ziggo heeft volgens [X] nagelaten alle relevante feiten aan te voeren en zij heeft bovendien nagelaten alle stukken waar zij zich op beroept, in het geding te brengen. [X] klaagt verder dat Ziggo nalaat om de bewijsmiddelen en getuigen te noemen. [X] voert verder aan dat hij niet begrijpt waarom hij wordt gedagvaard. [X] betwist dat hij een overeenkomst heeft met Ziggo en hij betwist ook dat een kabelsignaal voor televisie of internet aan hem is geleverd.

[X] stelt verder dat hij zijn gemachtigde heeft gevraagd advies te geven over zijn juridische positie en om eventueel stappen te ondernemen tegen Ziggo. [X] stelt dat hij daarvoor van zijn gemachtigde een bedrag van € 357,-- gefactureerd heeft gekregen. [X] vindt dat Ziggo dat bedrag aan hem moet vergoeden. In reconventie vordert [X] daarom, verkort weergegeven, veroordeling van Ziggo tot betaling van dit bedrag en veroordeling van Ziggo in de kosten van deze procedure.

Het verweer van Ziggo in reconventie strekt tot afwijzing van de vordering en veroordeling van [X] in de kosten van de procedure in reconventie.

Op de stellingen van partijen, voor zover van belang, wordt hierna ingegaan.

De beoordeling in conventie

Het gaat in deze zaak, samengevat weergegeven met het oog op een doelmatige bespreking, om het volgende. Ziggo vordert betaling van abonnementsgelden en een vergoeding van rente en kosten omdat die abonnementsgelden niet tijdig zijn betaald en deze procedure nodig is om tot incasso van de vordering te komen. [X] voert een verweer dat, ontdaan van al wat wordt opgemerkt ten aanzien van de stel- en substantiëringsplicht van Ziggo, hierop neerkomt dat hij betwist dat hij een abonnement heeft (gehad) bij Ziggo.

Ziggo heeft in reactie op dat verweer gesteld dat [X] op 1 september 2005een kabeltelevisie & een radioabonnement heeft afgesloten en op 11 augustus 2005 een internetabonnement bij haar rechtsvoorgangers, Essen Kabelcom B.V. en @Home B.V.

Ziggo heeft haar stellingen onderbouwd door tal van facturen, haar algemene voorwaarden en sommatiebrieven in het geding te brengen. De kantonrechter oordeelt dat deze stukken niet onderbouwen dat er een overeenkomst tussen [X] en (de rechtsvoorgangers van) Ziggo tot stand is gekomen. De kantonrechter is van oordeel dat gelet op het daarop gerichte verweer van [X] het wel op de weg van Ziggo lag om voor bewijs vatbare feiten te stellen waaruit volgt dat de door haar gestelde overeenkomsten tot stand zijn gekomen. Dat heeft Ziggo niet gedaan. Ziggo heeft haar vordering aldus onvoldoende onderbouwd.

Het een en ander brengt met zich dat het bestaan van de door Ziggo gestelde overeenkomst(-en) niet is komen vast te staan. Dit leidt tot de slotsom dat de vordering in conventie moet worden afgewezen.

De beoordeling in reconventie

De kantonrechter is van oordeel dat de vordering in reconventie niet rust op gronden die die vordering kunnen dragen. Voor zover [X] kosten heeft gemaakt in verband met het door hem gevoerde verweer komen deze kosten op de voet van de art. 237 e.v. Rv. voor vergoeding in aanmerking. Voor zover [X] kosten heeft gemaakt omdat hij zijn juridische positie wilde bepalen, valt zonder nadere toelichting die ontbreekt niet in te zien waarom daarmee kosten zijn gemaakt die door Ziggo moeten worden vergoed. De kantonrechter is van oordeel dat in zoverre de vordering in reconventie tegen beter weten in is ingesteld. Dit brengt met zich dat de vordering in reconventie zal worden afgewezen.

In conventie en reconventie

Gelet op de in conventie en reconventie te nemen beslissingen die met zich brengen dat geen van partijen in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld, ziet de kantonrechter aanleiding om de kosten van de procedure tussen partijen te compenseren in die zin dat ieder van partijen de eigen kosten draagt.

De beslissing in conventie en reconventie

De kantonrechter

wijst de vorderingen af,

compenseert de kosten van de procedure tussen partijen aldus dat ieder van partijen de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. B.R. Tromp en in het openbaar uitgesproken op 3 mei 2011.

typ/conc: 216/BRT

coll: