Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1313

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
19-04-2011
Datum publicatie
19-04-2011
Zaaknummer
19.810311-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft op volstrekt ontoelaatbare wijze eigen- en buurtkinderen gebruikt voor het maken van foto’s en films van kinderpornografische aard. De toen jonge kinderen zijn door hem geheel of gedeeltelijk naakt in beeld gebracht waarbij hij in een aantal gevallen nadrukkelijk hun ontblote geslachtsdelen heeft gefotografeerd of gefilmd. Er is door hem daarmee een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van deze kinderen, ook als het gaat om afbeeldingen, zoals in dit geval, waarbij het blijft bij poseren en bewaren van die afbeeldingen en films op zijn eigen informatiedragers, zonder ze te verspreiden onder derden.

De rechtbank rekent dit de verdachte zwaar aan. Gelet op de ernst van de gepleegde feiten is het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geïndiceerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ASSEN

Sector strafrecht

Parketnummer: 19.810311-10

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 19 april 2011 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1960,

wonende [adres],

thans gedetineerd in het huis van bewaring te [plaats van detentie].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 14 december 2010, 8 februari 2011 en 5 april 2011.

De verdachte is verschenen ter terechtzittingen van 14 december 2010 en 5 april 2011 en werd telkens bijgestaan door mr. O.J. Ingwersen, advocaat te Arnhem.

De officier van justitie, mr. B.D. v.d. Burg, acht hetgeen onder 1., 2. en 3. is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen: vier jaren gevangenisstraf waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren en aftrek van voorarrest en de bijzondere voorwaarde van reclasseringstoezicht, hetgeen mede inhoudt behandeling door de AFPN of een soortgelijke instelling.

Tenlastelegging

De verdachte is ingevolge ter terechtzitting van 5 april 2011 gewijzigde tenlastelegging bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2002 tot en met 14 september 2010 te [woonplaats], in elk geval in Nederland, één- of meermalen (telkens) een (aantal) afbeelding(en), te weten (een) foto('s) en/of (een) film(s) heeft vervaardigd, terwijl op die afbeelding(en) (telkens) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar was/waren, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, te weten

- zijn kind(eren) [naam] en/of [naam] en/of

- (een) aan zijn zorg, opleiding en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige(n), te weten [naam] en/of [naam],

was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) (telkens) bestonden uit (onder meer):

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren en/of in beeld brengen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die persoon nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of de ontblote borsten in beeld gebracht worden (onder meer foto's van [naam], slapend in zijn pyjama (leeftijd: 7-8 jaar) (pag. 308)

en/of

film met bestandsnaam [bestandsnaam 1] (leeftijd: 8-14 jaar) (pag. 308)

en/of

film met bestandsnaam [bestandsnaam 2] (leeftijd: 8-10 jaar) (pag. 309))

en/of

een fotoserie met [naam] (leeftijd 9-10 jaar) en [naam] (leeftijd: 8-9 jaar) met ondermeer bestandsnamen [bestandsnaam 3-24] (aanvullend PV)

en/of

een fotoserie met [naam] (leeftijd 10-11 jaar) en [naam] (leeftijd 10-11 jaar) met onder meer bestandsnamen [bestandsnaam 25-31] (aanvullend PV)

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij deze persoon gekleed en/of opgemaakt is en/of in een omgeving en/of met voorwerpen en/of in (erotisch getinte) houdingen poseert die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of de ontblote borsten in beeld gebracht worden (onder meer film met [bestandsnaam 32] (leeftijd: 8-9 jaar) (pag. 310) en/of film met [bestandsnaam 33] (leeftijd: 8-9 jaar) (pag. 312)) en/of fotoserie in de bestandsmap(pen) met [bestandsnaam 34] en/of [bestandsnaam 35] (leeftijd: 8-9 jaar) (pag.335) en/of de fotoserie in bestandsmap [bestandsnaam 36] (leeftijd: 10 jaar); art 248 lid 2 Wetboek van Strafrecht

2.

hij in of omstreeks de periode van 12 maart 2008 tot en met 17 maart 2008 te [plaatsnaam], in elk geval in Nederland, één- of meermalen (telkens) een (aantal) afbeelding(en), te weten 13, althans een of meer, film(s) heeft verspreid en/of aangeboden, terwijl op die films (telkens) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar was/waren, waarbij een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) bestonden uit (onder meer):

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s) door een volwassen man van het lichaam van een persoon, die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (leeftijd: 9-12 jaar) (onder meer [bestandsnaam 37] (pag.296))

en/of

- het betasten en/of likken van de vagina van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (leeftijd: 9 -12 jaar) (onder meer [bestandsnaam 38] (pag. 295))

en/of

- het vasthouden en/of in de mond nemen van de penis van een volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (onder meer [bestandsnaam 39] (pag. 296))

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (leeftijd: 9-12 jaar), waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose van die persoon nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of de ontblote borsten in beeld gebracht worden (onder meer [bestandsnaam 40] (pag. 296))

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (leeftijd: 7-10 jaar), waarbij deze persoon gekleed is en/of met voorwerpen en/of in (erotisch getinte) houdingen poseert die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen (onder meer [bestandsnaam 41] (pag.296))

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2002 tot en met 14 september 2010 te [plaatsnaam], in elk geval in Nederland, één- of meermalen (telkens) een (groot) aantal afbeeldingen (te weten circa 780.000 foto’s en/of circa 15.000 films) -en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende afbeeldingen- in bezit heeft gehad en/of zich (in de periode van 1 januari 2010 tot en met 14 september 2010) door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe heeft verschaft, terwijl op die afbeeldingen (telkens) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar was/waren, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) bestonden uit (onder meer): - het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s) door een persoon (die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt) van het lichaam van een persoon (die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft bereikt) (onder meer afbeelding met [bestandsnaam 42] (leeftijd: 12-14 jaar) (pag. 349) en/of afbeelding met de [bestandsnaam 43] (leeftijd: 8-9 jaar)(pag. 351) en/of afbeelding met de [bestandsnaam 44] (leeftijd: 11-13 jaar)(pag.352) en/of afbeelding met [bestandsnaam 45] (leeftijd: 9-11 jaar)(pag.362))

en/of - het (laten) betasten van de vagina en/of de penis van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt door een persoon (die (eveneens) kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt) (onder meer afbeelding met [bestandsnaam 46] (leeftijd: 8-9 jaar) (pag.356))

en/of - het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de penis van een volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (onder meer afbeelding met [bestandsnaam 47] (leeftijd: 10-12 jaar) (pag.352)) en/of - het in de mond (laten) nemen van de penis van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt door een persoon die (eveneens) kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer afbeelding met [bestandsnaam 48] (leeftijd:13-14 jaar)(pag.352)) en/of - het houden van een penis tegen of (dicht) bij het gezicht en/of het geslachtsdeel en/of de anus en/of het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (terwijl op het gezicht/lichaam van die persoon een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) (onder meer afbeelding met [bestandsnaam 49] (leeftijd: 6-7 jaar)) (pag. 352) en/of afbeelding met [bestandsnaam 50] (leeftijd: 3-4 jaar)(pag.358) en/of afbeelding met [bestandsnaam 51] (leeftijd: 2-3 jaar)(pag.360)) en/of - het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die persoon nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of de ontblote borsten in beeld gebracht worden (onder meer fotoserie uit de [bestandsnaam 52]\ (leeftijd: 9-11 jaar) (pag.345) en/of fotoserie uit de bestandsmap [bestandsnaam 53] (leeftijd: 8-10 jaar) (pag.348) en/of - het vaginaal penetreren met de penis van een dier door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (onder meer afbeelding met [bestandsnaam 54] (leeftijd: 7-8 jaar)(pag. 361)), van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Verweren met betrekking tot de rechtmatigheid van het verkregen bewijs

De raadsman heeft, samengevat, aangevoerd dat niet duidelijk is op welke wijze de Amerikaanse- en Braziliaanse autoriteiten toegang tot bepaalde informatie hebben verkregen via het zogenaamde “Emule”-programma, zodat de verdediging niet kan toetsen of dit volgens de aldaar geldende regels is gebeurd. Dit zou moeten leiden tot vrijspraak van alle ten laste gelegde feiten, omdat alle uit deze opsporingshandeling verkregen bewijsmiddelen moeten worden uitgesloten van bewijs. Alleen de bekentenis van verdachte resteert dan nog. Enkel op basis hiervan kan verdachte niet worden veroordeeld.

De rechtbank overweegt dienaangaande dat haar noch uit de stukken, noch uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat in Brazilië en/of de Verenigde Staten van Amerika sprake is geweest van onrechtmatig onderzoek of van een zodanig onderzoek dat de uitkomsten daarvan als hier te lande als onrechtmatig moeten worden aangemerkt. De rechtbank verwerpt het verweer.

De raadsman heeft voorts aangevoerd dat op 13 september 2010 een machtiging tot binnentreden van de woning van verdachte is afgegeven. Na het binnentreden en de aanhouding van de verdachte op 14 september 2010 heeft de politie de situatie bevroren in afwachting van een bevoegde autoriteit om de woning te doorzoeken.

Blijkens het proces-verbaal doorzoeking van 16 september 2010 is de woning op 14 september 2010 inderdaad ter inbeslagneming doorzocht.

Er is echter geen beschikking van de rechter-commissaris waarin deze bepaalt dat de woning van verdachte op het adres [adres] op 14 september 2010 mag worden doorzocht.

De doorzoeking van de woning is derhalve onrechtmatig en al het in beslag genomen bewijsmateriaal naar aanleiding van de inval op 14 september 2010 dient derhalve te worden uitgesloten van het bewijs, hetgeen meebrengt dat verdachte dient te worden vrijgesproken van alle hem ten laste gelegde feiten.

De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende.

Uit het proces-verbaal doorzoeking van 16 september 2010, opgemaakt door mr. N.R. Boonstra, rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank, blijkt dat voornoemde rechter-commissaris op 14 september 2010 krachtens machtiging van 13 september 2010 ter doorzoeking en inbeslagneming aanwezig is geweest in de woning van verdachte aan [adres].

Hoewel de schriftelijke machtiging niet in de dossieromslag doorzoeking is gevoegd, acht de rechtbank op grond van voornoemd proces-verbaal, waarin de rechter-commissaris verklaart dat de woning van verdachte krachtens machtiging van 13 september 2010 is doorzocht, genoegzaam aangetoond dat zij machtiging tot doorzoeking van de woning van verdachte heeft verleend.

De rechtbank passeert daarom het verweer van de raadsman. Het bewijsmateriaal acht zij rechtmatig verkregen.

Bewijsmotivering

Overeenkomstig de nader op te nemen bewijsconstructie.

Hetgeen de rechtbank bewezen acht

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het onder 1., 2. en 3. tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat

1.

hij in de periode van 1 oktober 2002 tot en met 14 juni 2009 te [plaatsnaam], een aantal afbeeldingen, te weten foto's en films heeft vervaardigd, terwijl op die afbeeldingen telkens (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar was/waren, waarbij een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, te weten

- zijn kind(eren) [naam] en [naam] en

- minderjarige(n), te weten [naam] en [naam],

was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer): het geheel of gedeeltelijk naakt laten poseren en in beeld brengen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de onnatuurlijke pose en/of de wijze van kleden van die persoon nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of de ontblote borsten in beeld gebracht worden (onder meer foto's van [naam], slapend in zijn pyjama (leeftijd: 7-8 jaar) (pag. 308) en een fotoserie met [naam] (leeftijd 9-10 jaar) en/of [naam] (leeftijd: 8-9 jaar) met ondermeer [bestandsnamen 18-24] (aanvullend PV) en een fotoserie met [naam] (leeftijd 10-11 jaar) en/of [naam] (leeftijd 10-11 jaar) met onder meer [bestandsnamen 25-31] (aanvullend PV)

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt laten poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij deze persoon in erotisch getinte houdingen poseert die niet bij haar leeftijd passen en waarbij deze persoon zich vervolgens in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar kleding ontdoet en waarna door het camerastandpunt en/of de onnatuurlijke pose en/of de wijze van kleden van deze persoon nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of de ontblote borsten in beeld gebracht worden (onder meer film met [bestandsnaam 32] (leeftijd: 8-9 jaar) (pag. 310) en film met [bestandsnaam 33] (leeftijd: 8-9 jaar) (pag. 312)) en fotoserie in de bestandsmappen met [bestandsnaam 34] en [bestandsnaam 35] (leeftijd: 8-9 jaar) (pag.335);

2.

hij in de periode van 12 maart 2008 tot en met 17 maart 2008 te [plaatsnaam], afbeeldingen, te weten 13 films heeft verspreid, terwijl op die films telkens (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar was/waren, waarbij een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) bestonden uit (onder meer):

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s) door een volwassen man van het lichaam van een persoon, die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (leeftijd: 9-12 jaar) (onder meer [bestandsnaam 37] (pag.296))

en

- het betasten en/of likken van de vagina van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (leeftijd: 9 -12 jaar) (onder meer [bestandsnaam 38] (pag. 295))

en

- het vasthouden en/of in de mond nemen van de penis van een volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (onder meer [bestandsnaam 39] (pag. 296))

en

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (leeftijd: 9-12 jaar), waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose van die persoon nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of de ontblote borsten in beeld gebracht worden (onder meer [bestandsnaam 40] (pag. 296))

en

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (leeftijd: 7-10 jaar), waarbij deze persoon gekleed is en/of met voorwerpen en/of in (erotisch getinte) houdingen poseert die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen (onder meer [bestandsnaam 41] (pag.296));

3.

hij in de periode van 1 oktober 2002 tot en met 14 september 2010 te [plaatsnaam], een groot aantal afbeeldingen (te weten circa 780.000 foto’s en circa 15.000 films) -en gegevensdragers bevattende afbeeldingen- in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen telkens (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar was/waren, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) bestonden uit (onder meer):

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s) door een persoon (die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt) van het lichaam van een persoon (die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft bereikt) (onder meer afbeelding met [bestandsnaam 42] (leeftijd: 12-14 jaar) (pag. 349) en/of afbeelding met de [bestandsnaam 43] (leeftijd: 8-9 jaar)(pag. 351) en/of afbeelding met de [bestandsnaam 44] (leeftijd: 11-13 jaar)(pag.352) en/of afbeelding met [bestandsnaam 45] (leeftijd: 9-11 jaar)(pag.362))

en

- het (laten) betasten van de vagina en/of de penis van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt door een persoon (die (eveneens) kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt) (onder meer afbeelding met [bestandsnaam 46] (leeftijd: 8-9 jaar) (pag.356))

en

- het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de penis van een volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (onder meer afbeelding met [bestandsnaam 47] (leeftijd: 10-12 jaar) (pag.352))

en

- het in de mond (laten) nemen van de penis van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt door een persoon die (eveneens) kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer afbeelding met [bestandsnaam 48] (leeftijd:13-14 jaar)(pag.352))

en

het houden van een penis tegen of (dicht) bij het gezicht en/of het geslachtsdeel en/of de anus en/of het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (terwijl op het gezicht/lichaam van die persoon een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) (onder meer afbeelding met [bestandsnaam 49] (leeftijd: 6-7 jaar)) (pag. 352) en/of afbeelding met [bestandsnaam 50] (leeftijd: 3-4 jaar)(pag.358) en/of afbeelding met [bestandsnaam 51] (leeftijd: 2-3 jaar)(pag.360))

en

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die persoon nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of de ontblote borsten in beeld gebracht worden (onder meer fotoserie uit de [bestandsnaam 52]\ (leeftijd: 9-11 jaar) (pag.345) en/of fotoserie uit de bestandsmap [bestandsnaam 53] (leeftijd: 8-10 jaar) (pag.348)

en

- het vaginaal penetreren met de penis van een dier door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (onder meer afbeelding met [bestandsnaam 54] (leeftijd: 7-8 jaar)(pag. 361)),

van welk misdrijf hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor hetgeen de rechtbank bewezen acht.

Nadere overwegingen met betrekking tot het bewijs

De rechtbank acht met betrekking tot het onder 2. tenlastegelegde bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van 13 kinderpornografische afbeeldingen. Hij heeft bij de politie verklaard (pagina 71) dat de bestanden in gedeelde mappen zaten en dat hij door de snelheid van oploaden zo laag mogelijk in te stellen wilde voorkomen dat een andere partij het bestand kon downloaden. Daarmee geeft verdachte – die ICT-deskundige is – aan dat hij zich er van bewust was dat door hem gedownloade kinderporno bij derden terecht kunnen komen, hetgeen blijkens het onderzoek door de Braziliaanse autoriteiten ook daadwerkelijk met dertien afbeeldingen is geschied.

De rechtbank acht met betrekking tot het onder 1. tenlastegelegde niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte na de eerste doorzoeking en inbeslagneming op 15 juni 2009 is doorgegaan met het vervaardigen van foto’s en films waarop seksuele gedragingen zichtbaar waren waarbij een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken.

Voorzover aan verdachte is tenlastegelegd dat hij zodanige foto’s en films na 15 juni 2009 heeft vervaardigd zal de rechtbank verdachte daarvan vrijspreken.

Voorts acht de rechtbank met betrekking tot het onder 1. tenlastegelegde niet alle door verdachte vervaardigde foto’s en films van kinderpornografische aard. Dit geldt met name voor de films met bestandsnaam [bestandsnaam 1] en [bestandsnaam 2] en de foto’s met de [bestandsnamen 3-17] uit de fotoserie met [naam] en [naam]. Genoemde films en foto’s kunnen op zichzelf bezien worden beschouwd als min of meer gebruikelijke opnames in de privé- en familiesfeer. De verdachte zal dan ook van het onder 1. meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Met betrekking tot het onder 3 ten laste gelegde merkt de rechtbank op dat niet bewezen wordt geacht dat verdachte na de eerste doorzoeking en inbeslagneming op 15 juni 2009 is doorgegaan met het downloaden van foto’s en films van kinderpornografische aard. Wel heeft verdachte dergelijke foto’s en films nog in zijn bezit gehad. Blijkens zijn eigen verklaring heeft hij in die periode reeds aanwezige bestanden van de ene harde schijf naar andere gekopieerd.

Niet bewezen kan derhalve worden dat verdachte van 1 januari 2010 tot en met 14 september 2010 door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst zich de toegang heeft verschaft tot foto’s en films van kinderpornografische aard. De verdachte zal voorts van het onder 2. en 3. meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Kwalificatie

Het onder 1., 2. en 3. bewezen geachte levert respectievelijk op:

onder 1.:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen,

strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht, meermalen gepleegd;

onder 2.:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden,

strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht, meermalen gepleegd;

onder 3.:

een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben terwijl hij van het plegen van dat misdrijf een gewoonte maakt,

strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Strafbaarheid

De rechtbank heeft kennis genomen van een psychiatrisch rapport d.d. 1 december 2010, opgemaakt door R.J. Hanhart, psychiater te Assen.

Dit rapport houdt onder meer in als conclusie - zakelijk weergegeven -: er is bij verdachte sprake van een persoonlijkheidsstoornis niet anders omschreven met obsessieve-compulsieve en afhankelijke trekken en recidiverende depressieve klachten.

Deze persoonlijkheidsstoornis was aanwezig ten tijde van het tenlastegelegde.

De problematiek bemoeilijkte verdachtes drang tot het verzamelen van kinderporno te weerstaan en adequaat hulp te zoeken. Deze vaststellingen worden ondersteund door de bevindingen van drs. C.M. Bosklopper, GZ-psycholoog.

Onderzoeker Hanhart acht verdachte op grond hiervan licht verminderd toerekenings-vatbaar.

De rechtbank verenigt zich, mede gelet op de toedracht van de feiten en de persoon van de verdachte, met voormelde conclusie en maakt die tot de hare.

De rechtbank is derhalve van oordeel, dat het hiervoor bewezen verklaarde aan de verdachte kan worden toegerekend, zij het in licht verminderde mate.

Strafmotivering

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straffen in aanmerking de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan, hetgeen de rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken omtrent de persoon van de verdachte, de eis van de officier van justitie, het pleidooi van de raadsman van de verdachte, de rapporten van de deskundigen en de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen documentatieregister waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld.

De rechtbank houdt er bij het bepalen van de straf rekening mee dat verdachte kinderporno-grafie heeft vervaardigd, dertien gedownloade films met kinderpornografische afbeeldingen heeft verspreid en een zeer groot aantal foto’s en films met kinderpornografische afbeeldingen (ongeveer 780.000 foto’s en circa 15.000 films) in zijn bezit heeft gehad en dat hij daarvan een gewoonte heeft gemaakt door jarenlang met grote regelmaat kinderporno te downloaden. Onder de door verdachte gedownloade films en fotobestanden bevonden zich ook opnames waarin heel jonge op zeer ernstige wijze werden misbruikt.

Het door de verdachte overtreden artikel 240b Sr is door de wetgever in de wet opgenomen om het seksueel misbruik van jeugdigen te bestrijden. De veronderstelling daarbij is dat het bezit van kinderporno de productie daarvan en dus de seksuele exploitatie van kinderen bevordert. Er moet rekening mee worden gehouden dat het verzamelen van dergelijk materiaal opnieuw tot seksuele uitbuiting van kinderen kan leiden.

Het spreekt vanzelf dat de psychische gevolgen voor kinderen die op een dergelijke manier worden geëxploiteerd zeer groot zijn.

Hetzelfde geldt eens te meer voor het maken van kinderpornografische foto’s en filmbestanden. Verdachte heeft op volstrekt ontoelaatbare wijze eigen- en buurtkinderen gebruikt voor het maken van foto’s en films van kinderpornografische aard. De toen jonge kinderen zijn door hem geheel of gedeeltelijk naakt in beeld gebracht waarbij hij in een aantal gevallen nadrukkelijk hun ontblote geslachtsdelen heeft gefotografeerd of gefilmd. Er is door hem daarmee een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van deze kinderen, ook als het gaat om afbeeldingen, zoals in dit geval, waarbij het blijft bij poseren en bewaren van die afbeeldingen en films op zijn eigen informatiedragers, zonder ze te verspreiden onder derden.

De rechtbank rekent dit de verdachte zwaar aan. Gelet op de ernst van de gepleegde feiten is het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geïndiceerd.

De gedragskundige Hanhart acht een langdurige intensieve behandeling door de ambulante forensische psychiatrie onder toezicht van de reclassering aangewezen. Hierbij zal een voorwaardelijke gevangenisstraf de externe motivatie versterken, aldus Hanhart.

De rechtbank verenigt zich met die zienswijze.

De officier van justitie heeft gevorderd dat aan verdachte een gevangenisstraf van vier jaren zal worden opgelegd, waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren en de bijzondere voorwaarde van reclasseringstoezicht, hetgeen mede inhoudt behandeling door de AFPN of een soortgelijke instelling. Zij acht behandeling van verdachte noodzakelijk.

De rechtbank overweegt dat verdachte een zeer groot aantal foto’s en films met kinder-pornografische afbeeldingen in zijn bezit heeft gehad, een dertiental films met zodanig materiaal heeft verspreid en jonge kinderen geheel of gedeeltelijk naakt heeft laten poseren waarbij geslachtsdelen, al dan niet ontbloot en al dan niet nadrukkelijk, in beeld werden gebracht. Maar bij het fotograferen of filmen is verdachtes handelen, hoe laakbaar op zich ook, beperkt gebleven tot het laten poseren, terwijl de door hem gemaakte foto’s en films niet werden verspreid. Ook het verspreiden van ander kinderpornografisch materiaal is, hoewel bewezen, van zeer beperkte omvang geweest. Daarnaast dient in aanmerking te worden genomen dat verdachte niet eerder is veroordeeld en is verdachte volgens de psycholoog Hanhart licht verminderd toerekeningsvatbaar. Voorts overweegt de rechtbank dat verdachte, zoals hij ter terechtzitting heeft verklaard, na de eerste doorzoeking en inbeslagneming is gestopt met het vervaardigen van kinderporno en met het downloaden daarvan en dat hij de ernst van wat hij heeft gedaan wel degelijk inziet. Wel heeft hij materiaal dat hij reeds bezat en dat door politie niet was meegenomen, op nieuwe schijven overgezet omdat hij er geen afstand van kon doen.

In dit licht bezien acht de rechtbank de eis van de officier van justitie te fors.

De rechtbank acht, alles afwegende, een gevangenisstraf van dertig maanden waarvan tien maanden voorwaardelijk geïndiceerd. De rechtbank zal daarbij de proeftijd op grond van het bepaalde in artikel 14b, tweede lid, Wetboek van Strafrecht (Sr.) bepalen op vijf jaren. Er moet immers, niettegenstaande verdachtes verklaring dat hij niet bang is voor terugval, mede gelet op de door de gedragsdeskundigen geconstateerde complexe persoonlijkheids-problematiek, rekening mee worden gehouden dat verdachte zal proberen zich wederom te voorzien van kinderpornografie. Een beduidend langere proeftijd dan gebruikelijk biedt de reclassering de mogelijkheid om te bewerkstelligen dat verdachte de te verwachten langdurige en intensieve ambulante behandeling volledig zal afronden en stelt de reclassering daarnaast in staat om verdachte langdurig te begeleiden opdat wordt voorkomen dat hij opnieuw overgaat tot het plegen van strafbare feiten op het gebeid van kinderporno-grafie.

De rechtbank acht evenals de officier van justitie en de raadsman behandeling van verdachte zeer noodzakelijk. Om verdere recidive te voorkomen zal de rechtbank in het kader van een bijzondere voorwaarde bepalen dat verdachte zich ter behandeling van zijn problematiek intensief zal laten behandelen door de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord Nederland of een soortgelijke instelling.

Het bezit van kinderporno bevordert de productie daarvan en dus de seksuele exploitatie van kinderen en het verzamelen van dergelijk materiaal kan opnieuw tot seksuele uitbuiting van kinderen leiden. Het bezit van kinderporno is daarmee een misdrijf dat gericht is of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 27 en 57 van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank verklaart bewezen dat het onder 1., 2. en 3. tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1., 2. en 3. meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot gevangenisstraf voor de duur van dertig maanden waarvan een gedeelte, groot tien maanden, voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaren.

De rechtbank beveelt, dat de voorwaardelijk opgelegde straf niet zal worden tenuitvoer-gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de verdachte zich voor het einde van voormelde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, of gedurende die proeftijd de hierna te vermelden bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd.

De rechtbank stelt als bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens de Stichting Reclassering Nederland, arrondissement Assen, zolang deze instelling zulks nodig oordeelt, hetgeen mede inhoudt dat de verdachte zich onder behandeling zal stellen van de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord Nederland of een soortgelijke instelling, zolang genoemde reclasseringsinstelling zulks nodig oordeelt, met opdracht aan die instelling ingevolge artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.H.A. Fransen, voorzitter, en mr. B.I. Klaassens en mr. E.C.M. Wolfert, rechters, in tegenwoordigheid van R.C. Sprong, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 19 april 2011.