Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2010:BO8080

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
29-11-2010
Datum publicatie
20-12-2010
Zaaknummer
83459
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Verzoek tot verlof voor conservatoir derdenbeslag afgewezen. Vordering niet begroot. Geen sprake van maritaal beslag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ASSEN

Sector civiel recht

Zaaknummer: 83459

Beschikking van 29 november 2010

in de zaak van

[VERZOEKSTER],

wonende te [woonplaats],

verzoekster,

advocaat: mr. J.M. van Duursen,

tegen

[GEREKESTREERDE],

wonende te [woonplaats],

gerekestreerde.

Partijen worden hierna de vrouw en de man genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit de brief van 24 november 2010, met daaraan gehecht een verzoekschrift strekkende tot verlof tot het leggen van conservatoir derdenbeslag.

2. De beoordeling

2.1. De vrouw verzoekt de voorzieningenrechter om haar verlof te verlenen om ten laste van de man conservatoir beslag te leggen onder verschillende financiële instellingen.

2.2. In het verzoekschrift begroot de vrouw geen vordering en zij maximeert deze evenmin. Er worden geen bijzondere feiten of omstandigheden gesteld die met zich brengen dat het een noch het ander van haar mag worden gevergd.

2.3. Ingevolge het bepaalde in art. 700 lid 2 Rv in samenhang beschouwd met de in de beslagsyllabus te dien aanzien gegeven regeling, heeft de voorzieningenrechter via de griffier de advocate van de vrouw de gelegenheid geboden het verzoekschrift op dit punt aan te vullen. Dat heeft de advocate van de vrouw niet gedaan. Zij heeft in plaats daarvan de griffier van de voorzieningenrechter een brief gestuurd waarin zij stelt, voor zover van belang:

In casu gaat het om een zgn. maritaal beslag. Vermelding van een bedrag is niet vereist.

Zoals ik u meedeelde zijn bij de rechtbank Groningen soortgelijke verzoekschriften ingediend en is het verlof verleend zonder dat een bedrag in het verzoekschrift werd vermeld.

Mocht de Voorzieningenrechter evenwel van mening zijn dat met betrekking tot het ingediende verzoekschrift wel een bedrag dient te worden vermeld dan verzoek ik u mij daarvan op de hoogte te stellen. Dan zal ik met cliënte proberen haar vordering te begroten en zal een gewijzigd / aangevuld verzoekschrift worden ingediend.

2.4. Het in art. 768 Rv geregelde maritale beslag kan alleen worden gelegd op goederen die behoren tot de huwelijksgoederengemeenschap waarin echtgenoten zijn gehuwd. In deze zaak is, uitgaande van de juistheid van wat de vrouw in haar eigen verzoekschrift daarover stelt, geen sprake van een huwelijksgemeenschap. Bovendien, de vrouw verzoekt geen verlof om maritaal beslag te leggen, de vrouw verzoekt verlof om conservatoir derdenbeslag te leggen. Wat de advocate van de vrouw stelt, geeft derhalve blijk van een onjuiste rechtsopvatting en gaat bovendien voorbij aan de kop en de inhoud van haar eigen verzoekschrift.

2.5. De gestelde omstandigheid dat enig ander rechtsprekend college volgens de advocate van de vrouw mogelijk anders oordeelt dan de voorzieningenrechter in deze rechtbank, betreft voor de voorzieningenrechter in deze rechtbank geen argument om de wet niet (langer) bij beoordeling van haar verzoek ter hand te nemen.

2.6. De voorzieningenrechter komt dan ook niet tot andere inzichten dan die hij reeds bij de eerste beoordeling van het verzoek had en waarvan de griffier mededeling aan de advocate van de vrouw heeft gedaan en te dien aanzien de mogelijkheid heeft geboden het verzoekschrift aan te vullen. Een tweede kans om het verzoekschrift aan te vullen, wordt niet geboden.

2.7. Het een en ander brengt met zich dat het verzoek wordt afgewezen.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. B.R. Tromp, bijgestaan door mr. W. Huizing, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 29 november 2010.