Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2010:BM5024

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
18-05-2010
Datum publicatie
19-05-2010
Zaaknummer
19.830263-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat de behandeling en begeleiding dient te worden afgedwongen door dat als voorwaarde te verbinden aan een op te leggen deel voorwaardelijke gevangenisstraf.

Voor het opleggen van de maatregel van terbeschikkingstelling ziet de rechtbank geen aanleiding, aangezien onvoldoende is gebleken dat verdachte gevaarlijk is in de zin van artikel 37 lid 1 onder 2? Sr. De rechtbank zal de officier van justitie dan ook niet volgen in haar eis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ASSEN

Sector strafrecht

Parketnummer: 19.830263-09

vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 18 mei 2010 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[verdachte]

geboren te Emmen op [geboortedatum] 1968,

wonende [adres],

verblijvende in [detentie adres].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 23 februari 2010 en 04 mei 2010.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. I.M. Weijers, advocaat te Emmen.

Tenlastelegging

De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

1.

hij in of omstreeks de periode 1 januari 2008 tot en met 26 augustus 2008 in de gemeente Emmen, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) (in ieder geval 539 of daaromtrent) afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), (telkens) heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) (telkens) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar was/waren, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) bestonden uit (onder meer):

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of vinger(s) en/of een voorwerp) door zichzelf en/of door een volwassen man/een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer)

film 2, [bestandsnaam].mpg;

film 5, [bestandsnaam].mpg;

film 6, [bestandsnaam].mpg;

film 8, [bestandsnaam].mpg;

film 11, [bestandsnaam].mpg;

film 15, [bestandsnaam].mpg;

film 16, [bestandsnaam].mpg;

film 17, [bestandsnaam].mpg;

film 18, [bestandsnaam];

film 20, [bestandsnaam].avi)

en/of

- het betasten en/of likken van de vagina en/of het houden van een vinger tussen de schaamlippen en/of het drukken van een stijve penis in/tegen de vagina en/of de billen van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer

film 9, [bestandsnaam].mpg)

en/of

- het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de (stijve) penis van een volwassen man door een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer film 14, [bestandsnaam].avi)

en/of

- het houden van een (stijve) penis tegen of (dicht) bij het gezicht en/of het geslachtsdeel en/of de anus van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt (terwijl op het gezicht/lichaam van die perso(o)n(en) een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) (onder meer)

fotoblad 8, titel [titel];

fotoblad 9, titel [titel];

film 1, [bestandsnaam].mpg;

film 3, [bestandsnaam].mpg;

film 4, [bestandsnaam].mpeg;

film 13, [bestandsnaam].mpg)

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden (onder meer

fotoblad 1, titel [..]

fotoblad 2, titel [..];

fotoblad 3, titel [..];

fotoblad 4, titel [..];

fotoblad 5, titel [..];

fotoblad 7, titel [..];

fotoblad 10, titel [..];

film 12, [bestandsnaam]))

en/of

- het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de (stijve) penis van een dier door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer film 19, [bestandsnaam].avi),

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij in of omstreeks de periode van 26 augustus 2008 tot en met 24 november 2009 te Klazienaveen, in de gemeente Emmen, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) (in ieder geval 155 (110 + 45) of daaromtrent) afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), (telkens) heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) (telkens) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar was/waren, waarbij (telkens)

een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) bestonden uit (onder meer):

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of vinger(s) en/of een voorwerp) door zichzelf en/of door een volwassen man/een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer)

- foto 5, [bestandsnaam].jpg

- foto 8, [bestandsnaam].jpg

- film 1, [bestandsnaam].mpg

- film 2, [bestandsnaam].mpg

- film 5, [bestandsnaam].wmv

en/of

het betasten en/of likken van de vagina en/of het houden en/of bewegen van een of meer vingers (door zichzelf of door een volwassene) tussen de schaamlippen en/of drukken van een stijve penis in/tegen de vagina en/of de schaamlippen en/of de billen van een perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer)

- film 3, [bestandsnaam].wmv

- film 4, [bestandsnaam].mpg

en/of

het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de (stijve) penis van een volwassen man door een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer)

- foto 9, [bestandsnaam].JPG

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden (onder meer)

- foto 1, [bestandsnaam].jpg

- foto 2, [bestandsnaam].jpg

- foto 3, [bestandsnaam].jpg

- foto 4, [bestandsnaam].jpg

- foto 6, [bestandsnaam].jpg

- foto 7, [bestandsnaam].jpg

en/of

- het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de (stijve) penis van een dier door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, te weten

- foto 10, [bestandsnaam].jpg

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

3.

hij in of omstreeks de maand april 2008 te Sneek en/of te Klazienaveen, althans in Nederland, een of meermalen door giften of beloften van geld of goed of misbruik van uit

feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten het zich voordoen als een 11/12 jarig meisje (genaamd [naam]), een persoon, [slachtoffer], geboren op 27 september 1996 waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen, (te weten het zich aftrekken en/of het laten zien van zijn (stijve)

geslachtsdeel) te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden;

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie mr. S. Kromdijk acht hetgeen onder 1, 2 en 3 is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen:

* 24 maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest;

* terbeschikkingstelling met daaraan verbonden voorwaarden;

* verbeurdverklaring van de in beslag genomen goederen.

Bewijsmotivering

Nu verdachte hetgeen de rechtbank bewezen zal verklaren heeft bekend en nadien niet anders heeft verklaard en verdachte noch zijn raadsvrouw vrijspraak heeft bepleit zal de rechtbank volstaan met een opgave van bewijsmiddelen.

- een proces-verbaal van bevindingen van de regiopolitie Drenthe, unit digitaal opsporen, d.d. 18 september 2008 1, opgemaakt door W. de Haan, brigadier van politie, inhoudende de bevinden van verbalisant met betrekking tot de op 28 augustus 2008 in beslag genomen computer van verdachte;

- een proces-verbaal van bevindingen van politie Drenthe, unit Overige Expertise/Kinder-pornografie, d.d. 02 maart 20092, opgemaakt door A.H.M. Kooij, brigadier van politie, inhoudende de bevinden van verbalisant met betrekking tot de aangetroffen kinderporno op de in beslag genomen computer van verdachte;

- een aanvullend proces-verbaal van bevindingen van politie Drenthe, unit Overige Expertise/Kinderpornografie, d.d. 30 november 2009 3, opgemaakt door A.H.M. Kooij, brigadier van politie, inhoudende de bevinden van verbalisant met betrekking tot de aangetroffen kinderporno op de in beslag genomen computer van verdachte;

- een proces-verbaal van bevindingen van politie Drenthe, unit Overige Expertise/Kinder-pornografie, d.d. 25 november 2009 4, opgemaakt door door A.H.M. Kooij en J. Regens-burg, respectievelijk brigadier en hoofdagent van politie, inhoudende de bevindingen van verbalisanten met betrekking tot de aangetroffen kinderporno op het in beslag genomen computersysteem en de laptop van verdachte;

een proces-verbaal van bevindingen van de regiopolitie Drenthe, unit digitaal opsporen, d.d. 08 december 2009 5, opgemaakt door L.S. Draaisma, brigadier van politie, inhoudende de bevinden van verbalisant met betrekking tot de op 24 november 2009 in beslag genomen computers van verdachte;

- een proces-verbaal van bevindingen van politie Drenthe, unit Overige Expertise/Kinder-pornografie, d.d. 14 december 2009 6, opgemaakt door A.H.M. Kooij en J. Regensburg, respectievelijk brigadier en hoofdagent van politie, inhoudende de bevinden van verbalisant met betrekking tot de aangetroffen kinderporno op het in beslag genomen computersysteem en de laptop van verdachte;

- een proces-verbaal van aangifte d.d. 16 juni 2008 7 opgemaakt door G. Bosma, brigadier van politie, inhoudende de verklaring van [aangeefster] met betrekking tot haar zoon [slachtoffer];

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd op de terechtzitting van 04 mei 2010.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode 1 januari 2008 tot en met 26 augustus 2008 in de gemeente Emmen een groot aantal afbeeldingen en gegevensdragers bevattende afbeeldingen, in bezit heeft gehad en afbeeldingen heeft verspreid, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar waren, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer):

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of vinger(s) en/of een voorwerp) door zichzelf en/of door een volwassen man/een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer)

film 2, [bestandsnaam].mpg;

film 5, [bestandsnaam].mpg;

film 6, [bestandsnaam].mpg;

film 8, [bestandsnaam].mpg;

film 11, [bestandsnaam].mpg;

film 15, [bestandsnaam].mpg;

film 16, [bestandsnaam].mpg;

film 17, [bestandsnaam].mpg;

film 18, [bestandsnaam];

film 20, [bestandsnaam].avi)

en/of

- het betasten en/of likken van de vagina en/of het houden van een vinger tussen de schaamlippen en/of het drukken van een stijve penis in/tegen de vagina en/of de billen van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer

film 9, [bestandsnaam].mpg)

en/of

- het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de (stijve) penis van een volwassen man door een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer film 14, [bestandsnaam].avi)

en/of

- het houden van een (stijve) penis tegen of (dicht) bij het gezicht en/of het geslachtsdeel en/of de anus van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt (terwijl op het gezicht/lichaam van die perso(o)n(en) een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) (onder meer)

fotoblad 8, titel [..];

fotoblad 9, titel [..];

film 1, [bestandsnaam].mpg;

film 3, [bestandsnaam].mpg;

film 4, [bestandsnaam].mpeg;

film 13, [bestandsnaam].mpg)

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden (onder meer

fotoblad 1, titel [..]

fotoblad 2, titel [..];

fotoblad 3, titel [..];

fotoblad 4, titel [..];

fotoblad 5, titel [..];

fotoblad 7, titel [..];

fotoblad 10, titel [..];

film 12, [bestandsnaam]))

en/of

- het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de (stijve) penis van een dier door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer

film 19, [bestandsnaam].avi),

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij in de periode van 26 augustus 2008 tot en met 24 november 2009 te Klazienaveen, in de gemeente Emmen, een groot aantal afbeeldingen in bezit heeft gehad en afbeeldingen heeft verspreid, terwijl op die afbeeldingen telkens seksuele gedragingen zichtbaar waren, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer):

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of vinger(s) en/of een voorwerp) door zichzelf en/of door een volwassen man/een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer)

- foto 5, [bestandsnaam].jpg

- foto 8, [bestandsnaam].jpg

- film 1, [bestandsnaam].mpg

- film 2, [bestandsnaam].mpg

- film 5, [bestandsnaam].wmv

en/of

het betasten en/of likken van de vagina en/of het houden en/of bewegen van een of meer vingers (door zichzelf of door een volwassene) tussen de schaamlippen en/of drukken van een stijve penis in/tegen de vagina en/of de schaamlippen en/of de billen van een perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer)

- film 3, [bestandsnaam].wmv

- film 4, [bestandsnaam].mpg

en/of

het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de (stijve) penis van een volwassen man door een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer)

- foto 9, [bestandsnaam].JPG

en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden (onder meer)

- foto 1, [bestandsnaam].jpg

- foto 2, [bestandsnaam].jpg

- foto 3, [bestandsnaam].jpg

- foto 4, [bestandsnaam].jpg

- foto 6, [bestandsnaam].jpg

- foto 7, [bestandsnaam].jpg

en/of

- het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de (stijve) penis van een dier door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, te weten

- foto 10, [bestandsnaam].jpg

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

3.

hij in de maand april 2008 te Sneek en/of te Klazienaveen, door misleiding, te weten het zich voordoen als een 11/12 jarig meisje (genaamd [naam]), een persoon, [slachtoffer], geboren op 27 september 1996 waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen, te weten het zich aftrekken en/of het laten zien van zijn (stijve) geslachtsdeel, te plegen;

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring. Elk bewijsmiddel is slechts gebruikt voor het bewijs van het feit, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

De verdachte zal van het onder 1, 2 en 3 meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Kwalificaties

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op:

onder 1:

een afbeelding en een gegevensdrager bevattende een afbeelding, van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, verspreiden, meermalen gepleegd, terwijl degene die het misdrijft heeft gepleegd daarvan een gewoonte heeft gemaakt,

telkens strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht zoals de tekst van de bepaling ten tijde van het begaan van het feit luidde.

onder 2:

een afbeelding van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, verspreiden, meermalen gepleegd, terwijl degene die het misdrijft pleegt daarvan een gewoonte maakt,

telkens strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht zoals de tekst van de bepaling ten tijde van het begaan van het feit luidde.

onder 3:

door misleiding een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen,

strafbaar gesteld bij artikel 248a van het Wetboek van Strafrecht.

Strafbaarheid

De rechtbank heeft kennis genomen van een psychiatrisch rapport d.d. 17 februari 2010, opgemaakt door C.J.F. Kemperman, psychiater.

Dit rapport houdt onder meer in als conclusie - zakelijk weergegeven -:

“ bij verdachte is sprake van een pedofilie, gefundeerd op een diepere gelegen persoonlijk-heidsstoornis en zwakbegaafdheid. Hiervan was ook sprake in de periode van de tenlaste-gelegde feiten.

Op basis van de pedofilie, de persoonlijkheidsstoornis en de zwakbegaafdheid kan verdachte als verminderd toerekenbaar worden ingeschat. De stoornissen beïnvloedden de keuzevrij-heid van verdachte in de zin dat hij afwijkende manieren hanteert om met anderen om te gaan en zich minder goed in anderen in kan leven dan de gemiddelde mens “.

De rechtbank verenigt zich, mede gelet op de toedracht van de feiten en de persoon van de verdachte, met voormelde conclusie en maakt die tot de hare.

De rechtbank is derhalve van oordeel, dat het hiervoor bewezen verklaarde aan de verdachte kan worden toegerekend, zij het in verminderde mate.

Strafmotivering

De rechtbank houdt bij de bepaling van de op te leggen straf rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, met de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan, met hetgeen de rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken omtrent de persoon van de verdachte en met de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 21 april 2010, waaruit blijkt dat de verdachte eerder met betrekking tot een zedenmisdrijf is veroordeeld.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de feiten een langdurige gevangenisstraf rechtvaardigen. Verder heeft de officier van justitie benadrukt dat verdachte moet worden behandeld en daarbij langdurig zal zijn aangewezen op toezicht. In dat verband heeft de officier van justitie de maatregel van terbeschikkingstelling gevorderd.

De raadsvrouw heeft aangegeven dat bij de strafmaat rekening moet worden gehouden met de ouderdom van de feiten. Tegen de gevorderde terbeschikkingstelling heeft zij aangevoerd dat de bewezen verklaarde feiten niet met zich meebrengen dat verdachte een gevaar vormt voor de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen, aangezien het verzamelen en uitwisselen van de kinderporno geen handelingen zijn waarbij de veiligheid van anderen in het geding is.

Zij heeft aangedrongen op een langdurige (woon)begeleiding door de reclassering of een daartoe geëigende instelling.

De rechtbank neemt in het bijzonder het volgende in aanmerking.

Het door de verdachte overtreden artikel 240b Sr is door de wetgever in de wet opgenomen om het seksueel misbruik van jeugdigen te bestrijden. De veronderstelling daarbij is dat het bezit (en de handelingen die nodig zijn om de kinderporno in bezit te krijgen, zoals het ter beschikking stellen van geld of goederen) de productie van kinderporno en dus de seksuele exploitatie van kinderen bevordert. Er moet rekening mee worden gehouden dat het verzamelen van dergelijk materiaal opnieuw tot seksuele uitbuiting van kinderen kan leiden.

De rechtbank rekent verdachte aan dat hij niet alleen kinderporno heeft verzameld maar dat bovendien ook heeft verspreid.

De rechtbank acht in het bijzonder hetgeen onder 3 bewezen is verklaard uiterst verwerpelijk. Door zich voor te doen als een jeugdige persoon heeft verdachte een jeugdige bewogen tot het verrichten van seksuele handelingen waarbij het eigen gerief van verdachte voorop stond.

Uit de rapporten van de psychiater en de psycholoog komt naar voren dat verdachte nagenoeg geen inzicht heeft in zijn problemen, mede als gevolg van zijn beperkte empathische en verstandelijke vermogens heeft. Voorts heeft verdachte volgens de rapporteurs een gebrekkige impulscontrole. Deze factoren zijn belangrijk voor de kans op recidive. De toerekeningsvatbaarheid wordt als verminderd aangemerkt.

Om het gevaar van recidive zoveel mogelijk af te wenden is eensluidend geadviseerd dat verdachte zal worden behandeld en worden begeleid door de reclassering. De behandeling zou moeten plaatsvinden in een daarvoor geëigende kliniek zoals Hoeve Boschoord.

De rechtbank kan zich vinden in de conclusies en adviezen van de deskundigen en neemt die over.

Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat de behandeling en begeleiding dient te worden afgedwongen door dat als voorwaarde te verbinden aan een op te leggen deel voorwaardelijke gevangenisstraf. Bij de op te leggen straf heeft de rechtbank betrokken de ouderdom van de feiten en hetgeen zij in vergelijkbare zaken oplegt.

Voor het opleggen van de maatregel van terbeschikkingstelling ziet de rechtbank geen aanleiding, aangezien onvoldoende is gebleken dat verdachte gevaarlijk is in de zin van artikel 37 lid 1 onder 2? Sr.

De rechtbank zal de officier van justitie dan ook niet volgen in haar eis.

Motivering van de maatregel onttrekking aan het verkeer

De rechtbank acht de hierna te vermelden in beslag genomen voorwerpen vatbaar voor onttrekking aan het verkeer aangezien met betrekking tot deze voorwerpen de bewezen verklaarde feiten onder 1, 2 en 3 zijn begaan en deze voorwerpen van zodanige aard zijn, dat het ongecontroleerd bezit daarvan in strijd is met de wet.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 27, 36b, 36c en 57 van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank verklaart bewezen dat het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1, 2 en 3 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot

* gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden waarvan een gedeelte groot zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren.

De rechtbank beveelt, dat de voorwaardelijk opgelegde straf niet zal worden tenuitvoer-gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de verdachte zich voor het einde van voormelde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of gedurende die proeftijd de hierna te vermelden bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

De rechtbank stelt als bijzondere voorwaarden dat:

- de verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens de Stichting Reclassering Nederland, hetgeen mede kan inhouden dat de verdachte zich zal laten opnemen voor een behandeling op Hoeve Boschoord of een soortgelijke instelling, echter maximaal voor de duur van de proeftijd of zoveel korter als de reclassering dat nodig acht;

- de verdachte zich zal laten opnemen in een door de Reclassering of het NIFP te bepalen instelling/woonvorm totdat de opname op Hoeve Boschoord of soortgelijke instelling mogelijk is, echter maximaal voor de duur van de proeftijd of zoveel korter als de reclassering of het NIFP dat nodig acht;

- de verdachte zich ook zal houden aan de voorwaarden en aanwijzingen die de Reclassering nodig acht voor de overbrugging van de periode voor een opname in een woonvorm/instelling;

- de verdachte instemt met het uitwisselen van informatie tussen de Reclassering en betrokken partijen,

met opdracht aan de Reclassering ingevolge art. 14d van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

De rechtbank verklaart onttrokken aan het verkeer de navolgende in beslag genomen voorwerpen:

- 1 computer Qmotion;

- 3 Cd-Rom’s;

- 26 DVD’s (opslagmedium), diverse titels;

- 3 videobanden;

- 1 computer Fujitsu Esprimo;

- 1 computer Asus..

Dit vonnis is gewezen door mr. P.L.M.J Rooijakkers, voorzitter en mr. P.J. Duinkerken en mr. H.R. Bracht, rechters in tegenwoordigheid van D. Witvoet, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 18 mei 2010.

Parketnummer: 19.830263-09

Uitspraak d.d.: 18 mei 2010 12