Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2010:BL0334

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
22-01-2010
Datum publicatie
22-01-2010
Zaaknummer
77362 - KG ZA 10-4
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Landinrichtingscommissie bezit geen rechtspersoonlijkheid in de zin van art. 2:1 BW. Eiser wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ASSEN

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 77362 / KG ZA 10-4

Vonnis in kort geding van 22 januari 2010

in de zaak van

[EISER],

wonende te [woonplaats],

eiser,

advocaat mr. P. Sipma,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

LANDINRICHTINGSCOMMISSIE [woonplaats],

gevestigd te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat mr. E. Sportel.

Partijen zullen hierna [eiser] en de Landinrichtingscommissie worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 14 januari 2010;

- de mondelinge behandeling d.d. 22 januari 2010;

- de in het geding gebrachte producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil

2.1. [eiser] vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad:

- de Landinrichtingscommissie zal gebieden in de voormelde rectificatieakte als aanpassing op de akte van toedeling in de Landinrichting [woonplaats] d.d. 4 maart 2009, in plaats van [nummer] en [nummer] op te (laten) nemen, dat de in het vonnis van de rechtbank Assen d.d. 8 oktober 2008 genoemde percelen [nummers] met een totale oppervlakte van 9.78.20 hectare in eigendom worden toegedeeld aan [eiser], en deze rectificatieakte te laten inschrijven in de landelijk openbare registers van de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers;

- de commissie zal veroordelen in de kosten van dit geding.

2.2. De Landinrichtingscommissie voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, ingegaan.

3. De beoordeling

3.1. De voorzieningenrechter stelt bij de beoordeling voorop dat ingevolge het bepaalde in art. 2:1 BW de Landinrichtingscommissie geen rechtspersoonlijkheid bezit en de Landinrichtingscommissie, gegeven de aan haar in de Landinrichtingswet opgedragen overheidstaak, niet anders dan als een orgaan van de Staat kan worden aangemerkt. Gegeven de grondslag van de vordering – de rechtbank begrijpt dat [eiser] aan zijn vordering ten grondslag legt dat de Landinrichtingscommissie jegens hem onrechtmatig heeft gehandeld – moet een onrechtmatige gedraging van de Landinrichtingscommissie hebben te gelden als onrechtmatige daad van de Staat (vergelijk HR 10-02-1984, NJ 1985, 102 en HR 02-09-1994, LJN ZC1432).

3.2. Het één en het ander brengt tezamen genomen met zich dat niet de Landinrichtingscommissie maar de Staat gedagvaard had moeten worden, zodat [eiser] in zijn vordering niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

3.3. [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Landinrichtingscommissie worden begroot op:

- vast recht € 262,--

- salaris advocaat € 816,--

Totaal € 1.078,--

4. De beslissing

De voorzieningenrechter

1. verklaart [eiser] in zijn vordering niet-ontvankelijk,

2. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van landinrichtingscommissie tot op heden begroot op € 1.078,--.

Dit vonnis is gewezen door mr. B.R. Tromp en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. A.J. Wassenburg-Hazelhoff op 22 januari 2010.