Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2008:BG9644

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
12-12-2008
Datum publicatie
13-01-2009
Zaaknummer
19.830194-08
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHLEE:2010:BL5652, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij als volwassene in zijn woning te Emmen op zeer onverantwoorde wijze zijn lusten heeft botgevierd op een kwetsbare jongen die net 15 jaar oud was geworden, en die op zoek was naar zijn seksuele identiteit.

De rechtbank is van oordeel dat het hier zeer ernstige feiten betreft waarbij verdachte door zijn handelen inbreuk heeft gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit van het jeugdige slachtoffer.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ASSEN

Sector strafrecht

Parketnummer: 19.830194-08

vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 12 december 2008 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum,] 1950,

wonende te [adres].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 28 november 2008.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. D. Jakobs, advocaat te Emmen.

De officier van justitie mr. B.D. van der Burg acht hetgeen aan de verdachte primair is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen.

Tenlastelegging

De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

hij op een of meer tijdstippen op of omstreeks 08 april 2008 in de gemeente Emmen (telkens) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte

- zijn penis en/of zijn tong en/of zijn vinger(s) in de anus van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en/of bewogen en/of gehouden en/of

- zijn penis en/of zijn tong in de mond van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en/of bewogen en/of gehouden en/of

- die [slachtoffer] in/bij de ballen en/of in/bij de penis, althans in het kruis geknepen/gepakt en/of

- de penis van die [slachtoffer] in de mond genomen en/of de mond/lippen over die penis heen en weer bewogen en/of die penis gelikt en/of

- de anus van die [slachtoffer] gelikt

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte

- die [slachtoffer] (tijdens een of meer telefoongesprekken) heeft doen geloven dat hij een jonge man was, waardoor er een afspraak werd gemaakt elkaar te ontmoeten en/of

- (toen die [slachtoffer] bij verdachte aan de voordeur verscheen) die [slachtoffer] heeft bevolen/opgedragen/gezegd naar binnen en (vervolgens) naar boven te gaan en/of

- die [slachtoffer] meermalen (in het gezicht) heeft geslagen en/of

- een of meer deuren op slot heeft gedraaid en/of tegen die [slachtoffer] heeft gezegd dat hij niet weg kon/mocht en/of

- die [slachtoffer] heeft bevolen/opgedragen/gezegd zijn kleding uit te trekken en/of op bed plaats te nemen en/of de penis (van verdachte) af te trekken, althans vast te nemen en/of deze in de mond te nemen en/of zichzelf af te trekken en/of klaar te komen en/of

- (op bed) met zijn lichaam op die [slachtoffer] is gaan liggen en/of met dat lichaam op die [slachtoffer] heeft gedrukt, waardoor deze [slachtoffer] bijna geen adem meer kon krijgen, althans het benauwd kreeg en/of

- tegen die [slachtoffer] heeft gezegd dat wanneer hij niet terug zou komen hij hem voor een tijdje of voor altijd weg zou werken, althans woorden van dergelijke aard en/of strekking

en (aldus) voor die [slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen,terzake dat

hij op een of meer tijdstippen op of omstreeks 08 april 2008 in de gemeente Emmen, (telkens) met [slachtoffer], die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte

- zijn penis en/of zijn tong en/of zijn vinger(s) in de anus van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en/of bewogen en/of gehouden en/of

- zijn penis en/of zijn tong in de mond van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en/of bewogen en/of gehouden en/of

- die [slachtoffer] in/bij de ballen en/of in/bij de penis, althans in het kruis geknepen/gepakt en/of

- de penis van die [slachtoffer] in de mond genomen en/of de mond/lippen over die penis heen en weer bewogen en/of die penis gelikt en/of

- de anus van die [slachtoffer] gelikt;

althans, indien ook terzake van het laatstvermelde geen veroordeling mocht volgen, terzake dat

hij op een of meer tijdstippen op of omstreeks 08 april 2008 in de gemeente Emmen (telkens) met [slachtoffer], geboren op [geboortedatum] 1993, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande in het ontuchtig

- zijn tong in de mond van die [slachtoffer] duwen/brengen en/of bewegen en/of houden en/of

- die [slachtoffer] in/bij de ballen en/of in/bij de penis, althans in het kruis knijpen/vast pakken en/of

- de penis van die [slachtoffer] in de mond nemen en/of de mond/lippen over die penis heen en weer bewegen en/of aan die penis en/of aan de anus van die [slachtoffer] likken;

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlasteleggingen worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

Bewijsmiddelen

De rechtbank acht de volgende bewijsmiddelen van belang, van welke bewijsmiddelen de strekking zakelijk is weergeven:

Overeenkomstig de nader op te nemen bewijsconstructie.

Nadere bewijsoverweging

De raadsvrouw van verdachte heeft aangevoerd dat de verdachte van het hem tenlastegelegde dient te worden vrijgesproken. Zij voert daarbij onder meer aan dat de

verdachte van meet af aan in alle toonaarden heeft ontkend dat hij enig seksueel contact met het slachtoffer heeft gehad. Verder voert zij aan dat de verdachte heeft gezegd het slachtoffer niet te kennen en nimmer te hebben gezien. Bovendien memoreert zij dat de verdachte lichamelijk niet in staat is en was datgene te doen wat hem is tenlastegelegd.

Anders dan de raadsvrouw is de rechtbank van oordeel dat het primair tenlastegelegde, zoals hierna nader is omschreven wettig en overtuigend kan worden bewezen.

De rechtbank baseert dit mede op de onderstaande feiten en omstandigheden:

De verklaring die het slachtoffer heeft afgelegd bij de politie komt geheel overeen met diens verklaring die hij op dezelfde dag na het gebeuren heeft afgelegd aan zijn maatschappelijk werkster, alsook met hetgeen hij over het gebeuren op 8 april 2008 heeft verklaard aan zijn zus;

Uit de historische printgegevens van het telefoonnummer van verdachte blijkt dat er op 8 april 2008 telefonisch contact is geweest tussen de telefoon van verdachte en het slachtoffer. Verdachte heeft verklaard dat hij de enige is die gebruik maakt van die telefoon en de telefoon nooit uitleent;

Het slachtoffer heeft verdachte middels een meervoudige fotoconfrontatie geïdentificeerd;

Het slachtoffer heeft een zeer gedetailleerde beschrijving van de woning van de verdachte gegeven, waaronder een gedetailleerder beschrijving van het interieur van de slaapkamer; Een tweetal getuigen heeft bij de politie verklaard dat de verdachte tegen hen heeft gezegd dat hij een vriendje heeft gehad van 16 jaar.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op tijdstippen op 08 april 2008 in de gemeente Emmen telkens door geweld of andere feitelijkheden en bedreiging met geweld of andere feitelijkheden [slachtoffer] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte

- zijn tong in de anus van die [slachtoffer] geduwd en

- zijn penis en zijn tong in de mond van die [slachtoffer] geduwd en

- die [slachtoffer] in de ballen geknepen en

- de penis van die [slachtoffer] in de mond genomen en

- de anus van die [slachtoffer] gelikt

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkheden en die bedreiging met geweld of die andere feitelijkheden hierin dat verdachte

- die [slachtoffer] tijdens telefoongesprekken heeft doen geloven dat hij een jonge man was, waardoor er een afspraak werd gemaakt elkaar te ontmoeten en

- toen die [slachtoffer] bij verdachte aan de voordeur verscheen die [slachtoffer] heeft bevolen naar binnen en vervolgens naar boven te gaan en

- die [slachtoffer] meermalen in het gezicht heeft geslagen en

- deuren op slot heeft gedraaid en tegen die [slachtoffer] heeft gezegd dat hij niet weg kon en

- die [slachtoffer] heeft bevolen zijn kleding uit te trekken en op bed plaats te nemen en de penis van verdachte af te trekken, en

- op bed met zijn lichaam op die [slachtoffer] is gaan liggen en met dat lichaam op die [slachtoffer] heeft gedrukt, waardoor deze [slachtoffer] bijna geen adem meer kon krijgen, en

- tegen die [slachtoffer] heeft gezegd dat wanneer hij niet terug zou komen hij hem voor een tijdje of voor altijd weg zou werken,

en aldus voor die [slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring. Elk bewijsmiddel is slechts gebruikt voor het bewijs van het feit, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

De verdachte zal van het primair meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op:

Verkrachting, meermalen gepleegd,

strafbaar gesteld bij artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht.

Strafbaarheid

De rechtbank acht de verdachte strafbaar, omdat geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

Strafmotivering

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straf in aanmerking:

- de aard en de ernst van de gepleegde feiten;

- de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan;

- hetgeen de rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken omtrent de persoon

van de verdachte;

- de eis van de officier van justitie;

- het pleidooi van de raadsvrouw van de verdachte;

- de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen

documentatieregister d.d. 30 juli 2008, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder terzake soortgelijke feiten is veroordeeld.

De officier van justitie heeft een gevangenisstraf gevorderd voor de duur van 18 maanden, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht.

De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij als volwassene in zijn woning te Emmen op zeer onverantwoorde wijze zijn lusten heeft botgevierd op een kwetsbare jongen die net 15 jaar oud was geworden, en die op zoek was naar zijn seksuele identiteit.

De rechtbank is van oordeel dat het hier zeer ernstige feiten betreft waarbij verdachte door zijn handelen inbreuk heeft gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit van het jeugdige slachtoffer.

De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval passend is het opleggen van een gevangenisstraf van de duur zoals die door de officier van justitie is gevorderd.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 27 en 57 van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank verklaart bewezen dat het tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte primair meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden;

De rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Dit vonnis is gewezen door mr. H. de Wit, voorzitter, mr. H. Wolthuis en mr. M.A.F. Veenstra, rechters, in tegenwoordigheid van J. Bos, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 12 december 2008.