Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2008:BF0641

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
19-08-2008
Datum publicatie
12-09-2008
Zaaknummer
19-830064-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Naar het oordeel van de rechtbank zijn beide aangeefsters onvoldoende kritisch ondervraagd. Het ontbreken van een adequate en kritische ondervraging klemt te meer nu op geen enkele wijze is gerechercheerd op het verkrijgen van steunbewijs en er overigens omstandigheden zijn die de rechtbank nopen tot een kritische beschouwing van de aangiftes.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ASSEN

Sector strafrecht

Parketnummer: 19/830064-08

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 19 augustus 2008 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats en -land] op [geboortedatum] 1959,

wonende te [adres],

thans gedetineerd in het huis van bewaring te [plaats van detentie].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 17 juni 2008 en 12 augustus 2008.

De verdachte is telkens verschenen en werd telkens bijgestaan door mr. E.P. Eujen, advocaat te Hoogeveen.

De officier van justitie, mr. A.M. de Vries, acht hetgeen onder 1 primair, 2 subsidiair, 3 primair en 4 primair is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen: vier jaren onvoorwaardelijke gevangenisstraf met aftrek van voorarrest.

Tenlastelegging

De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 1996 tot en met 26 augustus 2000, te Meppel, althans in de gemeente Meppel, met [slachtoffer 1], geboren [geboortedatum] 1988, die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1], hebbende verdachte meermalen, althans eenmaal, een of meer van zijn, verdachte's, vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 1] geduwd/gedaan en/of

zijn, verdachte's vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 1] heen en weer bewogen en/of de vagina van die [slachtoffer 1] heeft aangeraakt/betast;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen,

terzake dat

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 1996 tot en met 26 augustus 2000, te Meppel, althans in de gemeente Meppel, ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarig (stief)kind [slachtoffer 1], geboren op [geboortedatum] 1988, bestaande die ontucht hierin dat verdachte, meermalen, althans eenmaal, een of meer van zijn, verdachte's, vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 1] heeft geduwd/gedaan en/of zijn, verdachte's vinger(s) in de

vagina van die [slachtoffer 1] heen en weer heeft bewogen, althans de vagina van die [slachtoffer 1] heeft betast;

2.

hij in of omstreeks de periode van 27 augustus 2000 tot en met 6 augustus 2003, te Meppel, althans in de gemeente Meppel, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1], hebbende verdachte

- meermalen, althans eenmaal, een of meer van zijn, verdachte's vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 1] gedaan/geduwd en/of zijn verdachte's vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 1] heen en weer bewogen en/of

- zijn, verdachte's, penis in de vagina van die [slachtoffer 1] geduwd/gebracht

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte

- als vader/verzorger van die [slachtoffer 1] gebruik heeft gemaakt van zijn psychisch en/of fysiek overwicht op die [slachtoffer 1] en/of

- die [slachtoffer 1] meermalen/telkens in het gezicht en/of tegen het hoofd heeft geslagen en/of de benen van die [slachtoffer 1] uit elkaar heeft geduwd/gedrukt

en/of (aldus) voor die [slachtoffer 1] (telkens) een bedreigende situatie heeft

doen ontstaan;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen,

terzake dat

hij in of omstreeks de periode van 27 augustus 2000 tot en met 6 augustus 2003, te Meppel, althans in de gemeente Meppel, met [slachtoffer 1], geboren [geboortedatum] 1988, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1], hebbende verdachte in de genoemde periode

- meermalen, althans eenmaal, een of meer van zijn, verdachte's vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 1] gedaan/geduwd en/of zijn verdachte's vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 1] heen en weer bewogen en/of

- zijn, verdachte's, penis in de vagina van die [slachtoffer 1] geduwd/gebracht;

althans, indien ook terzake van het laatstvermelde geen veroordeling mocht

volgen, terzake dat

hij in of omstreeks de periode van 27 augustus 2000 tot en met 6 augustus 2003, te Meppel, althans in de gemeente Meppel, ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarig (stief)kind , [slachtoffer 1], geboren op [geboortedatum] 1988, bestaande die ontucht hierin dat hij in de genoemde periode

- meermalen, althans eenmaal, een of meer van zijn, verdachte's vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 1] heeft gedaan/geduwd en/of zijn verdachte's vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 1] heen en weer heeft bewogen en/of

- zijn, verdachte's, penis in de vagina van die [slachtoffer 1] heeft geduwd/gebracht;

3.

hij op verschillende tijdstippen, althans op enig tijdstip, in of omstreeks de periode van 23 april 1992 tot en met 30 augustus 1992, te Nijeveen, althans in de gemeente Meppel en/of te Geeuwenbrug, althans in de gemeente Westerveld, met [slachtoffer 2], die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2], hebbende verdachte

- meermalen, althans eenmaal, een of meer van zijn, verdachte's, vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 2] geduwd/gedaan en/of zijn, verdachte's vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 2] heen en weer bewogen en/of

- zijn, verdachte's penis, in de vagina van die [slachtoffer 2] geduwd/gebracht;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen,

terzake dat

hij in of omstreeks de periode van 23 april 1992 tot en met 30 augustus 1992, te Nijeveen, althans in de gemeente Meppel en/of te Geeuwenbrug, althans in de gemeente Westerveld, ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarig (stief)kind [slachtoffer 2], geboren op [geboortedatum] 1980, bestaande die ontucht hierin dat hij in genoemde periode

- meermalen, althans eenmaal, een of meer van zijn, verdachte's, vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 2] heeft geduwd/gedaan en/of zijn, verdachte's vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 2] heen en weer bewogen en/of

- zijn, verdachte's penis, in de vagina van die [slachtoffer 2] heeft geduwd/gebracht;

4.

hij in of omstreeks de periode van 31 augustus 1992 tot en met 31 augustus 1993, te Geeuwenbrug, althans in de gemeente Westerveld, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2], hebbende verdachte zijn, verdachte's penis en/of een of meer van zijn, verdachte's vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 2] gedaan/geduwd en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte

- als vader/verzorger van die [slachtoffer 2] gebruik heeft gemaakt van zijn psychisch en/of fysiek overwicht op die [slachtoffer 2] en/of

- die [slachtoffer 2] meermalen/telkens in het gezicht en/of tegen het hoofd heeft geslagen en/of op een bed heeft gegooid/geduwd en/of de benen van die [slachtoffer 2] uit elkaar heeft geduwd/gedrukt en/of (aldus) voor die [slachtoffer 2] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen,

terzake dat

hij in of omstreeks de periode van 31 augustus 1992 tot en met 31 augustus 1993, te Geeuwenbrug, althans in de gemeente Westerveld, met [slachtoffer 2], die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2], hebbende verdachte in genoemde periode zijn, verdachte's penis in de vagina van die [slachtoffer 2] gedaan/geduwd en/of meermalen, althans eenmaal, een of meer van zijn, verdachte's vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 2] gedaan/geduwd;

althans, indien ook terzake van het laatstvermelde geen veroordeling mocht

volgen, terzake dat

hij in of omstreeks de periode van 31 augustus 1992 tot en met 31 augustus 1993, te Geeuwenbrug, althans in de gemeente Westerveld ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarig (stief)kind [slachtoffer 2], geboren op [geboortedatum] 1980, bestaande die ontucht hierin dat hij, verdachte in genoemde periode zijn, verdachte's penis in de vagina van die [slachtoffer 2] heeft gedaan/geduwd en/of meermalen, althans eenmaal, een of meer van zijn, verdachte's vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 2] heeft gedaan/geduwd;

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

De ontvankelijkheid van de officier van justitie

Ten aanzien van het onder 2. subsidiair en 4. subsidiair tenlastegelegde gold tot 1 oktober 2002 een klachtvereiste. [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] hebben op respectievelijk 16 juni 2008 en 11 juli 2008 klacht gedaan.

De rechtbank is van oordeel dat uit de door beide slachtoffers ingediende klacht, in samenhang met hun aangifte, waarin staat vermeld dat zij geïnformeerd willen worden over het verloop en de afdoening van de strafzaak, voldoende naar voren komt dat zij ten tijde van de aangifte vervolging wensten (HR 31 maart 1998, NJ 1998, 608). De rechtbank acht de officier van justitie ontvankelijk in de vervolging van de verdachte.

Vrijspraak

De rechtbank heeft, evenals de officier van justitie en de raadsman van verdachte, de video-opnamen van de aangiftes van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] bekeken. Naar het oordeel van de rechtbank zijn beide aangeefsters onvoldoende kritisch ondervraagd. Het ontbreken van een adequate en kritische ondervraging klemt te meer nu op geen enkele wijze is gerechercheerd op het verkrijgen van steunbewijs en er overigens omstandigheden zijn die de rechtbank nopen tot een kritische beschouwing van de aangiftes.

Zo heeft de zeventienjarige [getuige], dochter van verdachte, op 13 maart 2008 (dossierpagina 34 en volgende) onder meer verklaard dat zij, toen het gezin ging wonen aan de [adres] in Meppel, een eigen slaapkamer kreeg, evenals [slachtoffer 1]. [slachtoffer 1] en zij hadden een afspraak over het douchen. De ene week ging [slachtoffer 1] vroeg haar bed uit, om 07.00 uur, en kon [getuige] nog even blijven liggen. De andere week was het andersom. Haar vader was er dan altijd al uit. Die moest om 07.00 uur al gaan werken. Douchen deed [getuige] alleen. [slachtoffer 1] douchte ook altijd alleen, ook in de weekeinden.

Ook de verklaring van een toenmalig vriendinnetje van [getuige], [naam vriendin], roept zodanige vraagtekens op dat deze verklaring niet kan bijdragen aan het bewijs van het tenlastegelegde. [vriendin] heeft haar verklaring afgelegd in het kader van een informatief gesprek met brigadier [naam] van politie Drenthe (dossierpagina 108 en volgende). [vriendin] verklaart dat verdachte haar op een middag in de woning aan de [adres] te Meppel heeft gedoucht waarbij hij met zijn vingers haar schaamstreek en haar clitoris betastte. [vriendin] is er door de verbalisant op gewezen dat het doen van valse aangifte strafbaar is en zal worden vervolgd. Zij wilde geen aangifte doen en wilde evenmin een getuigenverklaring afleggen.

De verklaring van [vriendin] komt op meer dan één punt niet overeen met hetgeen [slachtoffer 1] over dit incident heeft verklaard. [vriendin] verklaart dat verdachte speciale shampoo tegen hoofdluis had, terwijl [slachtoffer 1] heeft verklaard dat [vriendin] zelf shampoo had meegenomen. [vriendin] verklaarde van [slachtoffer 1] te hebben gehoord dat zij aangifte tegen haar vader had gedaan en dat zij sinds juni 2007 geen contact meer met [slachtoffer 1] heeft gehad. [slachtoffer 1] doet echter pas op 5 september 2007 aangifte. Het informatief gesprek met [vriendin] was op 26 september 2007. [vriendin] verklaart voorts dat haar ouders, aan wie zij het gebeurde vertelde, geen actie hebben ondernomen jegens verdachte. In haar aangifte (42.50 DVD II) verklaart [slachtoffer 1] dat de vader van [vriendin] nu zegt dat hij van het hele verhaal nog nooit heeft gehoord.

De manier waarop verdachte [slachtoffer 2] zou hebben misbruikt, wijkt zeer af van de manier waarop verdachte dat bij [slachtoffer 1] zou hebben gedaan. Zo eiste verdachte volgens [slachtoffer 2] dat zij ook seksuele handelingen bij hem moest plegen, en als zij weigerde werd zij door verdachte geslagen, terwijl verdachte volgens [slachtoffer 1] volstond met haar te vingeren en, behoudens één incident, niet meer van haar verlangde en haar ook niet heeft geslagen.

Na zoveel jaar ontbreken technische sporen. Er zijn geen medische gegevens omtrent [slachtoffer 2] die haar verklaringen dat zij in de tenlastegelegde periode met grote regelmaat door haar stiefvader werd mishandeld in het kader van het seksueel misbruik (dossierpagina 70 en volgende) kunnen staven.

Het dossier bevat geen informatie die de hiervoor genoemde tegenstrijdigheden en ongerijmdheden zou kunnen verklaren.

De rechtbank beschikt als steunbewijs naast de aangiftes van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] slechts over de verklaring van verdachte dat hij de beide meisjes tot ongeveer hun achtste jaar douchte en hen daarna nog wel hielp met het wassen van het moeilijke Afrikaanse haar terwijl zij ook onder de douche stonden (dossierpagina 54 van het proces-verbaal). Ander steunbewijs ontbreekt.

De rechtbank acht onder de hierboven geschetste omstandigheden niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het hem tenlastegelegde heeft begaan. De verdachte dient daarom van het hem onder 1. primair en subsidiair, 2. primair, subsidiair en meer subsidiair, 3. primair en subsidiair en 4. primair, subsidiair en meer subsidiair tenlastegelegde te worden vrijgesproken.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank verklaart de officier van justitie ontvankelijk in de vervolging van de verdachte.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte onder 1. primair en subsidiair, 2. primair, subsidiair en meer subsidiair, 3. primair en subsidiair en 4. primair, subsidiair en meer subsidiair is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank heft op het bevel tot voorlopige hechtenis met ingang van heden, 19 augustus 2008, en gelast de onmiddellijke invrijheidsstelling van de verdachte.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M.M. Oostdam, voorzitter, en mr. B.I. Klaassens en mr. M.A.F. Veenstra, rechters, in tegenwoordigheid van R.C. Sprong, griffier, en uitgesproken bij vervroeging ter openbare terechtzitting van de rechtbank op dinsdag 19 augustus 2008. Mr. Veenstra is buiten staat dit vonnis binnen de door de wet gestelde termijn mede te ondertekenen.