Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2008:BD6671

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
26-06-2008
Datum publicatie
09-07-2008
Zaaknummer
231998
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Uit artikel 4:142 Burgerlijk Wetboek (BW) volgt dat de kantonrechter bevoegd is op verzoek van een belanghebbende een vervangend executeur te benoemen, mits de erflater deze bevoegdheid in de uiterste wil heeft opgenomen. Nu erflaatster voornoemde bevoegdheid niet in haar uiterste wilsbeschikking heeft opgenomen, zullen - door het ontbreken van een executeur - de bevoegdheden aan de gezamenlijke erfgenamen toevallen als ware er geen executeurbenoeming geweest.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ASSEN

Sector kanton

Locatie Emmen

zaak-/rolnummer: 231998 \ EK VERZ 08-10131

beschikking van de kantonrechter d.d. 26 juni 2008

op verzoek van:

Mr. [R], notaris te Emmen;

inzake de nalatenschap van mevrouw [B], geboren te Amsterdam op 25 mei 1917 en overleden te Emmen op 7 maart 2008, laatst gewoond hebbende te Emmen.

Procesverloop

Verzoeker heeft bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 24 juni 2008, verzocht:

a) hem aan te wijzen als executeur, nu de door erflaatster bij uiterste wilsbeschikking benoemde executeur is komen te ontbreken.

b) machtiging te verlenen voor de verdeling van de nalatenschap.

Motivering

Uit het verzoekschrift van verzoeker is gebleken dat een executeur - zoals benoemd door de erflaatster in haar uiterste wilsbeschikking - is komen te ontbreken. Uit artikel 4:142 Burgerlijk Wetboek (BW) volgt dan dat de kantonrechter bevoegd is op verzoek van een belanghebbende een vervanger te benoemen, mits de erflater deze bevoegdheid in de uiterste wil heeft opgenomen. Nu erflaatster voornoemde bevoegdheid niet in haar uiterste wilsbeschikking heeft opgenomen, zullen - door het ontbreken van een executeur - de bevoegdheden aan de gezamenlijke erfgenamen toevallen als ware er geen executeurbenoeming geweest. De kantonrechter zal verzoeker dan ook niet-ontvankelijk verklaren in zijn verzoek.

Voorts bestaat er geen aanleiding om machtiging te verlenen voor de verdeling van de nalatenschap, nu deze verdeling overeenkomstig titel 6 van boek 4 en titel 7 van boek 3 BW dient plaats te vinden en - nu er blijkens het vorenstaande geen executeur is - de gezamenlijke erfgenamen hiertoe machtiging dan wel toestemming dienen te verlenen.

Beslissing?

De kantonrechter:

verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek sub a;

wijst het verzoek sub b af;

Deze beslissing is gegeven door de kantonrechter mr. A. van der Meer en in het openbaar uitgesproken op 26 juni 2008.

typ: 167/SJSK

coll: