Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2008:BC4306

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
12-02-2008
Datum publicatie
13-02-2008
Zaaknummer
19.994618/06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte is gedurende een relatief korte periode behulpzaam geweest aan de handel in vuurwerk. Verdachte heeft verklaard dat hij daar geld mee verdiend heeft. Daarnaast is verdachte in het bezit geweest van een relatief grote hoeveelheid harddrugs.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ASSEN

Sector strafrecht

Parketnummer: 19.994618-06

vonnis van de meervoudige economische kamer d.d. 12 februari 2008 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1965,

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 29 januari 2008.

Tegen de niet verschenen verdachte is verstek verleend.

Tenlastelegging

De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

[medeverdachte] in de gemeente(n) Emmen en/of Coevorden, althans in Nederland,

op verschillende tijdstippen, althans eenmaal, in of omstreeks de periode van 1 november 2005 tot en met 2 december 2005, al dan niet opzettelijk, hoeveelheden of een hoeveelheid, consumentenvuurwerk, in de zin van artikel 1.1.1, eerste lid en/of artikel 1.1.2, eerste lid van het Vuurwerkbesluit, namelijk

- bestemd voor particulier gebruik en/of

- aangetroffen bij een particulier,

bestaande uit:

strijkers en/of knalvuurwerk en/of flowerbeds en/of nitraatklappers en/of knalpatronen en/of lawinepijlen en/of fonteinen en/of Chinese rollen en/of Romeinse kaarsen,

a. binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht en/of

b. (telkens) buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.1.4, 2.2.1, 2.2.2 of 3.2.1 van het Vuurwerkbesluit, heeft opgeslagen en/of voorhanden heeft gehad en/of

c. aan (een) ander(en) ter beschikking heeft gesteld,

ten aanzien waarvan (telkens) niet werd voldaan aan de bij het Vuurwerkbesluit gestelde eisen of de ter uitwerking van voornoemd besluit krachtens artikel 24, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen gestelde regels, immers heeft genoemde [medeverdachte] toen

(a.) (grote) hoeveelheden of een (grote) hoeveelheid:

- strijkers, Petard Sweitzer kracher,

- strijkers, Corsair, welke in strijd met artikel 5 lid 4 van de Regeling nadere eisen aan

vuurwerk 2004, waren/was voorzien van (zogenaamde) wrijvingsontsteker(s) en/of

- Chinese rollen en/of

- vlinderbommen, Spanisch cracker en/of

- flowerbeds, Svend Gonge en/of

- flowerbeds, Himmelbjerget en/of

- nitraatklappers en/of

- Knallpatrone, Knal-Geschoss 15 mm en/of

- Knallpatrone, Knal-Geschoss mit Lichtspur 15 m en/of

- Kombi feuerwerkgeschosse 15 pyropower diverse effecten (Goldkreisel, Diana, Luna en/of Pfeifpatronen) en/of

- nitraatklappers, coloured flowers en/of

- fonteinen, Tower en/of

- flowerbed, Europe nigt stars en/of

- flowerbeds, Full house en/of

- vlinderbommen en/of

- flowerbeds, Jupiter,

- welke niet waren/was voorzien van een gebruiksaanwijzing met zodanige

aanwijzingen en waarschuwingen dat bij het dienovereenkomstig handelen

geen letsel of schade bij de gebruiker en omstanders kan onstaan,

gesteld in de Nederlandse taal, begrijpelijk en duidelijk leesbaar en/of

- flowerbeds, Big bang artillery en/of

- assortiment flowerbeds en/of

- flowerbeds, Oriental storm,

- welke niet voorzien van de aanduiding 'geschikt voor particulier

gebruik' en/of

- niet waren/was voorzien van een gebruiksaanwijzing met zodanige

aanwijzingen en waarschuwingen dat bij het dienovereenkomstig handelen

geen letsel of schade bij de gebruiker en omstanders kan onstaan,

gesteld in de Nederlandse taal, begrijpelijk en duidelijk leesbaar en/of

- flowerbeds, Golden glittering en/of

- Romeinse kaarsen, Silvertail candle 23 mm en/of

- Romeinse kaarsen, Silvertail candle 38 mm,

- welke niet waren/was voorzien van een gebruiksaanwijzing met zodanige

aanwijzingen en waarschuwingen dat bij het dienovereenkomstig handelen

geen letsel of schade bij de gebruiker en omstanders kan onstaan,

gesteld in de Nederlandse taal, begrijpelijk en duidelijk leesbaar en/of

- waren voorzien van het opschrift 'for professional use' dan wel 'Klasse

IV' (de aanduiding in het Duitse Sprenggezsetz voor Grossfeuerwerk,

hetwelk vergelijkbaar is met professioneel vuurwerk in Nederland) en/of

- signalrakete (lawinepijlen),

- welke niet waren/was voorzien van een gebruiksaanwijzing met zodanige

aanwijzingen en waarschuwingen dat bij het dienovereenkomstig handelen

geen letsel of schade bij de gebruiker en omstanders kan onstaan,

gesteld in de Nederlandse taal, begrijpelijk en duidelijk leesbaar en/of

- waren voorzien van het opschrift 'Klasse IV' (de aanduiding in het

Duitse Sprenggezsetz voor Grossfeuerwerk, hetwelk vergelijkbaar is met

professioneel vuurwerk in Nederland) en/of

- waarvan de lading voor het knaleffect in strijd met de eisen, genoemd

in bijlage III onder D1 van de Regeling nadere eisen aan vuurwerk

2004, een gewicht had van 25,2 gram, in ieder geval een groter gewicht

had dan (het toegestane gewicht van) ten hoogste 5 gram;

in een auto in een of meer transporten vanuit Belgiƫ naar Emmen, in ieder

geval binnen het grondgebied van Nederland gebracht en/of

(b) geheel of gedeeltelijk in een loods of schuur op het adres [adres], alzo buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.1.4, 2.2.1, 2.2.2

of 3.2.1 van het Vuurwerkbesluit, opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of

(c.) (daarvan) aan anderen of een ander ter beschikking gesteld,

namelijk aan

[afnemer] en/of

[afnemer] en/of

[afnemer] en/of

[afnemer] en/of

[afnemer] en/of

[afnemer] en/of

een of meer anderen,

bij en/of tot het plegen van welk(e) strafbare/strafbaar feit(en) hij, verdachte, toen in de gemeente Emmen, althans in Nederland, als medeplichtige opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid en/of (een) middel(en) heeft verschaft, hebbende verdachte toen in de gemeente Emmen, daartoe opzettelijk in verdachtes garagebedrijf in perceel [adres] de/een zolderruimte verhuurd en/of ter beschikking gesteld aangenoemde [medeverdachte] voor de opslag en/of het voorhanden hebben en/of ter beschikking stellen van dat verboden consumentenvuurwerk aan (een) ander(en);

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen,

terzake dat

hij in de gemeente Emmen, in of omstreeks de periode van 1 november 2005 tot en met 2 december 2005, althans in 2005, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, al dan niet opzettelijk, zonder daartoe verleende vergunning, in of op perceel [adres],

een inrichting waar ontplofbare stoffen, preparaten en/of produkten werden opgeslagen, waarbij onder ontplofbare stoffen werden verstaan de stoffen of preparaten als bedoeld in artikel 2 van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen, dan wel de stoffen, preparaten en/of andere produkten, die zijn ingedeeld in de internationale transport-gevarenklasse I, als bedoeld in bijlage I van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG), alsmede nitro-cellulose,

zijnde (alzo) een inrichting, genoemd in categorie 3 van de bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer behorende Bijlage I, heeft opgericht en/of in werking heeft gehad;

2.

hij in de gemeente Emmen, op of omstreeks 2 december 2005, althans in december 2005,

opzettelijk ongeveer 83 gram, in elk geval hoeveelheden of een hoeveelheid van een materiaal bevattende amfetamine, zijnde amfetamine een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, aanwezig heeft gehad.

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

Bewijsmiddelen

Overeenkomstig de nader op te nemen bewijsconstructie.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

[medeverdachte] in de gemeente Emmen in de periode van 1 november 2005 tot en met 2 december 2005, opzettelijk, hoeveelheden consumentenvuurwerk, in de zin van artikel 1.1.1, eerste lid en/of artikel 1.1.2, eerste lid van het Vuurwerkbesluit, namelijk

- bestemd voor particulier gebruik en

- aangetroffen bij een particulier,

bestaande uit:

strijkers en/of knalvuurwerk en/of flowerbeds en/of nitraatklappers en/of knalpatronen en/of lawinepijlen en/of fonteinen en/of Chinese rollen en/of Romeinse kaarsen,

b. buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.1.4, 2.2.1, 2.2.2 of 3.2.1 van het Vuurwerkbesluit, heeft opgeslagen en voorhanden heeft gehad en

c. aan een ander ter beschikking heeft gesteld,

ten aanzien waarvan niet werd voldaan aan de bij het Vuurwerkbesluit gestelde eisen of de ter uitwerking van voornoemd besluit krachtens artikel 24, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen gestelde regels, immers heeft genoemde [medeverdachte] toen

grote hoeveelheden:

- strijkers, Petard Sweitzer kracher,

- strijkers, Corsair, welke in strijd met artikel 5 lid 4 van de Regeling nadere eisen aan

vuurwerk 2004, waren voorzien van zogenaamde wrijvingsontstekers en

- Chinese rollen en

- vlinderbommen, Spanisch cracker en

- flowerbeds, Svend Gonge en

- flowerbeds, Himmelbjerget en

- nitraatklappers en

- Knallpatrone, Knal-Geschoss 15 mm en

- Knallpatrone, Knal-Geschoss mit Lichtspur 15 m en

- fonteinen, Tower en

- vlinderbommen en

- flowerbeds, Big bang artillery en

- assortiment flowerbeds en

- flowerbeds, Oriental storm,

- flowerbeds, Golden glittering en

- Romeinse kaarsen, Silvertail candle 23 mm en

- Romeinse kaarsen, Silvertail candle 38 mm en

- signalrakete (lawinepijlen)

(b) in een loods of schuur op het adres [adres], alzo buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.1.4, 2.2.1, 2.2.2 of 3.2.1 van het Vuurwerkbesluit, opgeslagen en voorhanden gehad en

(c.) aan een ander ter beschikking gesteld,

namelijk aan [afnemer],

bij en tot het plegen van welke strafbare feiten hij, verdachte, toen in de gemeente Emmen, als medeplichtige opzettelijk behulpzaam is geweest en opzettelijk gelegenheid en een middel heeft verschaft, hebbende verdachte toen in de gemeente Emmen, daartoe opzettelijk in verdachtes garagebedrijf in perceel [adres] een zolderruimte verhuurd en ter beschikking gesteld aan genoemde [medeverdachte] voor de opslag en het voorhanden hebben en ter beschikking stellen van dat verboden consumentenvuurwerk aan een ander;

2.

hij in de gemeente Emmen, op 2 december 2005 opzettelijk ongeveer 83 gram amfetamine een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, aanwezig heeft gehad.

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring. Elk bewijsmiddel is slechts gebruikt voor het bewijs van het feit, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

De verdachte zal van het onder 1 en 2 meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Kwalificaties

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op:

onder 1:

medeplichtigheid aan overtreding van een voorschrift gesteld bij of krachtens artikel 8.1 eerste lid van de Wet Milieubeheer in verbinding met artikel 2.2.1 van het vuurwerkbesluit, opzettelijk begaan en

medeplichtigheid aan overtreding van een voorschrift gesteld bij of krachtens artikel 24 eerste lid van de Wet Milieugevaarlijke stoffen in verbinding met artikel 2.3.2 van het Vuurwerkbesluit, opzettelijk begaan,

telkens strafbaar gesteld bij de artikelen 4 en 6 van de Wet op de economische delicten in verbinding met artikel 48 van het Wetboek van Strafrecht;

onder 2: opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, eerste lid onder C, van de Opiumwet gegeven verbod,

strafbaar gesteld bij artikel artikel 10, tweede lid van de Opiumwet.

Strafbaarheid

De rechtbank acht de verdachte strafbaar, omdat geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

Strafmotivering

De rechtbank houdt bij de bepaling van de hierna te melden straffen rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan, de oriƫntatiepunten voor de straftoemeting en de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 09 januari 2007, waaruit blijkt dat verdachte eerder ter zake van een misdrijf is veroordeeld.

De rechtbank houdt tevens rekening met de vordering van de officier van justitie, mr. W.H. Frank. De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte veroordeeld wordt tot een werkstraf van 180 uren, subsidiair 90 dagen vervangende hechtenis en tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden, geheel voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Verdachte is gedurende een relatief korte periode behulpzaam geweest aan de handel in vuurwerk. Verdachte heeft verklaard dat hij daar geld mee verdiend heeft. Daarnaast is verdachte in het bezit geweest van een relatief grote hoeveelheid harddrugs. De rechtbank zal met betrekking tot de strafoplegging het vonnis tegen [medeverdachte] (parketnummer [parketnummer]) als uitgangspunt nemen. De rechtbank is daarbij van oordeel dat de eis van de officier van justitie aan de hoge kant is.

De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor gegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval een onvoorwaardelijke werkstraf van na te noemen aantal uren geboden is met daarnaast een korte voorwaardelijke gevangenisstraf.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 48, 57 en 91 van het Wetboek van Strafrecht.

Daarnaast heeft de rechtbank gelet op de artikelen 1a, 2 en 4 van Wet op de economische delicten.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank verklaart bewezen dat het onder 1 en 2 tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 en 2 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot

een gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden geheel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar;

een taakstraf bestaande uit 150 uren werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid met bevel dat, voor het geval de verdachte deze werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis voor de duur van 75 dagen zal worden toegepast.

De rechtbank beveelt, dat de voorwaardelijk opgelegde straf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van twee jaar aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Dit vonnis is gewezen door mr. H. de Wit, voorzitter en mr. O.J. Bosker en mr. B.I. Klaassens, rechters in tegenwoordigheid van mr. S.M. von Bartheld, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 12 februari 2008.