Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2008:BC3187

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
29-01-2008
Datum publicatie
31-01-2008
Zaaknummer
19.830293-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank overweegt dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan een zeer ernstig strafbaar feit, waarbij hij een der initiatiefnemers is geweest tot het plegen van de overval op 19 februari 2007, waarbij de slachtoffers zijn vastgebonden, geslagen en geschopt en bovendien zijn bedreigd met een vuurwapen.

Verdachte en zijn medeverdachten hebben uit winstbejag gehandeld en daarbij op geen enkele wijze rekening gehouden met de gevolgen die hun handelingen voor de slachtoffers konden hebben en hebben gehad.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ASSEN

Sector strafrecht

Parketnummer: 19.830293-07

vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 29 januari 2008 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[naam verdachte],

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] 1971,

wonende te [woonplaats verdachte],

verblijvende in [plaats van detentie verdachte].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 15 januari 2008.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. J. Dekens, advocaat te Odoorn.

De officier van justitie, mr. A.M. de Vries, acht hetgeen primair is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen:

- een gevangenisstraf voor de duur van 28 maanden met aftrek ex artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht, waarvan een gedeelte groot 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en met de bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht hetgeen mede een CoVa-training zal inhouden;

- de toewijzing van de vorderingen van de benadeelde partijen [namen benadeelde partijen], en het opleggen van een schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van genoemde benadeelde partijen.

Tenlastelegging

De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

hij op of omstreeks 19 februari 2007 te Nieuw Amsterdam, althans in de gemeente Emmen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen in/uit een woning aan/nabij de Dommersweg, een hoeveelheid geld en/of een antiek pistool en/of een gsm en/of een valmes en/of een halssierraad en/of een armband, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [namen benadeelden], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [namen slachtoffers] gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heter daad, aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s)

- zich naar die woning heeft/hebben begeven en/of zich de toegang tot die woning wederrechtelijk heeft/hebben verschaft en/of

- die [namen slachtoffers] meermalen, althans eenmaal, heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of geschopt en/of

- die [namen slachtoffers] met een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft/hebben bedreigd, althans die [naam slachtoffer] een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben voorgehouden en/of vervolgens die [naam slachtoffer] dreigend en/of dwingend heeft/hebben toegevoegd: "Liggen blijven, liggen blijven" althans woorden van gelijke dreigende en/of dwingende aard of strekking en/of

- de armen en/of benen van die [namen slachtoffers] met tape heeft/hebben vastgebonden en/of de mond van die [naam slachtoffer] heeft/hebben getaped en/of

- een doek over het hoofd van die [naam slachtoffer] heeft/hebben gedaan en/of een deken over die [naam slachtoffer] heeft/hebben gelegd en/of

- die [namen slachtoffers] dreigend en/of dwingend heeft/hebben toegevoegd: "Ik jou geld, anders ik jou doodschieten" en/of "Wij moeten geld hebben anders maken wij je man dood" en/of "Wij nemen je man mee en maken hem dood" en/of "Ik heb nu een wapen op het hoofd van je vrouw; nu moet je zeggen waar het geld is anders gaat je vrouw dood" en/of "Anders schiet ik" althans woorden van gelijke dreigende en/of dwingende aard of strekking;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, terzake dat

hij op of omstreeks 19 februari 2007 te Nieuw Amsterdam, althans in de gemeente Emmen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [namen slachtoffers] heeft gedwongen tot de afgifte van een hoeveelheid geld en/of een antiek pistool en/of een gsm en/of een valmes en/of een halssierraad en/of een armband, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [namen benadeelden] of aan een derde, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s)

- zich naar de woning van die [namen slachtoffers] heeft/hebben begeven en/of zich de toegang tot die woning wederrechtelijk heeft/hebben verschaft en/of

- die [namen slachtoffers] meermalen, althans eenmaal, heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of geschopt en/of

- die [namen slachtoffers] met een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft/hebben bedreigd, althans die [naam slachtoffer] een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben voorgehouden en/of vervolgens die [naam slachtoffer] dreigend en/of dwingend heeft/hebben toegevoegd: "Liggen blijven, liggen blijven" althans woorden van gelijke dreigende en/of dwingende aard of strekking en/of

- de armen en/of benen van die [namen slachtoffers] met tape heeft/hebben vastgebonden en/of de mond van die [naam slachtoffer] heeft/hebben getaped en/of

- een doek over het hoofd van die [naam slachtoffer] heeft/hebben gedaan en/of een deken over die [naam slachtoffer] heeft/hebben gelegd en/of

- die [namen slachtoffers] dreigend en/of dwingend heeft/hebben toegevoegd: "Ik jou geld, anders ik jou doodschieten" en/of "Wij moeten geld hebben anders maken wij je man dood" en/of "Wij nemen je man mee en maken hem dood" en/of "Ik heb nu een wapen op het hoofd van je vrouw; nu moet je zeggen waar het geld is anders gaat je vrouw dood" en/of "Anders schiet ik" althans woorden van gelijke dreigende en/of dwingende aard of strekking;

althans, indien ook terzake van het laatstvermelde geen veroordeling mocht volgen, terzake dat

[namen medeverdachten] op of omstreeks 19 februari 2007 te Nieuw Amsterdam, althans in de gemeente Emmen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening hebben/heeft weggenomen in/uit een woning aan/nabij de Dommersweg, een hoeveelheid geld en/of een antiek pistool en/of een gsm en/of een valmes en/of een halssierraad en/of een armband, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [namen benadeelden], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [namen medeverdachten] en/of aan verdachte,

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [namen slachtoffers] gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heter daad, aan zichzelf en/of aan haar mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat die [namen medeverdachten]

- zich naar de woning van die [namen slachtoffers] heeft/hebben begeven en/of zich de toegang tot die woning wederrechtelijk heeft/hebben verschaft en/of

- die [namen slachtoffers] meermalen, althans eenmaal, heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of geschopt en/of

- die [namen slachtoffers] met een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft/hebben bedreigd, althans die [naam slachtoffer] een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben voorgehouden en/of vervolgens die [naam slachtoffer] dreigend en/of dwingend heeft/hebben toegevoegd: "Liggen blijven, liggen blijven" althans woorden van gelijke dreigende en/of dwingende aard of strekking en/of

- de armen en/of benen van die [namen slachtoffers] met tape heeft/hebben

vastgebonden en/of de mond van die [naam slachtoffer] heeft/hebben getaped en/of

- een doek over het hoofd van die [naam slachtoffer] heeft/hebben gedaan en/of een deken over die [naam slachtoffer] heeft/hebben gelegd en/of

- die [namen slachtoffers] dreigend en/of dwingend heeft/hebben toegevoegd: "Ik jou geld, anders ik jou doodschieten" en/of "Wij moeten geld hebben anders maken wij je man dood" en/of "Wij nemen je man mee en maken hem dood" en/of "Ik heb nu een wapen op het hoofd van je vrouw; nu moet je zeggen waar het geld is anders gaat je vrouw dood" en/of "Anders schiet ik" althans woorden van gelijke dreigende en/of dwingende aard of strekking; tot en/of bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte in of omstreeks de periode van 1 februari 2007 tot en met 19 februari 2007 te Rotterdam en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest

- door [namen medeverdachten] en/of (een) andere verdachte(n) met elkaar in contact te brengen en/of

- door [namen medeverdachten] te vervoeren naar (de nabije omgeving van) de plaats van het misdrijf en/of door terwijl het delict (de overval) werd uitgevoerd te wachten op [namen medeverdachten], teneinde hen na afloop terug te vervoeren naar Rotterdam;

althans, indien ook terzake van het laatstvermelde geen veroordeling mocht volgen, terzake dat

[namen medeveredachten] op of omstreeks 19 februari 2007, te Nieuw Amsterdam, althans in de gemeente Emmen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [namen slachtoffers] hebben/heeft gedwongen tot de afgifte van een hoeveelheid geld en/of een antiek pistool en/of een gsm en/of een valmes en/of een halssieraad en/of een armband, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [namen benadeelden] of aan een derde, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld

hierin bestond(en) dat die [namen medeverdachten]

- zich naar de woning van die [namen slachtoffers] heeft/hebben begeven en/of zich de toegang tot die woning wederrechtelijk heeft/hebben verschaft en/of

- die [namen slachtoffers] meermalen, althans eenmaal, heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of geschopt en/of

- die [namen slachtoffers] met een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft/hebben bedreigd, althans die [naam slachtoffer] een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben voorgehouden en/of vervolgens die [naam slachtoffer] dreigend en/of dwingend heeft/hebben toegevoegd: "Liggen blijven, liggen blijven" althans woorden van gelijke dreigende en/of dwingende aard of strekking en/of

- de armen en/of benen van die [namen slachtoffers] met tape heeft/hebben vastgebonden en/of de mond van die [naam slachtoffer] heeft/hebben getaped en/of

- een doek over het hoofd van die [naam slachtoffer] heeft/hebben gedaan en/of een deken over die [naam slachtoffer] heeft/hebben gelegd en/of

- die [namen slachtoffers] dreigend en/of dwingend heeft/hebben toegevoegd: "Ik jou geld, anders ik jou doodschieten" en/of "Wij moeten geld hebben anders maken wij je man dood" en/of "Wij nemen je man mee en maken hem dood" en/of "Ik heb nu een wapen op het hoofd van je vrouw; nu moet je zeggen waar het geld is anders gaat je vrouw dood" en/of "Anders schiet ik" althans woorden van gelijke dreigende en/of dwingende aard of strekking, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf zij, verdachte in of omstreeks de

periode van 1 februari 2007 tot en met 19 februari 2007 te Rotterdam en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest

- door [namen medeverdachten] en/of (een) andere verdachte(n) met elkaar in contact te brengen en/of

- door [namen medeverdachten] te vervoeren naar (de nabije omgeving van) de plaats van het misdrijf en/of door terwijl het delict (de overval) werd uitgevoerd te wachten op [namen medeverdachten], teneinde hen na afloop terug te vervoeren naar Rotterdam.

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

De rechtbank zal, waar in de tenlastelegging staat "verdachte en/of zijn mededader(s)" lezen alsof daar staat "verdachte en/of zijn medeverdachte(n)". De term mededader namelijk impliceert dat verdachte ook als mededader moet worden aangemerkt, hetgeen in strijd is met de presumptie van onschuld. Een verdachte dient tot aan het moment van onherroepelijke bewezenverklaring van het hem tenlastegelegde immers voor onschuldig te worden gehouden.

Bewijsmiddelen

Overeenkomstig de nader op te nemen bewijsconstructie.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op 19 februari 2007 te Nieuw Amsterdam, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen uit een woning aan de Dommersweg, een hoeveelheid geld en een antiek pistool en een gsm en een valmes en een halssieraad en een armband, toebehorende aan [namen benadeelden], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld en gevolgd van geweld en bedreiging met geweld tegen die [namen slachtoffers] gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat zijn medeverdachten

- zich naar die woning hebben begeven en zich de toegang tot die woning wederrechtelijk hebben verschaft en

- die [namen slachtoffers] meermalen hebben geslagen en/of gestompt en/of geschopt en

- die [namen slachtoffers] met een pistool hebben bedreigd en vervolgens die [naam slachtoffer] dreigend en dwingend hebben toegevoegd: "Liggen blijven, liggen blijven" en

- de armen en benen van die [namen slachtoffers] hebben vastgebonden en de mond van die [naam slachtoffer] hebben getaped en

- een doek over het hoofd van die [naam slachtoffer] hebben gedaan en een deken over die [naam slachtoffer] hebben gelegd en

- die [namen slachtoffers] dreigend en dwingend hebben toegevoegd: "Ik jou geld, anders ik jou doodschieten" en "Wij moeten geld hebben anders maken wij je man dood" en "Wij nemen je man mee en maken hem dood" en "Ik heb nu een wapen op het hoofd van je vrouw; nu moet je zeggen waar het geld is anders gaat je vrouw dood" en "Anders schiet ik".

De rechtbank acht het primair tenlastegelegde bewezen omdat de verdachte een van de initiatiefnemers tot het plegen van de overval is geweest, hij zijn medeverdachte [naam medeverdachte] met de drie andere verdachten in contact heeft gebracht, hij die drie medeverdachten vanuit Rotterdam naar de directe omgeving van de plaats van de overval heeft vervoerd, de overval in de nabije omgeving met een medeverdachte heeft afgewacht, en vervolgens nadat de overval was gepleegd die vier medeverdachten weer naar Rotterdam heeft gebracht. De rechtbank meent dat hier een zodanige bewuste en nauwe samenwerking is dat hier sprake is van medeplegen.

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring.

De verdachte zal van het onder primair meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op:

Diefstal, voorafgegaan, vergezeld en gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen,

strafbaar gesteld bij artikel 312 juncto artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht;

Strafbaarheid

De rechtbank acht de verdachte strafbaar, omdat geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

Strafmotivering

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straf in aanmerking:

- de aard en de ernst van het gepleegde feit;

- de omstandigheden waaronder het feit is begaan;

- hetgeen de rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken omtrent de persoon

van de verdachte;

- de eis van de officier van justitie;

- het pleidooi van de raadsman van de verdachte;

- de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 4 januari 2008, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder ter zake van misdrijven is veroordeeld.

De rechtbank overweegt dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan een zeer ernstig strafbaar feit, waarbij hij een der initiatiefnemers is geweest tot het plegen van de overval op 19 februari 2007, waarbij de slachtoffers zijn vastgebonden, geslagen en geschopt en bovendien zijn bedreigd met een vuurwapen.

Verdachte en zijn medeverdachten hebben uit winstbejag gehandeld en daarbij op geen enkele wijze rekening gehouden met de gevolgen die hun handelingen voor de slachtoffers konden hebben en hebben gehad.

De verdachte is weliswaar niet eerder veroordeeld, maar de rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval een hogere gevangenisstraf dient te worden opgelegd dan door de officier van justitie geëist en meent dan ook dat in dit geval een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden, waarvan een gedeelte groot 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren en met daaraan gekoppeld reclasseringstoezicht een passende bestraffing is.

Benadeelde partij [naam benadeelde partij]

De rechtbank acht het causaal verband tussen het primair verklaarde feit en de schade alsmede de aansprakelijkheid van de verdachte voor die schade bewezen. Het gevorderde bedrag acht zij voldoende aannemelijk gemaakt. De civiele vordering is dan ook gegrond en voor toewijzing vatbaar.

Schadevergoedingsmaatregel [naam slachtoffer]

Met betrekking tot het primair bewezen verklaarde acht de rechtbank de verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht tot na te noemen bedrag aansprakelijk voor de schade, die door dat strafbare feit is toegebracht.

Aan de verdachte zal de verplichting worden opgelegd dat bedrag aan de Staat te betalen ten behoeve van het slachtoffer.

Benadeelde partij [naam benadeelde partij]

De rechtbank acht het causaal verband tussen het primair verklaarde feit en de schade alsmede de aansprakelijkheid van de verdachte voor die schade bewezen. Het gevorderde bedrag acht zij voldoende aannemelijk gemaakt. De civiele vordering is dan ook gegrond en voor toewijzing vatbaar.

Schadevergoedingsmaatregel [naam slachtoffer]

Met betrekking tot het primair bewezen verklaarde acht de rechtbank de verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht tot na te noemen bedrag aansprakelijk voor de schade, die door dat strafbare feit is toegebracht.

Aan de verdachte zal de verplichting worden opgelegd dat bedrag aan de Staat te betalen ten behoeve van het slachtoffer.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 27 en 36f van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank verklaart bewezen dat het primair tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert het strafbare feit zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte primair meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden,

waarvan een gedeelte groot 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

De rechtbank beveelt, dat de voorwaardelijk opgelegde straf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

De rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

De rechtbank veroordeelt de verdachte hoofdelijk tot betaling aan de benadeelde partij

[naam benadeelde partij], [adres benadeelde partij], van de som van € 5.637,10 en veroordeelt de verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot op heden begroot op nihil, met dien verstande dat indien genoemd bedrag geheel of gedeeltelijk door één of meer mededaders is betaald, de verdachte in zoverre is bevrijd.

De rechtbank legt aan de verdachte hoofdelijk de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [naam slachtoffer], voornoemd, een bedrag van € 5.637,10 te betalen, bij gebreke van betaling te vervangen door 56 dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft, en met dien verstande dat indien genoemd bedrag geheel of gedeeltelijk door één of meer mededaders is betaald, de verdachte in zoverre is bevrijd.

De rechtbank veroordeelt de verdachte hoofdelijk tot betaling aan de benadeelde partij

[naam benadeelde partij], [adres benadeelde partij], van de som van € 6.662,10 en veroordeelt de verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot op heden begroot op nihil, met dien verstande dat indien genoemd bedrag geheel of gedeeltelijk door één of meer mededaders is betaald, de verdachte in zoverre is bevrijd.

De rechtbank legt aan de verdachte hoofdelijk de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [naam slachtoffer], voornoemd, een bedrag van € 6.662,10 te betalen, bij gebreke van betaling te vervangen door 63 dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft, en met dien verstande dat indien genoemd bedrag geheel of gedeeltelijk door één of meer mededaders is betaald, de verdachte in zoverre is bevrijd.

De rechtbank verstaat dat voldoening aan de verplichting tot betaling aan de Staat van voormelde bedragen ten behoeve van de slachtoffers de veroordeling tot betaling aan de benadeelde partijen doet vervallen, alsmede dat betaling van voormeld bedragen aan de benadeelde partijen de verplichting tot betaling aan de Staat van deze bedragen doet vervallen.

Dit vonnis is gewezen door mr. O.J. Bosker, voorzitter, en mr. J.E. Münzebrock en mr. H.J. Bastin, rechters, in tegenwoordigheid van J. Bos, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 29 januari 2008, zijnde mr. H.J. Bastin buiten staat dit vonnis binnen de daartoe door de wet gestelde termijn mede te ondertekenen.