Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2007:BC1000

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
28-12-2007
Datum publicatie
02-01-2008
Zaaknummer
830228-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte kan worden aangemerkt als een veelpleger van diefstallen. Hij is dit jaar reeds vijfmaal veroordeeld terzake van (gekwalificeerde) diefstallen, ondermeer tot onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Verdachte heeft blijk gegeven zich niets van deze veroordelingen aan te trekken, terwijl hij ter terechtzitting geen spijt heeft betuigd voor het plegen van de onderhavige diefstallen. Werkstraffen noch voorwaardelijke veroordelingen hebben verdachte ertoe kunnen brengen zijn delictgedrag te staken. De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur geboden is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ASSEN

Sector strafrecht

Parketnummers: 19.830228-07

19.620730-07 (vord. na vv)

19.620254-07 (vord. na vv)

vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 28 december 2007 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[naam verdachte],

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] 1986,

wonende [adres verdachte], thans verblijvende in het huis van bewaring te [plaats van detentie verdachte].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 14 december 2007.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. C.C.N. Brens-Cats, advocaat te Emmen.

De officier van justitie mr. J. Hoekman acht hetgeen onder 1 primair, 2, 3, 4 en 5 is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen:

* 12 maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest;

* toewijzing van de civiele vordering van de benadeelde partij [naam benadeelde partij],

ten bedrage van € 100,--, alsmede oplegging van de schadevergoedingsmaatregel;

* toewijzing van de civiele vordering van de benadeelde partij [naam benadeelde partij],

ten bedrage van € 1385,94, alsmede oplegging van de schadevergoedingsmaatregel;

* tenuitvoerlegging van een onder parketnummer 19/620730-07 voorwaardelijk

opgelegde gevangenisstraf voor de duur van 2 weken;

* tenuitvoerlegging van een onder parketnummer 19/620254-07 voorwaardelijk

opgelegde gevangenisstraf voor de duur van 2 weken;.

Tenlastelegging

De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

1.

(Incident 2 en 5)

hij op of omstreeks 30 augustus 2007 in de gemeente Coevorden tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een hoeveelheid geld, in elk

geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam benadeelde] e/of

[naam benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of

zijn mededader(s),

waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van

het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of dat geld onder zijn/hun bereik

heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel en/of welke diefstal

werd gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [naam slachtoffer]

en/of [naam slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden

en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf

n/of zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit

van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (bij zijn

aanhouding) tegen hen zei "je bent morgen aan de beurt, ik krijg je wel" en/of

"Morgen komen er wel mensen en die rekenen wel met je af" en/of "Laat me maar

los, dan zul je wel zien wat ik met jullie doe", althans woorden van gelijke

dreigende aard en/of strekking;

en/of

hij op of omstreeks 30 augustus 2007 in de gemeente Coevorden, [naam slachtoffer] en/of [naam slachtoffer] meermalen heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft hij, nadat hij werd aangehouden door voornoemde personen, hen dreigend de woorden toegevoegd 'je bent morgen aan de beurt, ik krijg je wel' en/of 'morgen komen er wel mensen en die rekenen wel met je af' en/of 'laat me maar los, dan zul je wel zien wat ik met jullie doe', althans (telkens) woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking;

2.

(incident 1)

hij op of omstreeks 30 augustus 2007 in gemeente Coevorden tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen aanstekers en/of een koekenpan,

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam benadeelde] en/of Blokker, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of

zijn mededader(s);

3.

(Incident 3)

hij op of omstreeks 15 mei 2007 in de gemeente Coevorden met het oogmerk van

wederrechtelijke toe-eigening in/uit een kassa van Nemaco Revo Rent heeft

weggenomen een grote hoeveelheid geld (ongeveer 1385 euro), in elk geval enig

goed, geheel of ten dele toebehorende aan Nemaco Revo Rent en/of [naam benadeelde],

in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte

zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en/of de/het weg

te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse

sleutel;

4.

(incident 4)

hij op of omstreeks 29 juni 2007 te Dalen, in de gemeente Coevorden met het

oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een kassa van een 'doe het

zelf' winkel heeft weggenomen ongeveer 700 euro, in elk geval enig goed,

geheel of ten dele toebehorende aan [naam benadeelde], in elk geval aan een ander

of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats

des misdrijfs heeft verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn

bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel;

5.

(Incident 6)

hij op of omstreeks 28 juli 2007 in de gemeente Hoogeveen (vanachter een

bedrijfspand aan [adres]) met het oogmerk van wederrechtelijke

toe-eigening heeft weggenomen een fiets, in elk geval enig goed, geheel of ten

dele toebehorende aan [naam benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen

dan aan verdachte;

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

Bijzondere bewijsoverwegingen

De raadsvrouw van verdachte heeft onder meer als haar uitdrukkelijk standpunt aangevoerd dat ten aanzien van het onder 1 tenlastegelegde er geen sprake is van een voltooide diefstal, nu verdachte, na het geld uit de kassa te hebben weggenomen, het geld weer heeft teruggeven. De rechtbank kan zich niet met dit standpunt verenigen omdat verdachte geld uit de kassa heeft genomen en pas nadat hij door de eigenaar van de winkel daarbij was betrapt, het weggenomen geld heeft teruggegeven. Er is derhalve sprake van een voltooide diefstal.

Bewijsmiddelen

Overeenkomstig de nader op te nemen bewijsconstructie.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 4 en 5 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij op 30 augustus 2007 in de gemeente Coevorden, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een hoeveelheid geld, toebehorende aan [naam benadeelde], waarbij verdachte dat geld onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel en welke diefstal werd gevolgd van bedreiging met geweld tegen die [naam slachtoffer] en [naam slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf de vlucht mogelijk te maken, welke bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte (bij zijn aanhouding) tegen hen zei "je bent morgen aan de beurt, ik krijg je wel" en/of "Morgen komen er wel mensen en die rekenen wel met je af" en/of "Laat me maar los, dan zul je wel zien wat ik met jullie doe";

2.

hij op 30 augustus 2007 in gemeente Coevorden, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen aanstekers, toebehorende aan [naam benadeelde] en/of Blokker;

3.

hij op 15 mei 2007 in de gemeente Coevorden met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een kassa van Nemaco Revo Rent heeft weggenomen een grote hoeveelheid geld (ongeveer 1385 euro), toebehorende aan Nemaco Revo Rent, waarbij verdachte het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel;

4.

hij op 29 juni 2007 te Dalen, in de gemeente Coevorden met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit een kassa van een 'doe het zelf' winkel heeft weggenomen ongeveer 700 euro, toebehorende aan [naam benadeelde], waarbij verdachte de weg te nemen goederen onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel;

5.

hij op 28 juli 2007 in de gemeente Hoogeveen (vanachter een bedrijfspand aan [adres]) met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een fiets, toebehorende aan [naam benadeelde].

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring. Elk bewijsmiddel is slechts gebruikt voor het bewijs van het feit, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

De verdachte zal van het onder 1, 2, 3, 4 en 5 meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Kwalificaties

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op:

onder 1: diefstal, gevolgd van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf de vlucht mogelijk te maken, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel, strafbaar gesteld bij artikel 312 in verbinding met artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht;

onder 2: diefstal,

strafbaar gesteld bij artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht;

onder 3: diefstal waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels,

strafbaar gesteld bij artikel 311 in verbinding met artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht;

onder 4: diefstal waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels,

strafbaar gesteld bij artikel 311 in verbinding met artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht;

onder 5: diefstal,

strafbaar gesteld bij artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht.

Strafbaarheid

De rechtbank acht de verdachte strafbaar, omdat geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

Strafmotivering

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straf in aanmerking:

- de aard en de ernst van de gepleegde feiten;

- de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan;

- hetgeen de rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken omtrent de persoon

van de verdachte;

- de eis van de officier van justitie;

- het pleidooi van de raadsvrouw van de verdachte;

- de oriëntatiepunten voor de straftoemeting;

- de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen

documentatieregister d.d. 31 augustus 2007, waaruit blijkt dat de verdachte

eerder ter zake van soortgelijke misdrijven is veroordeeld.

De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij (meestal) met een vooropgezet plan diefstallen pleegt. Hij gaat daarbij geraffineerd te werk. Bij de gekwalificeerde diefstal van geld uit de kassa bij de "doe het zelf" winkel van [naam benadeelde] -feit 4- was er sprake van een grote brutaliteit. Verdachte wist namelijk van een eerder bezoek aan deze winkel hoe de kassa geopend moest worden. Hij ging op een later tijdstip terug en opende -gebruikmakend van bedoelde kennis- de kassa en nam het geld weg.

Verdachte kan worden aangemerkt als een veelpleger van diefstallen. Hij is dit jaar reeds vijfmaal veroordeeld terzake van (gekwalificeerde) diefstallen, ondermeer tot onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Verdachte heeft blijk gegeven zich niets van deze veroordelingen aan te trekken, terwijl hij ter terechtzitting geen spijt heeft betuigd voor het plegen van de onderhavige diefstallen. Werkstraffen noch voorwaardelijke veroordelingen hebben verdachte ertoe kunnen brengen zijn delictgedrag te staken. De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur geboden is.

Benadeelde partij Nemaco BV

De rechtbank acht het causaal verband tussen het bewezen verklaarde feit en de schade alsmede de aansprakelijkheid van de verdachte voor die schade bewezen. Het gevorderde bedrag acht zij voldoende aannemelijk gemaakt. De civiele vordering is dan ook gegrond en voor toewijzing vatbaar.

Benadeelde partij [naam benadeelde partij]

De rechtbank acht het causaal verband tussen het bewezen verklaarde feit en de schade alsmede de aansprakelijkheid van de verdachte voor die schade bewezen. Het gevorderde bedrag acht zij voldoende aannemelijk gemaakt. De civiele vordering is dan ook gegrond en voor toewijzing vatbaar.

Schadevergoedingsmaatregel

Met betrekking tot de onder 3 en 5 bewezen verklaarde feiten acht de rechtbank de verdachte jegens de slachtoffers naar burgerlijk recht tot na te noemen bedragen aansprakelijk voor de schade, die door de strafbare feiten is toegebracht.

Aan de verdachte zal de verplichting worden opgelegd die bedragen aan de Staat te betalen ten behoeve van de slachtoffers.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 14i, 14j, 24c, 27, 36f, 57 en 63 van het Wetboek van Strafrecht.

Vordering tenuitvoerlegging na voorwaardelijke veroordeling onder parketnummer 19.620730-07

De rechtbank acht de vordering van de officier van justitie toewijsbaar nu de verdachte, eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf bij vonnis van de politierechter te Assen d.d. 02 juli 2007, zich tijdens de proeftijd heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten.

Vordering tenuitvoerlegging na voorwaardelijke veroordeling onder parketnummer 19.620254-07

De rechtbank acht de vordering van de officier van justitie toewijsbaar nu de verdachte, eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf bij vonnis van de politierechter te Assen d.d. 13 april 2007, zich tijdens de proeftijd heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank verklaart bewezen dat het onder 1, 2, 3, 4 en 5 tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1, 2, 3, 4 en 5 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden. De rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij Nemaco B.V. van de som van € 1385,94 en veroordeelt de verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot op heden begroot op nihil.

De rechtbank legt aan de verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer Nemaco B.V., een bedrag van € 1385,94 te betalen, bij gebreke van betaling te vervangen door 27 dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [naam benadeelde partij] van de som van € 100,-- en veroordeelt de verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot op heden begroot op nihil.

De rechtbank legt aan de verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [naam slachtoffer], een bedrag van € 100,-- te betalen, bij gebreke van betaling te vervangen door 2 dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

De rechtbank verstaat dat voldoening aan de verplichting tot betaling aan de Staat van voormelde bedragen ten behoeve van de slachtoffers de veroordeling tot betaling aan de benadeelde partijen doet vervallen, alsmede dat betaling van voormelde bedragen aan de benadeelde partijen de verplichting tot betaling aan de Staat van deze bedragen doet vervallen.

Beslissing op de vordering na voorwaardelijke veroordeling onder parketnummer 19.620730-07

De rechtbank gelast de tenuitvoerlegging van de bij vonnis d.d. 02 juli 2007 door de politierechter te Assen gewezen voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 weken.

Beslissing op de vordering na voorwaardelijke veroordeling onder parketnummer 19.620254-07

De rechtbank gelast de tenuitvoerlegging van de bij vonnis d.d. 13 april 2007 door de politierechter te Assen gewezen voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 weken.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.E. Münzebrock, voorzitter en mr. H. Wolthuis en mr. C.M.M. Oostdam, rechters in tegenwoordigheid van J. Hoogeveen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 28 december 2007.