Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2007:BA4557

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
01-05-2007
Datum publicatie
07-05-2007
Zaaknummer
19.830016-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft, door zich voor te doen als bonafide huurder, een tractor gehuurd met een aanzienlijke waarde. Verdachte heeft die tractor na enkele dagen ingeruild op een personenauto en heeft daarbij 6000 euro contant ontvangen. De personenauto had een waarde van ongeveer 16.000 euro.

Verdachte heeft naar het oordeel van de rechtbank zeer laakbaar gehandeld. Verdachte heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen dat men in het handelsverkeer in elkaar mag stellen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ASSEN

STRAFVONNIS van de Meervoudige kamer in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[naam verdachte],

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] 1975,

wonende [adres verdachte],

thans verblijven in [plaats van detentie verdachte].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 17 april 2007.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. W. de Kleine, advocaat te Emmen.

De officier van justitie mr. J. Hoekman acht hetgeen onder 1 primair, 2 en 3 subsidiair is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen:

* vrijspraak feit 3 primair;

* 9 maanden gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, proeftijd 2 jaren;

* toewijzing vordering tenuitvoerlegging;

* beslissing ten aanzien van de vorderingen van de benadeelde partijen.

TENLASTELEGGING

De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

1.

hij op of omstreeks 15 november 2006 te Valthermond in de gemeente

Borger-Odoorn met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels, Mechanisatiecentrum Valtermond heeft bewogen

tot de afgifte van een tractor, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte

met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of

listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan

als H. Piek en/of als een bonafide huurder, waardoor Mechanisatiecentrum

Valthermond werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

althans, indien ter zake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen,

ter zake dat

hij in of omstreeks de periode 15 november 2006 tot en met 23 november 2006 te

Valthermond, althans in Nederland opzettelijk een tractor, in elk geval enig

goed, geheel of ten dele toebehorende aan Mechanisatiecentrum Valthermond, in

elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk(e) goed(eren)

verdachte anders dan door misdrijf, te weten middels een huurovereenkomst,

onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

2.

hij op of omstreeks 23 november 2006 te Noordwolde, gemeente Bedum, met het

oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het

aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of

meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, het

postagentschap van C1000 en/of [naam benadeelde] heeft bewogen tot de afgifte van

een kentekenbewijs, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met

vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk

en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als H. Piek,

althans als gerechtigde namens H. Piek, waardoor dat postagentschap en/of die

[naam benadeelde] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

3.

hij op meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode 17 mei 2006 tot en met

05 januari 2007 te Odoorn, gemeente Borger-Odoorn, in elk geval in Nederland,

een personenauto (merk BMW) en/of kentekenplaten (kenteken [nummer kenteken]) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten

tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die personenauto en/of

die kentekenplaten wist dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren)

betrof;

althans, indien ter zake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen,

ter zake dat

hij op meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode 17 mei 2006 tot en met

05 januari 2007 te Odoorn, gemeente Borger-Odoorn, in elk geval in Nederland,

een personenauto (merk BMW) en/of kentekenplaten (kenteken [nummer kenteken]) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten

tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die personenauto en/of

die kentekenplaten redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het (een) door

misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

VRIJSPRAAK

De verdachte dient van het onder 2 en 3 primair tenlastegelegde te worden vrijgesproken, omdat de rechtbank dit niet wettig en overtuigend bewezen acht.

De officier van justitie heeft ten laste gelegd dat verdachte bij feit 2 de oplichting heeft gepleegd in Noordwolde, gemeente Bedum. Door toevoeging van de woorden "gemeente Bedum" wordt de plaats van het delict nader gepreciseerd. Uit de bewijsstukken blijkt dat verdachte de oplichting heeft gepleegd in Noordwolde gemeente Weststellingwerf.

De rechtbank acht dan ook niet bewezen, dat verdachte de verweten oplichting heeft gepleegd in Noordwolde, gemeente Bedum. Verdachte zal van dit feit worden vrijgesproken.

Met betrekking tot feit 3 is de rechtbank met de officier van justitie van oordeel dat het subsidiair ten laste gelegde kan worden bewezen. Verdachte heeft een aantal maanden in een auto gereden zonder dat hij de vermeende eigenaar naar het kentekenbewijs heeft gevraagd. Bovendien moest de auto worden gestart met een plastic sleutel en waren er Duitse onderhoudsboekjes in de auto aanwezig. Naar het oordeel van de rechtbank is er sprake van zodanig verdachte omstandigheden dat verdachte verweten kan worden dat hij geen navraag heeft gedaan naar de herkomst van de auto.

BEWIJSMIDDELEN

Overeenkomstig de nader op te nemen bewijsconstructie.

BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het onder 1 en 3 subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij op 15 november 2006 te Valthermond in de gemeente Borger-Odoorn met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid, Mechanisatiecentrum Valtermond heeft bewogen

tot de afgifte van een tractor, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk

- zakelijk weergegeven - valselijk en in strijd met de waarheid zich voorgedaan als H. Piek en als een bonafide huurder, waardoor Mechanisatiecentrum Valthermond werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

3.

hij in de periode 17 mei 2006 tot en met 05 januari 2007 in Nederland, een personenauto merk BMW, kenteken [nummer kenteken] voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van die personenauto redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring. Elk bewijsmiddel is slechts gebruikt voor het bewijs van het feit, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

De verdachte zal van het onder 1 en 3 subsidiair meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

KWALIFICATIES

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op:

onder 1 primair:

oplichting,

strafbaar gesteld bij artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht;

onder 3 subsidiair:

schuldheling,

strafbaar gesteld bij artikel 417bis van het Wetboek van Strafrecht.

STRAFBAARHEID

De rechtbank acht de verdachte strafbaar, omdat geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

STRAFMOTIVERING

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straf in aanmerking:

- de aard en de ernst van de gepleegde feiten;

- de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan;

- hetgeen de rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken omtrent de persoon van de verdachte;

- de eis van de officier van justitie;

- het pleidooi van de raadsman van de verdachte;

- de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen

documentatieregister d.d. 08 januari 2007, waaruit blijkt dat de verdachte

eerder ter zake van soortgelijke misdrijven is veroordeeld;

Verdachte heeft, door zich voor te doen als bonafide huurder, onder de naam van H. Piek, bij Mechanisatiecentrum Valthermond een tractor gehuurd met een aanzienlijke waarde. Verdachte heeft die tractor na enkele dagen ingeruild op een personenauto en heeft daarbij 6000 euro contant ontvangen. De personenauto had een waarde van ongeveer 16.000 euro. Verdachte kon over die personenauto beschikken door gebruik te maken van het op naam van H. Piek gestelde rijbewijs.

Verdachte heeft naar het oordeel van de rechtbank zeer laakbaar gehandeld. Verdachte heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen dat men in het handelsverkeer in elkaar mag stellen. Het handelen van verdachte heeft grote financiële gevolgen voor het Mechanisatiecentrum Valthermond. De bewuste tractor is een aantal malen doorverkocht en het Mechanisatiecentrum Valthermond kan nog steeds niet over de tractor beschikken.

Anderzijds houdt de rechtbank rekening met het feit dat verdachte de feiten 1 en 2 ter terechtzitting alsnog heeft erkend waaruit kan worden afgeleid dat verdachte voornemens is zijn leven een andere wending te geven.

De rechtbank zal verdachte van feit 2 vrijspreken en komt dan ook tot een iets lagere straf dan de officier van justitie heeft geëist.

De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf geboden is.

BENADEELDE PARTIJEN:

1. Mechanisatie Centrum Valtermond BV.

De rechtbank zal de benadeelde partij niet ontvankelijk verklaren omdat niet gebleken is dat de ter terechtzitting verschenen [naam verschenen persoon] bevoegd is om [naam Holding] Holding BV, zijnde enig aandeelhouder van Mechanisatie Centrum Valthermond BV, in het strafgeding te mogen vertegenwoordigen.

2. [naam benadeelde partij]

De rechtbank acht het causaal verband tussen het bewezen verklaarde feit en de schade niet bewezen. De benadeelde partij zal niet ontvankelijk worden verklaard in haar vordering en zij kan haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

3. [naam benadeelde partij]

De vordering van de benadeelde partij [naam benadeelde partij] heeft betrekking op een feit dat niet op de tenlastelegging is vermeld. De benadeelde partij [naam benadeelde partij] zal om die reden niet ontvankelijk worden verklaard in zijn vordering en hij kan zijn vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 27 en 57 van het Wetboek van Strafrecht.

VORDERING TENUITVOERLEGGING NA VOORWAARDELIJKE VEROORDELING ONDER PARKETNUMMER 19.830337-05

De rechtbank acht de vordering van de officier van justitie toewijsbaar nu de verdachte, eerder veroordeeld tot een deels voorwaardelijke straf bij vonnis van de politierechter in deze rechtbank d.d. 03 maart 2006, zich tijdens de proeftijd heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten.

BESLISSING VAN DE RECHTBANK

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte onder 2 en 3 primair is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank verklaart bewezen dat het onder 1 en 3 subsidiair tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 en 3 subsidiair meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot

* gevangenisstraf voor de duur van ACHT MAANDEN waarvan een gedeelte groot TWEE MAANDEN voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

De rechtbank beveelt, dat de voorwaardelijk opgelegde straf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de verdachte zich voor het einde van voormelde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

De rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

De rechtbank bepaalt dat de benadeelde partijen Mechanisatie Centrum Valtermond BV, [naam benadeelde partij] en [naam benadeelde partij] niet ontvankelijk zijn in hun vorderingen en dat zij hun vorderingen slechts bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen en bepaalt dat de benadeelde partijen en de verdachte ieder de eigen kosten draagt.

Beslissing op de vordering na voorwaardelijke veroordeling onder parketnummer 19.830337-05

De rechtbank gelast de tenuitvoerlegging van de bij vonnis d.d. 03 maart 2006 door de politierechter te Assen gewezen voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van VIER WEKEN.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A.A.M. van Veen, voorzitter en mr. N.R. Boonstra en mr. H.K. Elzinga, rechters in tegenwoordigheid van D.C. Witvoet, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 01 mei 2007, zijnde mr. Elzinga buiten staat dit vonnis binnen de door de wet gestelde termijn mede te ondertekenen.