Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2007:BA3933

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
24-04-2007
Datum publicatie
26-04-2007
Zaaknummer
19.621385-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij na zijn aanhouding en inverzekeringstelling korte tijd daarna weer verder is gegaan met het plegen van diefstallen in woningen en in scholen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ASSEN

STRAFVONNIS van de Meervoudige kamer in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[naam verdachte],

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] 1979,

wonende [adres verdachte].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 10 april 2007.

De verdachte is niet verschenen.

Als raadsman van de verdachte is ter terechtzitting aanwezig mr. R. Bosma.

Deze is door de verdachte uitdrukkelijk gemachtigd om namens hem de verdediging te voeren.

De officier van justitie mr. B.D. v.d. Burg acht hetgeen in de zaak met parketnummer 19.621385-06, onder 1, onder 2 primair en onder 3, en in de zaak met parketnummer 19.830321-06, onder 1, onder 2, onder 3, onder 4 en onder 5, is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen:

- een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden met aftrek ex artikel 27 van het

Wetboek van Strafrecht, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en met de bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht;

- de niet-ontvankelijkverklaring van de vorderingen van de benadeelde partijen C.B.S. "Het Octaaf" en [naam benadeelde partij], de gedeeltelijke toewijzing van de vordering van de benadeelde partij O.B.S. "De Heksenketel" en met het opleggen van een schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van de benadeelde partij O.B.S. "De Heksenketel";

TENLASTELEGGINGEN

De verdachte is ingevolge de ter terechtzitting gevoegde zaken bij dagvaardingen tenlastegelegd, dat

in de zaak met parketnummer 19.621385-06, zoals die terechtzitting is gewijzigd:

1. hij op of omstreeks 08 augustus 2006 te en in de gemeente Assen tezamen en in

vereniging met [naam mededader], althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een schoolgebouw staande aan/nabij de [adres schoolgebouw] heeft weggenomen een of meer laptops en/of een of meer flatscreens en/of een hoeveelheid geld en/of een beamer en/of een digitale camera en/of randapparatuur, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan basisschool de Heksenketel, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming en/of valse sleutel;

2. hij op of omstreeks 08 augustus 2006 te en in de gemeente Assen tezamen en in

vereniging met [naam mededader] en/of [naam mededader], althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een schoolgebouw aan/nabij de [adres schoolgebouw] heeft weggenomen een of meer flatscreens en/of een videorecorder (verpakt in sporttassen/ plastic zak), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Basisschool de Heksenketel, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming en/of valse sleutel;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, terzake dat

hij op of omstreeks 08 augustus 2006 te Assen ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met [naam mededader] en/of [naam mededader], althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een schoolgebouw aan/nabij de [adres schoolgebouw] weg te nemen een of meer flatscreens en/of een videorecorder (verpakt in sporttassen/ plastic zak), geheel of ten dele toebehorende aan basisschool De Heksenketel, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot dat gebouw te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming en/of valse sleutel, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen (met behulp van een valse sleutel) dat gebouw is binnengegaan en/of (genoemde) goederen in dat gebouw heeft gepakt/verzameld, althans klaar heeft gezet voor vervoer, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3. hij op meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 augustus 2006 tot en met 05 augustus 2006 te Assen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een schoolgebouw aan/nabij de [adres schoolgebouw], heeft weggenomen een of meer laptops en/of een digitale camera en/of flatscreens, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan OBS Baggelhuizen, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich (telkens) de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming en/of valse sleutel;

in de zaak met parketnummer 19.830321-06:

1. hij in of omstreeks de periode van 21 december 2006 tot en met 22 december 2006 te Assen ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning aan/nabij de [adres] weg te nemen enig goed van hun/zijn gading, geheel of ten dele toebehorende aan [naam benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen bezig is geweest (een) ramen/raam en/of een deur van die woning te forceren, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2. hij op of omstreeks 8 december 2006 te Assen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een (school)gebouw aan/nabij de [adres]) heeft weggenomen een computer (merk LG), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan C.B.S. Het Octaaf, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

3. hij in of omstreeks de periode van 27 oktober 2006 tot en met 28 oktober 2006 te Assen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een (school)gebouw aan/nabij de [adres]) heeft weggenomen (een) keyboard(s), een televisietoestel, een dvd-speler, een videorecorder, een flatscreen, een geldkistje, een geldbedrag, een stofzuiger, een videoband, een cassette-cd-rom-speler, een lamineerapparaat, een weegschaal en/of een draagbare radio, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan C.B.S. Het Octaaf, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

4. hij in of omstreeks de periode van 8 november 2006 tot en met 9 november 2006 te Assen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een (school)gebouw aan/nabij de [adres]) heeft weggenomen (een) TFT-scherm(en), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan de Baggelhuizenschool, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

5. hij op of omstreeks 08 december 2006 te Assen ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een (school)gebouw aan/nabij de [adres]) weg te nemen enig goed van hun/zijn gading, geheel of ten dele toebehorende aan de Baggelhuizenschool, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot dat gebouw te verschaffen en/of die/dat weg te nemen onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen, een ruit van dat gebouw heeft ontsloten/geforceerd en/of een kozijn en/of deur van dat gebouw heeft getracht te forceren, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlasteleggingen worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

BEWIJSMIDDELEN

Overeenkomstig de nader op te nemen bewijsconstructie.

BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 19.621385-06, onder 1, onder 2 primair en onder 3, en in de zaak met parketnummer 19.830321-06, onder 1, onder 2, onder 3, onder 4 en onder 5 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

in de zaak met parketnummer 19.621385-06:

1. hij op 08 augustus 2006 te en in de gemeente Assen tezamen en in vereniging met [naam mededader], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een schoolgebouw staande aan de [adres] heeft weggenomen laptops en geld en een beamer en een digitale camera en randapparatuur, toebehorende aan basisschool de Heksenketel, waarbij verdachte en zijn mededader zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van een valse sleutel;

2. hij op 08 augustus 2006 te en in de gemeente Assen tezamen en in vereniging met [naam mededader] en [naam mededader], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een schoolgebouw aan de [adres] heeft weggenomen flatscreens en een videorecorder (verpakt in sporttassen/ plastic zak), toebehorende aan Basisschool de Heksenketel, waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van een valse sleutel;

3. hij op meerdere tijdstippen in de periode van 1 augustus 2006 tot en met 05 augustus 2006 te Assen tezamen en in vereniging met een ander telkens met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een schoolgebouw aan de [adres], heeft weggenomen laptops en een digitale camera en flatscreens, toebehorende aan OBS Baggelhuizen, waarbij verdachte en zijn mededader zich telkens de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak en/of een valse sleutel;

in de zaak met parketnummer 19.830321-06:

1. hij in de periode van 21 december 2006 tot en met 22 december 2006 te Assen ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning aan de [adres] weg te nemen enig goed van zijn gading, toebehorende aan [naam benadeelde], en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen door middel van braak en/of inklimming, bezig is geweest een raam en een deur van die woning te forceren, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2. hij op 8 december 2006 te Assen tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een schoolgebouw aan de [adres]) heeft weggenomen een computer (merk LG), toebehorende aan C.B.S. Het Octaaf, waarbij verdachte en zijn mededader zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak en inklimming;

3. hij in de periode van 27 oktober 2006 tot en met 28 oktober 2006 te Assen tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een schoolgebouw aan de [adres]) heeft weggenomen keyboards, een televisietoestel, een dvd-speler, een videorecorder, een flatscreen, een geldkistje, een geldbedrag, een stofzuiger, een cassette-cd-rom-speler, een lamineerapparaat, een weegschaal en een draagbare radio, toebehorende aan C.B.S. Het Octaaf, waarbij verdachte en zijn mededader zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak;

4. hij in de periode van 8 november 2006 tot en met 9 november 2006 te Assen tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een schoolgebouw aan de [adres]) heeft weggenomen TFT-schermen, toebehorende aan de Baggelhuizenschool, waarbij verdachte en zijn mededader zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak en inklimming;

5. hij op 08 december 2006 te Assen ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een schoolgebouw aan de [adres]) weg te nemen enig goed van hun gading, toebehorende aan de Baggelhuizenschool, en zich daarbij de toegang tot dat gebouw te verschaffen door middel van braak, met zijn mededader, een ruit van dat gebouw heeft ontsloten en een kozijn en een deur van dat gebouw heeft getracht te forceren, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring. Elk bewijsmiddel is slechts gebruikt voor het bewijs van het feit, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

De verdachte zal van onder het in de zaak met parketnummer 19.621385-06 onder 1, onder 2 primair en onder 3 en het in de zaak met parketnummer 19.830321-06 onder 1, onder 2, onder 3, onder 4 en onder 5 meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

KWALIFICATIES

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op:

in de zaak met parketnummer 19.621385-06

1. Diefstal, door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van valse sleutels,

strafbaar gesteld bij artikel 311 in verbinding met artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht;

2. Diefstal, door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van valse sleutels,

strafbaar gesteld bij artikel 311 in verbinding met artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht;

Naar het oordeel van de rechtbank staan de bewezen verklaarde feiten onder 1 en onder 2 in zodanig verband met elkaar dat zij moeten worden beschouwd als één voortgezette handeling.

3. Diefstal, door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en/of valse sleutels, meermalen gepleegd,

strafbaar gesteld bij artikel 311 in verbinding met artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht;

in de zaak met parketnummer 19.830321-06:

1. Poging tot diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en inklimming,

strafbaar gesteld bij artikel 311 in verbinding met de artikelen 45 en 310 van het Wetboek van Strafrecht;

2. Diefstal, door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en inklimming,

strafbaar gesteld bij artikel 311 in verbinding met artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht;

3. Diefstal, door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak,

strafbaar gesteld bij artikel 311 in verbinding met artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht;

4. Diefstal, door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en inklimming,

strafbaar gesteld bij artikel 311 in verbinding met artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht;

5. Poging tot diefstal, door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en inklimming,

strafbaar gesteld bij artikel 311 in verbinding met de artikelen 45 en 310 van het Wetboek van Strafrecht;

STRAFBAARHEID

De rechtbank acht de verdachte strafbaar, omdat geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

STRAFMOTIVERING

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straf in aanmerking:

- de aard en de ernst van de gepleegde feiten;

- de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan;

- hetgeen de rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken omtrent de persoon van de verdachte;

- de eis van de officier van justitie;

- het pleidooi van de raadsman van de verdachte;

- de oriëntatiepunten voor de straftoemeting;

- de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 22 december 2006, waaruit blijkt dat de verdachte eerder ter zake van soortgelijke misdrijven is veroordeeld;

De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij na zijn aanhouding en

inverzekeringstelling in de zaak met parketnummer 19.621385-06 korte tijd daarna weer verder is gegaan met het plegen van diefstallen in woningen en in scholen, zoals vermeld op de dagvaarding met parketnummer 19.830321-06.

Door de reclassering wordt onder meer geadviseerd ter leniging van het recidivegevaar de verdachte een COVA training te laten volgen.

De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan een gedeelte groot 3 maanden voorwaardelijk is geboden. De rechtbank zal daarbij aan het voorwaardelijk gedeelte als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht verbinden hetgeen mede zal inhouden dat de verdachte een training cognitieve vaardigheden (COVA) zal moeten volgen.

BENADEELDE PARTIJ Basisschool "De Heksenketel"(feiten 1 en 2 parketnummer 19.621385-06)

De rechtbank acht het causaal verband tussen het bewezen verklaarde feit en de schade alsmede de aansprakelijkheid van de verdachte voor die schade bewezen. De vordering acht zij tot na te noemen bedrag voldoende aannemelijk gemaakt. De civiele vordering is dan ook gegrond en tot na te noemen bedrag voor toewijzing vatbaar. Voor het overige, met name "de post inzet personeel" acht de rechtbank de benadeelde partij niet ontvankelijk in haar vordering, voor dit deel kan de benadeelde partij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Naar het oordeel van de rechtbank staat de post "inzet personeel" onvoldoende in rechtstreeks verband met het bewezenverklaarde.

BENADEELDE PARTIJC.B.S. "Het Octaaf" (feit 2 parketnummer 19.830321-06)

Naar het oordeel van de rechtbank is de vordering niet van zo eenvoudige aard dat zij zich leent voor behandeling in het strafgeding. De benadeelde partij zal dan ook niet ontvankelijk worden verklaard in haar vordering en zij kan haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

De rechtbank is van oordeel dat de vordering voor een deel niet is onderbouwd met

bewijsstukken en leidt uit de stukken af dat de geleden schade ook via de gemeente bij een verzekeringsmaatschappij is geclaimd.

BENADEELDE PARTIJC.B.S. "Het Octaaf" (feit 3 parketnummer 19.830321-06)

Naar het oordeel van de rechtbank is de vordering niet van zo eenvoudige aard dat zij zich leent voor behandeling in het strafgeding. De benadeelde partij zal dan ook niet ontvankelijk worden verklaard in haar vordering en zij kan haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

De rechtbank is van oordeel dat de vordering voor een deel niet is onderbouwd met

bewijsstukken en leidt uit de stukken af dat de geleden schade ook via de gemeente bij een verzekeringsmaatschappij is geclaimd.

BENADEELDE PARTIJ [naam benadeelde partij] (diefstal gepleegd tussen 20 en 27 december 2006)

De rechtbank constateert dat het feit waaruit de schade zou zijn ontstaan niet is tenlastegelegd. De benadeelde partij zal niet ontvankelijk worden verklaard in haar vordering en zij kan haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

SCHADEVERGOEDINGSMAATREGEL

Met betrekking tot de bewezen verklaarde onder feit 1 en feit 2 van parketnummer

19.621385-06 acht de rechtbank de verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht tot na te noemen bedrag aansprakelijk voor de schade, die door die strafbare feiten zijn toegebracht.

Aan de verdachte zal de verplichting worden opgelegd dat bedrag aan de Staat te betalen ten behoeve van het slachtoffer.

TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 27, 33, 33a, 56 en 57 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING VAN DE RECHTBANK

De rechtbank verklaart bewezen dat het in de zaak met parketnummer 19.621385-06, onder 1, onder 2 primair en onder 3 en het in de zaak met parketnummer 19.830321-06, onder 1, onder 2, onder 3, onder 4 en onder 5 tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte het in de zaak met parketnummer 19.621385-06, onder 1, onder 2 primair en onder 3 en het in de zaak met parketnummer 19.830321-06, onder 1, onder 2, onder 3, onder 4 en onder 5

meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van

12 maanden waarvan een gedeelte groot 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

De rechtbank beveelt, dat het voorwaardelijk gedeelte van de opgelegde straf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, of gedurende die proeftijd de hierna te vermelden bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

De rechtbank stelt als bijzondere voorwaarden dat de verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens de Stichting Reclassering Nederland, arrondissement Assen, zolang deze instelling zulks nodig oordeelt, hetgeen mede inhoudt dat verdachte een training cognitieve vaardigheden (COVA) zal volgen, met opdracht aan de reclasseringsinstelling ingevolge art. 14d van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

De rechtbank veroordeelt de verdachte hoofdelijk tot betaling aan de benadeelde partij Basisschool "De Heksenketel", [adres], van de som van € 3.146,36 en veroordeelt de verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot op heden begroot op nihil, met dien verstande dat indien genoemd bedrag geheel of gedeeltelijk door één of meer mededaders is betaald, de verdachte in zoverre is bevrijd.

De rechtbank bepaalt dat de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet ontvankelijk is en dat zij dat deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen en bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder de eigen kosten draagt.

De rechtbank legt aan de verdachte hoofdelijk de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer Basisschool "De Heksenketel", voornoemd een bedrag van € 3.146,36 te betalen, bij gebreke van betaling te vervangen door 62 dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft, en dat indien genoemd bedrag geheel of gedeeltelijk door één of meer mededaders is betaald, de verdachte in zoverre is bevrijd en

verstaat dat voldoening aan de verplichting tot betaling aan de Staat van voormeld bedrag ten behoeve van het slachtoffer de veroordeling tot betaling aan de benadeelde partij doet vervallen, alsmede dat betaling van voormeld bedrag aan de benadeelde partij de verplichting tot betaling aan de Staat van dit bedrag doet vervallen.

De rechtbank bepaalt dat de benadeelde partij, C.B.S. "Het Octaaf" te Assen, niet ontvankelijk is in haar beide vorderingen en dat zij haar vorderingen slechts kan aanbrengen bij de burgerlijke rechter.

De rechtbank bepaalt dat de benadeelde partij, [naam benadeelde partij], wonende te Assen, niet ontvankelijk is in haar vordering en dat zij haar vordering slechts kan aanbrengen bij de burgerlijke rechter.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.J. Duinkerken, voorzitter en mr. N.R. Boonstra en mr. A.M.E. van der Sluijs, rechters in tegenwoordigheid van J. Bos, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 24 april 2007, zijnde mr. A.M.E. van der Sluijs buiten staat dit vonnis binnen de door de wet gestelde termijn mede te ondertekenen.