Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2007:BA0405

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
09-03-2007
Datum publicatie
12-03-2007
Zaaknummer
19.997501-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geboden is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ASSEN

STRAFVONNIS van de Meervoudige economische kamer in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[naam verdachte],

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] 1946,

wonende te [woonplaats verdachte],

thans verblijvende in [plaats van detentie verdachte].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 23 februari 2007.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. M.G. Doornbos, advocaat te Assen.

De officier van justitie mr. W.H. Frank acht hetgeen onder 1 en onder 2 is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen:

3 jaar gevangenisstraf, met aftrek ex artikel 27 Wetboek van Strafrecht, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Een geldboete van ? 25.000,--, verbeurdverklaring van een telefoon en onttrekking aan het verkeer van vuurwerk.

TENLASTELEGGING

De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

1.

hij in de gemeente Noordenveld en/of elders in Nederland,

meermalen in de periode van 1 september 2006 tot en met 22 november 2006

althans in 2006, althans éénmaal, namelijk op of omstreeks 22 november 2006, (telkens)

tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

(telkens) opzettelijk hoeveelheden of een hoeveelheid consumentenvuurwerk,

in de zin van artikel 1.1.1, eerste lid en/of artikel 1.1.2, eerste lid van

het Vuurwerkbesluit, namelijk

- bestemd voor particulier gebruik en/of

- aangetroffen bij (een) particulier(en),

bestaande uit:

flowerbeds en/of Chinese rollen en/of Romeinse kaarsen en/of vuurwerkbommen

en/of nitraatcrackers en/of vuurpijlen en/of wielen en/of ander vuurwerk,

ten aanzien waarvan niet werd voldaan aan de bij het Vuurwerkbesluit gestelde

eisen of de ter uitwerking van voornoemd besluit krachtens artikel 24, derde

lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen gestelde regels,

A. binnen het grondgebied van Nederland hebben/heeft gebracht

en/of

B. buiten een inrichting, als bedoeld in artikel 1.1.4, 2.2.1, 2.2.2 of 3.2.1

van het Vuurwerkbesluit,

voorhanden hebben/heeft gehad,

namelijk in ieder geval op of omstreeks 22 november 2006

a. in een door [naam betrokkene] bestuurde en/of in de gemeente Pekela

staande gehouden bestelauto, een hoeveelheid van 1928 kilogram, althans

een grote hoeveelheid, consumentenvuurwerk, bestaande uit:

(356) 63, althans een groot aantal, chinese rol-celebration crackers

en/of

(357) 5 flowerbeds (20 shots) en/of

(358) 11 flowerbeds (300 shots) en/of

(359) 6 flowerbeds (130 shots) en/of

(360) 180, althans een groot aantal, romeinse kaarsen (8 shots) en/of

(361) 125, althans een groot aantal, romeinse kaarsen (8 shots) en/of

(362) 25, althans een aantal, romeinse kaarsen (8 shots) en/of

(363) 200, althans een groot aantal, vuurpijlen (lawinepijlen) en/of

(364) 1 flowerbed (150 shots) en/of

(365) 4 flowerbeds (49 shots) en/of

(366) 2 flowerbeds (50 shots) en/of

(367) 4 flowerbeds (100 shots) en/of

(368) 6 flowerbeds (49 shots) en/of

(369) 1 flowerbed (100 shots) en/of

(370) 36, althans een groot aantal, romeinse kaarsen (8 shots) en/of

(371) 2 flowerbeds (100 shots) en/of

(372) 24, althans een groot aantal, vuurwerkbommen (voorgeladen

mortieren)

- welke niet waren/was voorzien van een gebruiksaanwijzing met zodanige

aanwijzingen en waarschuwingen dat bij het dienovereenkomstig

handelen geen letsel of schade bij de gebruiker en omstanders kan

ontstaan,

gesteld in de Nederlandse taal, begrijpelijk en duidelijk leesbaar

en/of

b. in verdachtes woning, [adres] in de gemeente

Noordenveld:

(376) 4 fonteinen en/of

(378) 2 wielen (changing sun)

- welke niet waren/was voorzien van een gebruiksaanwijzing met zodanige

aanwijzingen en waarschuwingen dat bij het dienovereenkomstig

handelen geen letsel of schade bij de gebruiker en omstanders kan

onstaan,

gesteld in de Nederlandse taal, begrijpelijk en duidelijk leesbaar

en/of

(377) 12 vuurpijlen

- welke niet waren/was voorzien van een gebruiksaanwijzing met zodanige

aanwijzingen en waarschuwingen dat bij het dienovereenkomstig

handelen geen letsel of schade bij de gebruiker en omstanders kan

onstaan,

gesteld in de Nederlandse taal, begrijpelijk en duidelijk leesbaar

en/of

- niet waren voorzien van de aanduiding 'Geschikt voor particulier

gebruik'

en/of

C . aan (een) ander(en) ter beschikking hebben/heeft gesteld, namelijk:

(458 e.v.) aan een aantal onbekend gebleven personen in de gemeente(n)

Haren en/of Smallingerland en/of Hoogeveen en/of Leek en/of

Scheemda en/of Roden en/of elders in Nederland;

2.

hij in de gemeente Bellingwedde, althans in Nederland, als degene die tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen op of omstreeks 22 november 2006, althans in november 2006, vuurwerk, te weten 1928 kilogram, althans een grote hoeveelheid, consumentenvuurwerk, bestaande uit:

flowerbeds en/of Chinese rollen en/of Romeinse kaarsen en/of vuurwerkbommen

en/of nitraatcrackers en/of vuurpijlen en/of wielen en/of ander vuurwerk,

binnen het grondgebied van Nederland bracht(en),

opzettelijk, niet ten minste drie werkdagen voorafgaand aan het binnen

Nederland brengen van dat vuurwerk schriftelijk het voornemen hiertoe

hebben/heeft gemeld bij Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer, dan wel - indien deze melding werd gedaan op een

werkdag voor 12.00 uur - niet ten minste twee werkdagen voorafgaand aan het

binnen brengen van dat vuurwerk, schriftelijk het voornemen hiertoe heeft

gemeld bij Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer.

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

BEWIJSMIDDELEN

Overeenkomstig de nader op te nemen bewijsconstructie.

BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het onder 1 en onder 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat

1.

hij in Nederland, op 22 november 2006, tezamen en in vereniging met een ander (en alleen, voor zover hieronder onder B. sub b. genoemd) opzettelijk een hoeveelheid consumentenvuurwerk, in de zin van artikel 1.1.1, eerste lid en artikel 1.1.2, eerste lid van het Vuurwerkbesluit, namelijk

-bestemd voor particulier gebruik en

-aangetroffen bij een particulier,

bestaande uit:

flowerbeds en Chinese rollen en Romeinse kaarsen en vuurwerkbommen

en vuurpijlen en wielen, ten aanzien waarvan niet werd voldaan aan de bij het Vuurwerkbesluit gestelde eisen of de ter uitwerking van voornoemd besluit krachtens artikel 24, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen gestelde regels,

A. binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht en

B. buiten een inrichting, als bedoeld in artikel 1.1.4, 2.2.1, 2.2.2 of 3.2.1

van het Vuurwerkbesluit, voorhanden heeft gehad, namelijk

a. in een door [naam betrokkene] bestuurde en in de gemeente Pekela

staande gehouden bestelauto, een hoeveelheid van 1928 kilogram

consumentenvuurwerk, bestaande uit:

63 chinese rol-celebration crackers en

5 flowerbeds (20 shots) en

11 flowerbeds (300 shots) en

6 flowerbeds (130 shots) en

180, althans een groot aantal, romeinse kaarsen (8 shots) en

125, althans een groot aantal, romeinse kaarsen (8 shots) en

25, althans een aantal, romeinse kaarsen (8 shots) en

200, althans een groot aantal, vuurpijlen (lawinepijlen) en

1 flowerbed (150 shots) en

4 flowerbeds (49 shots) en

2 flowerbeds (50 shots) en

4 flowerbeds (100 shots) en

6 flowerbeds (49 shots) en

1 flowerbed (100 shots) en

36 romeinse kaarsen (8 shots) en

2 flowerbeds (100 shots) en

24 vuurwerkbommen (voorgeladen mortieren)

-welke niet waren voorzien van een gebruiksaanwijzing met zodanige aanwijzingen en waarschuwingen dat bij het dienovereenkomstig handelen geen letsel of schade bij de gebruiker en omstanders kan ontstaan, gesteld in de Nederlandse taal, begrijpelijk en duidelijk leesbaar en

b. in verdachtes woning, [adres] in de gemeente Noordenveld:

4 fonteinen en

2 wielen (changing sun)

-welke niet waren voorzien van een gebruiksaanwijzing met zodanige aanwijzingen en waarschuwingen dat bij het dienovereenkomstig handelen geen letsel of schade bij de gebruiker en omstanders kan onstaan, gesteld in de Nederlandse taal, begrijpelijk en duidelijk leesbaar en

12 vuurpijlen

-welke niet waren voorzien van een gebruiksaanwijzing met zodanige aanwijzingen en waarschuwingen dat bij het dienovereenkomstig handelen geen letsel of schade bij de gebruiker en omstanders kan onstaan, gesteld in de Nederlandse taal, begrijpelijk en duidelijk leesbaar en

-niet waren voorzien van de aanduiding 'Geschikt voor particulier gebruik'.

2.

hij in de gemeente Bellingwedde, als degene die tezamen en in vereniging met een ander, op 22 november 2006, vuurwerk, te weten 1928 kilogram consumentenvuurwerk, bestaande uit:

flowerbeds en Chinese rollen en Romeinse kaarsen en vuurwerkbommen

en vuurpijlen,

binnen het grondgebied van Nederland bracht, opzettelijk, niet ten minste drie werkdagen voorafgaand aan het binnen Nederland brengen van dat vuurwerk schriftelijk het voornemen hiertoe heeft gemeld bij Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer.

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring. Elk bewijsmiddel is slechts gebruikt voor het bewijs van het feit, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

De verdachte zal van het onder 1 en onder 2 meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

KWALIFICATIES

Onder 1: medeplegen van overtreding van een voorschrift, gesteld krachtens artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen, terwijl het feit opzettelijk is begaan, strafbaar gesteld bij artikel 6 van de Wet op de economische delicten in verbinding met artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht en overtreding van een voorschrift, gesteld krachtens artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen, terwijl het feit opzettelijk is begaan, strafbaar gesteld bij artikel 6 van de Wet op de economische delicten.

Onder 2: medeplegen van overtreding van een voorschrift, gesteld krachtens artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen, terwijl het feit opzettelijk is begaan, strafbaar gesteld bij artikel 6 van de Wet op de economische delicten in verbinding met artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht.

STRAFBAARHEID

De rechtbank acht de verdachte strafbaar, omdat geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

STRAFMOTIVERING

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straffen in aanmerking:

-de aard en de ernst van de gepleegde feiten;

-de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan;

-hetgeen de rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken omtrent de persoon van de verdachte;

-de eis van de officier van justitie;

-het pleidooi van de raadsman van de verdachte;

-de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 7 februari 2007, waaruit blijkt dat de verdachte eerder ter zake van soortgelijke misdrijven is veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen.

De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geboden is.

MOTIVERING VAN DE VERBEURDVERKLARING

De rechtbank acht het hierna te vermelden in beslag genomen voorwerp vatbaar voor verbeurdverklaring aangezien dit voorwerp aan de verdachte toebehoort en het een voorwerp is met betrekking tot welke het feit onder 1 is begaan.

MOTIVERING VAN DE MAATREGEL ONTTREKKING AAN HET VERKEER

De rechtbank acht de hierna te vermelden in beslag genomen voorwerpen vatbaar voor onttrekking aan het verkeer aangezien met betrekking tot deze voorwerpen het bewezen verklaarde feit onder 1 is begaan en deze voorwerpen van zodanige aard zijn, dat het ongecontroleerd bezit daarvan in strijd is met de wet.

TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 27, 33, 33a, 36b, 36c, 57 en 91 van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 1a en 2 van de Wet op de economische delicten en de artikelen 1.2.2, 1,2,4, 1,3,2 en 2,1,3 van het Vuurwerkbesluit.

BESLISSING VAN DE RECHTBANK

De rechtbank verklaart bewezen dat het onder 1 en onder 2 tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 en onder 2 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot

gevangenisstraf voor de duur van 2 jaar;

de rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

De rechtbank verklaart verbeurd het navolgende in beslag genomen voorwerp:

één GSM, merk Alcatel, type OT156, kleur zwart.

De rechtbank verklaart onttrokken aan het verkeer de navolgende in beslag genomen voorwerpen:

62 chinese rol-celebration crackers, 5 flowerbeds (20 shots), 11 flowerbeds (300 shots), 6 flowerbeds (130 shots), 366 romeinse kaarsen (8 shots), 200 vuurpijlen (lawinepijlen), 1 flowerbed (150 shots), 10 flowerbeds (49 shots), 2 flowerbeds (50 shots), 7 flowerbeds (100 shots), 24 vuurwerkbommen (voorgeladen mortieren), 4 fonteinen, 2 wielen (changing sun) en 12 vuurpijlen.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A.A.M. van Veen, voorzitter en mr. A. Rombouts-Nieuwstraten en mr. H. Wolthuis, rechters in tegenwoordigheid van E.W. Hoekstra, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 09 maart 2007.