Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2007:AZ7824

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
31-01-2007
Datum publicatie
13-03-2007
Zaaknummer
55821
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

wijzing geslachtsnaam

verbetering geboorteakte

naamrecht Russische Federatie

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Besch. d.d. 31-1-2007

Zaaknummer 55821

RECHTBANK ASSEN.

Beschikking van de tweede meervoudige kamer in de zaak van:

[VERZOEKSTER], wonende te [woonplaats verzoekster],

verzoekster,

advocaat eerst mr. A. van Traa, thans mr. W.B. Knook te Breda,

procureur mr. H.J. de Ruiter.

HET VERDERE VERLOOP VAN DE PROCEDURE.

De rechtbank neemt hier over hetgeen werd overwogen en beslist in haar tussenbeschikking van 8 juni 2006.

De officier van justitie heeft op 19 oktober 2006 een conclusie genomen en op 2 januari 2007 -onder overlegging van een aantal stukken- een nadere conclusie.

De rechtbank heeft vervolgens de zaak opnieuw behandeld ter terechtzitting van 11 januari 2007. Verzoek, bijgestaan door mr. Knook, werden gehoord.

DE NADERE GRONDEN VAN DE BESLISSING.

De rechtbank heeft in haar tussenbeschikking het openbaar ministerie om een standpunt gevraagd ten aanzien van hetgeen met betrekking tot verzoeksters zoon [voornaam 1 zoon] [gelachtsnaam 1 zoon] is verzocht.

Op 2 januari 2007 heeft het openbaar ministerie geconcludeerd tot toewijzing van het verzoek. Het openbaar ministerie is tot die conclusie gekomen nadat zij de Vreemdelingendienst heeft verzocht onderzoek te verrichten betreffende de echtheid van het door verzoekster gepresenteerde paspoort. Uit het door de vreemdelingenpolitie Midden & West Brabant op 14 december 2006 opgemaakte proces-verbaal blijkt dat het paspoort, zoals door verzoekster overgelegd, een echt Russisch paspoort is.

De rechtbank dient thans allereerst te beoordelen of de rechtbank rechtsmacht toekomt en welk recht van toepassing is.

Het minderjarige kind [voornaam 1 zoon] [gelachtsnaam 1 zoon], geboren in de gemeente [geboorteplaats zoon] op [geboortedatum zoon], verblijft in Nederland en de akte van geboorte is ingeschreven in de register van de burgerlijke stand van de gemeente [geboorteplaats zoon]. Nu het verzoek een wijziging van een akte van de burgerlijke stand betreft zoals bedoeld in art. 1: 24 BW komt de rechtbank op grond van het bepaalde in art. 1: 4, lid 4, BW jo art. 263 Rv. rechtsmacht toe kennis te nemen van het onderhavige verzoek.

Verzoekster is de biologische moeder van voormeld kind. Verzoekster heeft de Russische nationaliteit. Nu in de geboorteakte geen gegevens van de vader zijn opgenomen heeft het kind eveneens de Russische nationaliteit.

In art. 1, lid 1, van de Wet conflictenrecht namen is het volgende bepaald:

De geslachtsnaam en de voornamen van een vreemdeling worden bepaald door het recht van de Staat waarvan hij de nationaliteit heeft. Onder recht zijn mede begrepen de regels van internationaal privaatrecht. Uitsluitend voor de vaststelling van de geslachtsnaam en de voornaam worden de omstandigheden waarvan deze afhangen beoordeeld naar dat recht.

Op grond van het vorenstaande is de rechtbank dan ook van oordeel dat het recht van de Russische Federatie op het verzoek van toepassing is.

Ingevolge het bepaalde in art. 58 van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie volgt de geslachtsnaam van een kind met een onbekende vader de geslachtsnaam van de moeder. Aan een geslachtsnaam eindigende op ov wordt bij personen van het vrouwelijk geslacht een a toegevoegd.

Gelet hierop, en gelet op het feit dat uit het door de Vreemdelingenpolitie West & Midden Brabant ingestelde onderzoek voldoende is komen vast te staan dat verzoeksters geslachtsnaam [geslachtsnaam verzoekster] behoort te zijn en haar voornamen [voornamen verzoekster], zal de rechtbank op grond van het bepaalde in art. 1: 24 BW gelasten dat de geboorteakte van de zoon in die zin wordt verbeterd en dat als geslachtsnaam wordt opgenomen [geslachtsnaam zoon] alsmede dat de geslachtsnaam en de voornamen van verzoekster zullen worden verbeterd.

Het bepaalde in art. 58 van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie biedt voorts de mogelijkheid tot het wijzigen van de voornaam.

De rechtbank zal gelet hierop het verzoek tot het wijzigen van de voornaam inwilligen.

De rechtbank acht geen termen aanwezig om tot een kostenveroordeling te komen nu het gaat om een eenzijdig verzoek.

BESLISSING.

De rechtbank:

Gelast de wijziging danwel de verbetering van de akte van geboorte -aktenummer 1000759- voorkomend in het register van geboorten van de gemeente [geboorteplaats zoon] over het jaar 2001 als volgt:

- de voornaam van het kind wordt gewijzigd in [voornaam 2 zoon];

- de geslachtsnaam van het kind wordt verbeterd in [geslschtsnaam 2 zoon];

- de geslachtsnaam van de moeder wordt verbeterd in [geslachtnaam moeder];

- de voornamen van de moeder wordt verbeterd in [voornamen moeder].

Wijst af het meer of anders verzochte.

Aldus gedaan te Assen door mrs. M.A.F. Veenstra, P.J. Duinkerken en C.J.R. de Locht, in tegenwoordigheid van H. Takens, griffier, uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 31 januari 2007 en door mr. Veenstra en de griffier ondertekend.

N.B. De griffier deelt mede dat u tegen deze beschikking in hoger beroep kunt gaan bij het gerechtshof te Leeuwarden.

U kunt dit hoger beroep instellen binnen drie maanden na de dag van de uitspraak. Deze datum staat in de beschikking vermeld. Het beroep moet namens u worden ingesteld door een advocaat. Als u in aanmerking wilt komen voor door de overheid (gedeeltelijk) gefinancierde rechtsbijstand, dan kan uw advocaat daartoe namens u een verzoek indienen bij de Raad voor de rechtsbijstand. Uw advocaat kan u daaromtrent nader informeren.