Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2006:AY7530

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
05-09-2006
Datum publicatie
05-09-2006
Zaaknummer
19.830168-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geboden is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ASSEN

STRAFVONNIS van de Meervoudige kamer in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[naam verdachte],

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] 1971,

wonende [woonplaats verdachte],

thans gedetineerd in [plaats van detentie verdachte].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 22 augustus 2006.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. W.M. Bierens, advocaat te Assen.

De officier van justitie Mr. A.M. de Vries acht hetgeen onder 1 en onder 2 primair is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen:

* Gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden met aftrek van de tijd doorgebracht in voorarrest;

* Tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke veroordeling onder parketnummer 19.830036-06;

* Tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke veroordeling onder parketnummer 19.830261-03;

* Teruggave van de in beslag genomen broek aan 'Get Out'.

TENLASTELEGGING

De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

1.

hij op of omstreeks 08 juli 2006 in de gemeente Emmen met het oogmerk van

wederrechtelijke toe-eigening in/uit een motorvoertuig, merk Subaru heeft

weggenomen een mobiele telefoon, merk Nokia, in elk geval enig goed, geheel of

ten dele toebehorende aan [naam benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen

dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des

misdrijfs heeft verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn

bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

2.

hij op of omstreeks 08 juli 2006 in de gemeente Emmen met het oogmerk van

wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen kleding, in elk geval enig

goed, geheel of ten dele toebehorende aan "GET OUT", in elk geval aan een

ander of anderen dan aan verdachte;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen,

terzake dat

hij in of omstreeks de periode van 8 juli 2006 tot en met 10 juli 2006 in de

gemeente Emmen, in elk geval in Nederland,

kleding heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen,

terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die

kleding wist dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

althans, indien ook terzake van het laatstvermelde geen veroordeling mocht

volgen, terzake dat

hij op of omstreeks 08 juli 2006 tot en met 10 juli 2006 in de gemeente Emmen,

in elk geval in Nederland,

kleding heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen,

terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die

kleding redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het (een) door misdrijf

verkregen goed(eren) betrof.

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

BEWIJSMIDDELEN

Overeenkomstig de nader op te nemen bewijsconstructie.

BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het onder 1 en onder 2 primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij op 08 juli 2006 in de gemeente Emmen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een motorvoertuig, merk Subaru heeft weggenomen een mobiele telefoon, merk Nokia, toebehorende aan [naam benadeelde], waarbij verdachte het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak;

2.

hij op 08 juli 2006 in de gemeente Emmen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen kleding, toebehorende aan "GET OUT".

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring. Elk bewijsmiddel is slechts gebruikt voor het bewijs van het feit, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

De verdachte zal van het onder 1 en 2 meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

KWALIFICATIES

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op:

onder 1: diefstal met braak,

strafbaar gesteld bij artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht;

onder 2: diefstal,

strafbaar gesteld bij artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht.

STRAFBAARHEID

De rechtbank acht de verdachte strafbaar, omdat geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

STRAFMOTIVERING

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straf in aanmerking:

- de aard en de ernst van de gepleegde feiten;

- de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan;

- hetgeen de rechtbank is gebleken omtrent de persoon van de verdachte;

- het requisitoir van de officier van justitie;

- het pleidooi van de raadsman van verdachte;

- de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 12 juli 2006, waaruit blijkt dat de verdachte eerder ter zake van soortgelijke misdrijven is veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen;

De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geboden is.

TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 14g en 27, van het Wetboek van Strafrecht.

VORDERING TENUITVOERLEGGING NA VOORWAARDELIJKE VEROORDELING ONDER PARKETNUMMER 19.830261-03

De rechtbank acht de vordering van de officier van justitie toewijsbaar nu de verdachte, eerder veroordeeld tot een deels voorwaardelijke straf bij vonnis van de politierechter d.d. 27 januari 2004, zich tijdens de proeftijd heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten.

De rechtbank zal gelasten dat de niet tenuitvoergelegde straf alsnog zal worden tenuitvoergelegd.

VORDERING TENUITVOERLEGGING NA VOORWAARDELIJKE VEROORDELING ONDER PARKETNUMMER 19.830036-06

De rechtbank acht de vordering van de officier van justitie toewijsbaar nu de verdachte, eerder veroordeeld tot een deels voorwaardelijke straf bij vonnis van de politierechter d.d. 12 mei 2006, zich tijdens de proeftijd heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten.

De rechtbank zal gelasten dat de niet tenuitvoergelegde straf alsnog zal worden tenuitvoergelegd.

BESLISSING VAN DE RECHTBANK

De rechtbank verklaart bewezen dat het tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot

gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden.

De rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

De rechtbank gelast de teruggave aan 'Get Out' van het navolgende in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp:

-1 korte broek, kleur oranje, van het merk Raid Gauloises.

Beslissing op de vordering na voorwaardelijke veroordeling onder parketnummer 19.830261-03

De rechtbank gelast de tenuitvoerlegging van de bij vonnis d.d. 27 januari 2004 door de politierechter te Assen gewezen voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 79 dagen.

Beslissing op de vordering na voorwaardelijke veroordeling onder parketnummer 19.830036-06

De rechtbank gelast de tenuitvoerlegging van de bij vonnis d.d. 12 mei 2006 door de politierechter te Assen gewezen voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 147 dagen.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A.A.M. van Veen, voorzitter en mr. N.R. Boonstra en mr. H.K. Elzinga, rechters in tegenwoordigheid van mr. Y. Kikkert, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 05 september 2006, zijnde mr. Elzinga buiten staat dit vonnis binnen de door de wet gestelde termijn mede te ondertekenen.