Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2006:AY2315

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
04-07-2006
Datum publicatie
07-07-2006
Zaaknummer
19.810029-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

In het bijzonder acht de rechtbank van belang dat verdachte de omstandigheden heeft gecreeerd waaronder de wapens in de wapenkluis opgeborgen konden worden en blijven. Hierbij speelt vooral een rol dat verdachte precies wist wie de andere betrokkenen waren, wist dat deze anderen illegale wapens, waaronder automatische vuurwapens, voorhanden hadden en bovendien die betreffende wapens bij hen heeft gezien.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ASSEN

STRAFVONNIS van de Meervoudige kamer in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[naam verdachte],

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] 1976,

wonende [adres verdachte],

thans gedetineerd in [plaats van detentie verdachte].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 20 juni 2006.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door Mr. R.W. van Faassen, advocaat te Zwolle.

De officier van justitie mr. H. Supèr acht hetgeen onder 1 primair, 2, 3 en 4 is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen:

* onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren, met aftrek van voorarrest;

* verbeurdverklaring van de wapenkluis;

* onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen wapens;

* teruggave van de overige in beslag genomen goederen.

TENLASTELEGGING

De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2005 tot en met 24 januari 2006, althans op of omstreeks 24 januari 2006 te Meppel, tezamen en in vereniging met een anderen of een ander, althans alleen, een of meer wapens van categorie II, te weten

- twee automatische wapens (merk: Arma, kaliber 9mm) (svo 1 en 2) en/of

- een automatisch wapen (merk: H&K, kaliber 9mm) (svo 3) en/of

- een automatisch wapen (merk: CZ, kaliber 7.65mm) (svo4) en/of

- een automatisch wapen (merk: Agram, kaliber 9mm) (svo 5) en/of

- twee automatische wapens (merk: UZI, kaliber 9mm) (svo 6,31) en/of

- een automatisch wapen (merk: Skorpion, kaliber 6.35mm) (svo 22) en/of

- een automatisch wapen (merk: Ingram, kaliber 9mm) (svo 27)

en/of munitie van categorie II, te weten een hoeveelheid patronen, voorhanden

heeft gehad;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde

betekenis te zijn gebezigd;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen,

terzake dat

hij in of omstreeks de periode van 1 september 2005 tot en met 24 januari 2006 te Meppel, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, althans alleen een of meer (automatische) vuurwapens van categorie II, te weten meerdere machinepistolen, en/of (vuur)wapens van categorie III, te weten een of meer pistolen, heeft overgedragen en/of voorhanden heeft gehad;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde

betekenis te zijn gebezigd;

art 31 lid 1 Wet wapens en munitie

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2005 tot en met 21 januari 2006 te Meppel, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

- een cz-spray (svo 67) en/of

- een pepper spray (svo 92),

zijnde (een) voorwerp(en) bestemd voor het treffen van personen met (een) giftige en/of verstikkende en/of weerloosmakende en/of traanverwekkende stof(fen) van de categorie II, onder 6°, voorhanden heeft gehad;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde

betekenis te zijn gebezigd;

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2005 tot en met 21 januari 2006 te Meppel, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een of meer wapens van categorie III, te weten

- een pistool (merk:Makarov, kaliber 7.65mm) (cvo 35) en/of

- een pistool (merk: CZ) (cvo 42) en/of

- een pistool (merk: Beretta, kaliber 9mm) (svo 50) en/of

- een pistool (merk: Beretta, kaliber 6.75mm)

en/of munitie van categorie III, te weten een hoeveelheid patronen, voorhanden heeft gehad;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde

betekenis te zijn gebezigd;

4.

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2005 tot en met 21 januari 2006 te Meppel, tezamen en vereniging met anderen of een ander, althans alleen, een of meer wapens van categorie I, onder 3, te weten

- een of meer geluiddempers (svo 6,26,29) en/of

- een ploertendoder (svo 91) ,

en/of

een wapen van categorie I onder 7°, te weten een voorwerp in de vorm van een

machinepistool, voorzien van de merknaam Denis Modelguns, zijnde een voorwerp

dat voor wat betreft zijn vorm, afmeting en kleur een sprekende gelijkenis

vertoonde met een vuurwapen voorwerp, voorhanden heeft gehad;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde

betekenis te zijn gebezigd.

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

BEWIJSMIDDELEN

Overeenkomstig de nader op te nemen bewijsconstructie.

BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het onder 1 primair, 2, 3 en 4 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode van 1 augustus 2005 tot en met 24 januari 2006, te Meppel, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, wapens van categorie II, te weten

- twee automatische wapens (merk: Arma, kaliber 9mm) (svo 1 en 2) en

- een automatisch wapen (merk: H&K, kaliber 9mm) (svo 3) en

- een automatisch wapen (merk: CZ, kaliber 7.65mm) (svo4) en

- een automatisch wapen (merk: Agram, kaliber 9mm) (svo 5) en

- twee automatische wapens (merk: UZI, kaliber 9mm) (svo 6,31) en

- een automatisch wapen (merk: Skorpion, kaliber 6.35mm) (svo 22) en

- een automatisch wapen (merk: Ingram, kaliber 9mm) (svo 27)

en munitie van categorie II, te weten een hoeveelheid patronen, voorhanden

heeft gehad;

2.

hij in de periode van 1 augustus 2005 tot en met 21 januari 2006 te Meppel, tezamen en in vereniging met anderen of een ander,

- een cz-spray (svo 67) en

- een pepper spray (svo 92),

zijnde voorwerpen bestemd voor het treffen van personen met een weerloosmakende en traanverwekkende stof van de categorie II, onder 6°, voorhanden heeft gehad;

3.

hij in de periode van 1 augustus 2005 tot en met 21 januari 2006 te Meppel, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, wapens van categorie III, te weten

- een pistool (merk:Makarov, kaliber 7.65mm) (cvo 35) en

- een pistool (merk: CZ) (cvo 42) en

- een pistool (merk: Beretta, kaliber 9mm) (svo 50) en

- een pistool (merk: Beretta, kaliber 6.75mm)

en munitie van categorie III, te weten een hoeveelheid patronen, voorhanden heeft gehad;

4.

hij in de periode van 1 augustus 2005 tot en met 21 januari 2006 te Meppel, tezamen en vereniging met anderen of een ander, wapens van categorie I, onder 3, te weten

- geluiddempers (svo 6,26,29) en

- een ploertendoder (svo 91) ,

en

een wapen van categorie I onder 7°, te weten een voorwerp in de vorm van een

machinepistool, voorzien van de merknaam Denis Modelguns, zijnde een voorwerp

dat voor wat betreft zijn vorm, afmeting en kleur een sprekende gelijkenisvertoonde met een vuurwapen voorwerp, voorhanden heeft gehad.

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring. Elk bewijsmiddel is slechts gebruikt voor het bewijs van het feit, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

De verdachte zal van het onder 1 primair, 2, 3 en 4 meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

In het bijzonder acht de rechtbank van belang dat verdachte de omstandigheden heeft gecreëerd waaronder de wapens in de wapenkluis opgeborgen konden worden en blijven. Hij heeft immers de schuur gehuurd en onderverhuurd. Ook al had verdachte naar eigen zeggen niet zelf direct de beschikking over de sleutel van de berging, toch is de rechtbank van oordeel dat hij de wapens wel degelijk tezamen en in vereniging met anderen voorhanden had. Hierbij speelt vooral een rol dat verdachte precies wist wie de andere betrokkenen waren, wist dat deze anderen illegale wapens, waaronder automatische vuurwapens, voorhanden hadden en bovendien die betreffende wapens bij hen heeft gezien. Ook het feit dat verdachte direct aangeeft de sleutel te zullen gaan halen en bij de politie af te leveren, wijst op medeplegen. Dat verdachte niet meer over de sleutel zegt te beschikken zodra de politie in beeld komt, doet hieraan niet af.

KWALIFICATIES

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op:

onder 1: medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie, terwijl het feit is begaan met betrekking tot een wapen van categorie II, of een vuurwapen van categorie III,

strafbaar gesteld bij artikel 55 lid 3 van de Wet wapens en munitie juncto artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht;

onder 2: medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie, terwijl het feit is begaan met betrekking tot een wapen van categorie II, of een vuurwapen van categorie III,

strafbaar gesteld bij artikel 55 lid 3 van de Wet wapens en munitie juncto artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht;

onder 3: medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie, terwijl het feit is begaan met betrekking tot een wapen van categorie II, of een vuurwapen van categorie III,

strafbaar gesteld bij artikel 55 lid 3 Wet wapens en munitie juncto artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht;

onder 4: medeplegen van handelen in strijd met artikel 13, eerste lid van de Wet wapens en munitie,

strafbaar gesteld bij artikel 55, lid 1 van de Wet wapens en munitie juncto artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht.

STRAFBAARHEID

De rechtbank acht de verdachte strafbaar, omdat geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

STRAFMOTIVERING

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straf in aanmerking:

- de aard en de ernst van de gepleegde feiten;

- de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan;

- hetgeen de rechtbank is gebleken omtrent de persoon van de verdachte;

- het requisitoir van de officier van justitie;

- het pleidooi van de raadsman van verdachte;

- de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 8 maart 2006, waaruit blijkt dat de verdachte eerder ter zake van een soortgelijk misdrijf is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

In het bijzonder neemt de rechtbank in aanmerking, dat het in dit geval gaat om een grote hoeveelheid vuurwapens, waaronder negen automatische wapens. Algemeen bekend is, dat vuurwapens groot gevaar voor personen kunnen opleveren indien zij worden gebruikt. Daarbij worden vuurwapens vaak gebruikt bij het plegen van misdrijven.

De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geboden is.

MOTIVERING VAN DE VERBEURDVERKLARING

De rechtbank acht het hierna te vermelden in beslag genomen voorwerp vatbaar voor verbeurdverklaring, omdat het een voorwerp betreft met behulp waarvan het feit is begaan.

MOTIVERING VAN DE MAATREGEL ONTTREKKING AAN HET VERKEER

De rechtbank acht de hierna te vermelden in beslag genomen voorwerpen vatbaar voor onttrekking aan het verkeer aangezien met betrekking tot deze voorwerpen de bewezen verklaarde feiten onder 1 primair, 2, 3 en 4 zijn begaan en deze voorwerpen van zodanige aard zijn, dat het ongecontroleerd bezit daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang.

TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 27, 33, 33a, 36b, 36c, 57 en 91 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING VAN DE RECHTBANK

De rechtbank verklaart bewezen dat het onder 1 primair, 2, 3 en 4 tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 primair, 2, 3 en 4 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren.

De rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

De rechtbank verklaart verbeurd het navolgende in beslag genomen voorwerp:

- 1 wapenkluis.

De rechtbank verklaart onttrokken aan het verkeer de navolgende in beslag genomen voorwerpen:

- twee automatische wapens (merk: Arma, kaliber 9mm) (svo 1 en 2)

- een automatisch wapen (merk: H&K, kaliber 9mm) (svo 3)

- een automatisch wapen (merk: CZ, kaliber 7.65mm) (svo4)

- een automatisch wapen (merk: Agram, kaliber 9mm) (svo 5)

- twee automatische wapens (merk: UZI, kaliber 9mm) (svo 6,31)

- een automatisch wapen (merk: Skorpion, kaliber 6.35mm) (svo 22)

- een automatisch wapen (merk: Ingram, kaliber 9mm) (svo 27)

- munitie van categorie II, te weten een hoeveelheid patronen,

- een cz-spray (svo 67)

- een pepper spray (svo 92),

- een pistool (merk:Makarov, kaliber 7.65mm) (cvo 35)

- een pistool (merk: CZ) (cvo 42)

- een pistool (merk: Beretta, kaliber 9mm) (svo 50)

- een pistool (merk: Beretta, kaliber 6.75mm)

- munitie van categorie III, te weten een hoeveelheid patronen

- geluiddempers (svo 6,26,29)

- een ploertendoder (svo 91) ,

- een wapen van categorie I onder 7°, te weten een voorwerp in de vorm van een

machinepistool, voorzien van de merknaam Denis Modelguns, zijnde een voorwerp

dat voor wat betreft zijn vorm, afmeting en kleur een sprekende gelijkenisvertoonde met een vuurwapen voorwerp.

De rechtbank gelast de teruggave aan verdachte van de navolgende in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen:

- 2 blaadjes met telefoonnummers

- A4 bladen met telefoonnummers

- 1 GSM Panasonic, v.v. simkaart

- 1 sleutel met blauw label en dubbele baard

- 1 videobanddoos inh. 8 pompstokjes

- 1 videobanddoos inh. blauwe doekjes

- 1 busje wapenolie merk Ballistol

- 1 zwarte sporttas

- 1 groen geweerfoudraal

- 2 grijze sokken

- 1 GSM Alcatel

- 1 sleutelbos bestaande uit 7 sleutels

- 1 zwarte personenauto, SEAT Toledo

- 6 losse doeken

- 1 rol wit plakband.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Schoemaker, voorzitter en mr. O.J. Bosker en mr. N.R. Boonstra, rechters in tegenwoordigheid van mr. Y. Kikkert, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 04 juli 2006.