Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBASS:2004:AO8316

Instantie
Rechtbank Assen
Datum uitspraak
31-03-2004
Datum publicatie
26-04-2004
Zaaknummer
45770
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Ter terechtzitting van 23 maart 2004 heeft eiseres gevorderd gedaagde te veroordelen mee te werken aan bloedafname ten behoeve van onderzoek naar seksueel overdraagbare aandoeningen, waaronder een HIV-onderzoek. Gedaagde is niet ter zitting verschenen en de vordering is toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Zaaknummer: 45770

Vonnisdatum: 31 maart 2004

RECHTBANK ASSEN

Vonnis van de voorzieningenrechter in het kort geding van:

[Eiser],

wonende te [Woonplaats],

eisende partij in kort geding bij dagvaarding van 16 maart 2004,

advocaat mr. L.H. Poortman-de Boer te Groningen,

procureur mr. H.J. de Ruijter,

-- tegen --

[Gedaagde],

wonende te [Woonplaats], thans verblijvende in de [Verblijfplaats],

gedaagde in kort geding bij gemelde dagvaarding,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [Eiser] respectievelijk [Gedaagde].

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

[Eiser] heeft bij dagvaarding van 16 maart 2004 [Gedaagde] gedagvaard tegen de zitting van 23 maart 2004. [Eiser] heeft haar vordering toegelicht bij monde van haar advocate. Tegen de niet verschenen [Gedaagde] is verstek verleend. [Eiser] heeft vonnis gevraagd.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1. De vaststaande feiten

1.1 [Eiser] heeft bij de Regiopolitie Drenthe aangifte gedaan tegen [Gedaagde] van (een poging tot) verkrachting in de zin van artikel 242 Wetboek van Strafrecht en van feitelijke aanranding van de eerbaarheid als bedoeld in artikel 246 Wetboek van Strafrecht op 23 januari 2004.

1.2 [Gedaagde] is op 23 januari 2004 als verdachte van verkrachting in verzekering gesteld. Vervolgens is hij met ingang van 26 januari 2004 in bewaring gesteld. Sinds 5 februari 2004 verkeert [Gedaagde] in gevangenhouding.

2. De vordering

[Eiser] vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, op alle dagen en uren en op de minuut, [Gedaagde] te veroordelen binnen vier dagen na betekening van dit vonnis, mee te werken aan bloedafname door een arts ten behoeve van onderzoek naar seksueel overdraagbare aandoeningen, waaronder een HIV-onderzoek, en voorts [Eiser] te machtigen haar, bij gebreke van volledige voldoening van [Gedaagde] aan voornoemd bevel, de medewerking te doen bewerkstelligen met behulp van de sterke arm van politie en justitie en op kosten van [Gedaagde], en voorts [Gedaagde] te veroordelen in de kosten van dit geding en de kosten die gemaakt zullen worden ter nakoming van dit vonnis.

3. Beoordeling van het geschil

3.1 [Gedaagde] is niet ter zitting verschenen teneinde de door [Eiser] ingestelde vordering te betwisten.

3.2 [Eiser] heeft voldoende onderbouwd dat [Gedaagde] op 23 januari 2004 bij een (poging tot) verkrachting dan wel bij een feitelijke aanranding van haar eerbaarheid ongewenst lichamelijk contact met haar heeft gehad.

3.3 Voorts is gebleken dat [Gedaagde] reeds sinds 23 januari 2004 als verdachte van verkrachting van [Eiser] in voorlopige hechtenis verkeert. Daarom moet worden aangenomen dat er feiten of omstandigheden zijn, waaruit blijkt van ernstige bezwaren jegens [Gedaagde] als verdachte van dit misdrijf.

3.4 Nu, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, het gevorderde niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, zal dit worden toegewezen.

3.5 [Gedaagde] zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

BESLISSING

De voorzieningenrechter:

1. Veroordeelt [Gedaagde] binnen vier dagen na betekening van dit vonnis mee te werken aan bloedafname door een arts ten behoeve van onderzoek naar seksueel overdraagbare aandoeningen, waaronder een HIV-onderzoek.

2. Machtigt [Eiser] voorts, bij gebreke van volledige voldoening van [Gedaagde] aan voornoemd bevel, de medewerking te doen bewerkstelligen met behulp van de sterke arm van politie en justitie en op kosten van [Gedaagde].

3. Veroordeelt [Gedaagde] in de kosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van [Eiser] begroot op € 454,00 voor salaris en € 333,86 voor verschotten.

4. Veroordeelt [Gedaagde] in de kosten die gemaakt zullen worden ter nakoming van dit vonnis.

5. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C.D. Boon-Niks, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. F.W. Strijker, griffier, en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van 31 maart 2004, in tegenwoordigheid van de griffier en door de rechter en griffier voornoemd ondertekend.