Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2012:BY8413

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
19-12-2012
Datum publicatie
15-01-2013
Zaaknummer
233818
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Incident tot het stellen van zekerheid voor de proceskosten in de hoofdzaak en voor schadevergoeding (art. 224 Rv).

Art. 224 lid 1 Rv biedt niet de mogleijkheid zekerheid te vorderen voor eventuele schadevergoeding waartoe een buitenlandse eiser kan worden veroordeeld wegens onrechtmatige beslaglegging. Dit onderdeel van de incidentele vordering wordt daarom afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 233818 / HA ZA 12-649

Vonnis in incident van 19 december 2012

in de zaak van

de vennootschap naar het recht van Kazachstan

ZHARKOL-007 LTD.,

gevestigd te Kostanay, Kazachstan,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. A.G.W. Leysen te Nijmegen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GO4AGRI INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Bemmel, gemeente Lingewaard, kantoorhoudende te Elst,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. R.J. Verweij te Arnhem.

Partijen zullen hierna Zharkol en Go4Agri genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de incidentele conclusie tot het stellen van zekerheid

- de incidentele conclusie van antwoord.

Daarna is vonnis bepaald in het incident.

De beoordeling

In het incident

1. Zharkol heeft bij dagvaarding in de hoofdzaak gevorderd, verkort weergegeven, Go4Agri te veroordelen aan haar te betalen bedragen van € 224.894,87 en € 71.318,02, te vermeerderen met rente en met € 8.160,-- wegens buitengerechtelijke kosten. Voorts heeft Zharkol gevorderd Go4Agri te veroordelen aan haar te betalen alle (verdere) schade die Zharkol zal lijden als gevolg van de aan Go4Agri toe te rekenen tekortkoming, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

2. Go4Agri heeft voor alle weren een incident geopend en gevorderd dat Zharkol wordt veroordeeld zekerheid te stellen tot een bedrag van € 15.621,-- voor de proceskosten tot betaling waarvan zij naar aanleiding van de ingestelde vorderingen zou kunnen worden veroordeeld en tot een bedrag van € 4.000,-- wegens schadevergoeding. Go4Agri heeft daartoe gesteld dat Zharkol is gevestigd in Kazachstan en geen bekende vestigingsplaats in Nederland heeft.

3. Ingevolge artikel 224 Rv. zijn “allen zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland die bij een Nederlandse rechter een vordering instellen (…) verplicht op vordering van de wederpartij zekerheid te stellen voor de proceskosten en schadevergoeding (…)”. Nu vast staat dat Zharkol een vreemdeling is in de zin van dit artikel en zij geen beroep heeft gedaan op een van de uitzonderingen genoemd in het tweede lid van artikel 224 Rv., zal de vordering worden toegewezen. Wat betreft de hoogte van de te stellen zekerheid wordt het volgende overwogen.

4. Go4Agri heeft de proceskosten in deze zaak, gelet op de hoogte van de vordering in de hoofdzaak, begroot op € 15.621,--. Zij gaat daarbij uit van € 3.621,-- aan griffierecht en een liquidatietarief volgens tariefgroep VI (€ 2.000,--), waarbij zij het aantal punten voor de procedure in de hoofdzaak en in het incident op zes stelt.

Het berekende griffierecht en het gehanteerde liquidatietarief voor de hoofdzaak zijn juist, het aantal punten niet. Uitgaande van het door Go4Agri geschetste, en door Zharkol onderschreven, procesverloop in de hoofdzaak met een comparitie, een getuigenverhoor en de daarbij behorende conclusiewisseling, komt het aantal te liquideren punten voor de hoofdzaak uit op vier. Voor de verrichte werkzaamheden in het incident kan een punt worden gerekend tegen liquidatietarief II (€ 452,--). Gelet op het voorgaande zal de rechtbank het bedrag waarvoor zekerheid gesteld dient te worden begroten op (€ 3.621,-- + € 8.000,-- + € 452,-- =) € 12.073,--. Aan Zharkol zal tot 23 januari 2013 de gelegenheid worden gegeven voor dat bedrag zekerheid te stellen.

5. Go4Agri heeft voorts gesteld dat zij door het door Zharkol gelegde beslag op haar bankrekening niet langer kan beschikken over haar liquiditeiten en dat zij als gevolg daarvan schade in de vorm van rentenadeel lijdt. Zij heeft dat nadeel voor de duur van de procedure begroot op € 4.000,-- en gevorderd dat Zharkol ook voor dat bedrag zekerheid stelt.

6. Bij ‘schadevergoeding’ als bedoeld in art. 224, lid 1 Rv kan het slechts gaan om schade die het rechtstreeks gevolg is van het aanspannen van de procedure door de eisende partij en niet om vergoeding van schade die de gedaagde partij in reconventie zou kunnen vorderen wegens onrechtmatige beslaglegging door de eisende partij (HR 30 april 1925, NJ 1925, p. 665). Genoemd artikel biedt dus niet de mogelijkheid zekerheid te vorderen voor eventuele schadevergoeding waartoe een buitenlandse eiser kan worden veroordeeld wegens onrechtmatige beslaglegging. Reeds daarom moet dit onderdeel van de vordering van Go4Agri worden afgewezen.

7. Zharkol zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het incident worden veroordeeld,

De beslissing

De rechtbank

In het incident

veroordeelt Zharkol tot het stellen van zekerheid ten behoeve van Go4Agri voor de proceskosten van de onderhavige procedure tot een bedrag van € 12.073,-- (zegge: twaalfduizend drieënzeventig euro), uiterlijk op 23 januari 2013,

veroordeelt Zharkol in de kosten van het incident, aan de zijde van Go4Agri, tot op heden begroot op € 452,-- aan salaris voor de advocaat,

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

wijst het meer of anders gevorderde af,

in de hoofdzaak

verwijst de zaak naar de rol van 30 januari 2013 voor conclusie van antwoord,

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken op 19 december 2012.

Coll.: ED