Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2012:BY7680

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
20-12-2012
Datum publicatie
03-01-2013
Zaaknummer
236470
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De kinderrechter benoemt een bijzondere curator. Uit de brief van de minderjarige en hetgeen de pleegouders hebben gemeld, is gebleken dat een duidelijk toekomstperspectief voor de beide minderjarigen van belang is. Door ernstige ziekte van de moeder is het tevens van belang om op zorgvuldige wijze de balans te vinden in de contacten tussen haar en de minderjarigen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ARNHEM

Sector Familie en Jeugd

Zaakgegevens: [zaaksnummer]

Datum uitspraak: 20 december 2012

beschikking van de kinderrechter

in de zaak van

DE STICHTING BUREAUS JEUGDZORG GELDERLAND, locatie Arnhem,

hierna te noemen de stichting,

betreffende

1. [minderjarige 1], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

2. [minderjarige 2], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

hierna te noemen de minderjarigen.

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

[de moeder] (de moeder),

wonende te [woonplaats],

[adres],

[de pleegouders] (de pleegouders),

wonende te [woonplaats],

[adres].

Het procesverloop

Gezien de stukken, waaronder:

- de verzoekschriften met bijlagen van de stichting van 6 november 2012 en

8 november 2012, ingekomen ter griffie op 15 november 2012,

- het e-mailbericht van de pleegouders, ingekomen ter griffie op 4 december 2012.

Op 18 december 2012 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord daarbij zijn:

- [de pleegouders],

- mw. Y Rijkse, vertegenwoordigster van de stichting, tel. BJZ: [telefoonnummer],

- mw. M. Meijer, vertegenwoordiger van de stichting.

Opgeroepen en niet verschenen zijn:

- de minderjarige [minderjarige 1], die echter zijn mening schriftelijk heeft doorgegeven,

- [de moeder].

De feiten

Bij beschikking van 17 januari 2012 is de ondertoezichtstelling van de minderjarigen verlengd tot 18 januari 2013.

De kinderrechter heeft bij voormelde beschikking de machtiging tot uithuisplaatsing van de minderjarigen in een voorziening voor pleegzorg verlengd tot uiterlijk 18 januari 2013.

Het ouderlijk gezag wordt uitgeoefend door de moeder.

Het verzoek

De stichting heeft verzocht de ondertoezichtstelling van de minderjarigen voor de duur van een jaar te verlengen.

Tevens heeft de stichting verzocht voormelde machtigingen te verlengen voor de duur van de ondertoezichtstelling.

De beoordeling

Verlenging ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing

Op grond van de overgelegde stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht, is de kinderrechter van oordeel dat in het belang van de minderjarigen de termijn van de ondertoezichtstelling met een jaar dient te worden verlengd, nu de gronden voor de ondertoezichtstelling nog aanwezig zijn (artikel 1:256 lid 2 Burgerlijk Wetboek).

Tevens is de kinderrechter van oordeel dat, gelet op het bepaalde in artikel 1:262 lid 1 Burgerlijk Wetboek, de verlenging van de uit huisplaatsing van de minderjarigen noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding.

Benoeming bijzondere curator

De kinderrechter zal een bijzondere curator benoemen. Uit de brief van de minderjarige [minderjarige 1] en hetgeen de pleegouders schriftelijk en ter zitting hebben gemeld, is gebleken dat een duidelijk toekomstperspectief voor de beide minderjarigen van belang is. Door ernstige ziekte van de moeder is het tevens van belang om op zorgvuldige wijze de balans te vinden in de contacten tussen haar en de minderjarigen.

De pleegouders ervaren echter telkens dat zij heel lang moeten wachten op antwoord vanuit de stichting en dat in hun beleving gemaakte afspraken vervolgens met andere accenten worden uitgevoerd. Hun draagkracht is in de zomer reeds overschreden, maar door de ziekte van de moeder hebben zij toch besloten als perspectiefbiedend gezin voor de minderjarigen door te gaan.

De stichting heeft bij de Raad voor de Kinderbescherming het verzoek neergelegd om te onderzoeken of een verderstrekkende maatregel in het belang van de minderjarigen is. Gedurende deze periode van onderzoek kan de bijzondere curator behulpzaam zijn om vanuit het belang van de minderjarigen toe te zien op de planning van contact met hun moeder en op de planning van een familienetwerk beraad. Tevens kan hij een bemiddelende rol spelen in de communicatie tussen de pleegouders en de stichting. Gelet op de duur van het onderzoek door de Raad en een eventuele daarop te nemen beslissing door de rechtbank, is de verwachting dat de werkzaamheden van de bijzondere curator in de periode van het komende half jaar zullen plaatsvinden.

De beslissing

De kinderrechter:

verlengt de termijn waarvoor de minderjarigen onder toezicht zijn gesteld van voormelde stichting, tot 18 januari 2014;

verlengt de termijn van machtiging tot uithuisplaatsing van de minderjarigen in een voorziening voor pleegzorg, overeenkomstig het indicatiebesluit van 24 oktober 2012, tot uiterlijk 18 januari 2014;

benoemt als bijzondere curator over de minderjarigen: dhr. drs. N.V.D. Grimberg, orthopedagoog/organisatieadviseur te Zevenaar;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.W. Brands-Bottema, kinderrechter, in tegenwoordigheid van M.L. Waanders als griffier en in het openbaar uitgesproken op

20 december 2012.

Indien hoger beroep tegen deze beschikking mogelijk is, kan dat worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshof te Arnhem.