Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2012:BX6124

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
11-07-2012
Datum publicatie
30-08-2012
Zaaknummer
218071 en 222529
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Football 4 U vordert HTC te veroordelen tot betaling aan Football 4 U van € 76.999,15. Als grondslag voor haar vordering heeft Football 4 U gesteld dat zij in opdracht en voor rekening van HTC werkzaamheden heeft verricht die verband houden met de transfer van betrokkene5 van Vitesse naar FC Twente. Geen overeenkomst tot stand gekomen. Vordering afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

Vonnis in hoofdzaak en vrijwaring van 11 juli 2012

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 218071 / HA ZA 11-1094 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

B.V. FOOTBALL 4 U,

gevestigd te Laren,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. D.L.A. van Voskuilen te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HARD TECH CONSULTANCY HTC B.V.,

gevestigd te Rheden,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. P.A.C. de Vries te Arnhem,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer 222529 / HA ZA 11-1447 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HARD TECH CONSULTANCY HTC B.V.,

gevestigd te Rheden,

eiseres,

advocaat mr. P.A.C. de Vries te Arnhem,

tegen

[ged.vrijw.],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat mr. D.R. Corbeek te Arnhem.

Partijen zullen hierna Football 4 U, HTC en [ged.vrijw.] genoemd worden.

1. De procedure in de hoofdzaak

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 14 december 2011

- het proces-verbaal van comparitie van 1 juni 2012

- de brief van 11 mei 2012 van mr. De Vries met twee producties,

- de brief van 23 mei 2012 van mr. Van Voskuilen met negen producties,

- het faxbericht van 25 mei 2012 van mr. De Vries met twee producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De procedure in de vrijwaringszaak

2.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 14 december 2011

- het proces-verbaal van comparitie van 1 juni 2012.

2.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

3. De feiten

3.1. Volgens een uittreksel uit het handelsregister van 22 november 2011 drijft Football 4 U een onderneming die zich bezighoudt met de begeleiding van sporters. Tot 1 januari 2010 was mevrouw [betrokkene1] (hierna: [betrokkene1]) directeur en enig aandeelhouder van Football 4 U. [betrokkene1] is de echtgenote van de heer [betrokkene2] (hierna: [betrokkene2]), die diverse betaald voetbalspelers begeleidt. [betrokkene2] is geen door de FIFA gelicenseerde voetbalmakelaar.

3.2. Volgens een ter comparitie door [betrokkene2] overhandigde volmacht, is de huidige zelfstandig bevoegde bestuurder van Football 4 U Het PannenkoekenPaleis B.V. en is daarvan de zelfstandig bevoegde bestuurder Stichting Aandelenbeheer Bloemberg. Deze vennootschappen en stichting zijn gevestigd aan de [adres] Blijkens een in het geding gebracht uittreksel uit het handelsregister van 22 november 2011 van de stichting, is [betrokkene3], die genoemde volmacht heeft ondertekend, voorzitter/secretaris/penningmeester van de stichting en is ook [betrokkene3] woonachtig op hetzelfde adres in Duitsland.

3.3. HTC drijft een onderneming op het gebied van consultancy en management en heeft als enig en zelfstandig bevoegd bestuurder [betrokkene4] (hierna: [betrokkene4]). Aanvankelijk hield [ged.vrijw.] 90% van de aandelen in HTC en [betrokkene4] de overige 10%. Vanaf 22 september 2009 houdt [betrokkene4] alle aandelen in HTC.

3.4. [ged.vrijw.] is een door de FIFA gelicenseerde spelersmakelaar die verschillende betaald voetbalspelers, waaronder [betrokkene5] (hierna: [betrokkene5]) van (destijds) Vitesse, begeleidt. [ged.vrijw.] factureerde op naam van HTC voor zijn werkzaamheden.

3.5. Begin 2009 hebben [ged.vrijw.] en [betrokkene2] plannen gemaakt om een zakelijke samenwerking aan te gaan, waarbij onder bepaalde voorwaarden de door [ged.vrijw.] te ontvangen commissie ter zake van een transfer deels aan [betrokkene2] zou toekomen.

3.6. Op 4 april 2009 heeft [betrokkene4] aan zijn advocaat geschreven, voor zover hier relevant:

‘(…)

Echter er is nu sprake van een deal waarbij er 150.000 in het spel is. Maar daar zitten uiteraard problemen aan. De helft van dit geld is van een andere assistent bemiddelaar van [ged.vrijw.] die geen FIFA erkenning heeft en minimaal 10 procent is van de speler die indirect via de spelersmakelaar ook betaald krijgt. (…)’

3.7. Op 22 mei 2009 heeft [betrokkene4] aan zijn advocaat geschreven, voor zover hier relevant:

‘(…)

Deze contracten vertegenwoordigen minimaal een directe waarde van 150.000 Euro en de helft hiervan gaat via HTC naar [betrokkene2]. [betrokkene2] heeft ook een contract met Gr8 en wordt ook niet betaald, maar er bestaat feitelijk altijd ook al een overeenkomst tussen [ged.vrijw.] en [betrokkene2], ik geloof niet dat deze overeenkomst op papier is gezet. (…)’

3.8. In juni 2009 is [betrokkene5] van Vitesse naar FC Twente gegaan. Bij deze transfer is [ged.vrijw.] als FIFA gelicenseerde voetbalmakelaar opgetreden. HTC, in het spelerscontract van [betrokkene5] aangewezen als officiële spelermakelaar, heeft op 2 juni 2009 een factuur voor een bedrag van € 137.350,- aan FC Twente gestuurd. Deze factuur is betaald.

3.9. Op 5 juni 2009 heeft [betrokkene4] tijdens een verblijf in het buitenland een bedrag van € 2.380,- overgemaakt van de bankrekening van HTC op de bankrekening van Football 4 U onder vermelding van ‘fakt.090604 onder voorbehoud voor alsnog’.

3.10. Op of omstreeks 5 juli 2009 heeft [betrokkene4] per e-mail aan [betrokkene2] geschreven, voor zover hier relevant:

‘(…)

Los van dat probleem zal ik maandag, feitelijk zal [ged.vrijw.]; toevoeging rechtbank) dat vragen, aan onze advocaat om een contractje tussen jou en HTC te op te stellen waarin de afspraken met jou schriftelijk zullen worden vastgelegd. (…)’

3.11. Bij de stukken bevindt zich een aan HTC gerichte, op 4 juli 2009 gedateerde, factuur van Football 4 U voor een bedrag van € 65.105,-.

3.12. Op 27 augustus 2009 heeft [ged.vrijw.] een bedrag van € 10.000,- overgemaakt naar Football 4 U onder de vermelding ‘voorschot’.

3.13. Vervolgens is de samenwerking tussen [betrokkene4] en [ged.vrijw.] beëindigd en heeft [ged.vrijw.] op 22 september 2009 zijn aandelen HTC overgedragen aan [betrokkene4]. In de overeenkomst van aandelenoverdracht van 22 september 2009 is – voor zover hier relevant – opgenomen:

‘(…)

[ged.vrijw.] vrijwaart [betrokkene4] en/of HTC voor aanspraken van derden, waaronder de heer H. [betrokkene2], waarmee [betrokkene4] en/of HTC geen verbintenis is aangegaan.

(…)’

3.14. Op 23 september 2009 heeft [ged.vrijw.] een bedrag van € 55.000,- overgemaakt naar de besloten vennootschap Rijkenvoorde B.V., een vennootschap van [betrokkene2].

3.15. Blijkens een uittreksel uit het handelsregister is in oktober 2009 opgericht de besloten vennootschap Perfect Sports Management B.V., waarvan de aandelen gedurende de eerste maand werden gehouden door de besloten vennootschap Perfect Element B.V. (een vennootschap van [ged.vrijw.]) en de hiervoor genoemde vennootschap van [betrokkene2], Rijkenvoorde B.V. Inmiddels is ook de samenwerking tussen [ged.vrijw.] en [betrokkene2] beëindigd.

4. Het geschil

in de hoofdzaak

4.1. Football 4 U vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis HTC te veroordelen tot betaling aan Football 4 U van € 76.999,15 (€ 65.105,- aan hoofdsom, € 1.785,- aan buitengerechtelijke incassokosten en € 10.109,15 aan wettelijke handelsrente vanaf 4 juli 2009 tot en met 17 mei 2011), vermeerderd met de wettelijke handelsrente, althans de wettelijke rente, over de hoofdsom vanaf 18 mei 2011 tot de dag van volledige betaling, met veroordeling van HTC in de proceskosten.

4.2. Als grondslag voor haar vordering heeft Football 4 U gesteld dat zij in opdracht en voor rekening van HTC werkzaamheden heeft verricht die verband houden met de transfer van [betrokkene5] van Vitesse naar TC Twente. Zij stelt daarvoor een factuur te hebben verstuurd.

4.3. HTC voert verweer. Zij betwist dat in haar opdracht en voor haar rekening diensten zijn verricht door Football 4 U. Zij betwist ook de betreffende factuur te hebben ontvangen. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

4.4. HTC vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, Football 4 U te veroordelen om aan HTC te voldoen € 2.380,-, vermeerderd met de wettelijke handelsrente, althans de wettelijke rente, vanaf 5 juni 2009 tot de dag der volledige betaling, met veroordeling van HTC in de proceskosten. De grondslag van de vordering is onverschuldigde betaling.

4.5. Football 4 U heeft ter comparitie slechts mondeling verweer gevoerd tegen deze vordering. Zij stelt dat deze betaling niet onverschuldigd is gedaan aangezien het een voorschot betreft op de vergoeding die haar toekomt op grond van de in conventie aan haar vordering ten grondslag gelegde overeenkomst. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in de vrijwaringszaak

4.6. HTC vordert - samengevat - dat [ged.vrijw.] wordt veroordeeld om aan HTC te betalen al hetgeen waartoe HTC in de hoofdzaak mocht worden veroordeeld, inclusief de proceskosten van de hoofdzaak, met veroordeling van [ged.vrijw.] in de kosten van de vrijwaring.

4.7. [ged.vrijw.] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling

in de hoofdzaak

in conventie

5.1. HTC heeft ter comparitie bij gebrek aan wetenschap betwist dat [betrokkene2] gemachtigd is om namens Football 4 U te handelen nu [betrokkene3], die de volmacht namens Football 4 U zou hebben ondertekend, onvindbaar is en onduidelijk is door wie Football 4 U nu kan worden vertegenwoordigd. Nu HTC deze betwisting verder niet heeft geconcretiseerd en zij hier verder geen rechtsgevolgen aan heeft verbonden, zal hieraan voorbij worden gegaan.

5.2. Tussen partijen staat vast dat FC Twente in verband met de transfer van [betrokkene5] een commissie van € 137.350,- aan HTC heeft overgemaakt, naar moet worden aangenomen ingevolge een overeenkomst van opdracht tussen deze partijen. Eveneens staat vast dat de toenmalige meerderheidsaandeelhouder van HTC, [ged.vrijw.], als FIFA gelicenseerd spelersmakelaar de natuurlijke persoon was waarmee FC Twente zaken heeft gedaan. De vraag die in deze procedure centraal staat is of HTC op haar beurt weer een overeenkomst van opdracht heeft gesloten met Football 4 U inhoudende het verrichten van werkzaamheden die ‘met name hebben toegezien op de transfer van [betrokkene5] van Vitesse naar FC Twente’, zoals Football 4 U in de dagvaarding heeft gesteld. Naar het oordeel van de rechtbank is dit niet het geval. Dit oordeel wordt als volgt gemotiveerd.

5.3. Desgevraagd heeft [betrokkene2] ter comparitie verklaard dat de opdracht begin maart 2009 is gegeven door [betrokkene4] in een telefoongesprek dat hij samen met [ged.vrijw.] heeft gevoerd. Uit zijn verklaring kan echter slechts worden afgeleid dat [betrokkene4] in dat telefoongesprek akkoord is gegaan met de betalingsafspraken die [ged.vrijw.] en [betrokkene2] zeiden te hebben gemaakt ten aanzien van toekomstige deals. [betrokkene2] heeft niet gesteld dat [betrokkene4]/HTC hem in dat telefoongesprek opdracht heeft gegeven om werkzaamheden ter zake de transfer van [betrokkene5] te verrichten, nog daargelaten het feit dat die transfer – zoals HTC onweersproken heeft gesteld – op dat moment nog niet aan de orde was. Ook heeft hij niet gesteld dat [betrokkene4]/HTC hem enige andere opdracht heeft gegeven. Voor zover juist is dat [betrokkene4] hem zou hebben verzekerd dat het geen probleem was dat [betrokkene2] 50% van de commissie zou ontvangen, hetgeen [betrokkene4] overigens betwist, wijst dit nog niet op de door Football 4 U gestelde opdracht. Nu de commissie niet rechtstreeks naar [ged.vrijw.] zou gaan, is het niet onbegrijpelijk dat [betrokkene2] ervan verzekerd wilde zijn dat [betrokkene4]/HTC een betrouwbare partij was die ervoor zou zorgen dat de commissie, eventueel na inhouding van een percentage voor HTC, bij [ged.vrijw.] terecht zou komen. Zowel uit de stellingen van [ged.vrijw.] als de verklaring van [ged.vrijw.] ter comparitie komt het beeld naar voren dat het telefoongesprek het karakter had van een kennismaking en een check van de zijde van [betrokkene2] dat hij uiteindelijk zijn deel van de commissie zou krijgen. In zoverre komt die verklaring van [ged.vrijw.] ook overeen met de volgende verklaring van [betrokkene2] ter zitting: ‘(…) Toen is afgesproken dat [ged.vrijw.] en ik alle te ontvangen commissies zouden delen. Ik had via een uittreksel van de Kamer van Koophandel gezien dat ene [betrokkene4] enig en zelfstandig bestuurder was van HTC en ik wilde zeker weten dat het allemaal goed zat. Als ik een overeenkomst aanga wil ik wel weten dat ik ook betaald zal krijgen. We hebben toen samen [betrokkene4] gebeld en ik heb via de speaker met hem gesproken. [betrokkene4] heeft mij toen verzekerd dat het geen probleem was dat ik 50% van die commissie zou ontvangen. (…)’

5.4. Voorts is uit de verklaring van [betrokkene2] ter comparitie niet af te leiden dat, voor zover [betrokkene4]/HTC al enige opdracht zou hebben gegeven, deze opdracht zou zijn gegeven aan Football 4 U. [betrokkene2] heeft immers niet gesteld dat hij aan [betrokkene4] kenbaar heeft gemaakt dat de afspraken die hij met [ged.vrijw.] en/of HTC maakte (hoe die ook precies geluid hebben), namens Football 4 U werden gemaakt. [betrokkene4] heeft tijdens de comparitie gesteld dat hij pas veel later dan al in maart 2009 voor het eerst heeft gehoord van een vennootschap genaamd Football 4 U en [betrokkene2] heeft dit niet weersproken. Bovendien staat vast dat [betrokkene2] in 2009 geen bevoegd bestuurder was van Football 4 U. Een volmacht van [betrokkene1] waaruit blijkt dat [betrokkene2] bevoegd was om namens Football 4 U te handelen is overigens niet in het geding gebracht. Als vaststaand dient dan ook te worden aangenomen dat Football 4 U in maart 2009 nog niet in beeld was, althans voor [betrokkene4]/HTC niet in beeld was. De overeenkomst, waarvan Football 4 U stelt dat die reeds in maart 2009 met haar is aangegaan kan [betrokkene4] dan ook niet namens HTC met Football 4 U als opdrachtnemer zijn aangegaan.

5.5. De stelling van HTC en [ged.vrijw.], inhoudende dat [betrokkene2] jegens [ged.vrijw.] en niet jegens HTC aanspraak kon maken op de helft van de commissie voor de transfer van [betrokkene5], wordt overigens ondersteund door de in het geding gebrachte bankafschriften op naam van [ged.vrijw.]. Daaruit blijkt immers dat [ged.vrijw.] € 55.000,- aan een vennootschap van [betrokkene2] heeft betaald en € 10.000,- aan een vennootschap van de echtgenote van [betrokkene2]. Beide betalingen zijn op verzoek van [betrokkene2] naar de bankrekeningen van deze vennootschappen overgemaakt, aldus [ged.vrijw.]. De stelling van Football 4 U dat de betaling van € 10.000,- een voorschot betrof op de afrekening voor latere transacties en de betaling van € 55.000,- een afrekening betrof ter zake van de voormalige samenwerking tussen [ged.vrijw.] en [betrokkene2], wordt bij gebreke van een deugdelijke en overtuigende, en derhalve voldoende, onderbouwing gepasseerd.

5.6. Anders dan Football 4 U heeft gesteld, kan de door haar gestelde overeenkomst evenmin worden afgeleid uit de onder 3.6, 3.7 en 3.10 vermelde correspondentie. Deze correspondentie ondersteunt slechts het standpunt dat [betrokkene2] jegens [ged.vrijw.] aanspraak kan maken op de helft van de commissie en dat de betaling van die commissie aan [ged.vrijw.] via HTC zou verlopen. Dit wordt door HTC ook niet betwist. Dat [betrokkene4] en [ged.vrijw.] om hen moverende redenen wellicht hebben overwogen dat het door [ged.vrijw.] aan [betrokkene2] verschuldigde bedrag in opdracht van [ged.vrijw.] ook rechtstreeks door HTC aan [betrokkene2] kon worden betaald maakt het bovenstaande niet anders. Dat op 2 juli 2009 beslag was gelegd op de bankrekening van HTC en [betrokkene4] en [betrokkene2] overleg hebben gepleegd over ‘veiligstelling’ van de commissie van FC Twente, maakt het bovenstaande evenmin anders. In deze correspondentie wordt overigens uitsluitend gesproken over de vordering van [betrokkene2] maar wordt met geen woord gerept over een vordering van Football 4 U. Ook dit ondersteunt de conclusie dat Football 4 U in ieder geval geen partij is bij de eventuele afspraken die [betrokkene2] en [ged.vrijw.], en later mogelijk ook [betrokkene4], over de commissie van FC Twente hebben gemaakt.

5.7. Anders dan Football 4 U heeft gesteld, is de door haar gestelde overeenkomst ook niet gebleken doordat HTC/[betrokkene4] op 5 juni 2009 een betaling van € 2.380,- op de bankrekening van Football 4 U heeft overgemaakt. Volgens [betrokkene4] heeft [ged.vrijw.] hem hierover tijdens zijn verblijf in het buitenland gebeld en gezegd dat [betrokkene2] dringend geld nodig had. Op verzoek van [ged.vrijw.] zou hij vervolgens genoemd bedrag op een door [betrokkene2] aangewezen bankrekening hebben overgemaakt. Hoe dit ook zij, een betaling van HTC aan [betrokkene2] of Football 4 U brengt niet automatisch mee dat HTC zichzelf als schuldenaar jegens één van hen beschouwde en dat zij dus erkend zou hebben dat zij enige overeenkomst had met één van beide partijen.

5.8. Behoudens het voorgaande, heeft Football 4 U geen feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan volgen dat tussen Football 4 U en HTC de door haar gestelde overeenkomst tot stand is gekomen. Er is dan ook geen plaats voor bewijslevering. De vordering van Football 4 U om HTC te veroordelen tot betaling van € 65.105,00, vermeerderd met rente en kosten zal dan ook worden afgewezen.

5.9. Football 4 U zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie. De kosten van HTC worden begroot op € 1.788,- (2 punten x € 894,-) wegens salaris van de advocaat en € 1.188,- wegens griffierecht, in totaal derhalve € 2.976,-.

in reconventie:

5.10. HTC vordert terugbetaling door Football 4 U van het in juni 2009 door haar betaalde bedrag van € 2.380,-. Zij stelt dat zij dit bedrag onverschuldigd heeft betaald. Ter onderbouwing van haar vordering heeft HTC erop gewezen dat [betrokkene4] dit bedrag onder vermelding van ‘onder voorbehoud vooralsnog’ heeft overgemaakt aangezien hij de verschuldigdheid van het bedrag tijdens zijn vakantie niet kon beoordelen. Pas achteraf is [betrokkene4] tot de conclusie gekomen dat er geen verschuldigdheid was, aldus HTC.

5.11. Football 4 U heeft mondeling verweer gevoerd en gesteld dat de rechtsgrond voor deze betaling de in conventie aan haar vordering ten grondslag gelegde overeenkomst van opdracht is geweest. Zoals echter in conventie is geoordeeld, is deze overeenkomst tussen Football 4 U en HTC niet komen vast te staan. Nu Football 4 U geen andere rechtsgrond heeft aangevoerd en van een andere rechtsgrond evenmin is gebleken, moet de conclusie luiden dat het door HTC aan Football 4 U betaalde bedrag onverschuldigd is betaald. De vordering tot terugbetaling is dan ook toewijsbaar, evenals de wettelijke rente vanaf 5 juni 2009. De verbintenis uit onverschuldigde betaling ontstaat immers op het moment waarop de onverschuldigde betaling is verricht.

5.12. Football 4 U zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure in reconventie. De kosten van HTC worden begroot op € 894,- (2 punten x ½ x € 894,-) wegens salaris van de advocaat.

in de vrijwaringszaak

5.13. De vordering die Football 4 U tegen HTC in de hoofdzaak in conventie heeft ingesteld wordt afgewezen. Daarom is vrijwaring van [ged.vrijw.] niet aan de orde en kan HTC in haar vordering strekkende tot vrijwaring niet worden ontvangen. Afwijzing daarvan moet dan ook volgen.

5.14. Omdat HTC in haar vordering strekkende tot vrijwaring niet-ontvankelijk wordt verklaard, wordt zij veroordeeld in de proceskosten in de vrijwaringsprocedure tegen [ged.vrijw.]. De kosten van [ged.vrijw.] worden tot op heden begroot op € 1.788,- (2 punten x € 894,-) wegens salaris van de advocaat en € 588,- wegens griffierecht.

6. De beslissing

De rechtbank

in de hoofdzaak

6.1. veroordeelt Football 4 U om aan HTC te voldoen een bedrag van € 2.380,-, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 5 juni 2009 tot de dag van volledige voldoening,

6.2. veroordeelt Football 4 U in de kosten van de hoofdzaak in conventie en in reconventie, aan de zijde van HTC tot op heden begroot op € 3.870,- (€ 2.976,- + € 894,-),

6.3. wijst het meer of anders gevorderde af,

in het incident

6.4. veroordeelt Football 4 U in de kosten van het incident tot oproeping in vrijwaring, aan de zijde van HTC tot op heden begroot op € 894,-,

in de vrijwaring

6.5. wijst de vordering van HTC tot vrijwaring af,

6.6. veroordeelt HTC in de proceskosten, aan de zijde van [ged.vrijw.] tot op heden begroot op € 2.376,- (€ 1.788,- + € 588,-),

6.7. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.S.T. Belt en in het openbaar uitgesproken op 11 juli 2012.