Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0652

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
05-07-2012
Datum publicatie
06-07-2012
Zaaknummer
230851
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bevoegdheid inroepen 3:264 ("huurbeding") komt alleen toe aan hypotheekhouder en veilingkoper. VvE wil overgaan tot executoriale verkoop. VvE kan geen gebruik maken van de hypotheekhouder toekomende bevoegdheid, ook niet als hypotheekhouder daarin schriftelijk toestemt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: 230851 / KV RK 12-520

Beschikking van de voorzieningenrechter van 5 juli 2012

in de zaak van

de vereniging

VERENIGING VAN EIGENAARS [adres],

gevestigd te [woonplaats],

verzoekster,

advocaat mr. M.J.J. Nijenhof te Arnhem,

tegen

1. [verweerder],

wonende te [woonplaats],

verweerder,

verschenen in persoon,

2. [verweerder]

wonende te [woonplaats],

belanghebbende,

niet verschenen,

3. ALLE (ONDER)HUURDER(S) [adres] [huisnummer],

gevestigd te Arnhem,

belanghebbende(n),

niet verschenen.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties;

- de mondelinge behandeling op 2 juli 2012. Verschenen zijn mr. Nijenhof voornoemd en [verweerder sub 1], vergezeld door zijn vader. Alhoewel deugdelijk opgeroepen zijn de overige belanghebbenden niet verschenen.

2. De beoordeling

2.1. Het verzoekschrift strekt tot het verkrijgen van verlof om een beroep te doen op het huurbeding als bedoeld in art. 3:264 leden 5 en 6 BW, alsmede tot ontruiming door de huurder van de bovenwoning met berging, plaatselijk bekend [adres] [huisnummer] te ([postcode]) [woonplaats], kadastraal bekend gemeente [woonplaats], sectie E, nummer 2482 A, binnen 30 dagen na het afgeven van deze beschikking.

Verzoekster heeft bij deurwaardersexploot van 11 juni 2012 aan belanghebbenden aangezegd dat vanwege een door haar gelegd executoriaal beslag uit hoofde van door de rechtbank Arnhem, sector kanton, locatie Arnhem op 7 februari 2011 en 23 mei 2011 gewezen vonnissen tot openbare verkoop zal worden overgegaan op 17 juli 2012 alsmede dat het huurbeding jegens belanghebbenden zal worden ingeroepen.

Ten aanzien van haar bevoegdheid zich op het huurbeding te beroepen heeft verzoekster gesteld dat zij van de hypotheekhouder, de SNS bank, toestemming heeft verkregen (namens haar) het huurbeding jegens belanghebbenden in te roepen.

2.2. Artikel 3:264 BW geeft aan de hypotheekhouder, in casu de SNS bank, nadat de executieverkoop dan wel de in artikel 509 Rv bedoelde overneming aan de hypotheekgever, in casu [verweerder sub 1], is aangezegd de bevoegdheid om het huurbeding in te roepen.

Dit recht komt ook aan de veilingkoper toe, mits de bevoegdheid zich op dit beding te beroepen op het tijdstip van de verkoop nog aan de hypotheekhouder toekwam en deze de uitoefening krachtens de veilingvoorwaarden aan de veilingkoper overlaat.

In artikel 517 lid 2 Rv is voorts bepaald dat op verlangen van ieder van de in artikel 517 lid 1 Rv bedoelde belanghebbenden, onder wie de hypotheekhouder, de veilingvoorwaarden tevens kunnen inhouden dat de zaak wordt verkocht vrij van daarop rustende rechten of beperkingen, die niet tegen het recht van deze belanghebbende kunnen worden ingeroepen.

2.3. Noch uit artikel 3:264 BW noch uit artikel 517 Rv vloeit voort dat de VvE de bevoegdheid heeft dan wel kan hebben gekregen het huurbeding jegens belanghebbenden in te roepen. De wet biedt daarvoor geen aanknopingspunten. Uit artikel 3:264 BW volgt veeleer dat naast de hypotheekhouder alleen de veilingkoper de bevoegdheid heeft het huurbeding in te roepen. Het bepaalde in artikel 517 lid 2 Rv doet daar niet aan af. Dat de SNS bank verzoekster toestemming zou hebben gegeven om "onder haar rechten" over te gaan tot executoriale verkoop maakt het voorgaande evenmin anders. Volgens artikel 3:264 lid 5 BW kan het daar bedoelde verlof immers slechts op verzoek van de hypotheekhouder (aan haar) worden verleend.

2.4. Het verzoek zal dan ook worden afgewezen.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.J.J. van Acht en in het openbaar uitgesproken op 5 juli 2012.