Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0585

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
21-06-2012
Datum publicatie
06-07-2012
Zaaknummer
12/791
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Vernietiging beschikking RC

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2012/198
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Arnhem Sector Strafrecht Raadkamer

RC-nummer : 12/791

Rolnummer : 12A

De rechtbank heeft kennis genomen van het door de officier van justitie ingestelde appel tegen de beschikking van 8 juni 2012 van de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in dit arrondissement in de zaak tegen:

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] 1989 op [geboorteplaats])

wonende te [adres]

bij welke beschikking de rechter-commissaris de inverzekeringstelling rechtmatig heeft geacht, echter de voortduring van de inverzekeringstelling onrechtmatig heeft geacht en om die reden de onmiddellijke invrijheidstelling van verdachte heeft gelast.

In raadkamer van 21 juni 2012 zijn de officier van justitie en verdachtes raadsvrouw, mr. M. Metin, gehoord.

De rechtbank heeft kennis genomen van de stukken.

De raadkamer overweegt het volgende.

Op grond van artikel 59a van het Wetboek van Strafvordering dient niet de doelmatigheid, doch de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling het voorwerp van de beslissing van de rechter-commissaris te zijn. Na het rechtmatig achten van de inverzekeringstelling heeft de rechter-commissaris geen verdere beslissingbevoegdheid. De bevoegdheid om te beslissen over het voortduren van de inverzekeringstelling is een bevoegdheid van de officier van jusitie, hetgeen onder meer steun vindt in de Nota naar aanleidig van het Eindverslag (Kamerstukken II 1992/1993, 21 225, nr. 13).

De conclusie uit het voorgaande is dat het beroep van de officier van justitie gegrond is en dat de beslissing van de rechter-commissaris dient te worden vernietigd en de inverzekeringstelling onverwijld verder ten uitvoer zal worden gelegd.

De raadkamer heeft de betrekkelijke wetsartikelen in acht genomen. BESLISSENDE

Vernietigt de beschikking van de rechter-commissaris de dato 8 juni 2012 onder RC-nummer 12/791, voor zover daarbij het voortduren van de inverzekeringstelling onrechtmatig is geoordeeld en de onmiddellijke invrijheidstelling van verdachte is gelast.

Aldus gegeven te Arnhem op 21 juni 2012 door mrs. M.F. Gielissen als voorzitter,

J.J. Catsburg en A.G. Broek- de Stigter, rechters, in het bijzijn van P. Willems als griffier.