Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2012:BW9969

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
29-06-2012
Datum publicatie
29-06-2012
Zaaknummer
05/702189-11 en 05/700277-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank heeft vandaag een tussenvonnis gewezen in de zaak van een 23-jarige man die onder meer wordt verdacht van verkrachting van een vrouw in december 2011. De rechtbank kan nog geen eindvonnis wijzen. Zij wil dat eerst meer onderzoek wordt gedaan naar de persoon van verdachte. De rechtbank wil dat verdachte daartoe wordt geobserveerd in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Om daarover een definitieve beslissing te kunnen nemen moet de rechtbank eerst het oordeel van een psychiater vragen over de noodzaak en wenselijkheid van observatie. In het tussenvonnis is aan een psychiater deze beoordelingsopdracht gegeven

De rechtbank vindt observatie in het Pieter Baan Centrum op dit moment aangewezen omdat het allereerst gaat om verdenking van ernstig strafbaar feit (verkrachting). Daarnaast heeft verdachte niet volledig meegewerkt aan eerdere psychiatrische en psychologische onderzoeken. Daardoor heeft de rechtbank een onvolledig beeld van de persoon van verdachte. Uit deze onderzoeken is in ieder geval al wel duidelijk geworden dat verdachte kampt met psychische problematiek en met misbruik van cannabis en alcohol. Tot slot heeft verdachte gezegd dat hij niet meer wil meewerken aan behandelingen en ook dat hij medicijnen voor zijn psychische problemen niet meer wil innemen.

Nadat de psychiater haar oordeel heeft gegeven krijgen de officier van justitie en de verdediging nog de mogelijkheid om hun visie te geven op de voorgenomen observatie in het Pieter baan Centrum.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ARNHEM

Sector strafrecht

Parketnummers : 05/702189-11 en 05/700277-12

Datum zitting : 15 juni 2012

Datum uitspraak : 29 juni 2012

TEGENSPRAAK

Vonnis van de rechtbank in de zaak van

de officier van justitie in het arrondissement Arnhem

tegen

naam : [verdachte]

geboren op : [geboortedatum] 1979 te [geboorteplaats]

adres : [adres]

plaats : [woonplaats]

thans gedetineerd in P.I. Arnhem - HvB Arnhem Zuid.

raadsman : mr. J. Velthoven, advocaat te Tiel.

1. De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

In de zaak met het parketnummer 05/702189-12

hij in of omstreeks de nacht van 15 op 16 december 2011 te Zaltbommel,door geweld en/of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid, [slachtoffer1] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die (mede) bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer1], te weten, dat verdachte, -zakelijk weergegeven-:

- (meermalen) met zijn, verdachtes, vinger(s) is binnengedrongen in de vagina van voornoemde [slachtoffer1] en/of

- (meermalen) met zijn, verdachtes, vinger(s) in de vagina van voornoemde [slachtoffer1] krabbende en/of trekkende bewegingen heeft gemaakt en/of

- (meermalen) met zijn, verdachtes, penis is binnengedrongen in de vagina van voornoemde [slachtoffer1] en/of

- (meermalen) met zijn, verdachtes, penis is binnengedrongen in de anus van voornoemde [slachtoffer1], althans dat hij, verdachte, heeft getracht met zijn penis de anus van voornoemde [slachtoffer1] te penetreren en/of

- (meermalen) met zijn, verdachtes, hand(en) in de borst(en) van voornoemde [slachtoffer1] heeft geknepen,

welk geweld en/of andere feitelijkheid en/of welke bedreiging met geweld of andere feitelijkheid hierin heeft/hebben bestaan dat verdachte opzettelijk -zakelijk weergegeven-:

- voornoemde [slachtoffer1] een of meermalen heeft geslagen en/of gestompt en/of

- voornoemde [slachtoffer1] een of meermalen heeft getrapt en/of geschopt en/of

- voornoemde [slachtoffer1] een of meermalen aan de haren heeft getrokken en/of

- voornoemde [slachtoffer1] een of meermalen heeft geduwd en/of

- met zijn, verdachtes, knie op de arm van voornoemde [slachtoffer1] is gaan zitten en/of

- bij voornoemde [slachtoffer1] zout en/of peper en/of kruiden in de ogen heeft gestrooid/gegooid en/of

- bij voornoemde [slachtoffer1] zijn, verdachtes, vinger(s) in het/de o(o)g(en) heeft geduwd en/of

- voornoemde [slachtoffer1] een of meermalen tegen de muur heeft geduwd en/of

- de arm van voornoemde [slachtoffer1] heeft omgedraaid en/of

- voornoemde [slachtoffer1] een of meermalen met een fles op het hoofd heeft geslagen en/of

- voornoemde [slachtoffer1] een of meermalen bij de haren heeft vastgepakt en/of

vervolgens met het hoofd tegen de tafel heeft geslagen en/of

- voornoemde [slachtoffer1] dreigend de woorden heeft toegevoegd: "Ik ga jou vermoorden als je naar de politie gaat" en/of "Niet schreeuwen anders krijg je klappen", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- voorbij is gegaan aan de (verbale en/of non-verbale) tekenen van verzet van die [slachtoffer1];

In de zaak met het parketnummer 05/700277-12

hij op of omstreeks 03 juni 2011 te 's-Hertogenbosch, door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid [slachtoffer2] (geboren [geboortedatum]) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van ontuchtige handelingen, bestaande

uit het opzettelijk ontuchtig betasten van en/of vastpakken van en/of wrijven over de bil(len) en/of het lichaam van voornoemde [slachtoffer2], en welk geweld of andere feitelijkheid en/of welke bedreiging met geweld of andere feitelijkheid bestond uit het opzettelijk gewelddadig en/of dreigend -zakelijk weergegeven-:

- achterna lopen van voornoemde [slachtoffer2] en/of (vervolgens)

- overhoeds betasten en/of vastpakken van de bil(len) van voornoemde [slachtoffer2] en/of (vervolgens) wrijven over de bil(len) van voornoemde [slachtoffer2] en/of (vervolgens) met zijn hand over het lichaam van voornoemde [slachtoffer2] gaan nadat zij, te weten voornoemde [slachtoffer2], tegen hem, verdachte, had gezegd: 'niet doen, hou op', althans woorden van gelijke aard en/of strekking.

2. Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is op 15 juni 2012 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. J. Velthoven, advocaat te Tiel.

De officier van justitie, mr. J. de Boer, heeft geëist dat verdachte ter zake beide ten laste gelegde feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van achtenveertig maanden, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar met als bijzondere voorwaarde dat verdachte zich zal houden aan de aanwijzingen van de Reclassering, ook als dit inhoudt dat hij zich onder behandeling stelt van de GGZ (Reinier van Arkel) of een soortgelijke instelling.

Verdachte en zijn raadsman hebben het woord ter verdediging gevoerd.

3. Overwegende

Er is sprake van verdenking van ernstige strafbaar feiten. Verdachte is al eerder met justitie in aanraking is geweest in verband met aanranding.

Verder geldt dat - hoewel verdachte slechts beperkt heeft meegewerkt aan de eerdere ambulante onderzoeken - daaruit wel duidelijk naar voren komt dat sprake is van problematiek, bestaande uit een gebrek aan impulscontrole en uit misbruik van alcohol en cannabis. De problemen hebben zich pas op latere leeftijd gemanifesteerd. Zowel psychiater dr. L.H.W.M. Kaiser als psycholoog drs. J.P.M. van der Leeuw heeft als klinische stoornis schizofrenie gediagnosticeerd. Over mogelijke persoonlijkheidsproblematiek hebben psychiater en psycholoog echter geen uitspraak kunnen doen vanwege onvoldoende medewerking door verdachte. Een persoonlijkheidsstoornis valt in elk geval niet uit te sluiten. De rechtbank acht zich daaromtrent dan ook vooralsnog onvoldoende voorgelicht.

Verdachte heeft ter zitting uitdrukkelijk te kennen gegeven niet (langer) aan behandelingen te zullen meewerken en zelfs af te zullen zien van het innemen van (noodzakelijke) medicatie.

Gelet aldus op de aard en ernst van de verdenking, de onvolledige diagnose omtrent de persoon van verdachte en voorts op zijn (voorgenomen) non-coöperatieve houding, acht de rechtbank nader onderzoek naar de persoon van de verdachte door middel van een klinische observatie in het Pieter Baan Centrum in beginsel aangewezen. Een dergelijke observatie zou bovendien de mogelijkheid bieden tot het uitvoeren van een medisch onderzoek en een milieurapportage.

Daartoe moet een bevel als bedoeld in artikel 317 van het Wetboek van Strafvordering worden afgegeven. Eerst dient evenwel een oordeel van een deskundige te worden ingewonnen en behoren de officier van justitie, verdachte en zijn raadsman in de gelegenheid gesteld te worden om ter zake te worden gehoord.

Aldus zal de rechtbank de in deze zaak reeds als deskundige benoemde dr. L.H.W.M Kaiser opdracht geven om de noodzakelijkheid en de wenselijkheid van een klinische observatie te beoordelen. Na ommekomst van deze beoordeling zullen de officier van justitie en de verdediging in de gelegenheid worden gesteld om te worden gehoord.

In de omstandigheid dat na te noemen onderzoek niet binnen één maand gereed zal zijn ziet de rechtbank klemmende reden het onderzoek langer dan één maand te schorsen doch in geen geval langer dan drie maanden.

4. De beslissing

Heropent het onderzoek.

Schorst het onderzoek voor onbepaalde tijd doch niet langer dan 3 maanden.

Draagt op aan de deskundige dr. L.H.W.M. Kaiser om de noodzakelijkheid en wenselijkheid van klinische observatie in het Pieter Baan Centrum te beoordelen.

Houdt verder iedere beslissing aan.

Aldus gewezen door:

mr. R.M. Maanicus (voorzitter), mr. D.R. Sonneveldt en mr. W.L.J.M. Duijst, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. M.E. Cosijn, griffier

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 29 juni 2012.