Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2012:BW7959

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
21-05-2012
Datum publicatie
11-06-2012
Zaaknummer
800421 Cv Expl. 12-1069
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vervolg van LJN BV8139

Flitskrediet na 25 mei 2011. Toepasselijkheid Wck en maximering kredietvergoeding. De vraag rijst of de vergoeding van € 64,- als kredietvergoeding moet worden aangemerkt en of deze hoger is dan de ten hoogste toegelaten kredietvergoeding. Daarnaast rijst de vraag of de in rekening gebrachte transactiekosten ook als kredietvergoeding in de zin van artikel 34 Wck beschouwd moeten worden. Betaaldag.nl wordt verzocht zich hierover uit te laten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

burgerlijk recht, sector kanton

Locatie Arnhem

zaakgegevens 800421 \ CV EXPL 12-1069 \ BE \ 340 \ rdb

uitspraak van

in de zaak van

de besloten vennootschap Friendly Finance B.V., h.o.d.n. EasyCredit, EasyBudget Euro 24, Easycredit Holland, Betaaldag.nl, Betaaldag

gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam,

eisende partij

gemachtigde Van der Meer & Philipsen

tegen

[gedaagde partij]

wonende te [woonplaats]

gedaagde partij

niet verschenen

Partijen worden hierna Friendly Finance en [gedaagde partij] genoemd.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 27 februari 2012

- de akte van Friendly Finance van 7 mei 2012

2. De verdere beoordeling

2.1. De kantonrechter blijft bij hetgeen in het tussenvonnis is overwogen en beslist.

In dat vonnis is ambtshalve de vraag opgeworpen of de tussen partijen gesloten overeenkomst niet als een krediettransactie in de zin van de Wet op het consumentenkrediet (Wck) moet worden gezien.

2.2. Friendly Finance is in de gelegenheid te worden gesteld zich over het voorgaande en over de eventuele consequenties (indien de Wck van toepassing is te achten) uit te laten.

2.3. Friendly Finance heeft vervolgens bij akte aangegeven dat zij van mening is dat de overeenkomst waarop zij haar vordering grondt, weliswaar valt onder de werkingssfeer van de Wet op het consumentenkrediet (WCK), maar dat overeenkomstig artikel 2 lid 2 van de WCK, uitsluitend de artikelen 34 tot en met 36 van de WCK toepasselijk zijn, omdat het aan [gedaagde partij] geleende bedrag binnen 3 maanden moest worden terugbetaald.

2.4. Friendly Finance vermindert haar eis in dier voege dat zij afstand doet van de transactiekosten ten bedrage van € 11,25 en de vergoeding ten bedrage van € 64,-. Dit betekent dat zij betaling van het geleende bedrag van € 50,- vordert, buitengerechtelijke incassokosten ad € 37,- en rente ad € 2,40 (over € 61,25).

2.5. De vordering tot terugbetaling van € 50,- wordt toegewezen, hierover is wettelijke rente verschuldigd vanaf, zoals onbetwist is gesteld, 23 juni 2011. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten wordt reeds afgewezen omdat, de overeenkomst heeft te gelden als een kredietovereenkomst in de zin van de Wck, dit in strijd is met de Wck.

2.6. Partijen worden beide voor een deel in het ongelijk gesteld en moeten daarom ieder hun eigen kosten dragen.

3. De beslissing

De kantonrechter

3.1. veroordeelt [gedaagde partij] tegen bewijs van kwijting aan Friendly Finance te betalen een bedrag van € 50,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 23 juni 2011 tot de

dag van algehele voldoening;

3.2. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

3.3. compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

3.4. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. B.J. Engberts en in het openbaar uitgesproken op