Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2012:BW7446

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
16-05-2012
Datum publicatie
05-06-2012
Zaaknummer
217713
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Advocatenkantoor vordert betaling van facturen i.v.m. verleende rechtsbijstand. Het verweer, dat bij de opdrachtverlening zou zijn overeengekomen dat de werkzaamheden op basis van gefinancierde rechtsbijstand zouden worden verricht, faalt omdat het onvoldoende is onderbouwd. Vordering toegewezen. Eiseres in voorwaardelijke reconventie worden in de kosten in reconventie veroordeeld omdat uit de beoordeling in conventie volgt dat de grondslag van de eis in reconventie - onverschuldigde betaling - ondeugdelijk is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 217713 / HA ZA 11-1049

Vonnis van 16 mei 2012

in de zaak van

de naamloze vennootschap

NYSINGH ADVOCATEN - NOTARISSEN N.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

eiseres in conventie,

verweerster in voorwaardelijke reconventie,

advocaat mr. B.I. Akse te Apeldoorn,

tegen

1. [ged.1conv./eis.1reconv.],

2. [ged.2conv./eis.2reconv.],

beiden wonende te [woonplaats],

gedaagden in conventie,

eisers in voorwaardelijke reconventie,

advocaat mr. J.C.C.M. Brand te Westervoort.

Partijen zullen hierna Nysingh, [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 16 november 2011

- het proces-verbaal van comparitie van 12 maart 2012.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Nysingh is een advocatenkantoor. In 2009 en 2010 was mr. E.P.W. Korevaar (hierna: mr. Korevaar) als advocaat verbonden aan Nysingh.

2.2. Nysingh hanteert algemene voorwaarden, die onder meer als volgt luiden:

V. Betaling

[…]

d. Indien Nysingh tegen Cliënt die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van Cliënt met een minimum van 10% van de openstaande declaraties.

2.3. In verband met een geschil tussen [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] enerzijds en Best Investments B.V. hebben [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] zich gewend tot Nysingh. Op 19 oktober 2009 heeft een eerste bespreking plaatsgevonden tussen mr. Korevaar en [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.]. Mr. Korevaar heeft [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] vervolgens bijgestaan in dit geschil.

2.4. Bij e-mail van 30 oktober 2009 heeft mr. Korevaar aan [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] onder meer geschreven:

Geachte heer en mevrouw [ged.1conv./eis.1reconv.]/Beste [gedn.conv./eis.reconv.],

Komende maand stapt mijn kantoor over op nieuwe software. Daarom is het niet mogelijk een goede factuur te produceren. Ik heb daarom bijgevoegd document laten opstellen in afwachting van een definitieve factuur. Zouden jullie voor spoedige betaling zorg willen dragen?”

Bij deze e-mail bevinden zich twee “Voorschotdeclaraties conform afspraak” van respectievelijk € 595,00 en € 2.380,00 inclusief btw, waarop staat vermeld “Dossiernummer: 201234” en “Inzake: [ged.1conv./eis.1reconv.] / Best Investments”.

2.5. Op 2 november 2009 hebben [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] een bedrag van € 2.000,00 aan Nysingh betaald.

2.6. Vervolgens zijn geschillen ontstaan tussen [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] enerzijds en Rodin B.V. en Rex Automaten B.V. anderzijds. [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] hebben zich ten behoeve van rechtsbijstand in deze geschillen opnieuw gewend tot Nysingh.

Mr. Korevaar heeft daarop twee nieuwe dossiers geopend onder de volgende dossiernummers respectievelijk dossiernamen: “202079”, “[ged.1conv./eis.1reconv.] / Rodin B.V.” en “202080”, “[ged.1conv./eis.1reconv.] / Rex Automaten B.V.”.

2.7. Bij brieven van 7 januari 2010 heeft mr. Korevaar namens Nysingh in deze beide zaken onder meer het volgende bericht aan [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.]:

Namens Nysingh […] aanvaard ik gaarne de opdracht om deze zaak voor u te behandelen […]. Mijn uurtarief bedraagt momenteel € 230,00 […]. Het door mij gedeclareerde honorarium wordt vermeerderd met een opslag van 6% voor de bestrijding van de kantoorkosten en met omzetbelasting. Verder breng ik bij u eventueel verschotten in rekening. Dit zijn andere kosten die ik voor behandeling van deze zaak moet maken, zoals deurwaarderskosten en griffierechten […].

In de brief inzake de procedure [ged.1conv./eis.1reconv.] / Rodin B.V. heeft mr. Korevaar aan [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] bovendien verzocht om een voorschot van € 2.500,00 te betalen in verband met het verschuldigde griffierecht.

2.8. In de periode van 25 november 2009 tot en met 14 september 2010 heeft Nysingh in verband met de door mr. Korevaar verleende rechtsbijstand de volgende declaraties aan [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] gezonden:

Factuurdatum Inzake Factuurbedrag incl. btw

25 november 2009 [ged.1conv./eis.1reconv.]/Best Investments € 1.456,29

12 januari 2010 [ged.1conv./eis.1reconv.]/Best Investments € 2.059,87

29 maart 2010 [ged.1conv./eis.1reconv.]/Rex Automaten B.V. € 406,17

12 april 2010 [ged.1conv./eis.1reconv.]/Best Investments € 174,07

12 april 2010 [ged.1conv./eis.1reconv.]/Rodin B.V. € 841,35

17 mei 2010 [ged.1conv./eis.1reconv.]/Best Investments € 1.914,81

17 mei 2010 [ged.1conv./eis.1reconv.]/Rodin B.V. € 58,02

7 juni 2010 [ged.1conv./eis.1reconv.]/Best Investments € 116,05

8 juli 2010 [ged.1conv./eis.1reconv.]/Best Investments € 348,15

8 juli 2010 [ged.1conv./eis.1reconv.]/Rodin B.V. € 1.679,40

8 juli 2010 [ged.1conv./eis.1reconv.]/Rex Automaten B.V. € 290,12

14 september 2010 [ged.1conv./eis.1reconv.]/Rex Automaten B.V. € 158,94

Op deze declaraties staat telkens vermeld:

Declaratie van honorarium en verschotten in verband met voor u verrichte werkzaamheden […]

en

Verzocht wordt om betaling binnen 14 dagen na declaratiedatum […].

2.9. Op 26 januari 2010 hebben [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] onder vermelding van “[ged.1conv./eis.1reconv.]/Rodin” een bedrag van € 2.350,00 en onder vermelding van “[ged.1conv./eis.1reconv.]/Rodin/Rex-automaten” een bedrag van € 150,00 betaald aan Nysingh. Vervolgens hebben [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] op 15 mei 2010 bedragen van € 58,02 en € 29,01 aan Nysingh betaald. Op 17 mei 2010 hebben [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] nog € 435,18 aan Nysingh betaald.

2.10. In totaal hebben [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] een bedrag van € 4.993,20 aan Nysingh betaald.

2.11. Bij e-mail van 9 april 2010 met als onderwerp “Openstaande declaratie in dossier 201234 Korevaar - [ged.1conv./eis.1reconv.] / Best Investments” heeft [betrokkene1], administratief medewerker bij Nysingh, aan mr. Korevaar onder meer geschreven:

In bovenstaand dossier hebben wij contact gehad met de heer [ged.1conv./eis.1reconv.] n.a.v. de openstaande declaratie ad. € 1.456,29 van 25/11/09.

Hij gaf aan dat hij een voorschot van € 2.350,00 aan ons betaald heeft en dat hij de declaratie graag verrekend ziet met dat voorschot.

Ga jij akkoord met de verrekening?

[…]

2.12. Bij e-mail van 17 juni 2010 heeft mr. Korevaar onder meer het volgende aan [ged.1conv./eis.1reconv.] geschreven:

Van de afdeling debiteuren begreep ik dat enkele declaraties nog niet voldaan zijn. Dit zou onder meer afhangen van een aanvraag die [ged.2conv./eis.2reconv.] en jij gedaan hebben voor een toevoeging. Hiervoor zou ik ook enkele gegevens moeten invullen. Ik heb nog geen formulier van je ontvangen dus kan het formulier niet invullen. Zou je mij het formulier willen mailen/faxen?

2.13. Daarop heeft [ged.1conv./eis.1reconv.] als volgt gereageerd:

Het formulier waar jij het over hebt, moet ik nog van jou ontvangen.

2.14. Bij brief van 17 augustus 2010 heeft mr. Korevaar namens Nysingh het volgende aan [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] meegedeeld:

Op jullie verzoek heb ik nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het verkrijgen van een toevoeging. In de bijlage* tref je een formulier aan dat gebruikt kan worden voor het verkrijgen van een toevoeging.

Hoofdregel van de Wet op de rechtsbijstand is dat geen toevoeging wordt verleend indien het rechtsbelang waarop de aanvraag betrekking heeft de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf betreft. De enige uitzondering betreft artikel 12 lid 2 sub e onder 1 waar het gaat om een bedreigde voortzetting van de bedrijfsvoering. Nu het geschil zowel betrekking heeft op de bedrijfsruimte als de woonruimte zal de Raad voor de Rechtsbijstand mogelijk wel een toevoeging verlenen.

Zoals ik tijdens ons kennismakingsgesprek aangaf verricht mijn kantoor in beginsel geen werkzaamheden op basis van toevoeging. Mijn verzoek tot het maken van een uitzondering werd niet gehonoreerd. Redengevend hiervoor was onder andere de flinke achterstand op de betalingen. Ook in geval een toevoeging zou worden verleend zou deze achterstand niet spoedig worden ingelopen. De tot nu toe gefactureerde werkzaamheden blijven verschuldigd.

Een en ander betekent dat ik genoodzaakt ben de dienstverlening te staken […].

3. Het geschil

in conventie

3.1. Nysingh vordert – na haar oorspronkelijke eis met het onder 2.10 genoemde bedrag van € 4.993,20 te hebben verminderd – veroordeling van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] tot betaling van € 7.190,27, vermeerderd met rente, alsmede hoofdelijke veroordeling van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] in de proceskosten, vermeerderd met rente, en in de nakosten.

3.2. Nysingh legt aan haar vordering ten grondslag dat zij – in de persoon van mr. Korevaar – in opdracht van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] aan hen rechtsbijstand heeft verleend inzake een drietal geschillen en dat [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] de in verband met die werkzaamheden toegezonden facturen deels onbetaald laten.

3.3. [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] voeren verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in voorwaardelijke reconventie

3.5. [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] vorderen, voor het geval Nysingh niet-ontvankelijk wordt verklaard in haar vorderingen in conventie dan wel indien de vorderingen van Nysingh in conventie worden afgewezen, veroordeling van Nysingh tot betaling van € 4.993,20, vermeerderd met rente en kosten.

3.6. [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] leggen aan hun vordering ten grondslag dat, indien Nysingh niet-ontvankelijk wordt verklaard in haar vorderingen in conventie dan wel indien de vorderingen van Nysingh in conventie worden afgewezen, zij het bedrag van € 4.993,20 (zie onder 2.10) onverschuldigd aan Nysingh hebben betaald.

3.7. Nysingh voert verweer.

3.8. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie

4.1. [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] stellen zich primair op het standpunt dat zij mr. Korevaar al in het eerste gesprek hebben verzocht hen in aanmerking te doen komen voor gefinancierde rechtsbijstand. [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] zijn er naar eigen zeggen steeds van uitgegaan dat mr. Korevaar een dergelijk verzoek voor hen had ingediend. Zij stellen dat zij nooit een overeenkomst van opdracht met Nysingh – onder het stellen van de voorwaarde van het al of niet verkrijgen van een toevoeging – hebben ondertekend. Volgens [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] zijn zij niets verschuldigd aan Nysingh.

4.2. Op zichzelf is tussen partijen niet in geschil dat mr. Korevaar namens Nysingh in opdracht van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] voor hen juridische werkzaamheden heeft verricht. Dit staat dus vast. Partijen verschillen echter van mening over de vraag of zij in het eerste gesprek op 19 oktober 2009 zijn overeengekomen dat mr. Korevaar die werkzaamheden zou verrichten tegen het gebruikelijke tarief (standpunt Nysingh) of op basis van gefinancierde rechtsbijstand in de zin van de Wet op de rechtsbijstand (standpunt [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.]). Bij de uitleg van een overeenkomst komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

4.3. In het licht van de hierna te beschrijven gang van zaken is de rechtbank van oordeel dat [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] onvoldoende hebben gesteld om te kunnen concluderen dat – zoals [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] stellen – zij op 19 oktober 2009 met Nysingh/mr. Korevaar zijn overeengekomen dat de rechtsbijstand zou worden verleend op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

4.4. Vast staat dat mr. Korevaar eind oktober 2009 met betrekking tot het geschil met Best Investments B.V. twee voorschotdeclaraties van in totaal € 2.975,00 aan [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] heeft gezonden. In de begeleidende e-mail heeft mr. Korevaar – zonder daarbij enig voorbehoud ter zake van gefinancierde rechtsbijstand te maken – aan [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] verzocht om voor spoedige betaling zorg te dragen. Drie dagen later hebben [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] zonder voorbehoud een bedrag van € 2.000,00 aan Nysingh overgemaakt.

4.5. Vervolgens hebben [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] zich ook in verband met de inmiddels met Rodin B.V. en Rex Automaten B.V. ontstane geschillen gewend tot mr. Korevaar. Kort daarop heeft mr. Korevaar namens Nysingh bij brieven van 7 januari 2010 aan [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] laten weten dat deze beide zaken zullen worden behandeld tegen een uurtarief van € 230,00, exclusief een opslag van 6% wegens kantoorkosten en exclusief omzetbelasting. Gesteld noch gebleken is dat [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] daarop aan Nysingh kenbaar hebben gemaakt dat de inhoud van deze brieven niet overeenstemt met de gemaakte afspraken. Integendeel, [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] hebben op 23 januari 2010 onder verwijzing naar beide dossiers zonder voorbehoud in totaal € 2.500,00 aan Nysingh betaald.

4.6. Bovendien heeft Nysingh op 25 november 2009, 12 januari 2010, 29 maart 2010, 12 april 2010 en 17 mei 2010 declaraties met bijbehorende specificaties aan [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] gezonden, waarop telkens staat vermeld: “Verzocht wordt om betaling binnen 14 dagen na declaratiedatum”. Gesteld noch gebleken is dat [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] daarop aan Nysingh hebben laten weten dat deze verzoeken om volledige betaling van de declaraties zich niet verdragen met de – volgens [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] – eerder gemaakte afspraak over gefinancierde rechtsbijstandverlening. De omstandigheid dat [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.], zoals [ged.1conv./eis.1reconv.] op de comparitie heeft verklaard, niet precies wisten hoe een en ander werkte en dat het een indringende tijd voor hen was, moet – wat daarvan verder ook zij – in de relatie tot Nysingh voor rekening van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] blijven.

4.7. Bij het voorgaande is verder van belang dat Nysingh (aan de hand van haar productie 17) onbetwist heeft gesteld dat haar administratief medewerker op 9 april 2010 telefonisch contact heeft gehad met [ged.1conv./eis.1reconv.] over de openstaande declaraties. [ged.1conv./eis.1reconv.] heeft in dit telefoongesprek verzocht om het openstaande bedrag te verrekenen met het eerdere op 23 januari 2010 betaalde voorschot. Daaruit blijkt niet dat [ged.1conv./eis.1reconv.] in dit telefoongesprek heeft verwezen naar de gestelde afspraak over gefinancierde rechtsbijstand, terwijl dit gelet op de herhaalde verzoeken die Nysingh toen al had gedaan tot volledige betaling van de declaraties bepaald voor de hand had gelegen.

4.8. Niet gebleken is dat [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] eerder dan in juni 2010 bij Nysingh de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand aan de orde hebben gesteld. In de e-mail van 17 juni 2010 van mr. Korevaar wordt daaraan voor het eerst gerefereerd.

4.9. Al met al hebben [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] onvoldoende concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit zou blijken dat zij bij aanvang van de opdrachtverlening aan Nysingh in oktober 2009 (in de zaak tegen Best Investments B.V.) en in januari 2010 (in de zaken tegen Rodin B.V. en Rex Automaten B.V.) met Nysingh/mr. Korevaar zijn overeengekomen dat deze zijn werkzaamheden zou verrichten op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Hun verweer wordt dan ook als onvoldoende onderbouwd verworpen.

4.10. Voor zover [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] in twijfel trekken of mr. Korevaar ten tijde van het eerste gesprek wel stond ingeschreven als rechtsbijstandverlener in de zin van de Wet op de Rechtsbijstand, geldt dat die stelling niet kan afdoen aan het voorgaande, nog daargelaten dat zij niet is onderbouwd. De rechtbank gaat er daarom aan voorbij.

4.11. Het subsidiaire standpunt van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.], dat het gevorderde bedrag te hoog is omdat zij een bedrag van € 4.993,20 aan Nysingh hebben betaald, hoeft niet te worden besproken omdat Nysingh naar aanleiding hiervan haar vordering met € 4.993,20 heeft verminderd.

4.12. De conclusie luidt dat de vordering van Nysingh tot betaling van het openstaande declaratiebedrag van € 7.190,27 zal worden toegewezen.

4.13. De wettelijke rente zal worden toegewezen telkens met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur, zoals in het dictum vermeld.

4.14. Nysingh heeft gesteld dat zij buitengerechtelijke incassowerkzaamheden heeft verricht en vordert in verband daarmee een bedrag van € 916,13. Aan deze vordering legt zij zowel de overeenkomst tussen partijen als de wet ten grondslag.

4.15. Tot de overeenkomst behoren ook de algemene voorwaarden van Nysingh, aangezien [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] de toepasselijkheid daarvan op zichzelf niet hebben betwist. Op grond van artikel V onder d van die algemene voorwaarden (zie onder 2.2) maakt Nysingh in beginsel terecht aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke kosten. Nysingh heeft in dit verband onbetwist gesteld dat zij [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] herhaaldelijk heeft gesommeerd om tot betaling van het openstaande bedrag over te gaan. Daarnaast hebben medewerkers van Nysingh herhaaldelijk telefonisch contact met [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] opgenomen over de openstaande declaraties. Aldus heeft Nysingh voldoende gesteld dat ter verkrijging van voldoening buiten rechte werkzaamheden zijn verricht die niet tot de instructie van de zaak kunnen worden gerekend. Tegen de omvang van de gevorderde buitengerechtelijke kosten hebben [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] op zichzelf geen verweer gevoerd, zodat het gevorderde bedrag zal worden toegewezen

4.16. [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij hoofdelijk worden veroordeeld in de proceskosten. Deze kosten worden aan de zijde van Nysingh begroot op:

- dagvaarding € 76,31

- vast recht 568,00

- salaris advocaat 768,00 (2,0 punten × tarief € 384,00)

Totaal € 1.412,31

4.17. De gevorderde nakosten zullen worden toegewezen als vermeld in het dictum.

in voorwaardelijke reconventie

4.18. Gelet op de beoordeling in conventie is de voorwaarde waaronder de vordering in reconventie is ingesteld niet vervuld, zodat op deze vordering niet hoeft te worden beslist.

4.19. [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] zullen in de proceskosten van de voorwaardelijke reconventie worden veroordeeld, nu uit het oordeel in conventie blijkt dat de grondslag van de eis in reconventie – te weten dat een bedrag van € 4.993,20 onverschuldigd is betaald – ondeugdelijk is (vgl. HR 11 februari 2011, NJ 2012, 73). Deze kosten worden aan de zijde van Nysingh begroot op € 384,00 wegens salaris advocaat (2,0 punten × factor 0,5 × tarief € 384,00). De rechtbank hanteert bij de berekening van het salaris een factor 0,5 omdat de voorwaardelijke vordering in reconventie voortvloeit uit het verweer in conventie.

4.20. De door Nysingh gevorderde veroordeling van [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] in de nakosten zal worden toegewezen als vermeld in het dictum.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. veroordeelt [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] tot betaling aan Nysingh van € 7.190,27, te vermeerderen met de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW over het toegewezen bedrag telkens vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag van de algehele voldoening,

5.2. veroordeelt [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] tot betaling aan Nysingh van € 916,13 wegens buitengerechtelijke kosten, te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van dit vonnis en – voor het geval voldoening van deze kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over die kosten vanaf de bedoelde termijn voor voldoening tot de dag van de algehele voldoening,

in conventie en voorwaardelijke reconventie

5.3. veroordeelt [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, in de kosten van de procedure, aan de zijde van Nysingh in conventie begroot op € 1.412,31 en in voorwaardelijke reconventie op € 384,00, tezamen € 1.796,31,

5.4. veroordeelt [ged.1conv./eis.1reconv.] en [ged.2conv./eis.2reconv.] hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, in de nakosten, aan de zijde van Nysingh bepaald op € 205,00 voor nasalaris advocaat, te vermeerderen, voor het geval betekening van dit vonnis heeft plaatsgevonden en nodig is geweest, met € 68,00 voor nasalaris advocaat,

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

in conventie

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken op 16 mei 2012.

Coll.: JC