Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2012:BW5490

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
16-04-2012
Datum publicatie
11-05-2012
Zaaknummer
227676
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2013:BY7963, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Aanbestedingszaak.

De vraag die thans voor ligt is of TenneT al dan niet terecht heeft geconcludeerd dat Mikronika op basis van de door haar aangeleverde informatie niet is toegelaten tot de erkenningsregeling (en daarmee dus niet is geplaatst op de shortlist).

Het toelaten tot een erkenningsregeling kan niet gelijk gesteld worden aan een beslissing tot het voorlopig gunnen van een opdracht aan een inschrijver.

Het toelaten tot een erkenninsregeling is vergelijkbaar met een selectiefase van een niet openbare aanbestedingsprocedure, waarvoor geen verplichte opschortingstermijn geldt.

Vordering afgewezen.

Wetsverwijzingen
Besluit aanbestedingen speciale sectoren
Besluit aanbestedingen speciale sectoren 31
Besluit aanbestedingen speciale sectoren 54
Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden
Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden 4
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Aanbesteding 2012/172
JAAN 2012/93
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 227676 / KG ZA 12-156

Vonnis in kort geding van 16 april 2012

in de zaak van

de vennootschap naar Pools recht

BADAWCZO-ROZWOJOWA SPÓLDZIENLIA PRACY MIKROPROCESOROWYCH SYSTEMÓW AUTOMATYKI MIKRONIKA,

statutair gevestigd te Poznan (Polen),

eiseres,

advocaat mr. P.H.L.M. Kuypers te Breda,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TENNET TSO B.V.,

gevestigd te Arnhem,

2. de vennootschap naar Duits recht

TENNET TSO GMBH,

gevestigd en kantoorhoudende te Bayreuth (Duitsland),

gedaagden,

advocaat mr. J.F. van Nouhuys te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Mikronika en TenneT genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Mikronika

- de pleitnota van TenneT.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Mikronika is een Pools bedrijf, dat zich bezig houdt met de levering en installatie van apparatuur voor het schakelen, beheren en beveiligen van stroomkringen.

2.2. TenneT is elektriciteitstransporteur in Nederland en een groot deel van Duitsland.

2.3. Op 31 december 2011 heeft TenneT een aankondiging van de instelling van een (nieuwe) erkenningsregeling gepubliceerd, waarin onder meer het volgende is opgenomen:

Section VI: Complementary information

(…)

VI.2) Additional information

TenneT intends to publish the First tendering instructions for the First contract under this qualification system on 1 March 2012. In order to be qualified in time to be eligible for this contract, complete and satisfactory applications for qualification must be submitted via the Negometrix platform no later than 1 February 2012.

(…)

2.4. De erkenningsregeling betreft de levering van stationsautomatisering en beveiligingsapparatuur, oftewel hard- en software ten behoeve van de besturing en beveiliging van de hoogspanning infrastructuur van TenneT in Nederland en Duitsland. Die hoogspanning infrastructuur is een netwerk dat bestaat uit knooppunten en verbindingen. Aan weerszijden van een verbinding bevinden zich schakelvelden in hoogspanningsstations. Een schakelveld is een verzameling componenten die gezamenlijk aan één zijde een verbinding aan en uit kan zetten. Via de schakelvelden kan het transport van elektriciteit worden bestuurd. Voor het Nederlandse netwerk van TenneT geldt dat op elk hoogspanningsstation op ieder moment besturing van de schakelvelden mogelijk moet zijn vanuit landelijke besturingscentra. Voor het Duitse netwerk van TenneT geldt dat alle schakelvelden op een hoogspanningsstation niet alleen lokaal per schakelveld, maar ook op stationsniveau moeten kunnen worden bestuurd. Naast de mogelijkheid het elektriciteitsnetwerk te besturen, dient de infrastructuur ook te zijn beveiligd.

2.5. Er zijn zes categorieën (die Nederland, Duitsland of beide landen betreffen) waarvoor een erkenning kan worden gevraagd. Per categorie is in de technische beschrijving (een uittreksel van de volledige specificaties die bij de daadwerkelijk opdrachtverlening worden gesteld) uiteengezet aan welke functionele en specifieke technische eisen de producten moeten voldoen. Na erkenning kunnen leveranciers deelnemen aan aanbestedingsprocedures waarop de erkenningsregeling van toepassing is.

2.6. In de erkenningsregeling is onder meer het volgende opgenomen:

Qualification procedure

2.1.3.

Q:

26.g) General rules

The following general rules apply in the context of this qualification procedure and the call for tenders that occur on the basis of this qualification system.

(…)

4. In order to evaluate the application for qualification, TenneT reserves the right to require further documentation and documentary evidence, in addition to the aforementioned templates appended to the survey questions on the Negometrix platform, for the sole purpose of clarifying the application;

(…)

References

3.3.5.

Q:

3.3.5.

The candidate is required to perform the contract(s) or agreement(s)/framework agreement(s) as stated in question 2.1.2. As evidence of this ability, the candidate must submit references of projects in which substation automation and protection equipment was delivered in European countries. The references concern projects that were executed in the last five years. TenneT reserves the right to check the references that are provided. TenneT requires the following project references:

1. three references for category 1

2. three references for category 2

3. three references for category 3

4. three references for category 4

5. three references for category 5

6. three references for category 6

The following requirements apply to submitted project references:

- The format of each reference must conform to Template 5a;

- All references for a category must be comparable to the nature of the contract as described under question 2.1.2 and within the scope of the technical description for that category;

- No single reference may exceed one A4 sheet;

- Each reference must be fully completed.

2.7. Op 24 januari 2012 en 29 januari 2012 heeft TenneT vragen van geïnteresseerden beantwoord. Elf geïnteresseerden, waaronder Mikronika voor de categorieën 1 t/m 5, hebben vervolgens een verzoek tot erkenning ingediend.

2.8. Mikronika heeft op het modelformulier Template 5A haar referenties vermeld en deze formulieren (drie per categorie) bij haar verzoek tot erkenning gevoegd.

2.9. TenneT heeft meerdere inschrijvers gevraagd om nadere informatie te verschaffen over het gebruik van de producten, waarnaar zij op het referentieformulier hadden verwezen. Bij e-mailbericht van 18 februari 2012 heeft TenneT Mikronika te dien aanzien onder meer bericht:

TenneT is not able to qualify your company for any of the requested categories in the Qualification System Substation automation and Protection equipment.

(…)

3.3.5. References for category 1 to 5: it is not clear from the submitted references that the product or product range (as mentioned in the answers 3.3.5) can fulfil the technical requirements of category 1, 2, 4 and 5.

(…)

Please give more detailed information about the product range and the technical data regarding the technical requirements (see document ‘QS SSA PROT specification for each lot 20111227’) to demonstrate that the product or product range can fulfil the technical requirements of category 1, 2, 4 and 5.

We request to correct your Application to Qualify to enable to assess to qualify.

(…)

Your answers need to be submitted on the Negometrix platform by Friday 24 February 2012 at 12.00 hour latest, for TenneT to be able to qualify your company in time to receive the first Request for Proposal.

2.10. Bij e-mailbericht van 23 februari 2012 heeft een lid van de raad van bestuur van Mikronika TenneT in reactie hierop onder meer aangegeven welke producten zijn geproduceerd door Mikronika (zijnde SAS SYNDIS RV, BCU SO-52v11 en SO-55) en bevestigd dat Mikronika voldoet aan de verlangde vereisten, welke vereisten per categorie zijn opgesomd. Tevens is in die brief een tabel opgenomen waarin de referenties per categorie zijn weergegeven.

2.11. TenneT heeft Mikronika bij brief van 6 maart 2012 bericht dat Mikronika niet gekwalificeerd kan worden voor de erkenningsregeling. In deze brief is onder meer opgenomen:

Reason for this is that on the submitted references and the additional requested information, it is not clear that the product or product range (as mentioned in the answers 3.3.5) can fulfill the technical requirements of category 1, 4 and 5 (as specified in in paragraph 2.2.1 of the qualification system). The later submitted statement, on Mikronika-paper, that contains the TenneT-specification, that was copied form the qualification system, can not be used as product documentation that would demonstrate that Mikronika equipments would meet the requirements mentioned, not even when signed by Mikronika-management.

2.12. Op 7 maart 2012 heeft TenneT een offerteaanvraag gedaan bij de vijf partijen die zijn toegelaten tot de erkenningsregeling. De opdracht betreft de levering van stationsautomatisering voor de categorieën 1, 2 en 3. De partijen dienen hun inschrijving uiterlijk op 5 april 2012 in te dienen, waarna de (voorlopige) gunningsbeslissing zal volgen.

2.13. In haar brief van 12 maart 2012 aan TenneT heeft Mikronika haar bezwaren tegen de beslissing van TenneT uiteengezet en intrekking van de beslissing gevorderd.

2.14. TenneT heeft bij brief van 16 maart 2012 aan Mikronika haar beslissing nogmaals toegelicht en de bezwaren van Mikronika ongegrond verklaard.

2.15. Bij brief van 16 maart 2012 heeft Mikronika TenneT medegedeeld dat zij alle vragen heeft beantwoord en dat Tennet geen ander format van Mikronika heeft verlangd en evenmin verdere vragen heeft voorgelegd aan haar om specificaties verder toe te lichten.

2.16. TenneT heeft bij brief van 20 maart 2012 aan Mikronika hierop gereageerd.

3. Het geschil

3.1. Mikronika vordert dat de voorzieningenrechter

primair

TenneT gelast Mikronika op straffe van verbeurte van een dwangsom tot de erkenningsregeling met publicatiereferentie nummer EG 2011/S 252-411781 toe te laten binnen tien dagen na dit vonnis en Tennet verbiedt opdrachten binnen het toepassingsbereik van de erkenningsregeling aan te besteden of offerten te vragen zolang Mikronika niet is toegelaten tot de erkenningsregeling, alsmede na toelating, aan te besteden zonder Mikronika gelijk te behandelen met de andere toegelaten ondernemingen,

subsidiair

TenneT gelast op straffe van verbeurte van een dwangsom haar beslissing van 6 maart 2012 in te trekken en Mikronika tot de erkenningsregeling toe te laten, alsmede Mikronika gelijk te behandelen met de andere toegelaten ondernemingen, binnen tien dagen na dit vonnis,

meer subsidiair

TenneT gelast op straffe van verbeurte van een dwangsom haar beslissing van 6 maart 2012 in te trekken en de aanmelding voor de erkenningsregeling van Mikronika opnieuw te beoordelen en, indien TenneT overweegt Mikronika niet toe te laten, TenneT gelast om met inachtneming van het gevraagde in het bestek en dit vonnis binnen tien dagen na dit vonnis schriftelijk gemotiveerd aan Mikronika mee te delen welke informatie zij nog dient aan te leveren om te worden toegelaten tot de erkenningsregeling,

meer subisidiair

TenneT gelast op straffe van verbeurte van een dwangsom de aanmelding voor de erkenningsregeling van Mikronika opnieuw te beoordelen en, indien TenneT overweegt Mikronika niet toe te laten, TenneT gelast om met inachtneming van het gevraagde in het bestek en dit vonnis binnen tien dagen na dit vonnis schriftelijk gemotiveerd aan Mikronika mee te delen welke informatie zij nog dient aan te leveren om toegelaten te worden tot de erkenningsregeling,

meer subsidiair

TenneT gelast op straffe van verbeurte van een dwangsom haar beslissing van 6 maart 2012 in te trekken,

meest subsidiair

zodanige maatregelen te treffen die de voorzieningenrechter geraden voorkomen, en

primair, subsidiair, meer subsidiair en meest subsidiair

TenneT hoofdelijk veroordeelt in de kosten van dit geding, inclusief de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente over de proceskosten.

3.2. TenneT voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

rechtsmacht

4.1. Eiseres is een in Polen gevestigde vennootschap naar het recht van Polen. Haar vordering tegen een in Nederland gevestigde gedaagde (gedaagde sub 1.) draagt een internationaal karakter. De Nederlandse rechter komt krachtens artikel 2 EEX-Verordening (EG Verordening nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000, betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, hierna EEX-Verordening) rechtsmacht toe, nu gedaagde sub. 1. haar vestigingsplaats in Nederland heeft. De Arnhemse rechtbank is relatief bevoegd, gelet op de vestigingsplaats van gedaagde te Arnhem. Wat betreft de rechtsmacht ten aanzien van gedaagde sub 2, gevestigd te Duitsland, wordt overwogen dat de bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de vorderingen jegens haar gebaseerd kan worden op artikel 6, aanhef en onder 1 EEX-Verordening, nu sprake is van een nauwe band tussen gedaagde sub 1 en gedaagde sub 2 en tussen de vorderingen in het algemeen, zoals artikel 6, aanhef en onder 1 EEX-Verordening vereist.

toepasselijk recht

4.2. Uit de door partijen ingenomen standpunten leidt de voorzieningenrechter af dat zij (stilzwijgend) hebben gekozen voor de toepasselijkheid van Nederlands recht.

inhoudelijke beoordeling

4.3. Met de aard van het gevorderde en het daaraan ten grondslag gelegde acht de voorzieningenrechter het spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen gegeven.

4.4. Kort gezegd gaat het in deze zaak om het volgende. Mikronika heeft bij TenneT een verzoek tot erkenning ingediend teneinde te worden geplaatst op een lijst van erkende partijen (een zogenaamde shortlist), die gedurende een periode van drie jaar zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen voor de door TenneT uit te schrijven aanbestedingen. Mikronika heeft het verzoek ingediend voor de categorieën 1 t/m 5 en zoals vereist daartoe per categorie drie maal het zogenaamde Template 5A formulier ingevuld, waarop de referenties moesten worden vermeld (drie per categorie dus). TenneT heeft Mikronika vervolgens verzocht nadere informatie te verschaffen over het gebruik van de producten, waarnaar Mikronika op de referentieformulieren had verwezen. Mikronika heeft dit gedaan bij e-mailbericht van 23 februari 2012. De vraag die thans voor ligt is of TenneT al dan niet terecht heeft geconcludeerd dat Mikronika op basis van de door haar aangeleverde informatie niet is toegelaten tot de erkenningsregeling (en daarmee dus niet is geplaatst op de shortlist).

4.5. Op deze aanbestedingsprocedure is het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (hierna: Bass) van toepassing. Naast het Bass is op onderstaande aanbestedingsprocedure ook de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (hierna: Wira) van toepassing. Met de Wira is Richtlijn 2007/66 EG (Wijziging Rechtsbeschermingsrichtlijn Nutssectoren 92/13/EEG) in de Nederlandse rechtsorde geïmplementeerd. Tot slot zijn de leidende beginselen van het aanbestedingsrecht van toepassing zijn, te weten het gelijkheids- en het transparantiebeginsel.

4.6. Vooropgesteld moet worden dat artikel 54, tweede lid van het Bass bepaalt dat ondernemers te allen tijde een erkenning moeten kunnen aanvragen. Het derde lid van dat artikel bepaalt dat een aanbestedende dienst de regeling voor de erkenning beheert op basis van door de aanbestedende dienst omschreven objectieve criteria en voorschriften. Wanneer deze criteria en voorschriften technische specificaties bevatten, is artikel 31 van het Bass van toepassing. In het eerste lid van dat artikel is weergegeven dat een aanbestedende dienst de technische specificaties opneemt in de aanbestedingsstukken. Op grond van het zevende lid van artikel 31 van het Bass dient een inschrijver in zijn inschrijving aan te tonen dat het product, de dienst of het werk in overeenstemming is met de norm en voldoet aan de functionele en prestatie-eisen van de aanbestedende dienst. Een partij die een verzoek tot erkenning indient, dient dus aan te tonen dat zij hiervoor in aanmerking komt, anders gezegd zij dient te bewijzen dat zij een competente partij is die aan alle vereisten voldoet.

4.7. Op Template 5A:references is gevraagd om een “brief description of the work/deliveries/services”, die moest worden gegeven op maximaal één pagina (A4). Mikronika heeft deze templates ingevuld, waarna TenneT Mikronika – en ook andere verzoekende partijen – op 18 februari 2012 heeft gevraagd: “Please give more detailed information about the product range and the technical data regarding the technical requirements (see document ‘QS SSA PROT specification for each lot 20111227’) to demonstrate that the product or product range can fulfil the technical requirements of category 1, 2, 4 and 5.”. Onweersproken is dat de reactie van Mikronika hierop (de brief van 23 februari 2012) enkel een bevestiging is van een lid van de raad van bestuur dat de producten van Mikronika voldoen aan de verlangde technische vereisten, welke vereisten vervolgens worden opgesomd en geheel overeenkomen met de vereisten zoals deze per categorie uiteen zijn gezet in de erkenningsregeling. Weliswaar is in de brief wel opgenomen welke producttypen zijn gebruikt, maar er zijn geen nadere technische specificaties genoemd. Er wordt alleen gesteld dat de producten van Mikronika (de apparaten SAS SYNDIS RV, BCU SO-52v11 en de controle units van type SO-55) voldoen aan IEC normen en vereiste kwalificaties.

4.8. Nu in het e-mailbericht van TenneT uitdrukkelijk wordt gevraagd om te bewijzen/ aan te tonen (‘demonstrate’) - en dus niet om te bevestigen - dat de in de referenties genoemde producten voldoen aan de gestelde technische eisen, is de enkele verklaring van Mikronika dat zij voldoet aan de door TenneT gestelde eisen onvoldoende om te gelden als een deugdelijke onderbouwing dat de in haar referenties genoemde producten voldoen aan de gestelde technische eisen. In dat verband is nog van belang dat (alle) andere verzoekers/inschrijvers aan wie om nadere informatie is gevraagd productsheets hebben overgelegd, waarin technische specificaties worden opgesomd en wordt beschreven hoe een product eruit ziet en op welke wijze het kan worden geïntegreerd. Mikronika heeft dit als enige verzoeker niet gedaan. Indien het Mikronika niet duidelijk was, wat zij moest aantonen/overleggen, had Mikronika TenneT vragen hierover kunnen stellen. Dit heeft zij evenwel nagelaten.

4.9. Mikronika heeft ter (nadere) onderbouwing van haar standpunt een rapport overgelegd van 29 maart 2012 opgemaakt door DNV KEMA Nederland B.V.. Volgens Mikronika concludeert KEMA hierin dat TenneT aan de hand van de door Mikronika ingediende stukken, waaronder het e-mailbericht van 23 februari 2012, kan beoordelen of en dat Mikronika aan de technische specificaties voldoet. TenneT heeft dit betwist. Te dien aanzien wordt het volgende overwogen.

4.10. Vooropgesteld moet worden dat dit rapport op verzoek van slechts één partij, Mikronika (en daarmee dus eenzijdig), is opgesteld. Wat daar verder ook van zij, vastgesteld moet worden dat KEMA in paragraaf 3 (conclusies) onder 6. concludeert dat: “From the supplied references itself DNV KEMA agrees with TenneT that it cannot be unequivocally proven that the product or product range can fulfill the technical requirements of category 1, 2, 4, and 5 as stipulated by TenneT.”. Vervolgens wordt onder 7. geconcludeerd: “The information supplied by Mikronika in their letter dated 23rd February 2012 supplies additional technical information. In this additional information Mikronika specifically state that all the requirements of categories 1, 2, 3, 4, and 5 are assured qualities of the products supplied by Mikronika.”. KEMA geeft dus aan dat niet onmiskenbaar kan worden bewezen dat de producten van Mikronika beantwoorden aan de technische vereisten, zoals deze door TenneT zijn vastgesteld. Mikronika beweert/deelt volgens KEMA enkel mede dat haar producten aan de vereiste technische specificaties voldoen. Een onderbouwing daarvan ontbreekt. Vervolgens concludeert KEMA onder 8.: “DNV KEMA is unable to determine whether the information supplied by the client is correct.”. KEMA kan dus bovendien niet beoordelen of de overgelegde informatie juist is. Het door Mikronika overgelegde rapport van KEMA kan, voorshands geoordeeld, dan ook niet de grondslag vormen voor toewijzing van de vordering(en) van Mikronika.

4.11. Mikronika heeft ter zitting, nadat tussen partijen een debat was ontsponnen over het verstrekken van nadere technische informatie, enkele certificaten overgelegd om aan te tonen dat haar producten wel voldoen aan de door TenneT gestelde eisen. Hier kan, in deze stand van de procedure, evenwel geen acht meer op worden geslagen. Dit laat echter onverlet dat Mikronika, hetgeen TenneT ook ter zitting nog eens heeft bevestigd, deze stukken alsnog aan TenneT kan overhandigen teneinde een herbeoordeling te kunnen laten plaatsvinden. Toelating tot de erkenningsregeling is immers nog steeds mogelijk, mits voldaan wordt aan de door TenneT opgestelde vereisten. Ditzelfde geldt voor de stukken die TenneT één werkdag voor de zitting van Mikronika heeft ontvangen. Van TenneT kan niet verwacht worden dat zij deze reeds had beoordeeld. TenneT heeft ter zitting aangegeven dat een zorgvuldige beoordeling van de overgelegde stukken noodzakelijk is, welke ook zal volgen.

4.12. Vooralsnog is dus onvoldoende aannemelijk geworden dat Mikronika op basis van de door haar aangeleverde informatie ten onrechte niet is toegelaten tot de erkenningsregeling/geplaatst is op de shortlist.

4.13. Tot slot heeft Mikronika nog aangevoerd dat TenneT in strijd met de opschortingstermijn (die ook wel als de Alcatel-termijn wordt aangeduid) van artikel 4, eerste lid Wira en artikel 2 Richtlijn 92/13 EG inmiddels reeds bij de partijen die wel zijn toegelaten tot de erkenningsregeling een offerteaanvraag heeft gedaan voor de levering van stationsautomatisering uit de categorieën 1, 2 en 3. TenneT heeft dit weersproken. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

4.14. Het toelaten tot een erkenningsregeling kan niet gelijk gesteld worden aan een beslissing tot het voorlopig gunnen van een opdracht aan een inschrijver, waarop de door Mikronika aangehaalde artikelen zien. Alleen al om die reden kan de stelling van Mikronika niet tot toewijzing van de vordering(en) leiden. Het toelaten tot een erkenningsregeling is vergelijkbaar met een selectiefase van een niet openbare aanbestedingsprocedure, waarvoor geen verplichte opschortingstermijn geldt. Daar komt nog bij dat een belangenafweging niet tot een ander oordeel leidt. Mikronika wist immers dat er deadlines waren met betrekking tot de toelating tot de erkenningsregeling vanwege het feit dat de eerste opdracht op 1 maart 2012 zou worden uitgezet. Dit was uitdrukkelijk opgenomen in de aankondiging van 31 december 2011. Bovendien is in dat verband nog van belang dat de huidige raamovereenkomsten (voor de levering van stationsautomatisering categorie 1) op korte termijn aflopen en dat onweersproken is gebleven dat gunning van de opdrachten tot levering van de producten die vallen onder die categorie vóór 1 juli 2012 noodzakelijk is ter waarborging van de kwaliteit van het elektriciteitsnet.

4.15. Tot slot valt zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet in te zien dat de omstandigheid dat Mikronika onlangs, geruime tijd na de sluitingstermijn, nadere documenten bij TenneT heeft ingediend ter onderbouwing van haar verzoek tot erkenning – ten aanzien waarvan nog onderzocht moet worden of deze de vereiste onderbouwing van de technische specificaties inhouden – thans zou moeten leiden tot opschorting van de reeds lopende aanbestedingsprocedure. Dat zou immers in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel.

4.16. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van Mikronika zullen worden afgewezen.

4.17. Mikronika zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Tennet worden begroot op:

- griffierecht € 575,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.391,00

4.18. De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Mikronika in de proceskosten, aan de zijde van Tennet tot op heden begroot op € 1.391,00,

5.3. veroordeelt Mikronika in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Mikronika niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. B.J.M. Vermulst op 16 april 2012.