Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2012:BW3644

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
17-04-2012
Datum publicatie
23-04-2012
Zaaknummer
806202 BM VERZ 12-524
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ambtshalve toekenning extra beloning aan bewindvoerder na op ongegronde klacht gebaseerde afwijzing ontslagverzoek. Puntentarief handelszaken kanton.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ARNHEM

burgerlijk recht, sector kanton

Locatie Wageningen

zaakgegevens 806202 \ BM VERZ 12-524 \ 163 PH

uitspraak van 17 april 2012

beschikking

in de zaak van

[rechthebbende]

wonende te [woonplaats]

verzoekende partij

procederend in persoon

en

[bewindvoerder]

wonende te [woonplaats]

verwerende partij

procederend in persoon

Partijen worden hierna [rechthebbende] en bewindvoerder genoemd.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift van 8 maart 2012

- de brief van bewindvoerder van 15 maart 2012

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling op 17 april 2012

De feiten

Bij beschikking van 28 september 2011 is over de goederen van [rechthebbende] door de kantonrechter in Wageningen beschermingsbewind ingesteld met benoeming van bewindvoerder als zodanig.

Het verzoek en het verweer

[rechthebbende] verzoekt het ontslag van bewindvoerder en benoeming van een ander in die functie. Als reden voert hij aan dat de schuldpositie thans zo hoog is dat professionele begeleiding nodig is om tot een oplossing te komen.

De bewindvoerder heeft het verzoek gemotiveerd bestreden. Het verweer komt hierna – voor zover van belang – aan de orde.

De beoordeling

1. Uit het dossier blijkt dat de schuldenlast bij de aanvang van het bewind € 378.251,76 bedroeg. De bewindvoerder heeft aangegeven dat zij bezig is met de verstrekker van de hypothecaire lening tot overeenstemming over de verkoop van de woning te komen. [rechthebbende] verklaarde het geheel eens te zijn met de verkoop. Momenteel zijn de vaste uitgaven – inclusief de hypotheekrente - hoger dan het inkomen. Uit het inkomen kunnen wel de vaste lasten zonder hypotheekrente worden voldaan.

Gevraagd naar de bedoeling van zijn opmerking dat de schuldenlast zo hoog was opgelopen, verklaarde hij dat het er meer om ging dat de communicatie met bewindvoerder stroef verliep.

Bewindvoerder verklaarde daarop dat de communicatie inderdaad niet goed liep, maar dat dat kwam doordat [rechthebbende] op een gegeven moment zonder mededeling aan bewindvoerder voor enige weken naar het buitenland was vertrokken, waardoor bewindvoerder geen informatie en stukken van hem kon krijgen die noodzakelijk waren voor het opstarten van het bewind.

Daar kwam bij dat [rechthebbende] in de maanden februari telefonisch niet bereikbaar was en in maart niet had gereageerd op een brief met het verzoek om bepaalde stukken op te sturen ten behoeve van de aanvraag van bijzondere bijstand voor de bewindvoerdersbeloning. Dit heeft tot gevolg gehad dat de aanvraag voor de bijzondere bijstand nog steeds niet door de gemeente in behandeling kan worden genomen.

[rechthebbende] heeft dit niet bestreden.

2. Bewindvoerder staat bij de kantonrechter bekend als een professioneel handelend, consciëntieus bewindvoerder.

3. Mede gelet op de kosten die een wisseling van bewindvoerder met zich brengt (kosten eindrekening halverwege boekjaar en intakekosten bij opvolgend bewindvoerder) – welke kosten door [rechthebbende], en als hij daarvoor bijzondere bijstand zou ontvangen door de gemeenschap zou moeten worden gedragen – is de kantonrechter van oordeel dat er geen aanleiding bestaat om de bewindvoerder te ontslaan.

4. De klacht is ongegrond, zodat het verzoek moet worden afgewezen.

5. Ambtshalve kent de kantonrechter aan bewindvoerder een vergoeding voor extra werkzaamheden in verband met deze klachtbehandeling toe conform het puntentarief voor dagvaardingszaken op tegenspraak bij de kantonrechter.

De beslissing

De kantonrechter,

wijst het verzoek om ontslag van bewindvoerder af;

kent aan bewindvoerder in verband hiermee een extra beloning toe van € 120,- exclusief BTW.

Deze beschikking is gegeven door de kantonrechter mr. P.A. Huidekoper en in het openbaar uitgesproken op 17 april 2012.