Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2012:BV9661

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
22-03-2012
Datum publicatie
22-03-2012
Zaaknummer
05/701523-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling tot 12 maanden gevangenisstraf waarvan 8 maanden voorwaardelijk en een werkstraf van 240 uur voor ondernemer, feitelijk leidinggevende van 2 bedrijven die de Staat n.a.v. de stroomstoring in de Bommelerwaard wilde oplichten voor ca 2,1 miljoen.

De bedrijven zijn veroordeeld wegens oplichting tot het betalen van een geldboete van 100. 000 euro per bedrijf.

Vrijspraak voor echtgenote van de ondernemer nu uit het dossier niet is gebleken dat zij betrokken was bij de valsheid in geschrifte en de oplichting van haar man en bovendien niet is gebleken dat zij (mede) feitelijk leidinggevende van de bedrijven was.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ARNHEM

Sector strafrecht

Meervoudige kamer

Promis II

Parketnummer : 05/701523-10

Datum zitting : 9 december 2010 en 8 maart 2012

Datum uitspraak : 22 maart 2012

Tegenspraak

In de zaak van

de officier van justitie in het arrondissement Arnhem

tegen:

naam : [verdachte],

geboren op : [geboortedatum] 1964 te [geboorteplaats],

adres : [adres],

plaats : [woonplaats]

Raadsman : mr. D. Koningsbloem, advocaat te 's-Hertogenbosch.

1. De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is, na een door de rechtbank toegewezen vordering wijziging tenlastelegging, tenlastegelegd dat:

1.

[BV1]. en/of [BV2] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van mei 2008 tot en met 25 september 2009, te Brakel en/of Nieuwaal, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een of meermalen een factu(u)r(en) (in totaal 14) van [BV1]. gericht aan B.[naam] ([adres]) , - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -, (telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, door (telkens) opzettelijk valselijk en/of in strijd met de waarheid op voornoemde facturen te vermelden dat er telkens (een) levering(en) van ongeveer 20.000 stuks Phalaenopsis zou(den) hebben plaatsgevonden met een totale waarde van ongeveer 549.080 Euro, althans enig geldbedrag, zij,verdachte, heeft tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, tot dat feit opdracht gegeven, althans feitelijk leiding gegeven aan die verboden gedraging;

2.

[BV3] en/of [BV1]. op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 12 december 2007 tot en met 25 september 2009 te Nieuwaal en/of Brakel, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, het Ministerie van Defensie, althans de Staat der Nederlanden, heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van ongeveer 993.577 euro, in elk geval enig geldbedrag,

hierin bestaande dat eerdergenoemde rechtsperso(o)n(en) tezamen met diens/hun mededader(s), althans alleen, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid heeft voorgewend dat

- er ten tijde van de stroomstoring ongeveer 800.000 planten op het bedrijf aanwezig waren en/of

- een groot aantal planten (ernstige) schade heeft opgelopen ten gevolge van de stroomstoring op 12 december 2007 en/of

- een (groot) aantal planten niet meer verkocht kon worden en/of

- een (groot) aantal planten tegen een zeer lage prijs zijn verkocht en/of

- er een contract/overeenkomst was met Ikea met betrekking tot het leveren van een (groot) aantal planten en dat dientengevolge schade is ontstaan,

waardoor het Ministerie van Defensie en/of de Staat der Nederlanden werd bewogen tot bovenomschreven afgifte, zij,verdachte, heeft tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, tot dat feit opdracht gegeven, althans feitelijk leiding gegeven aan die verboden gedraging;

3.

[BV3] en/of [BV1]. op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 12 december 2007 tot en met 25 september 2009 te Nieuwaal en/of Brakel, althans in Nederland, ter uitvoering van het voornemen en het misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, het Ministerie van Defensie en/of de Staat der Nederlanden te bewegen tot de afgifte van een geldbedrag (van in totaal ongeveer 1.200.000 euro), in elk geval van enig geldbedrag, hierin bestaande dat eerdergenoemde rechtsperso(o)n(en) tezamen met diens/hun mededader(s), althans alleen, met vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of

bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid heeft voorgewend dat

- er ten tijde van de stroomstoring ongeveer 800.000 planten op het bedrijf aanwezig waren en/of

- een groot aantal planten (ernstige) schade heeft opgelopen ten gevolge van de

stroomstoring op 12 december 2007 en/of

- een (groot) aantal planten niet meer verkocht kon worden en/of

- een (groot) aantal planten tegen een zeer lage prijs zijn verkocht en/of

- er een contract/overeenkomst was met Ikea met betrekking tot het leveren van

- een (groot) aantal planten en dat dientengevolge schade is ontstaan,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid, zij,verdachte, heeft tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, tot dat feit opdracht gegeven, althans feitelijk leiding gegeven aan die verboden gedraging;

4.

zij op of omstreeks 01 oktober 2009, te Zaltbommel en/of Brakel,althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een nader of anderen, althans alleen, een voorwerp, te weten een geldbedrag van ongeveer 60.000 euro, voorhanden heeft gehad, terwijl zij wist dat bovenomschreven voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf.

2. Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is laatstelijk op 8 maart 2012 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. D. Koningsbloem, advocaat te 's-Hertogenbosch.

De officier van justitie, mr. H. Timmer, heeft geëist dat verdachte ter zake van de tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee jaar onvoorwaardelijk met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht.

Verdachte en haar raadsman hebben het woord ter verdediging gevoerd.

3. De beslissing inzake het bewijs

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

De officier van justitie acht op grond van het dossier wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrift (feit 1), het medeplegen van feitelijk leiding geven aan oplichting (feit 2) en poging tot oplichting (feit 3) en witwassen (feit 4).

De verdediging heeft aangevoerd dat de tenlastegelegde feiten niet wettig en overtuigend bewezen zijn en verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken.

De rechtbank overweegt als volgt.

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de feiten 1, 2 en 3 heeft begaan en zal haar daarvan vrijspreken.

De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte, tezamen en in vereniging met [medeverdachte], feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedragingen (valsheid in geschrift, oplichting en poging tot oplichting). Uit het dossier blijkt dat verdachte zich binnen de bedrijven [BV2] en [BV1] heeft beziggehouden met de administratie en op enigerlei wijze betrokken is geweest bij de 14 facturen waarvan in feit 1 sprake is. Uit de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen blijk echter niet dat verdachte enige wetenschap c.q. opzet had tot het plegen van valsheid in geschrift, oplichting en/of poging tot oplichting. Ook blijkt niet van een nauwe en bewuste samenwerking met [medeverdachte], welke nauwe en bewuste samenwerking vereist is om te komen tot een bewezenverklaring van het medeplegen.

Voor wat betreft feit 4 merkt de rechtbank op dat bij de doorzoeking van bankkluizen op naam van de verdachten [medeverdachte] en [verdachte] in de ABN/ARMO bank te Zaltbommel een geldbedrag van 60.000 euro is aangetroffen. Dit bedrag is op 31 december 2009 ingeboekt als kassaldo bij [BV1] en is daardoor verantwoord in de financiële bekhouding van verdachte. Er is niet gebleken dat het geld een criminele herkomst heeft.

4. De beslissing

De rechtbank, rechtdoende:

Verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde onder 1, 2, 3 en 4 heeft begaan en spreekt haar daarvan vrij.

Aldus gewezen door mrs. H.P.M. Kester-Bik (voorzitter), A.M. van Gorp en J. Barrau, rechters, in tegenwoordigheid van R. van Dijk, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 22 maart 2012.